HUSK Å BESTILLE LISENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Aug 2021

Nytt kalenderår innebærer at alle må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens). 

Denne lisensen er må være på plass for å kunne bli påmeldt på stevner. NF-lisensen er også nødvendig for å være dekket av idrettsforsikringen. Dette betyr at også fektere som kun trener i klubben, og ikke konkurrerer må ha denne lisensen i tilfelle skader eller ulykker på trening. Fektere under 13 år skal også ha NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. 

Bestilling av NF-lisens
Hver klubb har utpekt en ansvarlig for Ophardt-systemet, der både lisensbestillinger og påmeldinger på stevner skal gjøres. Denne personen må foreta en samlebestilling til NF der alle som skal ha lisens registreres. 

Klubbene blir fakturert samlet basert på innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen. 

Les mer om lisenser og hvordan disse skal bestilles her
NORDIC CHALLENGE 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Aug 2021

På grunn av de omfattende smittevernskravene som stilles til gjennomføring av stevner med FIE-status, har de svenske, finske og norske fekteforbundene i samråd med arrangørklubbene besluttet at å gjennomføre nasjonale stevner som inngår i årets Nordic Challenge.

Les mer om det det svenske stevnet her

Les mer om det finske stevnet her

Les mer om det norske stevnet her

 GJENÅPNINGSKAMPANJE #TILBAKETILIDRETTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2021

Siden 2010 har antall fektere økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen, har mange blitt borte under pandemien. Nå bør alle gode krefter arbeide for å få tilbake den positive utviklingen i norsk fekting.

Medlemsrapporteringen viser at antallet aktive medlemmer nå er tilbake på 2017-nivå. Rett over hva som kreves for kunne organisere fekting i et eget særforbund i Norges idrettsforbund.

Heldigvis tyder alt på at fekting kan igangsette som normalt. Dette innebærer klubbtreninger i alle aldersgrupper, nasjonal og internasjonal konkurranseaktivitet og trener- og dommerkurs samt regionale og nasjonale treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet.

Vær proaktive
Vi oppfordrer nå alle til å være proaktive for å vise frem det beste av norsk fekting. Ta kontakt med de som har blitt borte, og sett opp nybegynnerkurs og gjennomfør annet lokalt rekrutteringsarbeid mot nye medlemmer. 

Det er også viktig å komme i gang med miljøskapende aktiviteter utover det sportslige. Gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser er både viktig for sportslig utviklingen og rekruttering av tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå.

Rekrutteringsfilm til fekting
For å bistå i arbeidet med å synliggjøre fekting har Fekteforbundet laget en ny rekrutteringsfilm. Vi takker Katharina Malvik og Adam Flåten for flotte fektescener, og Tord Fjermestad for tøff musikk. 

Filmen er kort og poengtert for å egne seg deling, både på fekteklubbenes og på alle medlemmenes profiler i sosiale medier.

Filmen er publisert på og kan deles fra Fekteforbundets Youtube-konto her.

Kampanjen #tilbaketilidretten
Fekteforbundet og resten av den organiserte idretten har gått sammen for å gjennomføre en sentral kampanje. Foruten arbeid for gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv er det utarbeidet rekrutteringsmateriell til fri benyttelse.

Les mer om #tilbaketilidretten her

Åpen dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer i hele landet. 

Fekteklubbene oppfordres til å sette av dagen og invitere til åpne dager for nye og gamle medlemmer.

Verktøykasse for klubber
Til hjelp i planleggingen av en aktivitetsdag er det utarbeidet en verktøykassen for klubber. Det er også utarbeidet råd og tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige. 

Tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige

Tips for planlegging og gjennomføring av åpne arrangement  

Bistand til klubbutviklingsarbeid
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at Fekteforbundets arbeidet for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her. 

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. I tillegg til bistanden fra forbundskontoret og idrettskretsene blir Adam Flåten fra Njård Fekting ferdig utdannet Klubbveileder i regi av Norges idrettsforbundet og vil kunne bistå klubbene i klubbutviklingsarbeidet fra september.

En Garde - vi håper alle tar ansvar slik at både nye og gamle medlemmer føler seg velkommen til et hyggelig og utviklende miljø!SATSINGSGRUPPENS SOMMERLEIR

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Aug 2021

Fra treningskonkurransen som avsluttet årets sommerleir for Fekteforbundets Satsingsgruppe. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i år en fire dagers sommerleir for Satsingsgruppen på Bygdøhus i Oslo. Dette er den åttende treningssamlingen i år, og en god oppstart etter sommerferien.

I likhet med den siste treningssamlingen før sommerferien, var også denne samlingen åpen for fektere som ønsket å bli tatt ut til Satsingsgruppen. Det deltok derfor hele 39 fektere fra syv fekteklubber. Endelig uttak til Satsingsgruppen vil gjøres i løpet av august. 

Sommerleiren, som varte fra torsdag til og med søndag, ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Han ble bistått av Samuil Kaminski, Fredrik Backer og Matthieu Bulteau.

Fysiske tester
Sommerleiren startet med en stor test av fekternes fysikk. Etter gjennomgangen av ulike fysiske øvelser som er relevante for fekting, er det tydelig at alle fekterne har forbedringspotensial. Dette vil nå følges opp, både individuelt av hver enkelt, i fekteklubbene og på de fremtidige treningssamlingene i regi av Fekteforbundet. Se testen her.

Mye fekting
Etter en lang periode begrensete muligheter for å fekte med flere enn klubbkamerater i samme kohort, ble fekting og fekteteknikk vektlagt på resten av samlingen. Samlingen inneholdt imidlertid også et variert treningsprogram som inkluderte fysisk trening, samt felles måltider og sosiale aktiviteter. 

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av sommerleiren. Nå ser vi fremover til flere fysiske samlinger og konkurranser både i Norge og internasjonalt.REGIONAL TRENINGSSAMLING I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Aug 2021

Fra samlingen med den italienske treneren Francesco Nazzani i Hovseterhallen i Oslo. Foto: Titan Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Titan Fekteklubb regional treningssamling for fekterne på Østlandet. Ti barn fra arrangørklubben samt Njård Fekting og Bygdø Fekteklubb deltok.

Den regionale treningssamlingen for fektere født mellom 2002 og 2010 ble gjennomført i Hovseterhallen fredag 6. august – Søndag 8. august. 

Samlingen som var gratis, ble ledet av Katherina Malvik og den italienske treneren Francesco Nazzani. De ble assistert av Alexander Malvik. 

På programmet sto beinarbeid, teknisk trening, fektegymnastikk, yoga og treningskonkurranser. Dessuten fikk deltakerne servert varm lunsj.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen ga læring og inspirasjon, samt stimulerer samholdet på tvers av fekteklubbene i regionen. REGIONAL TRENINGSSAMLING I ULVIK

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Aug 2021

Deltakerne på årets regionale treningssamling i Ulvik for klubbene i region vest. Foto: Bergens FK. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger FK og Bergens FK regional treningssamling for Vestlandsklubbene siste uken i juli. 50 barn og ungdommer deltok.

Treningssamlingen ble avhold over fire dager i naturskjønne omgivelser i Ulvik, Hardanger. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det rikelig med tid til bading og sosiale aktiviteter utendørs. 

Samlingen ble ledet av Tomas Krasikovas, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau fra Stavanger Fekteklubb. I tillegg til trenerne bidro en stor gjeng med frivillige som sørget for mat, servering logistikk og transport. 

Se film fra samlingen Bergens Fekteklubb sin Facebook- profil her. 

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.