Anti-doping

Norges Fekteforbund følger NIFs lover og alle anbefalinger som gjøres for å unngå doping. Fekteforbundet ble dessuten sertifisert som Rent Særforbund i november i 2018.


RENT SÆRFORBUND

På bakgrunn av vedtak i Idrettsstyret 27. april 2017 om økt fokus på antidopingarbeid og tilslutning til WADC skal Norges Fekteforbund (NF) utarbeide og implementere en handlingsplan mot doping for å ha krav på rammetilskudd fra NIF. Norges Fekteforbund ble i november 2018 sertifisert som Rent Særforbund.

Antidoping arbeidet handler om å øke bevisstheten og kunnskapen om et viktig tema, og å bygge opp under tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Slik kan både Fekteforbundet beskytte fekterne fra å gjøre uheldige valg, både bevisst og ubevisst.

NF-styret har utpekt generalsekretær Claes H. Bendiksen som antidopingansvarlig for å sikre forbundets oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet. NF sitt vedtatt antidoping arbeid har hatt følgende milepæler:  

  • 2017: Innledet en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret
  • 2018: Implementerte minstekravene fastsatt av Idrettsstyret og utarbeidet en handlings- og beredskapsplan mot doping og bli sertifisert som «Rent Særforbund» i samråd med Antidoping Norge. 

Norges Fekteforbund har gjennomført planen og ble i november 2018 sertifisert som Rent Særforbund.

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER


INFORMASJON OM OG LENKER TIL RELEVANTE E-LÆRINGSPROGRAMMER: 


DOPINGLISTE
Oppdatert dopingliste for 2020 er publisert. Utøvere og støtteapparat plikter å gjøre seg kjent med dopinglisten og eventuelle endringer. Mer informasjon, og et sammendrag av de viktigste endringene finnes på lenkene under:

https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

https://www.antidoping.no/nyheter/hovedendringer-p%C3%A5-dopinglisten

RENT IDRETTSLAG
E-læringsprogrammet "Rent Idrettslag" er et forebyggende antidopingprogram rettet mot landets over 11 000 idrettslag. Sertifiseringen utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer i egen klubb, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak.

Programmet som tar en til to timer å gjennomføre, ender med en sertifisering som idrettslaget beholder i to år.

REN UTØVER
E-læringsprogrammet "Ren Utøver" gir grunnleggende antidopingopplæring. Gjennom sju korte moduler som tar for seg ulike temaer vil du bli møtt med verdibaserte videoer, oppgaver og fakta som vil sikre at du er innom det viktigste innen antidoping. Alle landslagsfektere skal, og alle aktivere fektere anbefales å gjennomføre "Ren Utøver".

Dopinglisten vil til en hver tid være oppdatert på Antidoping Norge sin hjemmeside.

ANTIDOPINGSKOLEN
Neste Generasjon er et selskap som er ønsker å bidra til utøvere, idretten, grasrota og ildsjelene. De er også opptatt av idrettens behov for opplæring, og ønsker blant å bidra til antidopingarbeid. I den forbindelse har de laget flere videoer:

Se videoene på Antidopingskolen her

Legemiddelsøk


 Powered by: Bloc