TO BRØDRE PÅ SAMME PREMIEPALL I BERGEN CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Des 2019

Bildet viser premiepallen i guttenes årsklasse under 17 år som flankeres av t.v. Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) med bronsemedaljen og Elias Draugedalen (Nøtterøy FK) med gullmedaljen. Midten er f.v. Inge Sørum (Bygdø FK), med den andre bronsen og Olav Eikanger (Bergens FK) med sølvmedaljen. Foto: Bygdø Fekteklubb.

I helgen ble Bergen Cup arrangert i Haukelandshallen. Stevnet som var kalenderårets siste i Norgescupen hadde 168 starter fra elleve fekteklubber. 

Av 40 utdelte medaljer beholdt fekterne fra arrangørklubben, Bergens Fekteklubb hele 17. Tre av disse var av gull. Det samme antallet gullmedaljer tok også fekterne fra Njård Fekteklubb med seg hjem til Oslo. 

Allikevel var det også fektere fra hele seks fekteklubber som vant gullmedaljer, derav den nye klubben Bekkestua Fekting. Dessuten kom hele åtte klubber på medaljestatistikken. Dette kan tyde på nivået mellom de ulike klubbene er i ferd med å jevne seg ut. 

Følgende personer vant gullmedaljer: Katherine Malvik (Titan FK), Vilde Tengesdal (BF), Ada Sofie Gildernes (BF), Marcus Vokes Brobakken (NjF), Martin Aleksander Vik (NjF), Elias Draugedalen (NøF), Emilis Krasikovas (Stav.FK), Tomas Geitung (BF) og Irina Ascheoug (NjF).

Se alle resultatene her

Dommerkurs og eksamen
I forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs og eksamen med Bjørn Faye som kursholder og eksaminator.

Vi gratulerer Tor Eikanger og Knut Henrik Magnus som har gjennomgått alle trinnene i utdanningen og som besto eksamen som kreves for å bli nasjonal dommer. 

Vi minner om skjerpende krav til antall pliktdommere og om dommerkursene som er satt opp i 1. halvår av 2020.

Lik og del bilder og video
Bilder og filmsnutter som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. Dette motiverer fekterne og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv - både for nye utøvere og for sponsorer. Les mer om dette her.

Bergens Fekteklubb har publisert mange flott bilder fra konkurransen. Disse kan ses på klubbens Facebook-profil. 

Flere deltakere og tilskuere har dessuten delt bilder og videosnutter på Facebook-profilen Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner og treninger.  

Norges Fekteforbund gratulerer både medaljevinnerne og Bergens Fekteklubb med god gjennomføring av stevnet!


0 Kommentar

ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2019

Valgkomiteen i Norges Fekteforbund søker kandidater som vil være med på å videreutvikle norsk fekting.

Hvert 2. år velger Fekteforbundets ting tillitsvalgte til styret, lovutvalget og kontrollkomiteen. Neste ting avholdes i midten/slutten av 1. halvår 2020, og her velges det medlemmer for den neste tingperioden 2020-2022. 

Fekteforbundets valgkomite vil fra årsskiftet jobbe med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater. I det arbeidet trenger de hjelp og innspill fra klubbene. Er du interessert i å stille til valg eller kjenner du noen som kan egne seg, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Ett styremedlem må være under 26 år 
Nytt fra og med det neste tinget er at minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet. Valgkomiteen er derfor spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er Fekteforbundet også naturligvis underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og utfordrende 
Som en frivillig organisasjon, og ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund inne i en spennende og utfordrende tid idrettspolitisk. Norges Idrettsforbund gjennomgår en stor modernisering- og omorganiseringsprosess der både tilskuddordningene og våre finansieringskilder er i endring.

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Mer informasjon om hvordan Norges Fekteforbund er organisert finnes via denne lenken.

I idrettsforbundets anbefaling til gode styremedlemmer kommer kjerneord opp som god samarbeidsevne, ydmyk, innsiktsfull og kjennskap til forbundets utfordringer, evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tid til oppgaven. 

Kjenner du deg igjen eller har andre du vil anbefale, så si ifra til valgkomiteen.

 


0 Kommentar

NYE FJES MARKERTE SEG I KØBENHAVN

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Des 2019

Alexander Burum-Auensen, Njård Fekting med beste norske individuelle plassering i København. Foto: Njård Fekting. 

