INNKALLING TIL FEKTETING 13. SEPTEMBER 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Jun 2020

Styret i Norges Fekteforbund innkaller til ordinært ting i Norges Fekteforbund. Tinget avholdes søndag 13. september i Idrettens Hus på Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 09.30, og tinget kl. 10.00.

Etter at tinget har blitt utsatt på grunn av Koronapandemien, har styret satt dato for tinget. Tinget vil bli avholdt med de smitteverntiltak som er gjeldene på tingtidspunktet. Det tas imidlertid forbehold om påkrevde endringer om smittesituasjonen tilsier det.

Innsending av saker
Forslag til saker for behandling bes oversendt Fekteforbundet på post@fekting.no og senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på nettsiden senest to uker før tinget. 

Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer vedlagte delegatskjema innen 15. august. Dette er spesielt viktig i år for å kunne planlegge for ivaretakelse av smittevernet.

LAST NED DELEGATSKJEMAET HER

Klubbseminar lørdag 12. september
Det vil bli avholdte et klubbseminar for delegatene på lørdag 12. september på samme sted som tinget; Idrettens Hus, Ullevål Stadion. Seminaret starter kl. 13 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Endelig agenda vil det bli nærmere informert om.  

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater.

Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer via Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at representanten(e) deltar både på klubbseminaret og på tinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert avIdrettenOnline