Samleside fra Olympiatoppen

Her finner dere flere øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon

Gode øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon (OLT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroppsbeherskelse/Koordinasjon/Motorikk - U15/U17

Koordinasjon blir definert som evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene.  Når vi skal gjøre en bevegelse er det mange ulike sanser som samarbeider. Synssansen er den viktigste sansen for å hente inn informasjon om det kroppen skal til å gjøre, men vi har også andre sanser i kroppen som trykk- og berøringssans, leddsans og sanser i muskelspoler og senespoler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlesider med mange forskjellige øvelser

Video - Njård Basisøvelser

Treningstips fra "The Fencing Coach"

Samleside fra Danmark - Både fekterelatert og generell trening

Tim Morehouse Fencing Club på Youtube

Gabor Fekete på Youtube

Norges Fekteforbund på Youtube

Sabia Bucuresti på Youtube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Øvelser med stige og hinder for hurtighet
Øvelser med stige og beinarbeid

Hinderløype

Hinderløype er en veldig fin og god måte å trene allsidig på. Hinderløype passer best til barn, men kan også brukes til voksne. Lag en hinderløype som inneholder alt fra hopp, kryping, balansering, løping osv for å skape en allsidig og morsom løype. Løypen kan også inneholde elementer av benarbeid og andre fekterelaterte øvelser. Bruk det dere har i hallen og lag løypen gjerne langs med pistene. Da kan man få lange fine løyper som inneholder viktige elementer for innøving av koordinasjon og motorikk. Husk alltid å tilpass nivå etter evne på utøverne!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinderløype

Hinderløype er en veldig fin og god måte å trene allsidig på. Hinderløype passer best til barn, men kan også brukes til voksne. Lag en hinderløype som inneholder alt fra hopp, kryping, balansering, løping osv for å skape en allsidig og morsom løype. Løypen kan også inneholde elementer av benarbeid og andre fekterelaterte øvelser. Bruk det dere har i hallen og lag løypen gjerne langs med pistene. Da kan man få lange fine løyper som inneholder viktige elementer for innøving av koordinasjon og motorikk. Husk alltid å tilpass nivå etter evne på utøverne!

Diverse øvelser med og på benk

Oppvarming med tennisball

Gi alle utøvere én tennisball hver. De står på enden av hver sin piste. Gi dem utfordringer med ballen. Det kan være øvelser som: Sprette med høyre og/eller venstre hånd, kaste opp med en hånd og ta imot med den andre, kaste opp og ta imot mens man går eller jogger, kaste i vegg og ta imot, kaste til hverandre, en står med bena fra hverandre og en annen står bak med ball. Den bak kaster/triller ballen mellom beina til den foran. Når den foran ser ballen må man løpe og hente den og stille seg bak og gjøre det samme igjen. Bruk fantasien og finn morsomme og utfordrende øvelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ballspill

Alle typer ballspill fine aktiviteter for å trene grunnleggende kroppsbeherskelse. Ballspill har ofte mange innslag av; start og stopp, reaksjon, spenst, øye-hånd-koordinasjon, krafttilpassing ol. Ballspill som kan brukes på fektesalen kan være; fotball med lite mål og liten eller myk ball, innebandy, stikkball ol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse øvelser med fektegymnastikk

Reaksjonstrening med hanske

Del gruppen inn i to og to. En holder en hanske over (ca 20 cm) og foran den andres (som står i garde-posisjon) hånd. Hansken slippes og den andre må strekke og gripe den før den faller i bakken. Denne kan gjøres både med utfall og fleche, men da må hansken mulig henge litt høyere. Den som holder hansken kan da stå på en stol el. Dette er avhengig av nivå på utøverne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinasjon med kjegle/markør eller ball

Parøvelse eller utøver med trener. Utøver hinker på samme sted og trener sender (som frisbee) kjegle/markør eller ball mot utøver. Utøver må ta i mot. Utfordringer kan være: 1: Ta i mot ball eller markør med gitt farge med den ene hånden. Annen farge må tas med den andre hånden. 2: Hinke frem og tilbake eller til siden over en kårde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reaksjon og hurtighet

Utøvere står i kø og ser mot trener som står ca midt på pisten. Utøverne skal løpe/jogg mot trener en og en. Hver gang en utøver nærmer seg trener skal trener ta ut høyre, venstre eller begge armer. Utøver må da reagere og løpe forbi på den siden trener ikke holder armen ut. Holdes begge ut må utøver stoppe. Start rolig og gjør vanskeligere etter hvert som utøverne forstår leken. Prøv å lure utøverne!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stafett

Del inn i lag med 3-5 utøvere på hvert lag. Kjør en klassisk stafett med øvelser som: løping, hinking, krabbing, hopping, marcher, flechéer, samarbeidsøvelser osv. Bruk fantasien til å finne på morsomme øvelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hansken på masken - Lag mot lag

To lag står på hver sin side av hallen. Det ligger en maske midt mellom dem. På den masken ligger det en hanske. Alle på hvert lag får et nummer (1, 2, 3, 4 osv) som matcher med nummeret til en på det andre laget. Trener roper ett eller flere nummer. Da skal de som har dette nummeret løpe frem og ta hanske med tilbake til sitt lag. Når en har tatt hansken kan den med samme nummer på det andre laget ta den som har tatt hansken. Kommer den som har tatt hansken tilbake uten å bli tatt får laget et poeng. Blir man tatt på vei tilbake av det andre laget, får det andre laget poeng. Her er det mye taktikk! Noen ganger lønner det seg å vente til den andre har tatt hansken, for så å ta personen istedenfor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre på rad

Del i to lag med maks 5 på hvert lag (for å unngå kø og venting). Sett opp 9 kjegler/ringer el. i en klassisk tre på rad. Hvert lag får utdelt 3 markører som kan skilles fra det andre laget (baller, hansker, ledninger ol.). Utøverne stiller seg i kø på hvert sitt lag. På trener sitt signal skal den første på hvert lag løpe frem og legge ned sin markør på tre på rad-banen. De løper så tilbake og veksler med neste på sitt lag, som gjør det samme. Når alle tre markørene er lagt ut må man løpe frem og flytte en av sine egne markører som ligger på banen. Dette gjøres til ett av lagene har tre på rad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------