JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Des 2022

Etter et år med tilnærmet normal aktivitet, er håpet at medlemsfrafallet er stoppet og at den gode veksten i norsk fekting fortsetter. Fekteforbundet følger tradisjonen med en julehilsen og en oppsummering av fekteåret.

Etter at regjeringen gjenåpnet idretten 1. februar, har det ikke vært restriksjoner på fektetrening og konkurranseaktivitet. Endelig kunne fektere i alle aldersgrupper, i hele landet drive med fekting igjen.

Mange fektere og tillitsvalgte har imidlertid blitt borte under pandemien. Fekteklubbene har derfor hatt fullt opp med å igangsetting av ordinære klubbtreninger, og ikke minst sette opp nybegynnerkurs og drive lokalt rekrutteringsarbeid. 

Delegatene på årets Fekteting var derfor enige om at fekte-Norge nå må arbeide sammen for å gjøre fektesporten enda mer attraktiv for å møte forventningene fra både gamle og nye medlemmer.

Nasjonale stevner og mesterskap
For første gang på to år, har det vært full konkurranseaktivitet. Norgesmesterskapene ble arrangert i løpet av våren, og Norgescupstevnene og Ungdomsserien er gjennomført som planlagt. 

For å øke statusen og deltakelsen på alle Norgescupstevnene, innførte Fekteforbundet i år et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Et rent finalestevne hvor de åtte høyest rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen.

Deltakelsen, spenningen og ikke minst konkurransen, som ble arrangert i Bygdøhus, tyder på at dette ble en suksess. Konkurransedeltakelsen har dessuten økt gradvis gjennom året, og er nå tilbake på det samme nivået som før pandemien.  

Med Bygdø Fekteklubb som teknisk arrangør ble også Oslo Cup, det eneste norske satellitt-stevnet i verdenscupen arrangert i Bygdøhus. Med 154 fektere fra 23 nasjoner ble dette historiens største.

Treningssamlinger og kurs
Fekteforbundet har i år arrangert en rekke treningssamlinger. Syv av disse var for fekterne i Utviklingsgruppen, derav en egen samling for VM-troppen som representerte Norge i årets mesterskap i Dubai. 

Fekteforbundet har dessuten arrangert regionale samlinger for barn og ungdommer, hvorav to av samlingene var kun for jenter. 

Det ble også organisert to lengre sommerleirer for barn og ungdom. Stavern Fektecamp ble arrangert for fekterne på Østlandet med Njård Fekting og Bygdø FK som teknisk arrangører, og sommerleiren i Ulvik ble arrangert for fekterne på Vestlandet med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

Fekteforbundet håper nå på økt interesse for gjennomføring av regionale treningssamlinger i flere regioner, og gjerne med flere deltakere fra enda flere klubber neste år.

Det har også vært avholdt et to-delt Ophardt Touch webinar for klubbadministratorer. Dette ga en generell innføring og oppfriskning i alle funksjonalitetene klubbansvarlige og stevneansvarlige har bruk for.

Fekteforbundet har i løpet av våren dessuten gjennomført både dommerkurs og eksamen. Dette har resultert i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal dommerlisens.

Dan Lundesgaard har fått p-lisens for dømming for rullestolfekting, og Ole Eeg og Katherina Malvik har kvalifisert seg til å kunne stille på FIE-eksamen høsten 2023. 

Om FIE-eksamen bestås kan flere stille som pliktdommere når norske fektere skal konkurrere internasjonalt. I dag er det kun Andras Borsodi og Bartosz Piasecki som kan gjøre dette. I tillegg til behovet for flere nasjonale dommere på norske stevner, har vi derfor behov for flere slik at disse kan avlastes. 

Gode internasjonale resultater
Mye takket være unntaket fra treningsrestriksjonene Fekteforbundets utviklingsgruppe fikk innvilget under pandemien, har årets internasjonale resultater vært gode.

Blant annet fikk Aleksander Malvik fra Njård fekting bronsemedalje i kadett-EM. Dette var den første norske mesterskapsmedaljen i kadettklassen siden Pia Klafstads VM-bronse i 2007. Og den første internasjonale mesterskapsmedaljen siden Bartosz Piaseckis bronsemedalje i Europalekene i 2015.

Den norske VM-troppen gjorde dessuten en god figur i VM. Herrelaget kom inn på en 23. plass i konkurranse med 42 nasjonale lag. Aleksander fikk 18. plass i kadettklassen og klubbkamerat Marcus Vokes Brobakken fikk en 32. plass i juniorklassen. 

Jentene kom litt lenger bak, men både Bergensfekterne Vilde Tengesdal sin 59. plass i juniorklassen og Ada Sofie Gildernes sin 93. plass i kadettklassen gir håp om at også jentene er på vei.

Dessuten var veteranenes fjerdeplass i lag EM i Tyskland den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation i 1991.

Med seks individuelle og tre lagmedaljer ble også årets Nordiske Mesterskap det beste på lenge. Fektere fra Bergens Fekteklubb vant dessuten sølvmedalje i lagkonkurransen i det Åpne Irske Mesterskapet.

Bygdøfekterne Franz Philip Pap Holmen og Viktor Jarl Hagen Breivik kom inn på henholdsvis 13. og 15. plass på Europacupstevnet for kadetter i København. Dette var det de første nordmennene med plassering blant de topp 16 på et Europacupstevne siden 2020. Franz Philip fikk dessuten en flott 12. plass på Europacupstevner i Leipzig.

I tillegg har det vært mange nordmenn på premiepallene i de svenske stevnene i Uppsala, Malmø, og Kungsbacka i år.

Det er også gledelig at rullstolfekterne har fått vist seg frem internasjonalt. 

Mohamad Haisam Abdulaim fra Drammen Fekteklubb deltok i Wheelchair Fencing IWAS World Cup 2022 i Ungarn. Han ble den første norske rullestolfekteren som har deltatt i et ordinært verdenscupstevne. Drammensfekteren Cathrine Bergan skrev dessuten et nytt kapittel i den norske fektehistorien, som den første norske deltakeren på et Europamesterskap i rullestolfekting.

Gratulerer og vel blåst alle sammen!

Fekteting og ny langtidsplan
Dagen før årets ordinære ting i mai, arrangerte Fekteforbundet et klubbseminar for ting-delegater og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan ble presentert og diskutert.

Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det enighet om behovet et felles krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

En ny og offensiv langtidsplan og -budsjett ble derfor vedtatt, og et delvis nytt styre ble valgt for den neste to-årsperioden. 

Delegatene på fektetinget bifalt dessuten Hederstegnrådets tildelteling av Norges Fekteforbunds Hederstegn til Mariusz Piasecki og Stig Herbern fra Bygdø Fekteklubb for særdeles fortjenstfullt arbeid for norsk fektesport.

Mer bistand til klubbutvikling 
Ett av målene fremover er at fekteklubbene både blir større og mer robuste. Forbedret klubbdrift, samt intensivert og mer systematisert arbeid for å beholde/rekruttere både fektere og tillitsvalgte står da sentralt.

Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, bør også spres og i større grad tas i bruk i hele fekte-Norge. Fekteforbundet vil derfor fremover involvere klubbtrenere i det sportslige arbeidet på forbundsnivå slik at klubbtreningene blir bedre. 

Klubbguiden er dessuten lansert i ny drakt slik at styremedlemmene i fekteklubbene lettere kan finne nyttig informasjon om alle sider av klubbdriften. Alle fekteklubbene har også fått tilgang til et nyutviklet digitalt årshjul.

Samlet blir dette gode verktøy i både planleggingen og gjennomføringen av klubbenes aktiviteter for å møte medlemmenes forventninger. Ikke minst også bidra til kontinuitet ved utskiftninger i styre og ledelse.

For å bidra i forbedringsarbeidet, tilbyr Fekteforbundet hjelp fra Adam Flåten, som er sertifisert klubbveileder, og fra nyansatt utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Sammen og hver for seg kan de sammen med Fekteforbundets administrasjon for øvrig bistå fekteklubbene for å øke kvaliteten innenfor både administrativ klubbdrift og i det sportslige tilbudet.

Fekteforbundet er ellers opptatt av at alle skal føle seg velkommen i norsk fekting. Dette innebærer nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Alle har et ansvar for å gripe inn, og varsle. For å gjøre dette enklere, ble den digitale varslingskanalen Mitt Varsel lansert i mai.

Økt fokus på idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er av naturlige årsaker oppfølging av konkurransereglene, organiseringen av stevnekalenderen og Norgesmesterskap, uttak til EM og VM, gjennomføring av nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt utdanning av dommere og trenere. 

En annet viktig oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i den norske og de internasjonale idrettsorganisasjonene.

Nasjonalt er fokuset å ivareta fekteklubbenes interesser i alle vedtak og prioriteringer som gjøres i Norges Idrettsforbund. Som en paraplyorganisasjon for tilsluttete fekteklubber, er Norges Fekteforbund sitt mål å bidra til å gjøre hverdagen enklere for fekteklubbene. Disse er i stor grad relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis. Dette i motsetning til de fleste andre idrettslag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund.  

Aktuelle saker er de økende drifts- og rapporteringskravene, tilpasning av de administrative verktøyene som utvikles sentralt for å forenkle klubbdriften, og innretningen på de ulike støtte- og tilskuddsordningene for medlemsklubbene.

Internasjonalt har spesielt den russiske invasjonen av Ukraina preget arbeidet. Allerede dagen etter invasjonen, tok Norges idrettsforbund, og Norges Fekteforbund sterk avstand fra de russiske krigshandlingene.

Norges Fekteforbund har siden arbeidet tett med de andre nordiske forbundene i Nordisk Fekteunion for å utestenge både russiske og balarusiske fektere fra konkurranser. Dessuten russere og belarusere fra posisjoner i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Det har også vært arbeidet for å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland og Belarus.

Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund laget regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner, og på andre arrangementer som ikke omfattes av FIE eller EFC-sanksjonene som har kommet på plass.

I tillegg til å stille som delegater for norsk fekting i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC), og i Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE), er nå Fekteforbundet innmeldt, og kan kan fremme norsk parafektings interesser i International Wheelchair & Amputee Sport Federation (IWAS). 

Dan Lundesgaard er dessuten utnevnt som medlem i IWAS sin Utviklingskommisjon, slik at norsk fekting også kan påvirke utviklingsarbeidet som gjøres av denne internasjonale organisasjonen for å fremme norsk rullestolfekting.

Synlighet og transparens
Mer utfyllende informasjon om det som er nevnt i årets julehilsen, finnes på i nyhetsarkivet på nettsiden. I 2022 er det blitt publisert 64 nyhetssaker om norsk fekting. 

Disse og flere andre, nesten 250 saker, er delt på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og treningssamlinger.

I tillegg til kontinuerlig oppdatering av den faste informasjonen i hjelpemenyene, blir dessuten alle styre- og komiteprotokoller publisert.

Vi håper at ved å informere om hva som skjer i norsk fekting, vi også bidrar til å synliggjøre aktivitetene overfor nye medlemmer. Vi oppfordrer derfor alle som bryr seg om norsk fekting, til å følge, like og dele innlegg egne profiler i sosiale medier for å markedsføre fektesporten.

Forbundskontoret vil være stengt i romjulen, så vi ønsker nå alle god jul og godt nytt år!

En stor takk sendes også til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle dere som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig!NYE PASSIVITETSREGLER FRA 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2022

Årets FIE-kongress ble avholdt 26. november. Et av vedtakene er endrete passivitetsregler, som trer i kraft 1. januar 2023. I Norge gjelder reglene fra og med U15-årsklassen. 

Norsk delegat på kongressen var president i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye. Sammen med delegater fra 145 land ble flere saker behandlet. Blant annet ble Saudi-Arabia tildelt arrangøransvaret for VM i 2024, og utestengelsen av russere og belarusere ble ikke opphevet.

Se sammendrag av alle vedtakene på FIE-kongressen via denne lenken

Passivitetsreglene
For å forhindre uthaling av tid, og sikre at fekterne faktisk forsøker å sette inn støt, vedtok FIE-kongressen i 2018 nye regler og et straffesystem mot «passiv fekting» i direkte utslagskamper og under lagkamper.

