MASTERS, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Mai 2022

F.v. Marcus Vokes Brobakken, Aleksander Malvik, Martin Aleksander Vik, Ada Sofie Gildernes, Vilde Tengesdal. Dessuten Bjørn Faye, president og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund.

Det var en begivenhetsrik helg for norsk fekting. På lørdag var det Masters og klubbseminar. På søndag avholdt Norges Fekteforbund sitt særforbundsting.

For å øke statusen og interessen for Norgescupen, har Fekteforbundet innført et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette er et finalestevne hvor kun de åtte høyeste rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen. Dette stevnet ble arrangert for første gang på lørdag i Bygdøhus.

Vinnerne i Norgescupen sesongen 2021/22:

  • U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Marcus Vokes Brobakken, Njård Fekting 
  • U17 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK  og Aleksander Malvik, Njård Fekting
  • U15 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Martin Aleksander Vik, Njård Fekting

Vi gratulerer vinnerne og takker teknisk arrangør Bygdø Fekteklubb for en flott gjennomføring!

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Masters og de andre stevnene i Norgescupen. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Klubbseminar
På lørdag, parallelt med Masters, arrangerte Fekteforbundet også et klubbseminar for ting-delegatene og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan med vekt på Klubbutvikling og sportslig plan ble presentert. 

Last ned presentasjonene her:

Fektetinget
På søndag ble det avholdt særforbundsting; Fekteting, i Idrettens Hus, på Ullevål Stadion. Det stilte delegater fra syv fekteklubber som blant annet valgte styre for perioden 2022-2024:

 F.v: Ole Eeg, visepresident (nyvalgt), Bjørn Faye, president (gjenvalgt), Katherina Malvik, Siri-Mette Amble (tidl. varamedlem) og Ragnhild Andenæs (tidl. visepresident) er styremedlemmer, deretter Ellen Vokes og Guy Kværnberg som nyvalgte varamedlemmer. Foto: Norges Fekteforbund.

Protokoll med alle vedtakene blir publisert så raskt den er godkjent og signert.

Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye som ble gjenvalgt ønskes lykke til!

 
NEDGANGEN MÅ SNUS

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mai 2022

Fekteklubbenes registrering av 1 281 aktive medlemmer i 2021 er en reduksjon på 297 personer, om lag 19 prosent fra året før og hele 498 aktive medlemmer - nesten en tredjedel fra 2019.

Bortsett fra en topp etter Bartosz Piasecki sin sølvmedalje i 2012, har norsk fekting siden bunnåret i 2010 hatt vekst i både antall aktive fektere og i stevnedeltakelse. 

Fra 2018 til 2019 stoppet veksten opp og deretter gått kraftig ned:

Pandemiens konsekvenser
En stor del av nedgangen må kunne tilskrives pandemien. Det har de siste to årene vært vanskelig å organisere klubbtreninger, dessuten arrangere konkurranser, regionale og nasjonale treningssamlinger, samt trener- og dommerkurs i regi av Fekteforbundet.

Allikevel har elleve klubber beholdt eller økt antall aktive medlemmer fra 2020 til 2021. Den største veksten har vært i Drammen FK, Oslo FK og i Kristiansand FK.

De resterende klubbene har mistet eller beholdt antall aktive medlemmer det siste året. Nedgangen har vært størst i Stavanger FK, Njård og i Bekkestua Fekting. Samlet har disse klubbene mistet såpass mange at det nesten tilsvarer hele den totale nedgangen i antall aktive medlemskap det siste året. Inkluderes fjorårets nedgang i Bergens FK, utgjør den samlete nedgangen i disse klubbene hele nedgangen i aktive medlemskap fra 2019.

De innrapporterte 1 281 aktive medlemmene for 2021 er fordelt på 22 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund via Norges Idrettsforbund. Én fekteklubb, Kristiansund FK har ikke innrapportert aktivitet. Denne klubben hadde 35 aktive medlemmer i 2020.

Reduksjonen i antall aktive medlemmer fordeler seg likt på kjønn og alder. Fremdeles er barn og ungdom den største gruppen. Andelen av aktive medlemmer under 20 år var i 2021 65 prosent, kun ett prosentpoeng lavere enn året før. Reduksjonen fordeler seg også likt på kvinner og menn, så kvinneandelen har holdt seg likt på om lag 30 prosent.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. Selv om to av de av de største har hatt en stor nedgang i antall aktive medlemmer, representerer de fire største klubbene om lag 58 prosent av det totale antall aktive medlemmer.

