Dommerkurs

Kvalifiserte fektedommere har stor betydning for gjennomføring av stevner og kvalitetsutviklingen i fektingen. For å dømme i internasjonale mesterskap og konkurranser kreves derfor beståtte eksamener i regi av de internasjonale fekteforbundene. 

For å videreutvikle norsk fekting, ønsker Norges Fekteforbund å utdanne flere dommere som kan dømme i lokale, nasjonale og nordiske konkurranser. Av den grunn har Norges Fekteforbund utviklet et eget norsk dommerkurs. Dette gir et praktisk og teoretisk fundament for  bedre kampledelse, og økt forståelsen for dommerens rolle. 

Fekteforbundet organiserer kursene, og stiller med kursledere. Fekteklubbene eller kandidatene betaler reise og opphold selv.

Dommerutdanning i Norge
I Norge og i den norske dommerutdanningen skiller vi mellom to dommernivåer:

  1. Regional dommer som kvalifiserer til dømming i lokale og nasjonale konkurranser
  2. Nasjonal dommer som kvalifiserer til dømming i norske og nordiske konkurranser

For å bli regional fektedommer må man gjennomføre et teoretisk kurs, for deretter dømme minst 50 kamper i lokale og nasjonale konkurranser i løpet av maksimum ett år. Trinn 1 og 2. Det er ikke satt noen krav til forkunnskap, men det kreves nasjonale fektelisens (NF-lisens) og dermed også medlemskap i en fekteklubb for å praktisere som dommer. 

For å bli nasjonal fektedommer må man først være godkjent som regional dommer, deretter gjennomføre et repetisjonskurs, og bestå en godkjent eksamen i regi av Norges Fekteforbund.  Trinn 3 og 4.

  • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på samling/stevne 
  • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av  to utvalgte konkurranser. 
  • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
  • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Regler og nyttig informasjon
Se nyttig informasjon for dommere og de som ønsker å bli fektedommer i lenkene nedenfor:

Kompendium

Regler for EFC dommer c-lisens (2018)

Forseelser og straff

Ny passivitetsregel f.o.m. 1/1/19


FEKTEDOMMERE

Norsk fekting har i dag kun to personer som har bestått FIEs dommereksamen og har den internasjonale dommerlisensen som kreves for å dømme i internasjonale stevner og mesterskap.

Internasjonal dommerlisens (3):

Andras Borsodi, Jon Engebretsen, Samuil Kaminski (estisk dommerlisens)

Europeisk dommerlisens (2):

Junjie Cao, Bartosz Piasecki

Tidligere internasjonale dommere, over 60 år (3):

Bjørn Faye, Nils Koppang, Rune Krey


Nedenfor er en oversikt over de som har bestått den regionale (Reg) og den nasjonale dommereksamen (Nas):

Bergens Fekteklubb (19):
Reg: Dagny Bauge, Linn Birkeland, Brage Dyrseth, Christoffer Stormark, Jørgen Stormark, Reidar Stormark, Terje Straumøy, Jesper Tellnes, Odin Wergeland, Pål Wergeland

Nas: Fabian Alfheim, Simen Dymbe, Tomas Geitung, Thea Mjeldheim, Hanne Sofie Moberg, Leif Moberg, **Zbigniew Matysiak (polsk dommerlisens), Tore Eikanger, Knut Henrik Magnus 

Drammen Fekteklubb (1):
Nas: Dan Lundesgaard

Kristiansand Kårdeklubb (1):
Reg: Theodor Helland

Kristiansund Fekteklubb (3):
Reg: Håkon Kolden Farstad, Jonas Midtbø, Douglas Wilmot

Molde Fekteklubb (6):
Reg: Finn Amundsen, Ann Katrin Kristiansen, Judith Molka-Danielsen, Maja Nakielska, Jeremy Nakielski, Kirsti Rørhus Vatne

Nesodden Fekting (1):
Nas: Jonas Nordby

Bygdø Fekteklubb (16):
Reg: Lars Sørum, Jens Sørum

Nas: Ragnhild Andenæs, Kristian Schønberg Christensen, Tord Fjermestad, Nils Gedde-Dahl, Geir Hansen, Harald Irgens-Jensen, Maria Kaminski, Zoltan Michael Kramarics, Silvia Lesoil, Claus Severin Mørch, Margrete Mørch, Anton Ræder, Ivan Evensen, Anna Rostkowska (polsk dommerlisens)

Affekt Fekteklubb (1):
Reg: Dirk Scheid

Njård Fekting (21):
Reg: Irina Aschehoug, Akos Buzinkay, Linus Christensen, Luuk Hazes, Rune Lind, Sofie Lindfelt, Tom Olkvam, Jacob Rivertz, Siri Thoresen Dahle, Siri Mette Amble, Johann Andreas Bull Berg, Axel Moulin, Ok Kyong Park-Bhasin, Frederic Grosse, Nina Steenland, **Martin Moe, Mia Frivik, Victoria Frivik

Nas: Jan Erik Bresil, Tinius Jacobsen-Rivertz, Sturla Torkildsen

Oslo Fekteklub (2):
Reg: Yngve Eliassen, Silvija Smeby

OSI Fekting (3):

Nas: Alexander Levorsen, Kristina Parr, Harald Svendsen

Stavanger Fekteklubb (21):
Reg: Espen Grønsdal, Taras Krivinogov, Victor Meling, Håvard Olsen, Jarle Tronerud, Cordt Von Brandis, Yunfeng Yi, Alexander Bakke, Ted Bakke, Gryta Krasikoviene, **Reinert Nordtveit, Matthieu Bulteau, Andreas Skogerbø, **Helen Haneferd, Lars Flo

Nas: Ole Eeg, Anna Tsoy, Ole-Jacob Schubert, Hans Berger, Synne Helen Berger, Andreas Flo

Trondheim Fekteklubb (4):
Reg: Leif Aschehoug, Adele Karoblyte, Otto Wittner, Jørgen Wittner

Titan Fekteklubb (3):
Nas: Aleksander Malvik, Katharina Malvik, Natalia Koneva

Bekkestua Fekting (2):
Reg: **Sandar Antal

Nas: Erik Storelv 

** Ikke registrert i Ophardt


FEKTETRENERE

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall.

Trenerutdanning i Norge
Norges Fekteforbund har tilpasset og godkjent Trener 1 og Trener 2-utdanningen til fekting. Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne.

Les mer om trenerutdanning i 2019/2020


FEKTETRENERE MED NFs TRENERKURS

Norges Fekteforbund har tilpasset og godkjent Trener 1 og Trener 2-utdanningen til fekting. Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne. 

PERSONER MED TRENERKURS


Levert av IdrettenOnline