Uttakskriterier

Alt uttak til landslag, til deltakelse på internasjonale mesterskap og til samlinger samt de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Sportskomiteen (SPK) med mandat fra styret i Norges Fekteforbund. 

Uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 ble vedtatt av SPK 3. september 2022.

Uttakskriterier 2022/2023