VELLYKKET AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2018

(Foto: Fra diplomutdeling i U13-klassen, Ellen Vokes)

Fekteforbundets har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer. Ett av tiltakene har vært igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser på Østlandet.

I den første sesongen har serien bestått av konkurransene; ZORRO Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting før serien i helgen ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb.

En suksess
Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Nøtterøy Cup samlet 110 startende, og totalt har 150 barn og ungdommer deltatt i serien.

Ungdomsserien har vist seg som et vellykket tiltak, og blir derfor videreført for sesongen 2018/19. Nærmere informasjon om dette blir distribuert.

Lagkonkurranse for veteraner
I tillegg til Ungdomsserien, arrangerte Nøtterøy Fekteklubb en lagkonkurranse for veteraner. Dette var et positiv tiltak som stimulerer til økt aktivitet og samhold blant de eldre fekterne også. Forbundet håper dette vil bli videreført, og at også andre klubber inkluderer dette i sine arrangementer.

Hagefest
Konkurransene ble avsluttet med hyggelig hagefest som både fektere i de ulike alderklassene, og foreldrene deltok på.

RESULTATER NØTTERØY CUP

RESULTATER UNGDOMSSERIEN

Dommerkurs
Parallelt med konkurransen arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs. På dommerkurset, som ble ledet av Bartosz Piasecki deltok det 15 personer. Både foreldre og ungdommer fra de deltagende østlandsklubbene var representert på kurset. De som ikke fektet selv, praktiserte som dommere både lørdag og søndag.  

(Foto fra dommerkurset, Nøtterøy Fekteklubb)

Norges Fekteforbund takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Nøtterøy Fekteklubb for et flott stevne, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen av både konkurransen og hagefesten!