Påmelding til stevner

Påmelding til norske og utenlandske stevner gjøres klubbvis gjennom Ophardt. Dette er et felles internasjonalt verktøy for lisenser, påmelding og gjennomføring av stevner.

Vi ber alle merke seg at dette systemet, i likhet med andre tilsvarende systemer, ikke tar hensyn til de særnorske Bestemmelser om barneidrett.

Bestemmelser om barneidrett regulerer blant annet konkurransetilbudet for barn til og med det året de fyller 12 år. De omhandler også reiseavstand, type konkurranser, premiering, rangering og bruk av resultatlister for barn i norsk fekting. 

Alle tilknyttet norsk fekting er pliktige til å følge bestemmelsene, og eventuelle overtredelser kan bli sanksjonert. 
Fekteforbundet oppfordrer derfor stevnearrangører, de påmeldingsansvarlige og fekternes foresatte til å gjøre seg godt kjent med reglene. 

Fordi Bestemmelsene om barneidrett forholder seg til kalenderår, mens Ophardt og fektesesongen går fra sommer til sommer, oppfordres til ekstra varsomhet ifm. påmelding til blant annet Norgesmesterskap.

Ta kontakt med klubbens Barneidrettsansvarlige, Idrettskretsen eller Fekteforbundets administrasjon ved spørsmål. 

TRYKK PÅ DENNE LENKEN FOR Å REGISTRERE LISENSER, MELDE PÅ FEKTERE OG PLIKTOMMERE PÅ STEVNER