Uttakskriterier

Alt uttak til landslag, til deltakelse på internasjonale mesterskap og til samlinger samt de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Teknisk Komite (TK) med mandat fra styret i Norges Fekteforbund. 

Uttakskriteriene for sesongen 2019/2020 ble vedtatt av TK 17. juni 2019.

Uttakskriterier 2019/2020

Følgende uttak er foretatt: 

2020:

2019:

2018:

2017:

RS 2020


Levert av IdrettenOnline