Hurtighet

Hurtighet er definert som musklenes evne til å skape størst mulig akselerasjon, altså endring av fart over kort tid. Eller sagt med andre ord å gjøre noe raskt. 

Det Svenske Fekteforbundets eksempelforslag til hurtighetstrening.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utholdenhet

Utholdenhet blir ofte definert som vår evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lengre tid. Du har god utholdenhet dersom du orker å arbeide eller utøve fysisk aktivitet hardt i lengre tid. Et eksempel er å kunne løpe relativt raskt lenge.

Det Svenske Fekteforbundets eksempelforslag til utholdenhetstrening.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrke / spenst

Muskelstyrke blir definert som den evnen en muskel eller muskelgruppe har til å skape kraft. Muskelstyrke er en viktig faktor innenfor mange ulike aktiviteter. Jo mer styrke en muskel klarer å utvikle jo bedre er muligheten for at du kan løfte mer, hoppe høyere, løpe fortere eller kaste lengre.  Det vil si at styrketrening er trening som øker muskelstyrken, altså trener vi musklene til å bli sterkere.

Spenst blir definert som evnen til å hoppe høyt eller langt.  Når vi hopper over et gjerde eller et hinder er egenskapen det stilles størst krav til, spenst.  For å gjennomføre et høyt hopp er vi avhengig av at musklene kunne skape stor kraft raskt, vi må ha eksplosiv styrke, og skape stor akselerasjon i retningen vi ønsker å bevege oss. Musklene må også være sterke, og vi må klare å bruke denne styrken på kort tid. 

Her finner du grunnøvelser som trener buk, rygg, bekken, armer, skuldre og bein (OLT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinasjon

Koordinasjon blir definert som evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene.  Når vi skal gjøre en bevegelse er det mange ulike sanser som samarbeider. Synssansen er den viktigste sansen for å hente inn informasjon om det kroppen skal til å gjøre, men vi har også andre sanser i kroppen som trykk- og berøringssans, leddsans og sanser i muskelspoler og senespoler.

Gode øvelser for trening av grunnleggende koordinasjon (OLT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevegelighet

Bevegelighet blir definert som "evnen til bevegelsesutslag i ledd og kjeder av ledd".  Tøyning og bevegelighetstrening er ikke det samme. Tøyning gjøres for å forberede musklene på aktivitet eller som en avslutning på en treningsøkt. Bevegelighetstrening er tøyning der målet er å øke leddutslaget (gjøre oss mykere). Det krever at vi bruker stor kraft og at øvelsene er langvarige. 

Her presenteres øvelser som utvikler bevegelighet og mobilitet i ulike ledd og leddkjeder (OLT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------