Kroppsbeherskelse/Koordinasjon/Motorikk - U11/U13

Koordinasjon blir definert som evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene.  Når vi skal gjøre en bevegelse er det mange ulike sanser som samarbeider. Synssansen er den viktigste sansen for å hente inn informasjon om det kroppen skal til å gjøre, men vi har også andre sanser i kroppen som trykk- og berøringssans, leddsans og sanser i muskelspoler og senespoler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samleside fra Olympiatoppen

Her finner dere flere øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon

Gode øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon (OLT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlesider med mange forskjellige øvelser

Video - Njård Basisøvelser

Treningstips fra "The Fencing Coach"

Samleside fra Danmark - Både fekterelatert og generell trening

Tim Morehouse Fencing Club på Youtube

Gabor Fekete på Youtube

Norges Fekteforbund på Youtube

Sabia Bucuresti på Youtube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Øvelser med stige og hinder for hurtighet

Hinderløype

Hinderløype er en veldig fin og god måte å trene allsidig på. Hinderløype passer best til barn, men kan også brukes til voksne. Lag en hinderløype som inneholder alt fra hopp, kryping, balansering, løping osv for å skape en allsidig og morsom løype. Løypen kan også inneholde elementer av benarbeid og andre fekterelaterte øvelser. Bruk det dere har i hallen og lag løypen gjerne langs med pistene. Da kan man få lange fine løyper som inneholder viktige elementer for innøving av koordinasjon og motorikk. Husk alltid å tilpass nivå etter evne på utøverne!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snipp og snapp

Utøvere sitter 1 og 1 med ryggen mot hverandre. Den ene er snipp og den andre er snapp. På trener sitt signal (snipp eller snapp) skal den med samme signal-navn reise seg og løpe til veggen på sin side. Den andre skal reise seg, løpe etter og prøve å fange den andre før den når veggen. Fin øvelse for å trene reaksjon og hurtighet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse øvelser med og på benk

Ballspill

Alle typer ballspill fine aktiviteter for å trene grunnleggende kroppsbeherskelse. Ballspill har ofte mange innslag av; start og stopp, reaksjon, spenst, øye-hånd-koordinasjon, krafttilpassing ol. Ballspill som kan brukes på fektesalen kan være; fotball med lite mål og liten eller myk ball, innebandy, stikkball ol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongen i garde

To utøvere går sammen og står i garde-posisjon mot hverandre med forfoten inntil hverandre. De holder god i hverandres fektehånd. De skal så dra motstanderen ut av fekteposisjon. Det er ikke lov å flytte beina. Den som gjør det har tapt. Her lærer utøverne krafttilpassing og taktisk tenkning. Kan gjøres i form av konkurranse hvor vinnerne går videre til én står igjen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppvarming med tennisball

Gi alle utøvere én tennisball hver. De står på enden av hver sin piste. Gi dem utfordringer med ballen. Det kan være øvelser som: Sprette med høyre og/eller venstre hånd, kaste opp med en hånd og ta imot med den andre, kaste opp og ta imot mens man går eller jogger, kaste i vegg og ta imot, kaste til hverandre, en står med bena fra hverandre og en annen står bak med ball. Den bak kaster/triller ballen mellom beina til den foran. Når den foran ser ballen må man løpe og hente den og stille seg bak og gjøre det samme igjen. Bruk fantasien og finn morsomme og utfordrende øvelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helikopter

Trener står i midten av en sirkel som utøverne lager rundt. Trener har et tau som er ca 2m langt. Dette slenger trener rundt seg i rolig tempo, mens utøverne må hoppe over. De som blir truffet er ute av leken. Utfordring kan være å stå i garde-posisjon og hoppe, gjøre skritt, utfall eller andre bevegelser mellom hver gang tauet kommer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stjel kjegler fra Taukongen

Del inn i ca 4 lag. Hvert lag må få en farge som passer med en kjegle. Lagene står samlet lagvis 3-4m fra treneren i midten (i sirkel rundt trener). Trener har kjegler liggende på bakken helt inntil seg. Kjeglene MÅ passe med fargen til alle lagene. Det skal være like mange kjegler av hver farge. Trener har så et langt tau (+/- 2m) med en myk ball eller annet som gir litt tyngde, men ikke er farlig på enden. Trener slenger tauet rundt seg slik at utøverne kan krabbe under og hente kjeglene. Hvert lag kan bare sende én deltager av gangen. Første lag som klarer å hente alle sine kjegler vinner. Trener må se an nivå og gi passe utfordring med tauet som slenges i sirkel. Blir utøver truffet av tauet må de tilbake og bytte med neste på laget.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stjel ballen

