Styret i Norges Fekteforbund

    

CAO Junjie (OSI)
President

Mob: 924 90 992
E-post: junjie.cao.epost@gmail.com


DRAUGEDALEN Camilla (NøF)
Visepresident

Mob: 970 61 830
E-post: c.draugedalen@gmail.com

O`WIIDT Hege (BYF),
Styremedlem
Mob: 997 13 681
E-post: howiidt@gmail.com

HILLESTAD Hummelvoll Ludvig (Njård Fekting)
Styremedlem
Mob: 452 00 975
Epost: Ludvighillestad@gmail.com


FAYE Bjørn (BF)
Styremedlem

Mob: 957 61 241
E-post: bjorn.faye@gmail.com


Elise Mo
Varamedlem
Mob: 930 08 778
E-post: fr_elisemo@hotmail.com

HELLAND Theodor (Kristiansand Kårdeklubb)
Varamedlem

E-post: theodorhelland@outlook.com

Styrets ansvar:

  • Styret i Fekteforbundet har ansvar for at Fektetinget får forslag til langtidsplan. Den skal være basert på egne prioriteringer, idrettstingets vedtatte langtidsplan (Idretten vil!) og de målbare målene i de fireårige strategiplanene (Idretten skal!)
  • Styret skal vedta egne indikatorer for måloppnåelse
  • Styret har ansvar for oppfølging og gjennomføring ev egne langtidsplaner
  • Styret skal sikre god internkontroll
  • Styret skal vedta drifts- og langtidsbudsjett for Fekteforbundet
  • Styret skal avlegge årsregnskap og styrets beretning

STYRET FØLGER FØLGENDE INSTRUKS VEDTATT AV TINGET 2018

STYREMEDLEMMENE I NORGES FEKTEFORBUND:

NF-styret: (f.v) Styremedlemmene Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og president Junjie Cao. Levert av IdrettenOnline