Alle skal med


Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Fekting skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor på grunn av familiens økonomi. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i norsk fekting. 

Som et ledd i dette arbeidet, har Norges Fekteforbund blitt med på ALLEMED-stafetten, og sendt stafettpinnen videre til fekteklubbene. Hensikten er å finne gode løsninger på både forbunds- og klubbnivå som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Fekteforbundet har følgende mål for arbeidet:

  • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser
  • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom
  • Vi skal etterstrebe et enkelt og rimelig konkurransetilbud
  • Vi vil arbeide for å begrense innkjøpskostnadene til utstyr
  • Vi vil tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

Virkemidler
Helt konkret oppmuntrer Norges Fekteforbund til privathospitering for å redusere kostnader til hotellovernattinger i forbindelser med stevner og treningssamlinger. Vi oppfordrer derfor alle stevnearrangører til å fasilitere privatovernatting.  I tillegg til å redusere kostandene, vil dette skape samhold og kameratskap på tvers av geografi og klubbtilhørighet.

Fekteforbundet tilstreber også å finne løsninger som innebærer så kort reisevei som mulig i planleggingen av stevnekalender og treningssamlinger. Fekteforbundet formidler dessuten salg og bytte av brukt fekteutstyr.


Formidling salg/bytte av brukt fekteutstyr

For å begrense innkjøpskostnadene til nytt fekteutstyr for barn og unge, oppfordrer Fekteforbundet alle å bytte eller kjøpe/selge brukt utstyr.

Vi anbefaler alle å benytte den offentlige Facebookgruppen "Kjøp og salg av fekteutstyr"