Oppvarmningsøvelse der fekterne går i par med en tennisball. Bruke gjerne en pist, og legg Ballen på  midten av pisten mellom fekterne, ha samme avstand til ballen som fekterne har til midten på pisten eller litt mer. En av fekterne er speilbilde,  den andre er menneske. Menneske gjør en bevegelse,  speilet hermer. Målet for mennesket er å ta ballen i midten, speilet bare hermer etter, speilet skal ikke ta ballen. Når mennesket berører ballen i midten blir speilet om til "harn". Når mennesket har tatt ballen, må hen så raskest mulig løpe bak "Målstreken", treneren bestemmer hvor langt bak streken er, mens speilet, nå "harn", forsøker å ta mennesket med hånda. Hvis mennesket tar ballen med bak streken, får hen et poeng, hvis speilet rekker å ta på mennesket, får hen poeng. OBS: hvis mennesket tar på ballen, men mister den, er det med en gang poeng til speilet. Hvis speilet krysser midten, eller tar på mennesket, før mennesket har tatt ballen, er det poeng til mennesket. Spill gjerne opp til 5 poeng, man bytter rolle etter hvert poeng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse øvelser med fektegymnastikk
Lagkonkurranse med kjegler og plastikkårder

Reaksjonstrening med hanske

Del gruppen inn i to og to. En holder en hanske over (ca 20 cm) og foran den andres (som står i garde-posisjon) hånd. Hansken slippes og den andre må strekke og gripe den før den faller i bakken. Denne kan gjøres både med utfall og fleche, men da må hansken mulig henge litt høyere. Den som holder hansken kan da stå på en stol el. Dette er avhengig av nivå på utøverne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reaksjon og hurtighet

Utøvere står i kø og ser mot trener som står ca midt på pisten. Utøverne skal løpe/jogg mot trener en og en. Hver gang en utøver nærmer seg trener skal trener ta ut høyre, venstre eller begge armer. Utøver må da reagere og løpe forbi på den siden trener ikke holder armen ut. Holdes begge ut må utøver stoppe. Start rolig og gjør vanskeligere etter hvert som utøverne forstår leken. Prøv å lure utøverne!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stafett

Del inn i lag med 3-5 utøvere på hvert lag. Kjør en klassisk stafett med øvelser som: løping, hinking, krabbing, hopping, marcher, flechéer, samarbeidsøvelser osv. Bruk fantasien til å finne på morsomme øvelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balansere kården

Utøver får utdelt kårde (helst plastikkårde). Spissen plasseres i håndflaten. Kården skal så balanseres lengst mulig. Gi forskjellige utfordringer. Sett spissen på én finger, på armen, foten ol. Ha gjerne konkurranse med hvem som klarer å balansere lengst.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klapp og spinn

Utøver står i garde med kården (helst plastikkårde) foran seg med spissen på bakken. De får så utfordringer med å eksempel klappe én eller flere ganger for så å gripe kården igjen. Utfordringer kan være å klappe mellom beina, bak ryggen eller å snurre rundt og tilbake i garde-posisjon. Kården gripes igjen når man står i garde etter utfordringen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanskekrig - Lag mot lag

To lag står på hver sin side av en benk. Det legges mange hanske på gulvet på hver side. Hvert lag skal prøve å kaste alle hanskene over til den andre siden. Hvis et lag får alle over har de vunnet. Anbefal utøverne å kaste høyt og langt bak det andre laget.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hansken på masken - Lag mot lag

To lag står på hver sin side av hallen. Det ligger en maske midt mellom dem. På den masken ligger det en hanske. Alle på hvert lag får et nummer (1, 2, 3, 4 osv) som matcher med nummeret til en på det andre laget. Trener roper ett eller flere nummer. Da skal de som har dette nummeret løpe frem og ta hanske med tilbake til sitt lag. Når en har tatt hansken kan den med samme nummer på det andre laget ta den som har tatt hansken. Kommer den som har tatt hansken tilbake uten å bli tatt får laget et poeng. Blir man tatt på vei tilbake av det andre laget, får det andre laget poeng. Her er det mye taktikk! Noen ganger lønner det seg å vente til den andre har tatt hansken, for så å ta personen istedenfor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre på rad

Del i to lag med maks 5 på hvert lag (for å unngå kø og venting). Sett opp 9 kjegler/ringer el. i en klassisk tre på rad. Hvert lag får utdelt 3 markører som kan skilles fra det andre laget (baller, hansker, ledninger ol.). Utøverne stiller seg i kø på hvert sitt lag. På trener sitt signal skal den første på hvert lag løpe frem og legge ned sin markør på tre på rad-banen. De løper så tilbake og veksler med neste på sitt lag, som gjør det samme. Når alle tre markørene er lagt ut må man løpe frem og flytte en av sine egne markører som ligger på banen. Dette gjøres til ett av lagene har tre på rad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------