SJETTE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Mai 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets sjette og sesongens nest siste treningssamling. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen, inndelt i to kohorter.

Samlingen for toppfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo og Nøtterøy trente inne i Bygdøhus og utendørs på Huk. Fekterne fra Stavanger, Kristiansand og Bergen trente i Tastahallen.

Samlingen bestod av både fysiske økter og fekteøkter. De fysiske øktene ble ledet av henholdsvis Andreas Suoranta fra Wang i Stavanger og Fredrik Backer. I tillegg bidro Tomas Krasikovas, Matthieu Bulteau, Otthar Andreas Krohn og Bartosz Piasecki på fekteøktene. 

Basisøktene bestod av varierte øvelser innen både hurtighet, utholdenhet, styre og spenst. Fekteøktene inneholdt både tekniske elementer i form av teknikk i par, beinarbeid og leksjoner, og taktiske elementer i form av ulike fekteoppgaver, i tillegg til ren kamptrening.

På lørdag ettermiddag samles alle over Teams. Her viste sportslig leder 20 ulike klipp av vanskelige dommersituasjoner. Fekterne ble delt opp i grupper på 3-4 og fikk i oppgave å diskutere de ulike situasjonen å komme til en konklusjon over hva som var riktig å dømme. 

Formålet med økten var ikke bare å diskutere ulike fektesituasjoner, men også å vise frem hvilke situasjoner en dommer møter i en kamp og hvor vanskelig det til tider kan være å treffe en riktig avgjørelse på kort tid.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Sesongens siste treningssamling er 18 - 20 juni i Oslo.BESTILL ÅRETS SOMMERFERIE

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2021

Thon Hotel Lofoten, Business room. 

Fekteforbundets samarbeidspartner, Thon Hotels, tilbyr medlemmene i fekteklubbene 25% rabatt på opphold, og full fleksibilitet på bestillingen i sommer. 

Som en av Fekteforbundets samarbeidspartnere gir Thon Hotels Fekteforbundets klubber og deres medlemmer deres gunstige priser på overnatting på Thon Hotels i hele Norge. Mange av Fekteforbundets arrangementer skjer derfor på Thon Hotels, og vi anbefaler alltid opphold på disse hotellene ifm. stevner.

I likhet med idretten, er også reiselivet sterkt preget av pandemien. Nedstengningen har ført til stengte hoteller og permitteringer av ansatte. Selv om den gradvise gjenåpningen av samfunnet varierer med hvor man bor, gjør smittevernstiltakene og den pågående vaksineringen at vi nå kan skimte et lys i horisonten. 

Benytt anlegningen til å oppleve Norge
Uavhengig av vaksinasjonstakten, og utviklingen av vaksinepass vil det trolig komme færre utenlandske turister til Norge i sommer. Om du vurderer å ferie i Norge, benytt derfor anledningen til å få et godt tilbud og samtidig støtte vår samarbeidspartner Thon Hotels. 

Les mer og bestill via denne lenken

 FEMTE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mai 2021

Bildet viser noen av Stavangerfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe. Foto: Reinert Nordtveit. 

Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets femte treningssamling. På grunn av vanskelighetene med å få leie kommunale anlegg 1. mai helgen, deltok kun fekterne fra Oslo og Stavanger. Bergensfekterne gjennomfører samlingen neste helg. Det var av den grunn ingen fellesøkter på Teams.

Samlingen for fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av både basisøkter og fekteøkter. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo var delt i to kohorter. De trente både inne i Bygdøhus og utendørs. Fekterne fra Stavanger og Kristiansand trente i Tastahallen. 

Gruppen som trente utendørs hadde oppvarming, ballspill, bakkeintervaller, beinarbeid og sirkeltrening fordelt over to økter. Gruppen som trente innendørs hadde treningskonkurranse som strakk seg over to dager. Stavanger kjørte lignende opplegg sine to dager.

Bruk av Fekteforbundets trenerutdanning
I tillegg til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki bisto hovedtrener i Bygdø Fekteklubb Samuil Kaminski. I tillegg ikke minst Otthar Krohn i Oslo og Gryta Krasikoviene som ledet samlingen i Stavanger med hjelp av Matthieu Bulteau. 

Både Gryta, Otthar og Matthieu har gjennomgått Fekteforbundets Trener 1-utdanning, og mangler kun den siste helgesamlingen før de også har gjennomført Trener 2-utdaningen som er utsatt på grunn av pandemien.

Wang i Stavanger
I tillegg bidro Andreas Suoranta fra Wang igjen. I tillegg til å lede gjennomføringen av styrke- og basisøktene, med blant annet gode slyngeøvelser for å trene kjernemuskelaturen, ga dette fekterne mulighet til å benytte Wangs lokaler i Stavanger.

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER. 

Otthar Krohn leder utetreningen i Oslo. Foto: Ellen Margrete Vokes.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Neste treningssamling er 28-30 mai.