Njårdfekteren Alexander Burum-Auensen fikk en flott 18-plass, og ble den beste norske fekteren i den individuelle konkurransen under helgens europacupstevne for kadetter i København. Beste norske kvinne ble Louise Smøraas fra Bergens Fekteklubb med en 32-plass. 

Europacupstevnet i København var et stort stevne. 181 gutter og 129 jenter deltok. Begge de individuelle resultatene kan tyde på at det er jevnt på toppen av den norske kadettklassen.

God norsk lagplassering
I tillegg til de individuelle klassene stilte Norge med fire lag på guttesiden, og ett jentelag.

Det beste guttelaget med Alexander Bakke, Emil Draugedalen og Aleksander Malvik kom inn fikk en flott 10-plass i konkurranse med 36 lag. Jentelaget med Amina Nuksa, Louise Smøraas, Vilde Tengesdal og Jiayi Wen lykkes ikke helg og kom inn på en 22-plass av 23 lag. 

Se alle resultatene her
0 Kommentar

HÅRETE MÅL FOR NORSK IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019

Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til strategisamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF.

Sammen med tillitsvalgte og administrative idrettsledere i NIF, særforbund og idrettskretser deltok Norges Fekteforbund (NF) på årets ledersamling som var viet organisasjonsutvikling for norsk idrett. 

Norsk idrett er inne i en viktig prosess med modernisering, digitalisering og organisasjonsutvikling som tre viktige bærebjelker. Dette inkluderer også fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF. 

Endringsprosesser berører grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge, og dermed også våre muligheter for å videreutvikle norsk fekting.

Verdens beste idrettsorganisasjon
Årets ledermøte var lagt opp som en strategi-workshop innenfor tre overordnede temaer; Idrettens plass i samfunnet, samspill og kommunikasjon, samt om hvordan den norske idrettsbevegelsen kan utvikle seg til ikke bare å være verdens beste idrettsnasjon, men også bli verdens beste idrettsorganisasjon.

Les mer om årets ledermøte på Gardermoen via denne lenken.

Idrettspolitikk
I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker en svært viktig oppgave for NF.

Synlige og tydelige
NF er positive til endringer og deltar aktivt i diskusjon om hvordan idretten skal leve opp til visjonen, idrettsglede for alle. I den forbindelse er NF opptatt av hvordan også mindre idretter gis mulighet til å drive utvikling i henhold til samfunnets utvikling og våre medlemmers forventninger.

I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i er derfor samlet under et eget menypunkt på vår nettside.


0 Kommentar

TRENINGSSAMLING FOR SABELFEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019


Fellesbilde av trenere og ungdommene som deltok på samlingen. Foto: Molde Fekteklubb.

22 sabelfektere fra Kristiansand og Molde Fekteklubb deltok helgen 16. og 17 november på treningssamling hos Molde Fekteklubb. 

Norges Fekteforbund (NF) ønsker å stimulere til økt prestasjonsnivå, forhindre frafall og gjøre det enklere for fekteklubbene å rekruttere flere nye medlemmer. 

I tillegg til dommer- og trenerutdanningen, gjennomfører NF derfor blant annet både nasjonale og regionale treningssamlinger.

Samlingene skal både forbedre fekternes tekniske ferdigheter og gi treningstips. For å bidra til økt samarbeid og overfaringsoverføring mellom klubblederne og trenere, gjennomføres de regionale samlingene i tett samarbeid med fekteklubbene.

Samlingene skal være motiverende, og stimulere kameratskapet mellom fekterne på tvers av geografi og klubbgrenser. Samlingene skal dessuten være inkluderende og gratis for barn og ungdom. De bekostes derfor av Fekteforbundet etter vedtatte retningslinjer. 

Nasjonal treningssamling for sabelfektere
På samme måte som det gjennomføres treningssamlinger i regi av NF for barn og ungdom som fekter med kårde, støttes også tilsvarende samlinger for sabelfekterne. Tidligere i år har Fekteforbundet dessuten bekostet trenerkurs i England for en sabelfekter som ønsker å bidra som trener.

Treningssamlingen i Molde ble ledet av Ton Hazes med bistand av fektetrener Georges Derop og sabelfekter Quinton Faas fra Nederland. I tillegg til selve treningen og treningskonkurranse, fikk åtte fektere fra Kristiansand FK og 14 fra Molde FK en presentasjon av lyssabelfekting hadde både felles lunsj og pizzakveld.

Se flere bilder fra treningssamlingen på Molde Fekteklubb sin Facebookprofil

Sabelfekting i Norge
Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline