Arkiv


...

STIFELSEN DAM STØTTER RULLESTOLFEKTING

Drammen fekteklubb mottar prosjektmidler for å øke fektetilbudet for bevegelseshemmede i Norge. LES MER.

Les mer
...

SYVENDE TRENINGSSAMLING I 2021

Fekteforbundet arrangerte i helgen den syvende treningssamlingen for fekterne i satsingsgruppen. På grunn av lettelsene i smittevernet var alle fekterne samlet fysisk i Bygdøhus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

SAMLESIDE MED FEKTERELEVANT INFO OM PANDEMIEN

Finn fekterelevant informasjon for både fektere, foresatte og tillitsvalgte i fekteklubbene i kronologisk rekkefølge. LES MER.

Les mer
...

STOR NEDGANG I ANTALL AKTIVE MEDLEMMER

Samordnet rapportering viser at fekteklubbene samlet har mistet om lag 13 prosent av sine aktive medlemmer. LES MER.

Les mer
...

SJETTE TRENINGSSAMLING I 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets sjette og sesongens nest siste treningssamling. LES MER.

Les mer
...

FEMTE TRENINGSSAMLING I 2021

Årets femte treningssamling for satsingsgruppen gjennomført for fekterne i Stavanger og Oslo. LES MER.

Les mer
...

BESTILL ÅRETS SOMMERFERIE

Thon Hotels tilbyr medlemmene i fekteklubbene 25% rabatt på oppholdet, og full fleksibilitet på bestillingen i sommer. LES MER.

Les mer
...

SAMORDNET RAPPORTERING

Samordnet rapportering for 2021 er åpnet. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov. LES MER.

Les mer
...

FJERDE TRENINGSSAMLING I 2021

Samlingen ble også denne gang ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne med dedikerte fagressurser oppholdt seg i fire ulike kohorter. LES MER.

Les mer
...

TRINNVIS NASJONAL GJENÅPNINGSPLAN

Regjeringen presenterte onsdag 7. mars en nasjonal gjenåpningsplan i fire trinn. LES MER.

Les mer
...

DEN INTERNASJONALE SPORTSDAGEN FOR UTVIKLING OG FRED

Delta i årets #Whitecard-kampanje for å vise hvordan fektingen har bidratt positivt for for deg. LES MER.

Les mer
...

FEKTEFORBUNDET GJØR TRENERATTESTEN OBLIGATORISK

Norges Fekteforbund gjennomførte både et arbeidsseminar og styremøte helgen 6. og 7. mars. LES MER.

Les mer
...

TREDJE TRENINGSSAMLING I 2021

Samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne med dedikerte fagressurser oppholdt seg i fire ulike kohorter. LES MER.

Les mer
...

ANDRE SAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den andre treningssamlingen i 2021. LES MER.

Les mer
...

TRENING FOR BARN OG UNGE

De fleste nasjonale tiltak blir videreført, men barn og unge under 20 år kan fra onsdag trene som normalt igjen. LES MER.

Les mer
...

SØK REFUSJON PÅ UTSTYRSINNKJØP FRA 2020

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2020. LES MER.

Les mer
...

DIGITAL TRENINGSSAMLING

32 fektere fra seks fekteklubber deltok på Fekteforbundets første treningssamling i 2021. På grunn av smittesituasjonen ble samlingen avholdt digitalt. LES MER.

Les mer
...

RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Antidoping Norge (ADNO) har re-sertifisert Norges Fekteforbund som Rent Særforbund. Re-sertifiseringen gjelder for to år, og stiller krav til hele fekte-Norge. LES MER.

Les mer
...

REGJERINGEN ANBEFALER AT INNENDØRSIDRETT UTSETTES TOM. 18. JANUAR

Fekteforbundet ber alle fekteklubbene om å følge anbefalingene, og tilby medlemmene alternative treninger. LES MER.

Les mer
...

GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR

Les Fekteforbundets oppsummering av fekteåret 2020, og tankene om tiden fremover.

Les mer
...

#STOPP RASISME OG ALLE FORMER FOR DISKRIMINERING

Norsk fekting står sammen med resten av idretten og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. LES MER.

Les mer
...

TRENINGSTIPS FOR FEKTERE

Fekteforbundet anbefaler alle å holde seg i form og forberede seg på å komme tilbake til normalen igjen. LES MER.

Les mer
...

VINN PENGER TIL FEKTEKLUBBEN

400 000 kroner skal i årets Klubben I Mitt Hjerte ut til idrettslag over hele landet. Dette er en god mulighet til å fylle på klubbkassen i en vanskelig tid. LES MER.

Les mer
...

OPPDATERINGER I DEN NASJONALE SMITTEVERNVEILEDEREN FOR IDRETT

Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. LES MER.

Les mer
...

FLOTT GJENNOMFØRING AV VINTERSTØTET 2020

Til tross for strenge smittevernregler, var det hele 132 starter fra åtte fekteklubber på årets Vinterstøtet i Njårdhallen. LES MER.

Les mer
...

FØRSTEÅRS SENIORER BLE NORGESMESTERE

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Bergen. LES MER.

Les mer
...

REGIONAL TRENINGSSAMLING I BERGEN

Flott regional treningssamling for Vestlandsklubbene i høstferien. LES MER.

Les mer
...

NYE DOMMERKRAV OG DOMMERKURS

Fekteforbundet innfører nye dommerkrav og setter opp dommerkurs. LES MER.

Les mer
...

BERGENS-FEKTERNE SUVERENE I UNGDOMSKLASSENE

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for ungdommer ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. LES MER.

Les mer
...

ANGELINI CUP, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Etter lang periode som har vært spesiell, var det i helgen full aktivitet for fekterne på pistene, og for de tillitsvalgte på klubbseminar og fekteting. LES MER.

Les mer
...

FEKTING; EN LIDENSKAP, ÉN FAMILIE

Word Fencing Day er i år lørdag 12. september. Les mer om årets motto og hvordan delta. LES MER.

Les mer
...

PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Idrettsstyret har vedtatt en prøveordning som skal forenkle driften i mindre klubber. LES MER.

Les mer
...

TA IDRETTENS KORONAVETTKURS

NIF har utarbeidet et e-kurs om koronavett. Fektere, foresatte, trenere, tillitsvalgte i klubbene og ikke minst de smittevernansvarlige oppfordres til å ta kurset. LES MER.

Les mer
...

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL FEKTETING 13. SEPTEMBER 2020

Det innkalles til ordinært ting i Norges Fekteforbund søndag 13. september, med et klubbseminar dagen før for delegatene. Innkalling og sakspapirer, samt agenda for klubbseminarer er publisert. LES MER.

Les mer
...

NASJONAL TRENINGSSAMLING OG TRENER 2-KURS

I helgen ble både sesongens første nasjonale treningssamling, og den andre kurshelgen i årets Trener 2-utdanning arrangert. LES MER.

Les mer
...

KORONAVETTREGLER OG GODT SMITTEVERN I FEKTING

Fekteforbundet har fått godkjent nye koronavettregler, slik at både klubbtreninger og konkurranser kan igangsettes med spesifikke smittevernregler. LES MER.

Les mer
...

TO TRENINGSSAMLINGER SAMLET 71 FEKTERE

Vellykkete treningssamlinger på Vest- og Østlandet samlet 71 barn og ungdommer fra seks fekteklubber. LES MER.

Les mer
...

RETNINGSLINJENE FOR NORSK FEKTING FRA 1. AUGUST

I tråd med den gradvise åpningen av norsk idrett er retningslinjene for barne- og ungdomsidretten og Koronavettreglene for norsk fekting oppdatert. LES MER.

Les mer
...

UTVIDET KOMPENSASJONSORDNING

Ny og utvidet kompensasjonsordning for tapte inntekter grunnet nedstengning, avlysning eller utsatte arrangementer og aktiviteter er klar. LES MER.

Les mer
...

SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Fekteforbundet ønsker alle god sommer, og krysser fingrene for at det åpnes opp for ordinær aktivitet for alle etter ferien. LES MER.

Les mer
...

HVA ER VÅR TOPPIDRETT VERDT?

Kampidrettsforbundene har forfattet en kronikk om den økonomiske situasjonen for våre toppidrettsutøvere. LES MER.

Les mer
...

TENTATIV KALENDER FOR SESONGEN 2020/21

Fekteforbundet har nå utarbeidet og publisert en foreløpig kalender for den neste sesongen. LES MER.

Les mer
...

LITE ENDRING I ANTALLET AKTIVE MEDLEMMER

Samordnet Rapportering for 2019 viser en liten nedgang i antall aktive medlemmer. LES MER.

Les mer
...

STUDENT-OL I CHENGDU 2021

Student-OL i Chengdu i Kina blir trolig verdens største fleridrettsarrangement i 2021. Det er ventet over 12 000 deltakere fra 120 nasjoner i 18 ulike idretter, blant annet fekting. LES MER.

Les mer
...

2,5 TIMER OM BARTOSZ OG OL-SØLVET PÅ EUROSPORT NORGE

Hold av tiden og følg tv-sendingen mandag 11. mai fra kl. 13. LES MER.

Les mer
...

FEKTING I KORONAENS TID

Hold deg aktiv, alene eller i definerte grupper mens vi venter på å møtes på fektepistene igjen. LES MER.

Les mer
...

NORSK FEKTING GIS 25% RABATT PÅ NORGESFERIEN

Fekteforbundets samarbeidspartner Thon Hotels gir medlemmene i fekteklubbene 25% rabatt på årets sommerferie. LES MER.

Les mer
...

STØTT FEKTEKLUBBEN DIN MED GRASROTANDELEN

Sørg for at fekteklubben din får en større andel av tippemidlene. LES MER,

Les mer
...

FEKTEFORBUNDET UTSETTER ALLE ARRANGEMENTER UT MAI

For å bidra til å begrense virusspredningen utsettes all planlagt aktivitet i regi av Fekteforbundet ut mai inntil videre. LES MER.

Les mer
...

UTNYTT KORONAPERIODEN TIL Å GJENNOMFØRE KLUBBUTVIKLINGSTILTAK

Utnytt Koronaperioden og gjennomfør klubbutviklingstiltak som forbedrer klubbdriften. LES MER.

Les mer
...

EN ANNERLEDES PÅSKEHILSEN

Fekteforbundet ønsker god påske og håper det etter forholdene står bra til med alle i norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING FØR MAI

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov. LES MER.

Les mer
...

REGISTRING AV OG KOMPENSASJON FOR KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fekteklubbene bes rapportere inn økonomiske og aktivitetsmessige konsekvenser av Koronaviruset. LES MER.

Les mer
...

REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Vellykket regional treningssamling i Kristiansund. LES MER.

Les mer
...

JNM OG LANDSSTEVNET UTSETTES

På grunn av koronaviruset utsettes det planlagte norgesmesterskapet og landsstevnet i Njårdhallen inntil videre. LES MER.

Les mer
...

ÅRETS TRENER 2-KURS HAR STARTET

I helgen deltok ni deltakere fra seks fekteklubber på den første helgesamlingen i Fekteforbundets Trener 2-utdanning. LES MER.

Les mer
...

SØRLANDETS FEKTEKLUBB I STØTET

Kristiansand Kårdeklubb skifter navn og rekrutterer aktivt på hele Sørlandet. Se NRKs nyhetsinnslag om dette. LES MER.

Les mer
...

NORSK GULL I UKRAINA

Cordt von Brandis fra Stavanger Fekteklubb vant Ukrainsk veteranstevne. LES MER.

Les mer
...

VM-UTTAK 2020 FOR KADETTER OG JUNIORER

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene og juniorene til årets Verdensmesterskap i Salt Lake City, USA. LES MER.

Les mer
...

GOD STEMNING PÅ VÅRSTØTET

Helgens Vårstøtet hos Njård Fekting hadde 94 starter med fektere fra syv fekteklubber på Østlandet. LES MER.

Les mer
...

JUSTERT LOV OG TIDSPUNKT FOR ÅRETS FEKTETING VEDTATT

NF-styret avholdt styreseminar og -møte helgen 15. og 16. februar. LES MER.

Les mer
...

SVÆRT GODE EM-FORBEREDELSER

Det norske juniorlaget har deltatt på to internasjonale stevner og hatt et flott treningsopphold i Paris. LES MER.

Les mer
...

ANBEFALTE FORHOLDSREGLER MOT KORONASMITTE

Fekteforbundet følger rådene fra Folkehelseinstituttet og reiseråd fra Utenriksdepartementet i forbindelse med norske idrettsarrangementer, reiser til utlandet og idrettsbesøk fra andre land. LES MER.

Les mer
...

FEKTING PRESENTERT PÅ IDRETTENS FESTAFTEN I DRAMMEN

Både intervjuer og fekteoppvisning på årets Idrettens Festaften i Drammen Teater. LES MER.

Les mer
...

REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Flott regional treningssamling i Stavanger. LES MER.

Les mer
...

FEKTEKLUBBENES ÅRSMØTE OG SAMORDNET RAPPORTERING

Vær ute i god tid for gjennomføring av fektekubbens årsmøte, og den samordnete rapporteringen til Norges Idrettsforbund. LES MER.

Les mer
...

NOK ET GODT ARBEIDSMØTE HOS OLYMPIATOPPEN

Det andre arbeidsmøtet med Olympiatoppen er gjennomført. LES MER.

Les mer
...

FLOTT FEMTEPLASS I POLEN

Elias Draugedalen fikk femteplass i sesongens siste kadettstevne, og kvalifiserte seg med det til årets kadett-VM. LES MER.

Les mer
...

UTSTYRSORDNINGEN FOR 2019 ER ÅPNET FOR SØKNADER

Fekteklubbene kan nå søke spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr i 2019. LES MER.

Les mer
...

JUNIORENE TIL EM 2020 ER TATT UT

Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap. LES MER.

Les mer
...

TANGERING AV ÅRSBESTE I BEOGRAD

Nok en syvendeplass for det norske laget i juniorverdenscupen. LES MER.

Les mer
...

NORSK KADETTBRONSE I FINLAND

Guttenes førstelag kapret bronsen i konkurranse med 30 lag i helgens Europacupstevne Espoo Fencing Challenge. LES MER.

Les mer
...

ÅRETS STØTTE- OG TILSKUDDSORDNINGER

Alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordningene som er gunstige for klubber i 2020 er nå samlet på ett sted. LES MER.

Les mer
...

GOD OPPSTART HOS OLYMPIATOPPEN

Olympiatoppen og Fekteforbundet er i gang med utviklingsarbeidet. LES MER

Les mer
...

RULLESTOLFEKTING I MOLDE

Molde Fekteklubb igangsetter organisert trening innen den paralympiske grenen rullestolfekting. LES MER.

Les mer
...

BERGENSK KVINNEDOMINANS I SIDDIS CUP

Bergensjentene vant gull i alle aldersklassene. LES MER.

Les mer
...

NORSK FEKTEHISTORIE

Hyggelig møte med spennende historier om fekteren Johannes B. Hjemgaard hos Fekteforbundet. LES MER.

Les mer
...

KADETTENE TIL EM 2020 ER TATT UT

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap. LES MER.

Les mer
...

REPETISJONSMODUL I REN UTØVER

Mange i norsk fekting har krav på seg å gjennomføre Ren Utøver. Antidoping Norge har lansert en repetisjonsmodul som gjør det enklere å resertifiserer seg. LES MER.

Les mer
...

LANDSLAGET TAR I BRUK TRENINGSDAGBOK

Som et ledd i arbeidet med å heve prestasjonene innføres blant annet treningsdagboken BESTR. LES MER,

Les mer
...

ÅRETS FØRSTE TRENINGSSAMLING

20 fektere fra seks ulike fekteklubber deltok i helgen på Norges Fekteforbunds nasjonale treningssamling for ungdommene. LES MER.

Les mer
...

ROMJULSSAMLING I KUNGSÄNGEN

Ti norske fektere fra fem fekteklubber deltok i romjulen på treningsleir i svenske Kungsängen. LES MER.

Les mer
...

FEKTEFORBUNDETS JULEHILSEN

2019 har vært et hektisk år med mye aktivitet og mange lyspunkter. Norges Fekteforbund ønsker alle en god jul og et godt nytt fekteår! LES MER.

Les mer
...

SAMARBEID MED OLYMPIATOPPEN

Norges Fekteforbund har innledet et samarbeid med Olympiatoppen for å øke de sportslige topprestasjonene. LES MER.

Les mer
...

TIDENES BESTE I HELLAS

Det norske juniorlaget fikk syvendeplass og dermed tidenes beste norske plassering i helgens verdenscupstevne på Kreta. LES MER.

Les mer
...

FLERE KVINNER OG NYE KRAV TIL UTSTYRET

FIE-kongressen vedtok blant annet minstekrav til kjønnsrepresentasjon og nye krav til fekteutstyret. LES MER.

Les mer
...

TO BRØDRE PÅ SAMME PREMIEPALL I BERGEN CUP

Fektere fra seks fekteklubber tok gull, og hele åtte kom på medaljestatistikken under årets siste stevne i Norgescupen. LES MER.

Les mer
...

ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Norges Fekteforbund søker kandidater som vil være med å videreutvikle Norges Fekteforbund og norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

NYE FJES MARKERTE SEG I KØBENHAVN

De individuelle resultatene kan bety at det er jevnt på toppen av den norske kadettklassen. LES MER,

Les mer
...

HÅRETE MÅL FOR NORSK IDRETT

Årets ledermøte på Gardermoen var viet organisasjonsutvikling for norsk idrett. LES MER.

Les mer
...

TRENINGSSAMLING FOR SABELFEKTERE

Molde Fekteklubb arrangerte treningssamling helgen 16. og 17. november med støtte fra Norges Fekteforbund. LES MER.

Les mer
...

DOMMERKURS 1. HALVÅR 2020

Norges Fekteforbund har satt opp dommerkurs 1. halvår 2020. LES MER.

Les mer
...

NJÅRDFEKTERNE PÅ TOPP UNDER VINTERSTØTET 2019

Njårdfekterne tok i helens Norgescupstevne på hjemmebane flest medaljer, inkludert halvparten av gull- og sølvmedaljene. LES MER.

Les mer
...

NI NORSKE MEDALJER I ØREBRO

I helgen deltok norske fektere på stevner i både Sverige og Latvia. Juniorlaget ble beste Nordiske lag i Riga og nordmennene fikk meg seg hele ni medaljer fra Ørebro. LES MER.

Les mer
...

BARNE- OG UNGDOMSIDRETT

Antall barn og ungdom i norsk fekting øker, og med dette følger et stort ansvar. LES MER.

Les mer
...

TRENER 2-UTDANNING I 2020

Norges Fekteforbund viderefører utdanningsplanen og setter opp Trener 2-kurs. LES MER.

Les mer
...

LANDSLAGSSAMLING I NJÅRDHALLEN

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen landslagssamling i Njårdhallen. 24 fektere fra syv fekteklubber deltok. LES MER.

Les mer
...

FLOTT FEMTEPLASS I ØSTERRIKE

Bergensfekteren Vilde Tengesdal kom i helgen på en imponerende femteplass i Europacupstevet i Klagenfurt. Med dette er hun kvalifisert til EM og VM. LES MER,

Les mer
...

NORSK GULL, SØLV OG BRONSE I NORDISK MESTERSKAP

Norske ungdomsfektere vant medaljer i alle valører under helgens kårdemesterskap i Sandefjord. LES MER.

Les mer
...

DELING AV BILDER

Fekteforbundet lanserer en gruppe for enklere billedeling, og håper flere vil bidra. LES MER.

Les mer
...

RULLESTOLFEKTER SKAPTE NORSK FEKTEHISTORIE

Som Norges første og foreløpig eneste parautøver, har Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb deltatt sitt første internasjonale stevne i rullestolfekting. LES MER.

Les mer
...

KLART FOR NORDISK MESTERSKAP I SANDEFJORD

Helgen 19. og 20. oktober kommer over de beste ungdomsfektere fra syv land til Sandefjord for Nordisk Mesterskap i kårdefekting. LES MER.

Les mer
...

UKRAINSKE GULL I OSLO CUP

Hele 120 fektere fra 17 nasjoner deltok i årets World Cup Satellite Oslo Cup. LES MER.

Les mer
...

GODE NORSKE RESULTATER I ÅRETS NORDISKE MESTERSKAP

Gode norske plasseringer i det Nordiske Mesterskapet for seniorer i Finland. LES MER.

Les mer
...

NORSK GULL OG BRONSE I FINLAND

Norsk gull og bronse i finsk veteranstevne. LES MER.

Les mer
...

NORSKE FEKTERE I AKSJON I BÅDE OSLO OG STOCKHOLM

I helgen ble det både arrangert Angelini Cup i Oslo, og det var norsk deltakelse i SAF Pokalen og Rehbinder Prize i Stockholm. LES MER.

Les mer
...

FLERE BEDRE FEKTEKLUBBER

For å sikre en bærekraftig utvikling i en periode med vekst i antall fektere, anbefaler Fekteforbundet klubbene å ta i bruk utviklingsverktøyet Bedre Klubb. LES MER.

Les mer
...

50 BARN OG UNGDOMMER PÅ TRENINGSSAMLING I BERGEN

Det ble i helgen både arrangert nasjonal jentesamling og regional treningssamling i Bergen. LES MER.

Les mer
...

FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER

Økt fokus på klubbutvikling er viktig for å fortsette medlemsveksten. LES MER.

Les mer
...

TRE NORSKE GULL I UPPSALA

Gode norske resultater i 2019/20-sesongens første rankingstevne. LES MER.

Les mer
...

NORSK PARAFEKTER TIL ESTLAND

Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb reiser som første norske parautøver til Narva i Estland for å delta på et internasjonalt stevne i rullestolfekting. LES MER.

Les mer
...

