Uttakskriterier

Alt uttak til landslag, til deltakelse på internasjonale mesterskap og til samlinger samt de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Teknisk Komite (TK) med mandat fra styret i Norges Fekteforbund. 

Uttakskriteriene for sesongen 2021/2022 ble vedtatt av SPK 14. september 2021.

Uttakskriterier 2021/2022Følgende uttak er foretatt: 

2022:

2020:

2019:

2018:

2017: