Hvordan starte en ny fekteklubb/-tilbud

Dersom man ønsker å starte et fektetilbud er det to ulike måter å gjøre dette på: Man kan enten ta kontakt med allerede eksiterende idrettslag for å søke om å opprette en fektegruppe der, eller stifte et eget selvstendig idrettslag. 

Den førstnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formaliakrav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag.

Om man allikevel ønsker å stifte en ny klubb, og melde inn klubben i Norges Idrettsforbund (NIF) bør følgende fremgangsmåte (klikk på lenken) følges. 

Søknad og søknadsskjema
Utfylling av og innsending av søknadsskjema for opptak av idrettslag i NIF gjøres via SportsAdmin. Logg inn i min Min idrett-brukerkonto eller registrerer en ny bruker. Søknaden går til idrettskretsen som har ansvar for å behandle søknader og godkjenne opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. 

Søknaden krever følgende vedlegg:

  1. Protokoll fra stiftelsesmøtet 
  2. Vedtatt lov/vedtekter 
  3. Medlemsliste (med navn, full adresse og fødselsdato).

Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og til Norges Fekteforbund (NF). 

Om du planlegger å starte en fekteklubb, eller et fektetilbud i et allerede eksisterende fleridrettslag, så ikke nøl med å ta kontakt med administrasjonen i NF for råd og vink.


Levert av IdrettenOnline