NORDSJØCUP 2019

Bergens Fekteklubb arrangerte i helgen NordsjøCup. Det ble en fektemaraton som sikret alle deltakerne maksimalt med kamper. LES MER.

Les mer
...

SAMMEN FREMOVER - PÅ OG UTENFOR PISTEN

Fekteforbundet har beskrevet Fair play og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel i norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

FLERE MED TRENERUTDANNELSE

15 nye trenere fra åtte fekteklubber fullførte i helgen Norges Fekteforbunds Trener 1-utdanning. LES MER.

Les mer
...

SESONGENS FØRSTE LANDSLAGSSAMLING

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen sesongens første treningssamling for landslag og rekrutteringsutøvere på Bygdøhus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

NATIONS CHALLENGE I TROLLHÄTTAN

Norske fekteungdommer deltok i helgen i landskampen Nations Challenge mot Sverige. LES MER

Les mer
...

ØKT SATSING PÅ SPONSING

Norges Fekteforbund har inngått avtale med selskapet Sponsor og Mediasalg AS. Selskapet går nå aktivt ut i markedet for å finne sponsorer. LES MER.

Les mer
...

HVORDAN BEGYNNE Å FEKTE

Norske fekterklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. LES MER.

Les mer
...

NORGESMESTERSKAPET 2019

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i år arrangert som en del av NM-veka i Stavanger. LES MER.

Les mer
...

ANGÅENDE SABELFEKTING OG NM-VEKA

Norges Fekteforbund har registrert en del utspill om årets fektedeltakelse på NM-veka, som vi mener gir et feilaktig bilde. Vi ønsker derfor å klargjøre bakgrunnen for våre beslutninger i denne saken. LES MER.

Les mer
...

ALT KLART FOR NM OG NM-VEKA

Sammen med 24 andre særforbund er vi nå klare for å arrangere NM i 39 idrettsgrener. Totalt vil rundt 2000 utøvere være i aktivitet. Dette blir for øvrig en idrettsfest med mye som skjer for alle som er tilstede. LES MER.

Les mer
...

NETTSIDEN FORBEDRES

Norges Fekteforbund gjør nå endringer som innebærer enda flere nyheter på nettsiden. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA SISTE STYREMØTE PUBLISERT

NF-styret tildelte blant det tekniske arrangøransvaret for NM i 2020 og 2021. LES MER.

Les mer
...

NJÅRDFEKTERE MED GODE PLASSERINGER I MALMØ

Både dame- og herrelaget fra Njård Fekting gjorde det godt i helgens Malmö International 2019. LES MER.

Les mer
...

GODE NORSKE RESULTATER I VETERAN-EM

Årets Europamesterskap for veteraner ble avholdt i Frankrike. De norske fekterne hevdet seg godt i konkurranse med 1 500 fektere fra 35 nasjoner. LES MER.

Les mer
...

STEVNEKALENDER FOR SESONGEN 2019/20

Neste sesongs stevnekalender er ferdigstilt og publisert. LES MER.

Les mer
...

FEKTEPRESIDENTEN FIRE GANGER PÅ IDRETTSTINGETS TALERSTOL

Det ble et spennende Idrettssting som viste at én stemme kan være utslagsgivende. President Junjie Cao er fornøyd med utfallet av både vedtak og valg. LES MER.

Les mer
...

ÅRETS UNGDOMSSERIE AVSLUTTET PÅ NØTTERØY

Ungdomsserien ble i helgen avsluttet med utdeling av diplomer og hagefest på Nøtterøy. LES MER.

Les mer
...

ER GODT FORBEREDT TIL IDRETTSTINGET

I tillegg til langtidsplan for norsk idrett skal tinget behandle mange saker som blir styrende for både fekteklubber og -forbund. Valget av idrettspresident og -styre har også betydning for de fremtidige rammevilkårene for norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

ANTALL AKTIVE FEKTERE FORTSETTER Å ØKE

Samordnet Rapportering viser at antall aktive øker, og at andelen barn og ungdom øker mest. LES MER.

Les mer
...

FEKTING PÅ ÅRETS UNGDOMSLEKER

Sammen med 15 andre idretter, var fekting i helgen en del av Ungdomslekene 2019. LES MER.

Les mer
...

SKJERPEDE KRAV TIL PLIKTDØMMING OG ØVRE GRENSE FOR STARTKONTINGENTER

Opptrapping av kravene til antall pliktdommere og til deres kvalifikasjoner, samt maksimalsatser for startkontingenter på norske stevner er vedtatt. LES MER.

Les mer
...

REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Årets første regionale treningssamling for fekterne på Vestlandet ble i helgen avholdt i Stavanger. LES MER.

Les mer
...

FØRSTE HELGESAMLING I TRENERUTDANNINGEN

Den første av årets tre helgesamlinger i Fekteforbundets trenerutdanning ble avholdt i helgen. LES MER.

Les mer
...

TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Norges Fekteforbund har nå innført flere tiltak, blant annet for å heve de sportslige resultatene. LES MER.

Les mer
...

ÅRETS FØRSTE UNGDOMSSAMLING

22 ungdommer fra syv fekteklubber deltok i helgen på treningssamling i regi av Fekteforbundet. LES MER.

Les mer
...

KVALIFISERING TIL OL I TOKYO 2020

Kvalifisering for å delta i fekting i OL i Tokyo 2020 starter neste uke. LES MER.

Les mer
...

IDRETTEN SKAL FORENKLES

Idretten skal organiseres mer effektivt for å gjøre det lettere å ta beslutninger og utføre oppgavene. Det pågående moderniseringsprosjektet vil få betydning for både fekteklubber og Fekteforbundet. LES MER.

Les mer
...

NORSK FEKTING UNDER LUPEN

Klubbundersøkelsen indikerer at NF-tiltakene leverer på klubbenes behov, og synliggjør flere områder som påvirker den videre veksten i norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

BERGENSFEKTERNE TOPPER FREMDELES UNGDOMSKLASSENE

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for ungdommer ble i helgen arrangert i Bygdøhus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

NORGES FEKTEFORBUNDS TRENERUTDANNING

Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. LES MER.

Les mer
...

GOD DELTAKELSE I VÅRSTØTET

Det tredje stevnet i Ungdomsserien; Vårstøtet hadde 88 starter med fektere fra 11 fekteklubber fra hele landet - og fra Sverige. LES MER.

Les mer
...

VM-UTTAK 2019 FOR KADETTER OG JUNIORER

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene og juniorene til årets Verdensmesterskap i Torun, Polen. Fekterne skal forberede seg på en fire-dagers treningssamling med blant annet det polske landslaget. LES MER.

Les mer
...

NYE RENT IDRETTSLAG ER LANSERT

Med den nye nettløsningen blir det enklere for fekteklubbene som skal sertifiseres. LES MER

Les mer
...

FEKTING PÅ UNGDOMSLEKENE

Fekting deltar i årets Ungdomsleker på Lillehammer helgen 3. - 5. mai 2019. LES MER.

Les mer
...

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Alle tilsluttete fekteklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019. LES MER.

Les mer
...

DOMMERUTDANNING I 2019

For å nå målene satt til dømming på norske og internasjonale konkurranser, har Norges Fekteforbund satt opp seks kurs i 2019. Påmelding til Fekteforbundet skjer via klubbene. LES MER.

Les mer
...

FEKTING I STUDENTCUPEN UNDER ÅRETS STUDENTLEKER

De femtende Studentlekene ble i helgen arrangert i Trondheim. Tre fektelag fra to studentidrettsklubber deltok i Studentcupen. LES MER.

Les mer
...

ÅRETS FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første treningssamling for fekteklubbene i Midt-Norge. LES MER.

Les mer
...

NYTT ANTREKK FOR LANDSLAGET OG FEKTERE SOM REPRESENTERER NORGE

Norges Fekteforbund har anskaffet nytt antrekk for både landslagsutøverne og de fekterne som deltar i europa- og verdenscupen. LES MER.

Les mer
...

REGIONALE TRENINGSSAMLINGER I SAMARBEID MED KLUBBENE

Ett viktig tiltak i Fekteforbundets aktivitetsplan er de regionale treningssamlingene som gjennomføres i samarbeid med klubbene i hver region. LES MER.

Les mer
...

MEDALJER I CHALLENGE BERNADOTTE

Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson vant medaljer i helgens seniorstevne Challenge Bernadotte i Sverige. LES MER.

Les mer
...

FEKTE-NM BLIR EN DEL AV NM-VEKA 2019

Bli med i arbeidet for å synliggjøre fekting under sommerens Norgesmesterskap i fekting under NM-Veka i Stavanger. LES MER.

Les mer
...

NORGES FEKTEFORBUND MENER

Norges Fekteforbund arbeider med flere idrettspolitiske saker av betydning for norsk fekting fremover. LES MER.

Les mer
...

FORSTERKET ANLEGGSARBEID FOR FEKTING

Norges Fekteforbund skal bidra i fekteklubbenes arbeid med anlegg. LES MER.

Les mer
...

JUNIORUTTAK TIL EM 2019

Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap i Foggia, Italia. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. FEBRUAR ER PUBLISERT

NF-styret avholdt styremøte 3. februar. LES MER.

Les mer
...

DOMMEREKSAMEN 15. MARS I OSLO

Norges Fekteforbund avholder dommereksamen i forbindelse med NM for Ungdom på Bygdøhus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

GUTTELAGET REDDET ÆREN

Etter få lyspunkter i helgens individuelle konkurranser i juniorverdenscupen, var det norske juniorlaget sin niendeplass i Beograd et plaster på såret. LES MER.

Les mer
...

STOR NORSK FEKTEHELG

Norske fektere hevdet seg helt i toppen på flere Europacupstevner i helgen. LES MER.

Les mer
...

STØTTEORDNINGER FOR KLUBBER I 2019

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for tilsluttete idrettslag for 2019. LES MER

Les mer
...

BLI FEKTETRENER

Norges Fekteforbund planlegger å igangsette trenerkurs i 2019. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET INTEGRERING VIA FEKTESPORTEN

Norsk fekting har fått et nytt tilskudd i Çağatay Kurt. Han er 17 år og flykning fra Tyrkia. Takket være idrettsinteressen er han raskt blitt integrert i norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

SIDDIS CUP I STAVANGER 2019

Siddis Cup ble i helgen 19. og 20. januar arrangert av Stavanger Fekteklubb. Dette Norgescupstevnet, som er årets første, hadde 162 starter med fektere fra seks fekteklubber. LES MER.

Les mer
...

KADETTUTTAK TIL EM 2019

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap 22. - 26. februar i Italia. LES MER.

Les mer
...

UTSTYRSORDNINGEN FOR 2018 ER ÅPEN FOR SØKNADER

Det er nå klart for å søke spillemidler til refusjon av utstyrskjøp i 2018. LES MER.

Les mer
...

OBLIGATORISKE TILTAK MOT DOPING I NORSK FEKTING

Norges Fekteforbund satt tydelig mål med forpliktende tiltak for antidoping som omfatter både de aktive, trenere og tillitsvalgte i hele fekte-Norge. LES MER.

Les mer
...

FØRSTE LANDSLAGSSAMLING I 2019

Årets første landslagssamling i regi av Fekteforbundet ble i helgen gjennomført i Oslo. Hele 24 fektere, fra syv fekteklubber deltok. LES MER.

Les mer
...

HVORDAN BEGYNNE Å FEKTE

Norske fekterklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. LES MER.

Les mer
...

PÅ TRENINGSLEIR I ROMJULEN

Norske fektere deltok på svensk treningsleir i romjulen. LES MER.

Les mer
...

GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR!

2018 har vært et år med mye aktivitet, og mange lyspunkter. 2019 blir vel så aktivt, med viktige idrettspolitiske saker på agendaen. LES MER.

Les mer
...

NYE REGLER VEDTATT AV FIE-KONGRESSEN

Informasjon om regelendringene og vedtakene som ble gjort på kongressen er nå publisert. Flere regelendringer trer i kraft allerede fra årsskiftet. LES MER.

Les mer
...

FEKTING PÅ SKAUGUM

OL-sølvmedaljør og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, befant seg i går i rojale omgivelser. Han var invitert til Skaugum for å fekte med kronprinsfamilien. LES MER.

Les mer
...

UTNYTT GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING

Større andel av tippemidlene går direkte til lokale klubber og foreninger. LES MER.

Les mer
...

FEKTING PÅ STORTINGETS TALERSTOL

Norsk idrett og Norges Fekteforbund fikk i dag skryt for sin betydning for integrering fra Stortingets talerstol under behandlingen av Statsbudsjettet for 2019. LES MER.

Les mer
...

BRED MEDALJEFORDELING I BERGEN CUP 2018

Norgescupstevnet Bergen Cup ble i helgen arrangert med hele 168 starter. Fektere fra ni norske klubber deltok, og hele åtte klubber hadde medaljevinnere. LES MER.

Les mer
...

FIE-KONGRESSEN 2018

Årets FIE-kongress ble avholdt i Paris med delegater fra 136 nasjoner. Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, var forbundets delegat. LES MER.

Les mer
...

FEKTEFORBUNDET SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Antidoping Norge har evaluert Norges Fekteforbund sitt antidopingarbeid og gitt sertifiseringen Rent Særforbund. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. NOVEMBER ER PUBLISERT

NF-styret avholdt styremøte 28. november. LES MER.

Les mer
...

HISTORISK NM I SABELFEKTING OG NORSKE LYSGLIMT INTERNASJONALT

Les om helgens historiske NM på sabel, og om norske juniorer og kadetter på stevner i utlandet.

Les mer
...

BESTE NORSKE RESULTAT PÅ SYV ÅR

Elias Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb kom på 12. plass i stort Europacupstevne i Bonn. LES MER.

Les mer
...

REPORTASJE OM FEKTING

Se reportasjen som ble laget om Oslo Cup og ungdomssamlingen for ungdommer som Norges Fekteforbund arrangerte parallelt med stevnet. LES MER.

Les mer
...

NY FEKTEKLUBB I BÆRUM

Norsk fekting fortsetter å vokse. Flere begynner å fekte, og det etableres stadig flere fekteklubber. Siste tilskuddet er Bekkestua Fekting i Bærum. LES MER.

Les mer
...

REKORDDELTAKELSE PÅ VINTERSTØTET

Med over 240 starter fra 10 fekteklubber var det rekorddeltakelse i årets utgave av Vinterstøtet. LES MER.

Les mer
...

FEKTER HEDRET MED HEDERSTEGN I GULL

Guy Thomas Kværnberg er tildelt norsk studentidretts høyeste utmerkelse, hederstegnet i gull, for sin innsats som trener i OSI fekting gjennom 20 år. LES MER.

Les mer
...

FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING I KRISTIANSAND

I helgen arrangerte Norges Fekteforbund treningssamling i Kristiansand. LES MER.

Les mer
...

STOR KARTLEGGING AV FEKTE-NORGE

Norges Fekteforbund skal gjennomføre en klubbundersøkelse og kontinuerlig evaluere treningssamlingene. LES MER.

Les mer
...

TRENINGSSAMLING I MIDTNORGE OG ZORRO CUP PÅ ØSTLANDET

I helgen ble det både arrangert regional treningssamling i Kristiansund og Zorro Cup som er det andre stevnet i Ungdomsserien. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 24. OKTOBER ER PUBLISERT

NF-styret avholdt styremøte 24. oktober. LES MER,

Les mer
...

NORSK SØLV OG BRONSE I NORDISK MESTERSKAP FOR UNGDOMMER

De norske ungdommene vant sølvmedalje for lag, og én individuell bronsemedalje. LES MER.

Les mer
...

FEKTER HEDRET MED BYSTE

Den meritterte fekteren Sigurd Akre-Aas er hedret med en byste i Rendalen der han ble født. LES MER.

Les mer
...

DOBBELTSEIER TIL VILDE TENGESDAL I ÖREBRO MASTERS

Gode resultater i helgens Örebro Masters i Sverige. LES MER.

Les mer
...

STEM PÅ KLUBBEN I MITT HJERTE

Kampanjen deler ut en halv million kroner frem til fredag 26. oktober. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. OKTOBER ER PUBLISERT

NF-styret avholdt 3. oktober styremøte. LES MER.

Les mer
...

STOR FEKTEHELG I OSLO

75 fektere fra 17 nasjoner deltok i Oslo Cup, 22 ungdomsfektere fra seks klubber var samlet på treningssamling, og sesongens første stevne i Ungdomsserien, Angelini Cup hadde 72 starter. LES MER.

Les mer
...

GRATULERER MED DAGEN MARIUSZ PIASECKI

Mariusz Piasecki, merittert fektetrener, tidligere landslagssjef og daglig leder i Norges Fekteforbund fyller i dag 60 år. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET JENTESAMLING

Fekteforbundets første treningssamling for jenter ble i helgen arrangert i Bergen. LES MER.

Les mer
...

NF-STYRET STARTET ALLEMED-STAFETTEN I FEKTE-NORGE

ALLEMED-stafetten gjennomføres for å forhindre økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 9. SEPTEMBER ER PUBLISERT

NF-styret avholdt 9. september styremøte på Idrettens Hus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

GOD MEDALJEFANGST I UPPSALA CUP 2018

De norske fekterne fikk meg seg ni medaljer hjem etter sesongens første stevne. LES MER.

Les mer
...

WORLD FENCING DAY 2018

Norges Fekteforbund oppfordrer alle fektere til å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie på lørdag 8. september. LES MER.

Les mer
...

GOD TRENINGSSAMLING GJENNOMFØRT

24 norske ungdomsfektere, fra seks ulike klubber, deltok i helgen på Fekteforbundets treningssamling i Oslo. LES MER.

Les mer
...

NY RUNDE AV UNGDOMSSERIEN IGANGSETTES

Norges Fekteforbund fortsetter Ungdomsserien, og inviterer nå i samarbeid med fire klubber til fire nye stevner for barn og ungdom. LES MER.

Les mer
...

NORGE VANT LANDSKAMP MOT SVERIGE

Norske ungdomsfektere vant i helgen den vennskapelige fekte-landskampen i Nations Challenge som ble arrangert i Trollhättan i Sverige. LES MER,

Les mer
...

BAK MASKEN TIL MARIUSZ OG BARTOSZ PIASECKI

Far og sønn, Mariusz og Bartosz Piasecki er som de første internasjonale gjestene blitt portrettert i den svenske podcasten "Bakom Masken På...". LES MER OG LYTT.

Les mer
...

BARTOSZ PIASECKI HEDRES AV WANG

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki hedres i WANG Ung sine nye lokaler i Oslo. LES MER.

Les mer
...

FEKTEFORBUNDETS ÅRLIGE SOMMERLEIR

En sliten gjeng, fulle av trening og gode inntrykk, avsluttet i går den årlige sommerleiren i Polen. LES MER.

Les mer
...

VIKTIG INFORMASJON TIL KLUBBENE ANG. OPHARDT ONLINE

Innen kort tid lanseres en ny versjon av Ophardt Team Sportevent. Dette krever at klubbene må gjøre noen forberedelser for å kunne ta i bruk det nye systemet. LES MER.

Les mer
...

SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Norges Fekteforbund takker for en fin sesong med mange oppturer. LES MER.

Les mer
...

NYE UTTAKSKRITERIER 2018/19

Teknisk komité har vedtatt nye uttakskriterier for kommende sesong. LES MER.

Les mer
...

FEKTINGEN BETALTE UTDANNELSEN

Caroline Piasecka fikk idrettsstipend til USA og tilnærmet gratis økonomiutdannelse. Hun deler sine erfaringer, og stiller opp for andre fektere som vurderer det samme. LES MER.

Les mer
...

REGIONAL TRENINGSSAMLING I MIDT-NORGE

Vellykket treningssamling i Trondheim 16. og 17. juni. LES MER.

Les mer
...

FEKTING PÅ BISLETT STADION

Norges Fekteforbund presenterte fekting for nærmere 1 000 barn og voksne på Bislett Stadion lørdag 16. juni. LES MER.

Les mer
...

AVSLUTTET ARBEIDSUKEN MED IDRETTSPRESIDENTEN

Elias Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb avsluttet i dag arbeidsuken sin hos Fekteforbundet. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 4. JUNI ER PUBLISERT

Styret utnevnte blant annet medlemmer til TK og til Dommerkomiteen. LES MER.

Les mer
...

STEVNEKALENDER FOR SESONGEN 2018/19

Stevnekalenderen for neste sesong er publisert. LES MER.

Les mer
...

BARTOSZ TOK NOK EN GULLMEDALJE I MALMØ

Bartosz vant sin sjette gullmedalje i helgens stevne Malmö International. Også andre nordmenn hadde gode plasseringer i dette tradisjonsrike stevnet. LES MER.

Les mer
...

ÅPENT ØSTLANDSMESTERSKAP 2018

Det var høy temperatur både utendørs og inne på pistene under årets Åpne Østlandsmesterskap. LES MER.

Les mer
...

NOK EN VELLYKKET UNGDOMSSAMLING

Fekteforbundet arrangerte i helgen 19. og 20. mai treningssamling for ungdommer. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLLER FRA STYREMØTENE 30. APRIL og 14. MAI ER PUBLISERTE

Protokoll fra styremøtet 30. april og 14. mai er publisert. LES MER.

Les mer
...

FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING

Antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010. Bare det siste året var økningen nærmere 17 prosent. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Ungdomsserien ble i helgen avsluttet med utdeling av diplomer og hagefest på Nøtterøy. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FEKTETING

Det ordinære tinget ble avholdt 8. april. Dagen før ble det avholdt et klubbseminar. Protokollen og presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelige. LES MER.

Les mer
...

BYGDØ FEKTEKLUBB DOMINERTE I NM

Det hundrede Norgesmesterskapet i fekting ble i helgen arrangert i Oslo. LES MER.

Les mer
...

ALT KLART FOR DET 100ende NORGESMESTERSKAPET I KÅRDEFEKTING

Norges Fekteforbund og teknisk arrangør Njård Fekting ønsker deltakere og tilskuere velkommen til Njårdhallen i Oslo. LES MER.

Les mer
...

NYE REGLER FOR PERSONVERN

Den nye personvernforordningen The General Data Protection Regulation (GDPR), vil etter noe forsinkelse tre i kraft etter sommeren. Det nye regelverket gir forbundet og klubbene nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. LES MER.

Les mer
...

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Alle klubbene må gjennomføre rapporteringen til NIF innen 30. april. Ikke vent; her finner du mer informasjon og hjelp. LES MER.

Les mer
...

OPPGRADERING AV MASKENE PÅKREVES

Nye sikkerhetsregler krever at fektemaskene har en forbedret nakkereim som tilfredsstiller strengere krav. LES MER.

Les mer
...

FEKTE-NORGE SAMLET SEG PÅ ORDINÆRT FEKTETING

Et stort flertall samlet seg bak styret, og vedtok ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt også for valgkomiteens innstilling til styre og komiteer. LES MER.

Les mer
...

BESTE LAGRESULTAT I JUNIOR-VM PÅ TI ÅR

Det norske laget ble nummer 12 av 42 landslag i juniorverdensmesterskapet i Verona (ITA). LES MER.

Les mer
...

SAKSLISTE OG -DOKUMENTER TIL FEKTETINGET 2018

Finn fullstendig saksliste, og andre nødvendige saksdokumenter til Fektetinget søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. LES MER.

Les mer
...

BERGENSFEKTERNE DOMINERTE PÅ HJEMMEBANE

Norgesmesterskapet for ungdommer ble i helgen arrangert i Bergen. LES MER.

Les mer
...

UTTAK JUNIOR- OG KADETT-VM 2018

Følgende fektere er tatt ut til å delta i verdensmesterskapet i Verona 1. til 9. april. LES MER.

Les mer
...

FLOTT INNSATS PÅ VÅRSTØTET I UNGDOMSSERIEN

Ungdomsserien vokser i antall deltakere og antall deltakende klubber. LES MER.

Les mer
...

NULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. LES MER!

Les mer
...

GOD OPPKJØRING TIL EM

Fekteforbundet arrangerte en fire dagers treningssamling for å forberede de norske EM-deltakerne. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 12. og 19 FEBRUAR ER PUBLISERT

Protokoll fra styremøtet mandag 12. og 19. februar er publisert. LES MER.

Les mer
...

UTDANNING AV DOMMERE I 2018

Plan og muligheter for dommerutdanning i 2018. Les mer!

Les mer
...

SKADEFRI PROGRAMMET BLIR TILGJENGELIG INTERNASJONALT

Get Set-appen, den internasjonale varianten av Skadefri-appen, er nå oversatt engelsk, spansk, fransk, russisk, tysk og kinesisk.

Les mer
...

VELLYKKET TRENINGSAMLING I MIDT-NORGE

Årets første regionale treningssamling i Midt-Norge ble en suksess. LES MER!

Les mer
...

UTTAK JUNIOR-EM 2018

Norges Fekteforbund har tatt ut kårdefektere til Junior-EM i Sochi, 7. mars – 11. mars 2018.

Les mer
...

MEDALJERIK HELG I KUNGSBACKA MASTERS

Det ble 12 medaljer på fektere fra fem norske klubber. LES MER!

Les mer
...

VARSEL OM ORDINÆRT TING

Ordinært Ting i Norges Fekteforbund avholdes søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. LES MER.

Les mer
...

UTTAK AV KADETTER TIL EM 2018

Uttaket av kadetter til Europamesterskapet i Sochi, Russland, 2. og 6. mars 2018 er foretatt. LES MER.

Les mer
...

BRONSE TIL KADETTENE

Det norske førstelaget vant bronse i helgens Europacupstevne i København. LES MER.

Les mer
...

UTLYSNING AV MIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN

Søknadsfristen for prosjekter med oppstart høsten 2018 er 15. februar. LES MER

Les mer
...

VELLYKKET SIDDIS CUP MED TRENINGSSAMLING

Kombinasjonen av stevne og regional treningssamling ble en suksess. LES MER

Les mer
...

GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR!

Norges Fekteforbund ønsker de aktive fekterne, og alle de frivillige som bidrar på klubb- og forbundsnivå god jul og et godt nytt år!

Les mer
...

HUSK NY NF-LISENS FOR 2018

Nytt kalenderår innebærer fornying av obligatorisk nasjonal fektelisens. LES MER,

Les mer
...

VELLYKKET ANGELINI CUP

Angelini Cup, stevne nummer to av fire i Ungdomsserien, ble i helgen avholdt på Bygdøhus i Oslo. LES MER.

Les mer
...

RESULTATER BERGEN CUP

Bergens Fekteklubb arrangerte i helgen Bergen Cup. Dette er et rankingstevne i Norges Cupen i kårdefekting. LES MER.

Les mer
...

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FEKTETING

Protokollen fra det ekstraordinære fektetinget, 21. oktober er nå publisert. LES MER.

Les mer
...

NORSK GULL I CHALLENGE BERNADOTTE

Irina Aschehoug fra Njård Fekting tok gull i dameklassen. LES MER.

Les mer
...

EN GARDE! LES NFs JUBILEUMSBROSJYRE

Her finner du Fekteforbundets historiske oppsummering av 100 år med norsk fekting. LES MER

Les mer
...

LANDSLAGSSAMLING FOR JUNIORGUTTENE

10 fektere deltok i helgen på Fekteforbundets treningssamling i Oslo. LES MER.

Les mer
...

GOD NORSK INNSATS I HELSINKI

De norske fekterne viste gode takter under helgens europacupstevne i Helsinki. LES MER.

Les mer
...

STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Det nyvalgte styret har avholdt sitt første styremøte. LES MER.

Les mer
...

STEM PÅ KLUBBEN I MITT HJERTE

500 000 kr skal deles ut! Stem på klubben i mitt hjerte 11.-24. november. LES MER

Les mer
...

VELLYKKET TRENINGSSAMLING

Vel gjennomført treningssamling for de norske ungdomsfekterne parallelt med Oslo Cup. LES MER!

Les mer
...

NORSK BRONSE I OSLO CUP

Ludvig Hillestad kapret bronsemedalje i sterk internasjonal konkurranse. LES MER!

Les mer
...

NORDISK MESTERSKAP TIL OSLO

Oslo er tildelt Nordisk Mesterskap for ungdom i 2018, og for seniorer og veteraner for 2020. LES MER.

Les mer
...

STOR DELTAKELSE PÅ VINTERSTØTET

Med 185 starter fra 11 klubber, ble Vinterstøtet en flott åpning på vintersesongen. LES MER

Les mer
...

NORSK BRONSE I VM FOR VETERANER

Syv norske fektere deltok i årets veteran-VM. Beste norske plassering var bronsemedalje til Jan Falck-Ytter (BYF). LES MER.

Les mer
...

REGIONALE TILTAK IGANGSATT

Denne helgen ble flere av Fekteforbundets tiltak i den sportslige planen igangsatt. Det ble full klaff på både Øst- og Vestlandet. LES MER.

Les mer
...

NYTT STYRE I NORGES FEKTEFORBUND

Det ble avholdt ekstraordinært ting i Norges Fekteforbund lørdag 21. oktober 2017. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET NORDISK SABELMESTERSKAP I KRISTIANSAND

Kristiansand Fekteklubb arrangerte i helgen Nordisk Mesterskap på sabel. LES MER.

Les mer
...

ESTRAORDINÆRT TING 21. OKTOBER 2017

Tinget finner sted lørdag 21. oktober kl. 12.30 på Scandic Gardermoen. Styrets innkalling, foreløpig innstilling fra valgkomiteen, fullmaktsskjema og adresse finnes HER.

Les mer
...

UNNGÅ KYSSESYKE

Ikke del glass og drikkeflaske med andre. LES MER.

Les mer
...

NI NORSKE MEDALJER I ÖREBRO MASTERS

Norske medaljer i seks av syv klasser under helgens Örebro Masters. LES MER.

Les mer
...

BARTOSZ SOM ROLLEMODELL

NFs sportslige leder, Bartosz Piasecki er portrettert i fotoprosjektet OXLO CHAMPIONS for å synliggjøre rollemodeller fra ulike minoritetsgrupper. LES MER.

Les mer
...

STOR NORSK TROPP MED GODE RESULTATER I UPPSALA

Det var hele 65 norske starter, og syv medaljer ble med hjem til Norge etter helgens Uppsala Cup i Sverige. LES MER.

Les mer
...

LUUK HAZES GÅR TIL NJÅRD FEKTING

Styret har vedtatt å gi Luuk Hazes dispensasjon fra reglementet ved klubbovergang, slik at han kan bytte klubb fra Molde FK til Njård Fekting midt i et kalenderår. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET TRENINGSSAMLING I OSLO

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen treningssamling i Oslo. LES MER.

Les mer
...

EKSTRAORDINÆRT FEKTETING 21. OKTOBER

Styret i Norges Fekteforbund er ikke vedtaksføre etter at to styremedlemmer trakk seg fra styret. Et tilstrekkelig antall klubber har krevd ekstraordinært Ting med valg av nytt styre, og det er derfor nødvendig å avholde et ekstraordinært fekteting. LES MER.

Les mer
...

WORLD FENCING DAY

Årets Word Fencing Day er lørdag 9. september og NF oppfordrer alle til å være med på feiringen av fektesporten. LES MER.

Les mer
...

NF LANSERER UNGDOMSSERIEN

Norges Fekteforbund igangsetter fra i høst en ny konkurranseserie for ungdommer kalt Ungdomsserien. LES MER.  

Les mer
...

NYE STEVNEREGLER IMPLEMENTERES

De nye stevnereglene innebærer endringer i dommerklassene, til Fekteforbundets ansvar, og til ansvarsfordelingen mellom stevnearrangørene og fekteklubbene som har fektere med på konkurransene. LES MER.

Les mer
...

VELLYKKET TRENINGSSAMLING I POLEN

32 ungdomsfektere har den siste uken deltatt på treningssamling i Polen, i regi av Norges Fekteforbund. LES MER

Les mer
...

NYE FEKTERE ØNSKES VELKOMMEN

Sommeren er snart over, og det vil snart arrangeres nybegynnerkurs i fekting flere steder i Norge. LES MER

Les mer
...

HOLD DEG SKADEFRI MED FEKTEFORBUNDET

I samarbeid med Senter for idrettsskadeforsking ved Norges idrettshøyskole lanseres et eget treningsopplegg som skal forebygge skader i fekting. LES MER!

Les mer
...

NI NORSKE MEDALJER I MALMØ

Norske fektere vant to gull-, ett sølv- og seks bronsemedaljer i helgens Nordiske Mesterskap i Malmø. LES MER

Les mer
...

NYE UTTAKSKRITERIER

Teknisk Komité har vedtatt nye uttakskriterier for kommende sesong, etter sommeren. LES MER

Les mer
...

UNGDOMSLØFTET LANSERT

Ungdomsløftet er lansert for å støtte klubbene med tiltak som inspirerer og motiverer ungdom til å være aktive i idretten lengre. NF oppfordrer klubbene til å benytte den skreddersydde nettsiden som ble lansert i mai 2017. LES MER.

Les mer
...

FØRSTEMANN MED TRENER 2-UTDANNELSE

Fekteforbundet kan nå tilby det NIF-godkjente Trener 2-kurset. Den første treneren som fullfører er Zoltán Michael Kramarics. LES MER

Les mer
...

UNGDOMSSAMLING

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen ungdomssamling for landets beste U15- og U13-fektere. 24 fektere fra 8 klubber var representert. Takk til alle fektere og trenere med en flott innsats.

Les mer
...

NORDISK MESTERSKAP SABEL I NORGE

Kristiansand Fekteklubb har blitt tildelt Nordisk Sabelmesterskap for 2017. Mesterskapet skal avholdes 14-15. oktober på Idda Arena. LES MER.

Les mer
...

NØTTERØY FEKTEKLUBB IMPONERTE

Nøtterøy fekteklubb imponerte i helgens fektestevne på hjemmebane. I årets Nøtterøy Cup, som også markerte klubbens 30-års jubileum, leverte klubben både et godt arrangement og imponerende sportslige prestasjoner. LES MER

Les mer
...

OBLIGATORISK RAPPORTERING TIL NIF

FREMDELES ER DET KLUBBER SOM IKKE HAR INNRAPPORTERT TIL IDRETTSREGISTERINGEN. DETTE MÅ GJØRES INNEN 30. APRIL FOR Å VÆRE EN DEL AV NIF OG HA KRAV PÅ ØKONOMISK STØTTE. LES MER!

Les mer
...

NM I FEKTING

I helgen ble det arrangert det 99ende norgesmesterskapet i Fekting på Bygdøhus i Oslo. Fektere fra hele landet deltok i spennende kamper på et arrangement med høyt nivå. LES MER

Les mer
...

SE NM-FEKTING LIVE PÅ FATSTONE TV

Fekteforbundet har inngått avtale med Fatstone TV om å vise fekting. Selv om dette ikke er NRK eller TV2, er dette første gang vi har klart å inngå en slik avtale. Uansett så gir dette nye muligheter til å bli mer synlige overfor et ungt publikum på en «kul» TV-stasjon i fremgang. LES MER

Les mer
...

Resultater NM for Ungdom

NM for Ungdommer ble arrangert 18. og 19. mars i Njårdhallen i Oslo. Samtidig ble det avholdt et landsmesterskap for dem var for unge til å delta på et NM. KLIKK FOR Å LESE MER!

Les mer
...

Resultater Åpent Østlandsmesterskap

Hele 174 fektere fordelt i 10 klasser stilte til start i sesongens siste Norges Cup, arrangert på Bygdøhus i Oslo. Bergens Fekteklubb gjorde det best med 4 seiere og totalt 11 medaljer. Fekteforbundet takker arrangøren, Bygdø Fekteklubb for et vellykket arrangement!

Les mer
...

Åpent Østlandsk Mesterskap, 18. og 19. februar i Bygdøhus

Gi beskjed til din klubb om du ønsker å stille.

Les mer
...

Vellykket treningssamling

Sportslig leder melder om mye god fekting, strålende humør og formidabel innsats under helgens treningssamling.

Les mer
...

Velkommen til ny nettside!

Norges Fekteforbund har endret publiseringsløsning og lanserer med dette en ny tidsriktig hjemmeside. (Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet)

Les mer
...

Velkommen til Fekting.no

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas

Les mer
...

MER FEKTING

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec ullamcorper nulla non metu

Les mer
Levert av IdrettenOnline