NORGES FEKTEFORBUND MENER

IDRETTSPOLITIKK

I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, ranking og uttak til landslag og internasjonale mesterskap, gjennomføring av Norgesmesterskap, påmelding til i verdens- og europacupstevner samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets langtidsplan - er også ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker nasjonalt og internasjonalt en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

Norsk idrett er i gang med et strategi og organisasjonsutviklingsprosjektet (SOU-prosjektet). Dette er et moderniseringsprosjekt for kontinuerlig utvikling av idrettsorganisasjonen. Målet er å utvikle verdens beste idrettsorganisasjon, og strategien er å skape en utviklingsorientert og drivende organisasjonskultur som gjør NIF sentralt til den sterkeste pådriver og støttespiller for alle organisasjonsledd.

Synlige og tydelige
Fekteforbund er en relativt liten idrett i Norge, og i dermed som særforbund i Norges Idrettsforbund. For å fremme fekteklubbene og deres medlemmers interesser må vi derfor være synlige og tydelige i alle relevante fora. Dette inkluderer å være aktive på både politiske og administrative møteplasser, svare på skriftlige høringer og samarbeide med andre særforbund i saker der det er hensiktsmessig. 

Fekteforbundet ønsker så godt det er mulig også å synliggjøre det idrettspolitiske arbeidet som gjøres av Fekteforbundet for fekte-Norge. Skriftlige høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i, er derfor samlet nedenfor:

2022:

2021:

2020: 

2019:

2018: