Fekterelaterte øvelser - Teknikk og taktikk - U11/U13

Her finner dere tips til øvelser som er direkte fekterelatert. Det kan være øvelser som går under benarbeid, kamptrening, target practice/spisstrening, teknikk i par og alternative/generelle øvelser for teknikk og taktikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlesider med mange forskjellige øvelser

Treningstips fra "The Fencing Coach"

Samleside fra Danmark

Tim Morehouse Fencing Club på Youtube

Gabor Fekete på Youtube

Norges Fekteforbund på Youtube

Fencers edge på Youtube

Sabia Bucuresti på Youtube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative/generelle øvelser for teknikk/taktikk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laserskudd

Utøvere står på linje i garde-posisjon. Trener sender små kjegler/markører mot dem som en frisbee. Det er viktig å ha god avstand så utøver har tid til å se hvor "laserskuddet" går. Utøver skal unngå å bli truffet ved å dukke og hoppe. Det er ikke lov til å flytte beina. Gulrot kan være at utøverne får prøve på trener. Dette kan være fin pauseøvelse til benarbeid.

Ekstra utfordring kan være at utøverne skal "fange" kjeglen med plastikkård. Da må man sikte og prøve å treffe hullet på kjeglen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lasersverd

Utøvere står på linje i garde-posisjon. Trener fører plastkårde over eller under dem. Når kården kommer over må utøverne dukke. Når kården kommer under må utøverne hoppe. Utøverne må alltid stå i garde-posisjon. Det er ikke lov til å sette seg ned eller flytte beina. Dette kan være fin pauseøvelse til benarbeid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle mot treneren

Alle utøvere på en gruppe (optimalt +/-10) står på linje med plastikkårde, maske og drakt. én eller to trenere skal så fekte mot alle utøverne samtidig. Hele hallen kan brukes og teknikk er ikke viktig. Når trener treffer en utøver må utøver sette seg ned inntil veggen. Målet for trenerne er å få ut alle utøverne. Målet for utøverne er å få ut trenerne. Man har bare ett liv. Dette er en fin øvelse til slutten av treningen. Utøverne må samarbeide og legge en plan for hvordan de skal slå treneren. Det kan bli vanskelig å gå én mot én med trener.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Førstemann til kården

Utøvere står på linje ved siden av hverandre ved enden av pistene. På signal fra trener løper/hinker/marcher/krabber ol. de over til andre siden. Der ligger en kårde til hver person (helst plastkårde). Når de kommer de har de i oppgave å gjennomføre noe fekterelatert. Det kan være utfall, skritt-utfall, 10 skritt bak, ti frem og utfall ol. Det er førstemann til å gjennomføre med god teknikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benarbeid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hold avstand med ball og hanske

Utøvere går sammen to og to. De står i garde mot hverandre og holder hanske i fektehånden. Kan også bruke ball med åpen håndflate (en over og en under ballen). En styrer skritt frem og tilbake. Den andre må følge og sørge for at man ikke mister grepet på hanske eller at ballen fall ned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riktig/Feil

Fin avsluttende konkurranse på benarbeidøkt. Målet er å lure utøverne til å gjøre feil. Utøvere står på linje ved siden av hverandre i garde-posisjon. Trener bruker hender (holder opp foran seg så alle ser) og stemme for å styre. Sier trener "riktig" skal utøverne ta ett skritt den veien håndflaten peker. Sier trener "feil" skal utøverne ta ett skritt den veien håndbaken peker. Trener må variere ved å sku hendene frem og tilbake, og ved å gi signal om riktig eller feil. Ta det rolig i starten til alle har forstått.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grip hanske

Utøvere går sammen to og to. De står i garde mot hverandre med normal fekteavstand. En holder en hanske i hånden bak ryggen. Denne personen styrer bevegelser frem og tilbake. Den bestemmer også når hansken skal tas frem (holdes opp og et stykke foran kropp/ansikt) og den uten hanske skal da ta utfall og gripe hansken, og ta den med tilbake. Da bytter de hvem som styrer bevegelsene. Det byttes da styrer etter hvert utfall.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongen befaler

Kjør benarbeid gjennom kongen befaler. Utøvere står på linje i garde-posisjon. Trener sier "kongen befaler" etterfulgt av eks. to skritt frem/utfall/skritt bak og utfall. Utøver må kun flytte seg når trener sier "kongen befaler". Trener kan prøve å lure utøver ved å gi kommando uten å si "kongen befaler" først. Gulrot kan være at den som vinner kan få lov til å være kongen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slag i bakken