Krafttak for å snu utviklingen
At den største nedgangen har vært i de største klubbene, er tross alt bedre enn at mange mindre og klubber hadde mistet store deler av den aktive medlemsmassen. Uansett håper vi at alle tar et krafttak for å få tilbake den gode veksten når vi nå har kommet tilbake til normal drift.

Etter sommerferien blir det svært viktig å raskt komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det vil også være en fordel om hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.

I Fekteforbundets foreslåtte langtidsplan, er det økt fokus på nettopp Klubbutvikling. Målet er å bidra til at fekteklubbene blir mer robuste, og bistå klubbstyrene og -medlemmene i dette arbeidet.  TRENINGSSAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mai 2022

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe trener beinarbeid i fektesalen til Njård Fekting. Foto: Ellen Vokes. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen treningssamling for Satsingsgruppen i Njård Fekting sin fektesal i Njårdhallen.

Dette var årets andre treningssamling for satsingsgruppen. Den første var i januar, mens sesongens siste samling er planlagt gjennomført helgen 18. -19. juni.

Fordi konkurransesesongen går mot slutten, var det i helgen mest fokus på grunntrening. De 27 fekterne som deltok, trente både styrke, spenst og motorikk. De gjennomførte blant annet sirkeltrening, drev løpetrening og hadde ballspill. Det var også rom for noe fekteteknikk og -taktikk før samlingen ble avsluttet med en treningskonkurranse.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet gjennomførte treningssamlingen med innleid bistand. Vi takker derfor Njård Fektings hovedtrener Anatolij Gerej, samt tidligere landslangsfekter Fredrik Backer og turntrener Oliver Grytten for en god jobb!FLOTT AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN 2021/22 I BYDØHUS

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Mai 2022

To av de mange unge fekterne som deltok på sesongavslutningen av Ungdomsserien. Foto: Ellen Vokes.

I helgen ble sesongens siste stevne i Ungdomsserien arrangert. Selv om Bygdø Fekteklubb på kort varsel overtok arrangøransvaret, ble det et flott stevne og en verdig avslutning på serien.

Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene var igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom i 2017.

Serien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Den er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong.

Sesongens serie startet med Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup hos Oslo Fekteklub og Vårstøtet hos Njård Fekting. Serien avsluttes hvert år med Nøtterøy Cup, som i år ble arrangert av Bygdø FK i Oslo. Totalt har 98 fektere fra ni fekteklubber deltatt.

Ler mer om Ungdomsserien via denne lenken

Vinnerne av Ungdomsserien
På grunn av pandemien, ble det kun gjennomført én av fire konkurranser, og dermed ikke kåret sammenlagtvinnere for sesongen 2020/2021. 

Det er derfor en glede å gratulere vinnerne av sesongens Ungdomsserie:
Mie Selinger (Njård Fekting), Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK), Zion Lundesgaard (Drammen FK), Olympia Signe Solfrid Stokke (Bygdø FK), Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø FK), Johannes Øistad (Oslo FK) og Zakaria Alizadeh (Titan FK).

De tre beste i U17- og U15-årsklassen, samt alle i U13- og U11-årsklassen fikk dessuten Norges Fekteforbund diplom, overrakt av sportslig leder, Bartosz Piasecki.

Se alle resultatene fra Ungdomsserien via denne lenken

Resultater Nøtterøy Cup
Helgens konkurransen hadde hele 80 starter fra syv fekteklubber. Vinnerne i U17-årsklassen ble Mie Selinger(Njård Fekting) og Kristoffer Solvikaas (Bygdø FK). I U15-årsklassen vant Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK) og Conrad Martin Danielsen (Oslo FK). Vinnerne ble premiert av arrangøren. 

Se resultatene i helgens konkurranse via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting 
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra alle stevnene i sesongens Ungdomsserie. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

I tillegg til å gratulere alle vinnerne både helgens stevne og sammenlagtvinnerne av sesongens Ungdomsserie, ønsker Fekteforbundet å gi honnør til alle deltakere i sesongens Ungdomsserie. Vi takker dessuten alle som har bidratt til gjennomføringen av stevnene. 

En spesiell takk går i år til Samuil Kaminski og Bygdø FK som på kort varsel overtok ansvaret for gjennomføringen av Nøtterøy Cup!
LANSERING AV VARSLINGSKANALEN MITT VARSEL

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2022

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer og har nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Dette betyr at alle som er tilsluttet norsk fekting har ansvar for å gripe inn, og varsle ved brudd på disse. Nå lanseres en ny digital varslingskanal som gjør det enklere å varsle.

I Norges Fekteforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på norsk idretts, og våre etiske retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser,

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler kan være underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m. 

Les mer om type saker som det bør varsles om, hvordan varsle, håndtering og saksgang i varslingssaker via denne lenken