Styret i Norges Fekteforbund

    
Bjørn Faye (Bergens FK)
President

Mob: 957 61 241
E-post: bjorn.faye@gmail.com 

Ragnhild Andenæs (Bygdø FK)
Visepresident

Mob: 909 55 740
E-post: ragnhild_andenes@hotmail.com 

Katherina Malvik (Titan FK)
Styremedlem
Mob:
E-post: katherkm@student.sv.uio.no 

Adam Flåten (Njård Fekting)
Styremedlem
Mob: 414 46 069
Epost: adam.albrigtsen.flaaten@gmail.com 

Theodor Helland (Sørlandets FK)
Styremedlem

Mob: 478 80 799
E-post: theodorhelland@outlook.com

Siri Mette Amble (Njård Fekting)
Varamedlem

Mob: 916 16 330
E-post: smamble@hotmail.com

Tomas Kersten (Njård Fekting)
Varamedlem

Mob: 930 22 522
E-post: tomas.kersten@gmail.com

Styrets ansvar:

  • Styret i Fekteforbundet har ansvar for at Fektetinget får forslag til langtidsplan. Den skal være basert på egne prioriteringer, idrettstingets vedtatte langtidsplan (Idretten vil!) og de målbare målene i de fireårige strategiplanene (Idretten skal!)
  • Styret skal vedta egne indikatorer for måloppnåelse
  • Styret har ansvar for oppfølging og gjennomføring ev egne langtidsplaner
  • Styret skal sikre god internkontroll
  • Styret skal vedta drifts- og langtidsbudsjett for Fekteforbundet
  • Styret skal avlegge årsregnskap og styrets beretning

NF-STYRET FØLGER FØLGENDE INSTRUKS

FEKTEKLUBBENES KONTAKTPERSONER I NF-STYRET


NF-styret: (f.v) varamedlemmer Siri Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK og president Bjørn Faye fra Bergens FK, styremedlemmer Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK. Foto: Norges Fekteforbund.