Benarbeid styrt av trener gjennom å slå/slippe håndtaket på en kårde i bakken. 1 slag kan bety ett skritt, 2 slag kan bety skritt frem og tilbake og 3 slag kan bety skritt frem og utfall. Bruk fantasien og sett sammen forskjellige bevegelser. Ikke bruk for mange slag per bevegelse. Det kan bli vanskelig for utøverne. Det kan være smart å holde det til maks tre slag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rødt/grønt lys

Trener står på en side av salen. Utøvere står på andre siden i garde-posisjon. Trener snur ryggen til utøvere og roper "grønt lys". Da kan utøverne gjøre skritt frem. Trener roper så "rødt lys" og snur seg til utøverne. Da må utøverne stoppe før trener ser dem bevege seg. De treneren ser bevege seg må tilbake til start og prøve igjen. Leken er vunnet når noen har kommet helt over til treneren. Gulrot kan være at den som kommer først til trener kan få være trafikklys.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube - styrke/utholdenhet med benarbeid

Parøvelser

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grip kården

To utøvere står i garde-posisjon mot hverandre(helst venstre- og høyrehendte sammen). De holder kården (helst plastikkårde) i den hånden de ikke fekter med og med spissen på gulvet. På signal skal begge slippe kården og ta kården til den andre. Dette kan gjøres med skritt, utfall, skritt utfall eller fleche. Alt etter som hvor langt de har kommet i utviklingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube med mange teknikkøvelser i par

Anbefaler å gjøre dette med plastikkutstyr på de yngste. Man kan føle smerte med metallkårder

Target practice/spisstrening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video fra youtube med mange øvelser på pute

Treff ballen

Fest en ball i en hyssing/tynt tau og fest hyssingen i taket, så ballen henger i "stikk/treff-høyde". Stikk ballen så den begynner å svinge etter hyssingen. Prøv så å treffe så mange ganger som mulig når ballen er på vei tilbake/mot deg. Bruk av stor ball anbefales for de yngste/minst øvede. Jo mindre ball man bruker jo vanskeligere blir det. Utfordringer kan være å treffe med skritt, utfall eller flechè.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamptrening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongen på haugen

Krever flere pister. Pisten på den ene siden av hallen er toppen av haugen og pisten på den andre siden er bunnen. Fyll opp med så mange fektere dere har plass til. Alle kamper går til 5 og starter samtidig. Når man vinner går man en pist nærmere toppen. Når man taper går man en pist nærmere bunnen. Når man er på toppen og vinner blir man stående. Når man er på bunnen og taper blir man stående. Denne metoden fordeler fint utøverne etter nivå. De beste blir fort samlet på toppen og får fin matching der. De mindre flinke blir samlet på bunnen og får passende matching der.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurranse for grupper med stor nivåforskjell

Har man en større gruppe med store nivåforskjeller kan det være vanskelig å arrangere pulje/konkurranse hvor alle føler de får mestring. Med denne metoden kan alle føle mestring.

Alle kan fekte med alle og man kan fekte flere ganger med samme person. Første kamp går til 1 poeng. Når man klarer dette, noteres det. Da går denne personens neste kamp til 2 poeng. Deretter 3, 4, 5 osv. Noen vil kun ha kommet til 2 poeng og andre til 7 eller mer. Man kan bare går videre til neste poeng/steg hvis man har vunnet til det steget man er på. Hvis en person som har kommet til 2 møter en som har kommet til 7. Da er det førstemann til å oppnå sitt mål før den andre. Blir det dobbeltstøt og begge oppnå målet. Da er det første til å få enkeltstøt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side mot side - Lagkonkurranse

Del gruppen inn i to like store lag med omtrent samme nivå. Alle finner en på det andre laget å fekte med. Man fekter så til 1, 3, 5, 10 eller 15. Når alle har fektet sin kamp teller man opp hvor mange kamper hvert lag har vunnet. Det laget med flest seiere vinner første runde. Man kan så rullere og fekte med andre på det andre laget. Mot slutten av treningen teller hvert lag opp antall seiere og man kårer et vinnende lag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puljefekting

Print ut flere puljeskjemaer. Del gruppen inn i puljer på +/- 5 personer. Gi dem en kort intro i hvordan man fører en pulje og hvem som fekter når. La fekterne så fekte kamper etter skjemaet, for så å føre inn resultater selv. Kan også gjøres med dømming av utøvere.

Hjelp fekterne underveis og veiled alle på god måte. Noen tar dette veldig raskt, andre bruker lenger tid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------