VESTLANDSFEKTERNE PÅ TOPPEN AV PALLEN I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Jan 2022

Helgens Siddis Cup var årets første Norgescupstevne. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Siddis Cup 2022 ble i helgen avholdt i Tastahallen av Stavanger Fekteklubb. Stevnet som var årets første og det tredje i sesongens Norgescup, hadde deltakere fra syv fekteklubber. 

Årets Siddis Cup hadde hele 143 starter i aldersklassene; senior, under 20 år, under 17 år, under 15 år, under 13 år og en egen barneklasse under 11 år. I den yngste aldersklassen ble det utdelt deltakermedaljer til alle. Fektere fra hele seks fekteklubber kom på premiepallen i de eldre aldersklassene. 

Det var allikevel fekterne fra Bergens FK, Stavanger FK og Njård Fekting som vant fleste medaljer i alle valører. Spesielt utmerket Ada Sofie Gildernes fra Bergens FK, og Emilis Krasikovas fra Stavanger FK seg. 

I tillegg til å vinne gullmedaljer i begge sine aldersklasser, henholdsvis U15 og U17 årsklassen, vant de også gull i to eldre aldersklasser. Totalt tre gullmedaljer hver. For Emilis Krasikovas inkluderte dette gullmedalje i seniorklassen. 

Dette er imponerende, og lover godt for den nye generasjonen av norsk fekting.

Se resultatene via denne lenken.

Godt miljø med fokus på det sportslige
Flere som var til stede kunne rapportere om det gode miljøet på stevnet. Selv om det utkjempet jevne kamper på pistene, var det tydelig at fekterne, spesielt de som tilhører Fekteforbundets satsingsgruppe, støttet hverandre og heiet hverandre frem. På tvers av både klubb- og regionale grenser. 

Dette er svært gledelig. For et lite miljø som norsk fekting, er vi både helt avhengig av hverandre for at så mange som mulig vil satse på sporten, og for å gi hverandre motstand slik at nivået øker. 

Masters
Siddis Cup var det tredje av fem NC-stevner, og den nye Masters-seien for sesongen 2021/2022. Finalene for de åtte beste fekterne i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2022.

Finn mer informasjon om Fekteforbundets Masters via denne lenken

Barneklasse
Parallelt med Siddis Cup inneholdt også en barneklasse for det som de som er for unge til å delta i et nasjonalt stevne. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

 Alle fekterne i den yngste klassen ble premiert med deltakermedaljer. Foto: Stavanger Fekteklubb.

Mange flotte bilder
Det ble tatt mange flotte bilder fra årets Siddis Cup. Mange av disse publisert i Facebook-gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger. 

Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner for å bidra i synliggjøringen av norsk fekting. Dette bidrar både positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulerer til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting.

Se bildene via denne lenken

Dømming og stevnegjennomføring
Spesielt lørdagen ble hektisk under Siddis Cup. Med bistand fra flere ble allikevel stevnet gjennomført i henhold til tidsskjemaet. Stevnearrangøren takker for bistand i dømmingen, og beklager tekniske problemer med den digitale resultatformidlingen. 

Økende deltakelse på Norgescupstevnene synliggjør i det hele tatt behovet for flere dommere, og økt stevnegjennomføringskompetanse. 

Fekteforbundet ber derfor deltakerklubbene og alle involverte om å motivere flere til å melde seg på oppsatte dommerkurs, og til kurs i stevneadministrasjon. 

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning og sesongens kurs via denne lenken 

Les mer om Ophardt-kursene via denne lenken

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne, og Til tross for tekniske problemer med den digitale resultatformidlingen, ble stevnet godt arrangert. ØKT INTERNASJONALT ENGASJEMENT FOR RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2022

Dan Lundesgaard i midten som trener. Foto: Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon. Vi gratulerer, og håper dette bidrar i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn fekter i alle våpengrener i to ulike klasser avhengig av bevegelighet, sittende i rullestoler som er festet på tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag (fekteklubber) med få medlemmer og små ressurser. Selv om alle klubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene et eget aktivitetstilbud for rullestolfekting.

Nytt initiativ
Etter spredte forsøk i andre klubber tidligere, etablerte Drammen Fekteklubb et aktivitetstilbud i 2019. 

Klubben ønsket å opparbeide seg kunnskap om rullestolfekting, og bli et kompetansesenter for å skape et utgangspunkt for videre spredning av sporten i Norge. 

Dette initiativet ble støttet av Norges Fekteforbund. Målet er at det kommer flere tilbud og at flere rekrutteres til sporten slik at det etter hvert organiseres stevner etc. for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Økt fokus på rullestolfekting
Trener 2-utdannet, og trener i Drammen FK, Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og om hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. 

Arbeidet er beskrevet i et eget tre-årig prosjekt som kan leses via denne lenken.

Basert på denne planen, og med bistand fra Norges Fekteforbund, søkte og mottok Drammen FK kr. 1 320 000,- fra DAM-stiftelsen i 2021.

Les mer om dette via denne lenken.

Dan Lundesgaard er dessuten utnevnt til Norges Fekteforbund sin Sportskomite, og Fekteforbundet har meldt seg inn i IWAS. I den forbindelse innstilte forbundet også Dan Lundesgaard som medlem i IWAS sin utviklingskommisjon. 

Han er nå utnevnt og Norges Fekteforbund håper at også dette bidrar positivt i det videre arbeidet for rullestolfekting i Norge.

Les mer om utnevnelsen via denne lenken.

Selv om det meste er blitt hemmet av pandemien, håper Fekteforbundet at pengestøtten og de sentrale vervene nasjonalt og internasjonalt gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for spredning av rullestolfekting. Både i flere etablerte fekteklubber, og i andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.KORONAREGLER FRA 15. JANUAR 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2022

Matrise som viser koronareglene fra 15. januar 2022. 

Fra og med lørdag 15.januar gjelder nye nasjonale smittevernregler, med vesentlige lettelser for idretten. Det nye regelverket gir stort handlingsrom for barne- og ungdomsidretten, men alle må bruke sunn fornuft og unngå flere nærkontakter enn nødvendig.

De nye reglene er foreløpig gjeldende i fire uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.

Gjeldene for barne- og ungdomsidrett innendørs (under 20 år)
Innendørs anbefales det at gruppestørrelse begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Dersom gruppen tilhører samme skoleklasse kan man være litt romsligere med antallet enn om det er utøvere fra ulike steder. Fekting kan foregå uten krav til avstand.

Barn og unge kan gjennomføre stevner uten krav til avstand og antallsbegrensning for utøvere, trenere, lagledere og nødvendig støttepersonell. Det anbefales imidlertid at størrelsen på stevnene begrenses. 

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Gjeldene for voksenidretten innendørs (over 20 år)
Voksne kan trene og konkurrere innendørs i gruppestørrelse på maks. 20 personer, og skal overholde avstandskrav i både trening og konkurranse. For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand- For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Arrangement
Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:

 • 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs
 • 200 med faste tilviste plasser innendørs

Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Grupper med deltakere på arrangement kan byttes ut underveis i arrangementet så lenge gruppene holdes adskilt. Utskifting av personer bør skje slik at de nye personene som kommer inn ikke har noe kontakt med personene som forlater arrangementet. Det betyr at kan gjennomføres flere arrangementer i løpet av en dag. Som tidligere regnes ikke arrangører med som deltakere på et arrangement

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 30 personer fysisk til stede samtidig. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Krav til arrangører
Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften. Arrangør skal legge til rette for avstand og følge godt smittevern.

Arrangøren har to vesentlige plikter:

 1. Ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

 2. Ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Toppidrett
De nasjonale anbefalingene sier nå at toppidrett kan gjennomføres som normalt både under trening og konkurranser. Det er kun fekterne i Fekteforbundet som inngår i toppidrettsdefinisjonen innenfor fekting. 

Det viktigste er fortsatt:

 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Generelle råd:

 • Hold 1 meters avstand og bruk munnbind innendørs.
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan.

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Se også informasjon på regjeringen nettsider og hus Kulturdepartementet.
LOKALE TRENINGSSAMLINGER I BERGEN, STAVANGER OG OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2022

Fra treningssamlingen i Bergen. Foto: Bergens Fekteklubb

På grunn av koronarestriksjonen ble den planlagte nasjonale treningssamlingen for satsningsgruppen i helgen 15. og 16. januar erstattet av tre lokale treningssamlinger i henholdsvis Haukelandshallen, Tastahallen og Bygdøhus.  

Samlingen i Bergen
Frisk start på året og fin helg med treningsmotiverte fektere samlet seg i Hauklandshallen i Bergen. Med utøvere fra både satsingsgruppen og bredde var antallet maksimalt innenfor dagens regler. 

Fektetrener Vitaliy Ageyev hadde regien og ungdommene fikk trent teknikk, kjørt pulje, fektet med oppgave og terpet på koordinasjon og avstand. Som vanlig bidro foreldre med god dugnadshjelp til hyggelige fellesmåltider. 

Samlingen i Stavanger
Stavanger Fekteklubb hadde samlet både fekterne i satsingsgruppen, og flere fektere fra de andre nivåene i klubben. 

Samling var to-delt, slik at både nivå og alder ble ihensynstatt. Samlingen ble ledet på fortreffelig måte av Matthieu Bulteau og Ole-Jakob Schubert. Logistikken ble håndtert av diverse foreldre som måtte steppe inn fordi vår vanlig organisator var i karantene.

Fra treningssamlingen i Stavanger. Foto: Stavanger Fekteklubb.

Samlingen i Oslo
Selv med et stort forfall, på grunn av karantener, ble det gjennomført samling for fekterne i Oslo-området. 

Samlingen startet med en økt med ballspill, sirkeltrening og tekniske/taktiske oppgaver. Resten av lørdagen og søndagen ble brukt på konkurransetrening for å forberede fekterne på siste del av sesongen som avsluttes med Junior-Kadett VM i påskeferien. Takk til Samuil Kaminski som ledet treningssamlingen.

Fra treningssamlingen i Oslo. Foto: Norges Fekteforbund

Fekteforbundet håper at de nye reglene fremover gjør det enklere å både gjennomføre klubbtreninger, treningssamlinger og konkurranser. NY REN UTØVER ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jan 2022

E-læringsmodulen Ren Utøver ble først lansert i 2009. Den nye versjonen har oppdatert regelverk, er mer brukervennlig og bedre tilpasset ulike målgrupper.

Fekting er verken en typisk utholdenhetsidrett, eller en idrett som krever mye styrke. Det er derfor få tilfeller av bevisst doping i fektesporten. Allikevel finnes det en risiko for ubevisst doping. 

Dette kan forårsakes av bruk av reseptfrie medisiner som står på dopinglisten uten å ha søkt om medisinsk fritak, eller kosttilskudd ol. som inneholder forbudte og skadelige substanser. Dessuten kan både aktivt og passivt inntak av ulike rusmidler slå ut på dopingtester.

Antidopingarbeid i Fekteforbundet
Som Rent Særforbund er både utøvere og klubber, ansatte og tillitsvalgte i Fekteforbundet forpliktet til å følge Fekteforbundets handlingsplan for å forhindre doping. 

Målet er å informere om risikofaktorene for doping i fekting, og forhindre at fekterne gjør uheldige valg, bevisst eller ubevisst. 

Hvem skal ta Ren utøver?
Ett av tiltakene i handlingsplanen er at alle landslagsutøvere og fektere som representerer Fekteforbundet i mesterskap, deres trenere og reiseledere, samt ansatte og alle som påtar seg verv i Fekteforbundet skal ha gjennomgått Ren Utøver. 

Temaene er blant annet regelverk, kosttilskudd, Dopinglista, medisinsk fritak (TUE), dopingkontroll og helsekonsekvenser. 

Vi anbefaler også at alle andre som er involvert i norsk fekting gjennomfører e-læringen.

Les mer om Fekteforbundets antidopingarbeid via denne lenken

Ny og forbedret Ren Utøver
Den nye versjonen er tilpasset de ulike målgruppene, med egne moduler for trenere og ledere. Man trenger ikke å gjennomføre alle modulene på en gang. Programmet husker hva du har gjennomført når du kommer tilbake. 

Ren Utøver er først og fremst tilpasset mobil, men kan selvsagt også gjennomføres på PC slik at man enkelt kan gjennomføre programmet.  

TA REN UTØVER VIA DENNE LENKEN
OPHARDT-WEBINAR FOR KLUBBADMINISTRATORER

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jan 2022

Alle klubbadministratorene for OphardtTeam Sportevent inviteres til et to-delt webinar. 

Webinarene inneholder informasjon om applikasjonene som benyttes av administratorene av Ophardt Online i fekteklubbene. 

Den første delen avholdes 22. januar, og den andre delen 5. februar. Begge dagene fra kl. 10 til 12. 

Mer informasjon om kursinnhold og påmelding finnes i kursoversikten (Coarses) under menypunktet Calendar i Ophardt Online eller via de nedlastbare invitasjonene nedenfor: