NORGES FEKTEFORBUNDS TRENERKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2019


Foto viser Mariusz Piasecki i full vigør som trener.

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Norges Fekteforbund har derfor satt opp trenerutdanning som ett av seks satsingsområder for å stimulere utviklingen av norsk fekting. 

Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, igangsetter Norges Fekteforbund nå et utdanningsløp for å hjelpe klubbene. Utdanningen inneholder både kurs i 2019 og påbygningskurs i 2020. Målet er å bidra til at medlemmene i alle de tilsluttete fekteklubbene får tilgang til kvalifiserte trenere med trenerkurs.  

Felles rammeverk for treningsutdanningen
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning som heter               Trenerløypa. Målet er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som mulig. 

Tilpasset utdanning for fekting
Norges Fekteforbund har tilpasset og godkjent Trener 1 og Trener 2-utdanningen til fekting. Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne.

Utdanningsplan 2019-2020
Etter å ha fått tilbakemelding fra klubbene, har NF besluttet å sette opp Trener 1-kurset i 2019. Kurset forutsetter at man har grunnleggende fektekunnskap og passer for de som bidrar som hjelpe- eller hovedtrenere i en klubb, eller fektere som på sikt kan tenke å bidra i egen klubb. 

I 2020 vil det på tilsvarende måte bli satt opp Trener 2-kurs for de som har gjennomført Trener 1-kurset.

Erfaren kursholder
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Han trener i dag fektere i både Bygdø Fekteklubb og i Nøtterøy Fekteklubb. Mariusz er for øvrig en merittert trener som tidligere har vært landslagssjef i både Norge og i Polen.

I tillegg til trenerfunksjonen, her Mariusz dessuten vært ansatt som daglig leder i Norges Fekteforbund, og har både utarbeidet kursopplegget og tidligere fungert som kurslærer.  

Les mer om Mariusz Piasecki her

Kursprogram Trener 1-kurs 2019
Etter å ha fått tilbakemelding fra fekteklubbene, har Norges Fekteforbund ferdigstilt kursprogrammet for det inneværende året. Kurset som er tredelt består av e-læring, undervisning og praksis.

Del 1 - Grunnleggende e-læringsmoduler
I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført følgende e-læringskurs som selvstudium.

Klikk på nedenstående lenker for å gjennomføre kursene:

 1. Forståelse av trenerrollen
 2. Informasjon om Barneidrettens verdigrunnlag
 3. Kunnskap om "Idrett uten skader"
 4. Ledelse av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 5. Kunnskap om aldersrelatert trening, modul 1
 6. Kunnskap om antidoping/sertifisering som Ren Utøver

Diplomene for gjennomført kurs skal sendes til sportslig leder på          bartosz_piasecki@yahoo.no

Totalt er denne delen estimert til å ta 10 timer. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett. Dette kan gjøres på siden om deltakerne ikke har dette. 

Del 2 - Undervisning
Undervisningen er inndelt i tre kurshelger der kursdeltakerne vil gjennomgå følgende temaer:

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Kurshelger
Etter å ha fått innspill fra fekteklubbene, har Fekteforbundet satt opp følgende kurshelger:

Første kurshelg:
27-28 april på Bygdøhus i Oslo. 14 undervisningstimer. Start lørdag kl 11:00, slutt på søndag kl 16:30. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag. 

Andre kurshelg:
25-26 mai 2019 på Nøtterøy ifm. Nøtterøy Cup.  14 undervisningstimer

Tredje kurshelg:
 24-25 august 2019 på Bygdøhus i Oslo ifm. Nasjonal treningssamling. 12 undervisningstimer, derav 5 timer praktisering med veiledning med elite- og breddeutøvere.

SE DETALJERT KURSPLAN HER

Del 2 - praktisering i egen klubb
Etter kursoppholdene skal deltakerne gjennomføre 45 timer med praktisering av hva man har lært i egne klubber. Kursleder følger opp deltakerne.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80% av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Kursene er kun åpne for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader.

Vi ber om samlet påmeldingen fra fekteklubbene til     post@fekting.no innen 12. april. 

PÅMELDTE
Følgende er påmeldt Trener 1-kurset innen påmeldingsfristen:

Bergens FK
Brage Dyrseth
Hanne Sofie Moberg

Titan FK
Katherina Malvik
Natalia Koneva
Elwira Pajak

Bygdø FK
Emil Friis Ruud
Jens Sørum
Anton Ræder

Njård Fekting
Fredric Backer
Ottar Krohn

Sandefjord FK
Vinjar Sten Olav Rosendal
Fredrik Røed Nilsen

Nøtterøy FK
Anita Heier
Kjartan Murel
Herman Sommernes

OSI Fekting
Olav Starheimsæter

Stavanger FK
Gryta Krasikoviene
Anna Tsoy
Matthieu Bulteau
Anna Rostkowska

PRAKTISK INFORMASJON
Alle kursdeltakere må medbringe følgende utstyr på kurshelgene:

 • Maske
 • Jakke og undervest
 • Hanske
 • Lange bukser (fektebukse eller joggebukse)
 • Ev. trenerjakke. (Trenerarm kan lånes fra kursleder)
 • Innendørssko
 • Noe å skrive med og på

Overnatting
For de som trenger hotell, anbefales NFs avtale med Thon0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline