REGISTRER KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mar 2020

Norges idrettsforbund sendte mandag 23. april ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge Koronavirusets aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Svarene vil ligge til grunn for målrettete hjelpetiltak. 

Målet med rapporteringen er å få et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser. Selv om dette ikke er en tilbakebetalingsløsning, er svarene nødvendige i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass målrettete tiltak som bidrar til at også fekteklubbene er rustet til å levere aktivitet etter at koronakrisen er over.

Hvordan fekteklubben kan svare
Fekteforbundet ber derfor alle fekteklubbene legge inn estimerte tapstall for inneværende måned (mars), kommende april, mai og juni i den digitale løsningen via Min Idrett:

Lenke til den digitale rapporteringsløsningen

Utfyllende informasjon om rapporteringen, hvem som har ansvaret, frist og brukerstøtte, finnes via lenkene nedenfor og i tilsendt skriv fra NIF.

Se PDF med mer informasjon om rapporteringen, hvem som kan rapportere og når og hvordan dette skal gjøres her. 

Les mer om kartleggingen og den videre prosessen på NIFs nettside

NB! Om noen fekteklubber ikke har mottatt informasjonen fra NIF, må dette gis beskjed om så snart som mulig.


0 Kommentar

DEL OG LIK GODE TIPS I #FEKTEKARANTENE

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Mar 2020

Hva skal man finne på når «alt» er stengt? Skjermaktiviteter er bra å ha, men det er smart å komme seg opp av stolen også. Foto: Norges Fekteforbund.

I løpet av kort tid er hverdagen endret, og mange lengter tilbake til treningen. Mye kan imidlertid gjøres for å holde seg aktiv hjemme også.

Vi vet at mange også hadde gledet seg til å delta på trener- og dommerkurs, til flere treningssamlinger, til avslutningen av Ungdomsserien, til det åpne Østlandsmesterskapet og til årets to Norgesmesterskap. For å hindre spredningen av Koronaviruset, er imidlertid all organisert trening, samlinger og konkurranser forbudt inntil videre

Det er viktig å følge myndighetenes råd og pålegg for å begrense smittespredningen, men heller ikke glemme at situasjonen er forbigående, og at vi så snart som mulig er i gang igjen. 

Bli derfor ikke inaktiv og stillesittende foran PCen og andre skjermer! 

#Fektekarantene
Gode fektere kjennetegnes ved aldri å gi opp, og å være kreative. Allerede har noen tatt initiativ til å dele kreative innspill for hvordan fektere kan håndtere situasjonen.

Disse er delt på Facebook-gruppen «Fektebilder».

Fekteforbundet oppfordrer flere til å gjøre det samme, ikke minst dele og like innleggene. Vi håper dette kan forkorte ventetiden, og holde humøret oppe til vi igjen kan møtes på fektepistene. 

For å at det skal bli lett følge innleggene, merk gjerne med #Fektekarantene og #SportsStayAtHome

Gode innspill til øvelser
De aller fleste har godt av å ta en løpetur i skogen eller tilsvarende uten å bryte myndighetenes råd og pålegg. Utover ekle øvelser for mage/rygg på stuegulvet hjemme anbefaler Fekteforbundet nedenstående lenker for gode ideer og inspirasjon til egentrening for fektere:

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, og holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

 
0 Kommentar

REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2020

Faksimile fra Tidens Krav 13. mars 2020. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Kristiansund Fekteklubb regional treningssamling den 7. og 8. mars. Totalt deltok 20 fektere fra arrangørklubben og fra Trondheim Fekteklubb. 

Lokalavisen Tidens Krav (se faksimile) melder om en vellykket samling med fokus på både trening og sosialt samvær. Treningen ble ledet av Emil Friis-Ruud, som i tillegg til å være en aktivt fekter, i fjor ble lisensiert Trener 1, og som deltar på årets Trener 2-utdanning. 

Regionale treningssamlinger
I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.
0 Kommentar

FEKTEFORBUNDET UTSETTER ALLE ARRANGEMENTER UT MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2020

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden. Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og tillitsvalgte i fekteklubbene.

Utsetter all aktivitet ut mai
For å hindre smittespredning er all organisert trening, samlinger og konkurranser nå blitt forbudt inntil videre. Med hjemmel i smittevernloven kan brudd straffeforfølges.

Norges Fekteforbund har besluttet å utsette alle planlagt arrangementer i regi av forbundet ut mai 2020. Dette innebærer at følgende utsettes inntil videre:

 • Filming hos OLT (Oslo, 12 mars)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Oslo, 20 mars)
 • NM juniorer og landsstevne (Oslo, 21-22 mars)
 • Helgesamling Trener 2 kurs (Oslo, 28-29 mars)
 • Ungdomssamling (Oslo, 4-5 april)
 • Jentesamling (Bergen, 18-19 april)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Bergen, 24 april)
 • NM senior og veteran (Bergen, 25-26 april)
 • Dommerkurs Trinn 3 og 4 (Oslo, 8 mai)
 • Åpent Østlandsmesterskap (Oslo, 9-10 mai)
 • Avslutning Ungdomsserien (Nøtterøy, 30-31 mai)

Hvor lenge forbudet gjelder og arrangementene utsettes, avhenger av hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, og myndighetenes vedtak. Fekteforbundet beklager, men hensynet til liv og helse går foran andre hensyn i denne situasjonen. 

VM for kadetter/juniorer og lag-EM for veteraner utsettes
FIE har informert om at all aktivitet i regi de neste fem ukene utsettes. Tilsvarende gjelder aktivitet i regi av EFC. Samt lag-EM for veteraner.

Dette inkluderer VM for kadetter og juniorer i USA, samt lag-EM for veteraner i Belgia. 

Følg myndighetenes råd og pålegg
For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre ved å holde seg orientert om og følge myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt.

NYTTIGE LENKER:
I tillegg til å holde seg informert via Folkehelseinstituttets temaside om Koronavirus, anbefaler Fekteforbundet Norges idrettsforbunds samleside for koronasituasjonen som oppdateres jevnlig:

Følg lenken til informasjon om, juridiske og økonomiske konsekvenser, årsmøte og ting, spørsmål og svar med oversikt over hvem som kan svare på hva, samt aktuelle saker

For øvrig finnes ytterligere informasjon i lenkene nedenfor: (oppdateres fortløpende)


0 Kommentar

JNM OG LANDSSTEVNET UTSETTES

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2020

På grunn av koronaviruset utsettes JNM og landsstevnet som var planlagt gjennomført i Njårdhallen 21. og 22. mars. 

Spredning av koronavirus har allerede en rekke alvorlige konsekvenser i samfunnet. Norges Fekteforbund har vært tydelige på at vi følger de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 

Dette gjelder også de nye retningslinjene og innstrammingene som kom nå har kommet. Folkehelseinstituttet gikk tirsdag ettermiddag ut med en anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. 

Dette har etter publiseringstidspunktet blitt skjerpet i Oslo. Begrensningene på hvor mange personer som det offentlige anbefaler som et maksantall som bør samles, reduseres stadig i takt med smittespredningen. 

Utsettes på ubestemt tid
Selv om det planlagte NM-arrangementet og landsstevnet i fekting hos Njård 21. og 22. mars ikke overstiger det antallet deltakere som medfører automatisk avlysning, vurderes allikevel risikoen for smitte i et tett innendørsarrangement, og kravene til en skjerpet beredskap og smitteverntiltak dithen at Njård og Norges Fekteforbund har valgt å utsette arrangementet inntil videre. Hvor lenge, avhenger av hvor lenge Koronaviruset vil utgjøre en helserisiko.

Vi beklager at det har blitt sånn, men hensynet til liv og helse må gå foran andre hensyn i denne situasjonen.

Følg rådene fra helsemyndighetene
For å begrense spredningen ber vi alle, både de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å holde seg orientert og følge rådene som gis av helsemyndighetene.

Finn mer informasjon om dette via denne lenken.
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline