FEKTING PÅ STORTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2018


Theodor Barndon Helland, Energi- og miljøkomiteen. Foto: Arne-Petter Lorentzen.

Norsk idrett og Norges Fekteforbund fikk i dag skryt for sin betydning for integrering fra Stortingets talerstol under behandlingen av Statsbudsjettet for 2019. Viktigheten av et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen ble fremhevet for å lykkes i dette arbeidet.

Det var representanten Theodor Barndon Helland i Stortingets Energi- og miljøkomite som holdt innlegget. Barndon Helland bifalt regjeringens ønske om å i større grad mobilisere sivilsamfunnet i hverdagsintegreringen, og pekte på idrettens og kulturlivets betydning for å lykkes. 

Han fremhevet Norges Idrettsforbunds mål om at alle skal være med, og eksemplifiserte dette med historien til en flyktning fra Tyrkia som på kort tid har blitt en del av norsk fekting.

Barndon Helland sa at det er i møte med de med den samme idrettsinteressen hvor integreringen går raskest, og at det kanskje ikke er de typiske vinteridrettene som er mest tilgjengelige for asylsøkere eller flyktninger. Han påpekte derfor viktigheten av å sørge for et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen.  

Gode argumenter i viktige prosesser
Norges Fekteforbund mener at dette er gode og viktige argumenter i evalueringen av forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler, i arbeidet med ny anleggspolitikk, og i den pågående prosessen for modernisering og omorganisering av norsk idrett. 

Ikke minst fordi det i sistnevnte prosess har vært foreslått å slå sammen mindre særforbund, og dermed risikere å fjerne noe av selvråderetten for norsk fekting, er alle disse viktige saker som Norges Fekteforbund er svært engasjert i, og bruker mye tid på.

Barndon Hellands og andre sine innlegg kan ses via denne lenken. BRED MEDALJEFORDELING I BERGEN CUP 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Des 2018


(Foto: Njård Fekting)

Bergen Cup ble i helgen 8. og 9. desember arrangert i Haukelandshallen. Dette Norgescupstevnet, som var det siste i år, hadde 168 starter fra ni norske fekteklubber. Medaljene ble fordelt på fektere fra hele åtte fekteklubber fra syv ulike steder i Norge.

Det var allikevel fekterne fra Njård Fekting og arrangørklubben Bergens Fekteklubb som vant de fleste medaljene. Njårdfekterne vant flest, og totalt høstet disse to klubbene over halvparten av medaljene. Det var også disse klubbene som dominerte toppen av premiepallen. Bergensfekterne vant fire og Njårdfekterne tre, av totalt 10 utdelte gullmedaljer. 

Flere klubber markerer seg i toppen
Det er imidlertid oppløftende av også flere fektere fra mindre fekteklubber markerer seg på medaljeoversikten. Fektere fra både Stavanger Fekteklubb og Tordenskiold Trondheim Fekteklubb vant også gull i helgen. Dessuten vant fektere fra hele fem klubber sølvmedaljer. I tillegg til overnevnte klubber, kommer disse fra Kristiansund og Nøtterøy Fekteklubb. Det lover også godt for bredden i norske fekting at en fekter fra Kristiansand Kårdeklubb vant bronsemedalje. 

Vi gratulerer alle medaljørene og berømmer Bergens Fekteklubb for et godt arrangert stevne!

Se alle resultatene her

Bilder og videoklipp er tilgjengelig på Bergens Fekteklubb sin FacebookprofilFIE-KONGRESSEN 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Des 2018


Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, var Fekteforbundet sin delegat på årets FIE-kongress. 
(Foto: Norges Fekteforbund) 

Årets kongress i det internasjonale fekteforbundet, Federation Internationale d’Escrime (FIE) ble avholdt i Pavillon d´Armenonville i Paris med delegater fra 136 nasjoner. Norges Fekteforbund ble representert av president Junjie Cao og generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Av nye nasjoner har Amerikansk Samoa blitt valgt inn som nytt FIE-medlem. Dette betyr at FIE nå består av 153 land. 

Viktige vedtak
Det ble vedtatt at kadett- og junior-VM i 2021 skal arrangeres i Kairo, Egypt, og at veteran-VM 2021 vil foregå i Fort Lauderdale, USA. Fremdeles finnes det ingen søkere til senior-VM dette året. 

Kongressen vedtok også å endre beregningen av FIE-poeng på sonemesterskap, som for eksempel EM. Denne blir fremover lik poengberegningen på worldcupstevner. 

Etter påtrykk fra blant annet den internasjonale olympiske komité (IOC), ble det vedtatt nye passivitetsregler. Hensikten er å gjøre fekting mer seervennlig for tilskuere og tv-publikummet. Det vil ble informert nærmere om de nye reglene. 

Videre ble det vedtatt å heve kravet til kjønnsrepresentasjon fra 20 til minimum 30 prosent i komiteene som utpekes av FIE-styret. Forslaget om tilsvarende minstekrav for utvalgene som velges av kongressen ble ikke vedtatt. 

For øvrig ble det vedtatt en del språklige presiseringer i FIE-reglementet som ikke har betydning for norsk fekting.

Det har vært snakk om å fjerne det hvite lyset i florett- og gjeninnføre fleche i sabelfekting. Dette skal vurderes frem til Tokyo-OL, og eventuelle endringsforslag vil først komme etter kongressen i 2020. PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. NOVEMBER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


NF-styret avholdt 28. november styremøte via Skype. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les styreprotokollen herNYE ØKONOMIRUTINER

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


I forbindelse med at Norges Idrettsforbund og dermed Norges Fekteforbund endrer økonomisystem fra og med 1/1 2019, må rutinene for fakturering og utbetaling av utlegg, samt honorarer endres. 

Dette har betydning for både klubber som er teknisk arrangører av for eksempel treningssamlinger, men også for per personer som gjør oppdrag for Fekteforbundet. Dette kan for eksempel være reiseledere, dommere og kursledere.

Informasjon sendes til alle klubbene, og disse bes videresende dette til de enkeltpersonene som trenger informasjonen for å få tilbakebetalt utlegg. 

Se lenke for ytterligere informasjon. 

Levert av IdrettenOnline