Fekterelaterte øvelser - Teknikk og taktikk - U15/U17

Her finner dere tips til øvelser som er direkte fekterelatert. Det kan være øvelser som går under benarbeid, kamptrening, target practice/spisstrening, teknikk i par og alternative/generelle øvelser for teknikk og taktikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlesider med mange forskjellige øvelser

Treningstips fra "The Fencing Coach"

Samleside fra Danmark

Tim Morehouse Fencing Club på Youtube

Gabor Fekete på Youtube

Norges Fekteforbund på Youtube

Fencers edge på Youtube

Sabia Bucuresti på Youtube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative/generelle øvelser for teknikk/taktikk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benarbeid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utholdende benarbeid 1

Intervaller på 2-3 min arbeid og 1 min pause avhengig av nivå på utøverne. Trener velger 2-3 angrep på gitte kommandoer (1-3 klapp/slag i bakken ol). Utøver beveger seg fritt frem og tilbake og visualiserer forberedende aksjoner. På trener sitt signal utfører utøver riktig angrep til riktig kommando. Dette trener både utholdenhet, reaksjon og teknikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utholdende benarbeid 2

Intervaller på 1,5 til 2 min arbeid og 1 min pause avhengig av nivå på utøverne. Alle øvelser under gjennomføres på hele pistens lengde og man snur og gjør det tilbake om nødvendig.

  • Skritt/skritt-utfall/engarde
  • Skritt/halvskritt-utfall/engarde
  • Skritt-utfall/redouble(forlengelse)/engarde
  • Hopp frem-utfall/redouble(forlengelse)/engarde
  • Skritt/hopp frem-utfall/engarde
  • Hopp frem/skritt-utfall/engarde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slag i bakken

Benarbeid styrt av trener gjennom å slå/slippe håndtaket på en kårde i bakken. 1 slag kan bety ett skritt, 2 slag kan bety skritt frem og tilbake og 3 slag kan bety skritt frem og utfall. Bruk fantasien og sett sammen forskjellige bevegelser. Ikke bruk for mange slag per bevegelse. Det kan bli vanskelig for utøverne. Det kan være smart å holde det til maks tre slag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hold avstand med ball og hanske

Utøvere går sammen to og to. De står i garde mot hverandre og holder hanske i fektehånden. Kan også bruke ball med åpen håndflate (en over og en under ballen). En styrer skritt frem og tilbake. Den andre må følge og sørge for at man ikke mister grepet på hanske eller at ballen fall ned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riktig/Feil

Fin avsluttende konkurranse på benarbeidøkt. Målet er å lure utøverne til å gjøre feil. Utøvere står på linje ved siden av hverandre i garde-posisjon. Trener bruker hender (holder opp foran seg så alle ser) og stemme for å styre. Sier trener "riktig" skal utøverne ta ett skritt den veien håndflaten peker. Sier trener "feil" skal utøverne ta ett skritt den veien håndbaken peker. Trener må variere ved å sku hendene frem og tilbake, og ved å gi signal om riktig eller feil. Ta det rolig i starten til alle har forstått.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grip hanske

Utøvere går sammen to og to. De står i garde mot hverandre med normal fekteavstand. En holder en hanske i hånden bak ryggen. Denne personen styrer bevegelser frem og tilbake. Den bestemmer også når hansken skal tas frem (holdes opp og et stykke foran kropp/ansikt) og den uten hanske skal da ta utfall og gripe hansken, og ta den med tilbake. Da bytter de hvem som styrer bevegelsene. Det byttes da styrer etter hvert utfall.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube - styrke/utholdenhet med benarbeid

Parøvelser

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknikk i par

Del gruppen inn i par som holder ca samme nivå og høyde. En fungerer som trener og en som utøver. Etter x antall gjennomganger (10 ganger på hver øvelse kan passe) av øvelsen, bytter de roller. Gi først enkle oppgaver som: Skritt/utfall på kroppen, direkte motangrep på kroppen når trener tar skritt frem. Gjør det så litt vanskeligere med degagé, parade og/eller binding. Etter dette kan det gjøres med bevegelser i forkant frem og tilbake. Her finnes det utallige muligheter. Det er bare å bruke fantasien og tilpass til nivået til utøverne. Ikke alle har like god kontroll på kården. Det kan derfor være greit å ha litt ekstra beskyttelse (brystplate/tykk undervest/leksjonsdrakt). Dette er også en fin måte for utøverne å lære å være trener.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube med mange teknikkøvelser i par

Anbefaler å gjøre dette med plastikkutstyr på de yngste. Man kan føle smerte med metallkårder

Target practice/spisstrening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube med mange øvelser på pute

Treff kjeglen/markøren

Øvelsen gjennomføres foran/på stikkepute. Utøver stikker med eller uten skritt og utfall på puten. Trener/partner kaster opp en kjegle/markør så den spinner vertikalt foran puten. Utøver skal prøve å treffe gjennom hullet på kjegle/markøren og på puten.

Utfordring kan være at trener eller annen partner forhindrer utøver med kårde. Da må utøveren ta degagé i tillegg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treff ballen

Fest en ball i en hyssing/tynt tau og fest hyssingen i taket, så ballen henger i "stikk/treff-høyde". Stikk ballen så den begynner å svinge etter hyssingen. Prøv så å treffe så mange ganger som mulig når ballen er på vei tilbake/mot deg. Bruk av stor ball anbefales for de yngste/minst øvede. Jo mindre ball man bruker jo vanskeligere blir det. Utfordringer kan være å treffe med skritt, utfall eller flechè.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamptrening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongen på haugen

Krever flere pister. Pisten på den ene siden av hallen er toppen av haugen og pisten på den andre siden er bunnen. Fyll opp med så mange fektere dere har plass til. Alle kamper går til 5 og starter samtidig. Når man vinner går man en pist nærmere toppen. Når man taper går man en pist nærmere bunnen. Når man er på toppen og vinner blir man stående. Når man er på bunnen og taper blir man stående. Denne metoden fordeler fint utøverne etter nivå. De beste blir fort samlet på toppen og får fin matching der. De mindre flinke blir samlet på bunnen og får passende matching der.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurranse for grupper med stor nivåforskjell

Har man en større gruppe med store nivåforskjeller kan det være vanskelig å arrangere pulje/konkurranse hvor alle føler de får mestring. Med denne metoden kan alle føle mestring.

Alle kan fekte med alle og man kan fekte flere ganger med samme person. Første kamp går til 1 poeng. Når man klarer dette, noteres det. Da går denne personens neste kamp til 2 poeng. Deretter 3, 4, 5 osv. Noen vil kun ha kommet til 2 poeng og andre til 7 eller mer. Man kan bare går videre til neste poeng/steg hvis man har vunnet til det steget man er på. Hvis en person som har kommet til 2 møter en som har kommet til 7. Da er det førstemann til å oppnå sitt mål før den andre. Blir det dobbeltstøt og begge oppnå målet. Da er det første til å få enkeltstøt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side mot side - Lagkonkurranse

Del gruppen inn i to like store lag med omtrent samme nivå. Alle finner en på det andre laget å fekte med. Man fekter så til 1, 3, 5, 10 eller 15. Når alle har fektet sin kamp teller man opp hvor mange kamper hvert lag har vunnet. Det laget med flest seiere vinner første runde. Man kan så rullere og fekte med andre på det andre laget. Mot slutten av treningen teller hvert lag opp antall seiere og man kårer et vinnende lag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puljefekting

Print ut flere puljeskjemaer. Del gruppen inn i puljer på +/- 5 personer. Gi dem en kort intro i hvordan man fører en pulje og hvem som fekter når. La fekterne så fekte kamper etter skjemaet, for så å føre inn resultater selv. Kan også gjøres med dømming av utøvere.

Hjelp fekterne underveis og veiled alle på god måte. Noen tar dette veldig raskt, andre bruker lenger tid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------