Påmelding til stevner

Påmelding til norske og utenlandske stevner, bestilling av lisensen gjøres klubbvis av på Ophardt av den i fekteklubben som har dette ansvaret. For å melde på fektere, må de ha de nødvendige lisensene. Dette bestilles klubbvis, og bør gjøres i god tid før påmelding.

MERK: Ophardt er et felles internasjonalt verktøy som ikke tar hensyn til de særnorske Bestemmelser om barneidrett. 

  • Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurransetilbudet for barn til og med det året de fyller 12 år.
  • De omhandler også reiseavstand, type konkurranser, premiering, rangering og bruk av resultatlister for barn i norsk fekting. 

Alle tilknyttet norsk fekting er pliktige til å følge bestemmelsene, og eventuelle overtredelser kan bli sanksjonert.
Arrangører, påmeldingsansvarlige og fekternes foresatte bør derfor gjøre seg godt kjent med bestemmelsene.

Bestemmelsene om barneidrett forholder seg til kalenderår, mens fektesesongen går fra sommer til sommer. Påmelding til blant annet Norgesmesterskap krever derfor ekstra varsomhet. 

Ta kontakt med klubbens Barneidrettsansvarlige, Idrettskretsen eller Fekteforbundets administrasjon ved spørsmål. 

TRYKK PÅ DENNE LENKEN FOR Å REGISTRERE LISENSER, MELDE PÅ FEKTERE OG PLIKTOMMERE PÅ STEVNER

PS! Er klubben sent ute med bestilling av lisenser, kontakt administrasjonen om det haster å få de innløst. 

Les mer om lisenser via denne lenken