Hvordan starte en ny fekteklubb?

Dersom man ønsker å stifte en ny klubb og melde inn klubben i Norges idrettsforbund bør følgende fremgangsmåte følges.

Søknad og søknadsskjema for opptak av idrettslag i NIF gjøres via SportsAdmin. Logg inn min Min idrett-brukerkonto eller registrerer en ny bruker.

Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste (med navn, full adresse og fødselsdato).

Det er idrettskretsen som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og NF.

STØTTE
Om du planlegger å starte en fekteklubb, eller et fektetilbud i et allerede eksisterende fleridrettslag, så ta kontakt med administrasjonen i Norges Fekteforbund. Vi kan bistå med råd og vink, og informasjon om eksisterende støtteordninger. 

Levert av IdrettenOnline