REGIONALE TRENINGSSAMLINGER I SAMARBEID MED KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Feb 2019


Ett viktig tiltak i Fekteforbundets aktivitetsplan er de regionale treningssamlingene som gjennomføres i samarbeid med klubbene i hver region. I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og rekruttering/beholde medlemmer. NF har satt seg både korte og langsiktige mål, og vedtatt tiltak innenfor hvert av områdene. 

Ett av tiltakene, som skal virke innenfor hvert av de overnevnte tre satsingsområdene er gjennomføring regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

12 treningssamlinger i 2019
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

For å nå alle målene med samlingene, vil Norges Fekteforbund vil gjennomføre treningssamlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. 

For å klargjøre ansvar og sørge for lik praksis for både de nasjonale og regionale samlingene er det derfor utarbeidet kjøreregler for planlegging, gjennomføring og refusjon av utgifter. Disse er publisert på Fekteforbundets hjemmeside her. 

Begynn planleggingen 
Fekteklubbene i hver region bør sammen finne datoer og trener som de ønsker skal lede samlingen, og beskrive et treningsopplegg som ligger innenfor de vedtatte kriteriene og i hvilken av klubbene samlingen (e) skal gjennomføres hos. 

På grunn av antallet sabelklubber, skal dette gjøres nasjonalt og skal inkludere fektere fra alle klubbene som organiserer sabel-/florettaktivitet for barn og ungdom. 

Fekteforbundet skal orienteres og godkjenne treningsopplegget i rimelig tid, helst to måneder før den regionale samlingen. 

Fyll derfor ut skjema som kan nedlastes via denne siden og send dette så raskt som mulig til Norges Fekteforbund ved sportslig leder, Bartosz Piasecki: bartosz_piasecki@yahoo.no


NYTT ANTREKK FOR LANDSLAGET OG FEKTERE SOM REPRESENTERER NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2019


Bildet er tatt på NFs treningssamling for kadetter med et utvalg av landslags- og representasjonsutøvere i det nye antrekket. (Foto: Norges Fekteforbund).

Norges Fekteforbund (NF) har anskaffet nytt antrekk for både landslagsutøverne og de fekterne som deltar i EM og VM, samt i Europa- og Verdenscupen. Antrekket skal forsterke bevisstheten om at utøverne representerer Norge, øke synligheten av norsk fekting og ikke minst styrke samholdet blant fekterne. 

NF har inngått en avtale med GMAX for innkjøp av antrekk fra Hummel. Landslagsutøverne og de som representerer Norge i EM og VM får overtrekksjakke og -bukse, samt to t-skjorter til trening. 

De overnevnte, og de som representerer Norge på Europa- og Verdenscupstevner, får dessuten en hettegenser med det norske flagget, NFs logo og teksten "Norwegian Fencing Team".

Utdelt på treningssamling i regi av NF
Antrekket ble utdelt på NF sin treningssamling for kadettene som er tatt ut til EM. Samlingen som foregår på Bygdøhus 18. til 20. februar inneholder tekniske øvelser, taktisk kamptrening og fellesmåltider for å bygge lagmoral. For å gi deltakerne så god oppkjøring som mulig mot mesterskapet, stiller også en del spesielt inviterte sparringspartnere på samlingen 

Representasjonsavtaler med NF
NF vil i løpet av kort tid utarbeide avtaler for både landslags- og representasjonsutøverne, samt reiselederne som representerer NF og Norge internasjonalt . Avtalene vil inneholde partenes ansvar og forpliktelser, samt hvilke regler som gjelder for dem som representerer Norge.

T-skjorter for alle
Norges Fekteforbund har i tillegg innkjøpt en del t-skjorter med NF-logo i fargene rødt og blått. Disse vil det bli mulig å kjøpe til en konkurransedyktig pris på fremtidige stevner i Norge. 

Innkjøpsrabatt for fekteklubbene
Fekteklubber som er interessert i kjøpe inn klubbantrekk, kan ta kontakt med NF om de er interessert i å benytte innkjøpsbetingelsene i avtalen med GMAX på utstyr fra Hummel.
BIDRA TIL SYNLIGGJØRING AV FEKTING FØR OG UNDER NM-VEKA 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Norgesmesterskapet i fekting for senior og veteran skal i år avholdes under NM-Veka i Stavanger, siste uken av juni. Hensikten er å gi mesterskapet og norsk fekting større oppmerksomhet enn hva vi vanligvis klarer på egenhånd. 

I utgangspunktet er dette et ordinært NM, hvor invitasjon snart blir distribuert på vanlig måte. Grunnen til at vi legger vårt mesterskap til NM-Veka er nettopp mulighetene dette gir for større oppmerksomhet. Ikke bare for mesterskapet, men for fekting generelt. 

Hensikten med NM-Veka er nettopp å hjelpe de mindre idrettene til å bli mer synlige og attraktive for både nye utøvere og sponsorer. 

Første NM-Veka for fekting
Fjorårets NM-Veka var det første, og ble arrangert rett etter sommerferien. Dette var årsaken til at Norges Fekteforbund avgjorde at vi ikke ble med. 

Timingen er bedre i år. Arrangørenes mål er dessuten å bli enda mer synlige i media og attrahere et enda større publikum på mesterskapene. 

I tillegg til daglige tv-sendinger på NRK, er det derfor lagt opp til multimedial dekning i alle NRKs kanaler både i forkant av, og under mesterskapene.

La oss utnytte muligheten sammen
I år skal 26 særforbund arrangere NM i til sammen 44 idrettsgrener. Alle ønsker å bli så synlige som mulig, og legger opp til en dugnad i sine respektive miljøer. 

For å sikre at også fekting også får oppmerksomhet, både i forkant av og under vårt mesterskap, håper Norges Fekteforbund at også så mange som mulig i norsk fekting kan bidra for å synliggjøre sporten vår. 

Bidra med innhold
Det som er mest hensiktsmessig er å lage spennende innhold om fekting, om klubbenes profiler og historier som egner seg til å spres viralt på nettet for å profilere fekting. Alle bilder, videoer og tekst med historier som kan være med på å gjøre fekting attraktivt kan brukes. 

Dette kan gjøres sammen i klubben, alene eller sammen med venner. Informasjon er derfor også sendt alle fekteklubbene, om disse ønsker å koordinere arbeidet. 

Spredning av innholdet
Sakene kan selvfølgelig spres på egne, klubbenes profiler i alle sosiale medier. Idrettene som skal delta har imidlertid lagt opp til et tett samarbeid med NRK og Norsk Tipping hvor vi aktivt deler innhold på tvers av våre flater, samt på en egen nettside for NM-Veka. NIF har dessuten etablert en egen infodesk for redigering og spredning av innholdet til så mange eksterne medier som mulig. 

Om ønskelig vil derfor Norges Fekteforbund gjerne bidra med både tilrettelegging av innholdet og spredning av sakene på alle de tilgjengelige flatene. 

Om du har lyst til bidra, ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund for å få mer informasjon om hvordan. 

Vi håper at så mange som mulig vil bidra til å synliggjøre norsk fekting! 

Les mer om NM-Veka herMEDALJER I CHALLENGE BERNADOTTE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson etter helgens stevne Challenge Bernadotte i Sverige. (Foto: Njård Fekting)

Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson vant medaljer i helgens svenske seniorstevne Challenge Bernadotte i Stockholm. Dette er et tradisjonsrikt stevne, som tidligere også var verdenscupstevne.  

Otthar Andreas Krohn fra Njård Fekting vant sølvmedaljen etter flott fekting. I finalen tapte han mot polske Tomasz Roguski. Herreklassen hadde samlet 78 fektere, også fra land utenfor Norden. 

Pia Albertson vant bronsemedalje i det samme stevnet. Dameklassen som hadde 36 deltakere fra Sverige, ble vunnet av Elvira Mårtensson fra FFF Stockholm som slo ut Pia i semifinalen.

Selv om Pia Albertson representerer den svenske klubben FFF Stockholm, bor hun i Norge og trener hos Njård Fekting.  Vi gratulerer derfor begge fekterne og Njård Fekting med gode resultater!

Se resultatene her NORGES FEKTEFORBUND MENER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2019


I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker også en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

"Å drive idrettspolitisk arbeid er ofte lite synlig for fekteklubbene våre. Men det er en av de viktigste oppgavene til NF slik at klubbene kan drive fekting med beste mulig rammevilkår. Vår mening skal være synlig og tydelig!" 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Endringsprosesser
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store idrettspolitiske endringsprosesser som kan få stor betydning for norsk fekting. Som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) har derfor Norges Fekteforbund (NF), som organiserer idrettslag med et fektetilbud, arbeidet aktivt for å påvirke endringene til det beste for hele fekte-Norge.

Idrettstinget 
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. I tillegg til valget av president og idrettsstyre, der valgkampen allerede er i gang, skal også flere av de viktige sakene behandles allerede på tinget i mai. Finn mer informasjon om Idrettstinget via denne lenken.

Ivaretar norsk fekting
Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre prosess. På grunn av sakenes betydning har NF involvert seg grundig i ulike fora, og har avgitt utfyllende høringssvar i følgende saker:

  • Ny langtidsplan for norsk idrett
  • Revisjon av NIFs lover
  • Omorganisering av norsk idrett
  • Ny anleggspolitikk
  • Spillemiddelsøknaden for 2019

Flere sider av samme sak
NF mener at flere av prosessene, og dermed høringene berører flere sider av samme sak. Det har dreid seg om organiseringen av norsk idrett og fordelingen av spillemidler mellom de ulike organisasjonsleddene, og mellom de ulike idrettene som er tilsluttet NIF. 

Flere av endringene som har vært diskutert vil kunne få store konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund og endringer i tildelingskriteriene av spillemidler vært tema. Dette har betydning for autonomi og selvbestemmelsesretten til mindre idretter, og for grunnlaget for å opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Det er svært viktig for oss at de små idrettene som fekting, som i stor grad er avhengig av spillemidler, gis tilstrekkelige midler og bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Norges Fekteforbund ønsker for øvrig en mer overordnet og retningsgivende plan for hele norsk idrett. Planen bør være konsentrert om et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap som hele idretten kan kjenne seg igjen i. 

NF er positive til språklige forenklinger og en mer ryddig lovnorm. I høringsutkastet til revisjon av NIFs lover, har vi imidlertid etterlyst en grundigere forklaring på hva flere av lovendringsforslagene vil kunne innebære for et lite særforbund som NF.

Synlige og tydelige
I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i blir derfor nå samlet på forbudets nettside:

Les høringssvarene som Norges Fekteforbund avgir herLevert av IdrettenOnline