Det ble innført nye kort, såkalte P-kort, som utdeles helt uavhengig av de vanlige kortene for forseelser under kampene. Disse kortene gjelder bare den aktuelle individuelle kampen eller den aktuelle lagkampen. P-kortene skal noteres i protokollen, men tas ikke med videre i konkurransen.

P-kortene er inndelt i tre. P-Gult er advarsel, P-Rødt er straffestøt og P-Svart er tap av kampen. 

Endrete passivitetsregler fra 2023
Som tidligere, stopper dommeren fektingen med Halt hvis fektingen har pågått i et minutt uten at det har vært gyldig støt. 

De nye reglene er da som følger:

 • Første gang utdeles et P-Gult kort (advarsel) til begge fekterne/lagene. 
 • Andre gang utdeles P-Rødt kort og dermed ett straffestøt til begge fekterne/lagene.
 • Tredje gang utdeles P-Svart kort til en av fekterne/et av lagene basert på nedenstående:

P-kort (gult, rødt og svart) gis IKKE i individuelle konkurranse når stilling er 14-14 og heller ikke i lagkonkurranse når stilling er 44-44.

P-Svarte kort i Individuelle kamper
Det svarte kortet går til fekteren med lavest score. Ved poenglikhet går det svarte kortet til fekteren med dårligst ranking. Vedkommende har dermed tapt kampen.

I individuelle konkurranser (NC, NM og ungdomsserie) skal NF-rankingen brukes. Dersom begge fekterne har samme antall poeng i NF-rankingen, brukes rankingen etter puljerunden. Om begge fekterne har samme ranking etter puljerunden, skal dommeren trekke lodd. Har kan for eksempel prioritetsknappen på apparatet benyttes. Den som vinner loddtrekningen, vinner da kampen.

P-svarte kort i lagkamper
I lagkamper blir alle P-kortene utdelt til laget. Hvis det blir delt ut P-Svart kort i en lagkamp, går dette til laget med lavest score. Ved poenglikhet går det svarte kortet til laget med lavest ranking, og de har dermed tapt kampen.

I lagkonkurranse (NM) skal ranking før konkurransen brukes iht. Norges Fekteforbunds stevne- og NM-reglement punkt 5.3.b.

Reglene gjelder på Siddis Cup
Ifølge Norges Fekteforbunds Stevne og NM-reglement, skal norske stevner følge FIEs regelverk med mindre annet fremkommer av innbydelsen. I Norge gjelder reglene fra og med U15-årsklassen, og tas i bruk fra og med Siddis Cup 21. og 22. januar.
UTTAK TIL KADETT-EM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Des 2022

Norges Fekteforbund ved sportskomiteen har nå tatt ut fekterne som skal representere Norge i neste års Europamesterskap i kadettklassen.  

Junior- og Kadett-EM 2023 arrangeres i Tallinn, Estland. Kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar, og juniorene 25. -28. februar. Juniorene har ett uttaksstevne igjen. EM-uttaket deres vil gjøres av Sportskomiteen 10. januar. Kadettenes uttaksstevner er over, så deres uttak var en av sakene som ble behandlet av Sportskomiteen i møte 13. desember. 

Basert på vedtatte uttakskriterier ble følgende fektere tatt ut: 

Kårde Jenter Kadett:

 • Erika Bustnes (Bygdø Fekteklubb)
 • Ada Sofie Gildernes (Bergens Fekteklubb)
 • Elsa Von Koss Hellebø (Njård Fekting)
 • Mie Selinger (Njård Fekting)

Kårde Gutter Kadett:

 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø Fekteklubb)
 • Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø Fekteklubb)
 • Martin Aleksander Vik (Njård Fekting)
 • Filip Zeljkovic (Njård Fekting)

Fekteforbundets reiseleder blir Filip Broniszewski.

Konkurranseprogram

21. februar: Kårde gutter kadett individuelt
22. februar: Kårde jenter kadett individuelt
23. februar: Kårde gutter kadett lag
24. februar: Kårde jenter kadett lag

Les mer om mesterskapet via denne lenken

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker alle lykke til!

Les protokollen fra møtet i Sportskomiteen via denne lenken.

Les uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 via denne lenken.RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2022

F.v.: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. Foto: Antidoping Norge. 

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Fekteforbund (NF) sitt antidopingarbeid, og har re-sertifisert NF som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder frem til utgangen av 2025.

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men erkjenner allikevel risikoen for ubevisst doping. Spesielt gjelder dette innenfor inntak av kosttilskudd om inneholder forbudte substanser, bruk av medisiner som inneholder stoff på dopinglisten uten å søke om medisinsk fritak, samt passivt eller aktivt inntak av cannabis eller andre rusmidler til fest. 

Av den grunn er Fekteforbundet opptatt av forebyggende arbeid for å forhindre dopingsaker i norsk fekting.

Rent Særforbund
Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018, og senere re-sertifisert hvert annet år.

Ordningen skal sikre antidopingkunnskap, og  tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger som også stiller krav til norske utøvere og klubber, samt ansatte og tillitsvalgte.

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene.

Les Fekteforbundets nye handlingsplan for forebyggende dopingarbeid via denne lenken.

Les mer om Fekteforbundets antidopingarbeid via denne lenken.
FLOTT 12. PLASS I EUROPACUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Des 2022

Franz Philip Pap Holmen med coachen Filip Bronieszewski og flere av de norske fekterne i Leipzig. Foto: Tom Helge Vik.

Norske kadettfektere deltok i helgen på to Europacupstevner. Jentene fektet i Heidenheim, mens guttene deltok på stevne i Leipzig.

Franz Philip Pap Holmen sto for den beste prestasjonen. 12. plass av 231 deltakere en svært god plassering. Med tanke på at han fikk 13. plass i Europacupstevnet i København forrige måned er det tydelig at han har hevet seg. 

Elsa Von Koss Hellebø ble beste norske jente med 50. plass av 225 deltakere i Heidenheim. Hun var også den beste norske fekteren på kadettstevnet i Grenoble i november.

Begge de norske lagene kom inn på 14. plass. Guttelaget bestående av Franz Philip Pap Holmen, Martin Aleksander Vik, Filip Zeljkovic og Viktor Jarl Hagen Brevik fikk 14. plassen i konkurranse med 38 lag i Leipzig. Jentelaget bestående av Elsa Von Koss Hellebø, Ada Sofie Gildernes, Mie Selinger og Erika Bustnes fikk 14. plassen i konkurranse med 23 lag i Heidenheim.  

Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Leipzig og Heidenheim. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle og åpne Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
FLOTT REGIONAL JENTESAMLING I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2022

God stemning i Hovseterhallen i Oslo. Foto: Katherina Malvik.

Fekteforbundet arrangerte i helgen årets andre og siste regionale samling kvinner på Østlandet. 24 jenter fra seks fekteklubber deltok.

Helgens samling ble ledet av Katherina Malvik fra Titan FK og Fabian Caicedo fra Titan FK/Bekkestua FK. Fekterne fikk utfordret seg både i fektesalen og på Fangene på fortet. Forbundet takker alle trenere og utøvere for god innsats!

Treningene inneholdt innslag av reaksjons- og relasjonsøvelser, fysiske og tekniske øvelser i tillegg til kamptrening. På lørdag kveld var alle med på Fangene På Fortet. Der fikk deltagerne bryne seg på praktiske og fysiske oppgaver som løses i team. Det hele ble avsluttet med en hyggelig og sosial middag.

Økt fokus på jentene
I Fekteforbundets Langtidsplan 2022 - 2028 er det et vedtatt mål å øke kvinneandelen blant aktive medlemmer og konkurranser med 40 prosent, dessuten å øke antallet kvinnelige trenere.

For å bistå i dette, har NF-styret oppnevnt en kvinnekomite som skal bistå i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for jentefektingen.

Ett av de vedtatte tiltakene er gjennomføring av egne treningssamling for jenter. Dette skal både skape gode miljøer på tvers av klubbgrenser for å bidra til at fekterne ikke slutter, og gjøre sporten mer attraktiv for enda flere jenter. Dessuten skal treningssamlingene styrker det sportslige nivået slik at resultatene forbedres.  Planen er å avholde en tilsvarende samling i februar i Bergen for jentefekterne i vestlandsregionen.

Flotte bilder
Det er publisert flotte bilder fra denne og andre treningssamlinger, samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland i Facebookgruppen Fektebilder. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter. Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer.