DEN INTERNASJONALE SPORTSDAGEN FOR UTVIKLING OG FRED

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Mar 2021

Marker årets internasjonale idrettsdag og delta i årets #WhiteCard-kampanje ved vise hvordan fektingen har bidratt positivt for deg. 

Idrettens positive verdier og enorme utbredelse kan bidra til å fremme positive endringer. For å markere arbeidet som utføres av idrettsorganisasjoner, idrettsutøvere, trenere for å fremme dialog, forståelse, sosial inkludering og fred over hele verden erklærte FNs generalforsamling i 2013 6. april som den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred. 

Gi hvitt kort til idretten
Som en referanse til gult og rødt kort, skapte organisasjonen Peace and Sport #WhiteCard i 2014. Hvert år gjennomføres en #WhiteCard-kampanje for å mobilisere idrettsbevegelsen, og ikke minst regjeringer og sivilsamfunn for å feire den den internasjonale idrettsdagen.

Årets kampanje
Årets kampanje fokuserer på idrettens betydning for enkeltpersoner og samfunn under pandemien. Budskapet er at det bak hvert #WhiteCard finnes en unik historie om hvordan idretten har hjulpet oss til å overvinne utfordringer.

Hvordan delta
Ta et bilde av deg selv mens du holder et hvitt kort, registrer historien din på www.April6.org-plattformen og del den på alle dine sosiale nettverk ved hjelp av hashtaggen #WhiteCard og taggen @peaceandsport.

Les mer om årets kampanje herFEKTEFORBUNDET GJØR TRENERATTESTEN OBLIGATORISK

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mar 2021

NF-styret: (f.v) Styremedlem Adam Flåten, varamedlem Siri Mette Amble, president Bjørn Faye, visepresident Ragnhild Andenæs, styremedlem Theodor Barndon Helland og varemedlem Tomas Kersten. Med på Teams på skjermen bak er styremedlem Katharina Malvik. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund gjennomførte et arbeidsseminar og styremøte helgen 6. og 7. mars. Av flere saker som ble behandlet, besluttet styret å gjøre den ny-lanserte Trenerattesten obligatorisk i norsk fekting. 

Med unntak av Katharina Malvik som deltok via Teams, møttes hele forbundsstyret og administrasjonen fysisk på Thon Hotel Oslo Airport. Zaineb Al-Samarai, NFs kontaktperson i Idrettsstyret, hilste også på via Teams og ga en grundig presentasjon av seg selv og informerte om aktuelle idrettspolitiske saker.

Obligatorisk trenerattest
Trenerne på alle nivåer er svært viktig for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Målet er derfor at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, har Norges Fekteforbund i de siste årene fokusert på utdanning av flere trenere Les om Fekteforbundets utdanningsløp for trenere her.

Norsk idrett lanserte 1. mars en digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, er nå vedtatt å være obligatorisk for dem som trener barn og ungdommer i norsk fekting. Les mer om Trenerattesten her.


"Det er svært gledelig at Norges Fekteforbund har besluttet å gjøre Trenerattesten obligatorisk for sine trenere. Vi ønsker at alle trenere som blir engasjert i norsk idrett gjennomfører Trenerattesten. Dette sikrer at norsk idrett har en felles kompetanseplattform for alle våre engasjerte trenere. Den vil bidra til å gjøre trenerne bedre og idrettsmiljøet tryggere"

– Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.


Bartosz Piasecki fortsetter som sportslig leder
Som tidligere kommunisert har Bartosz Piasecki trukket sin oppsigelse, og fortsetter i stillingen som Fekteforbundets sportslige leder med ny arbeidsinstruks. Forbundsstyret vedtok dessuten å nedlegge Teknisk Komite og omdøpe Trenerkomiteen til Sportskomiteen. Styret vedtok samtidig nye mandater til Sportskomiteen og til Dommerkomiteen, og utnevne de som skal sitte i komiteene. Les mer om komiteene i Fekteforbundet her. 

Nytt sammenslått stevne- og NM-reglement
Fekteforbundet har inntil nå hatt ett sett regler for gjennomføring av NM, og ett regelsett for gjennomføring av ordinære stevner.

Fordi det har oppstått spørsmål under avviklingen av NM som arrangørene har måtte ta stilling under arrangementet, har det vært behov for å tydeliggjøre reglene.

Med bakgrunn i det siste Fektetingets vedtak om å gi NF-styret mandat til å slå sammen disse regelsettene, og gjøre endringer i begge, er det gjennomført høringer der alle komiteene og alle fekteklubbene har kunnet komme med sine kommentarer.

På bakgrunn av svarene, vedtok forbundsstyret følgende nye Stevne- og NM-reglement som finnes via denne lenken.

Videre arbeid med Klubbutvikling
Fekteforbundet har besluttet å øke fokuset på klubbutvikling i norsk fekting. I tillegg til informasjonen som tidligere er tilgjengelig innenfor dette temaet via denne lenken, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Se fordelingen via denne lenken.

I tillegg er Adam Flåten godt i gang med NIFs Veillederutdanning. Dette vil gjøre Fekteforbundet enda bedre i stand til å bistå klubbene, utover det som hittil kun har vært et tilbud via idrettskretsene.

Oppstart etter Pandemien
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger etter sommerferien. 

Arbeidet med å synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene og stimulanseordningene blir så gode som mulig pågår kontinuerlig. Målet er å få på plass tiltak, både i regi av hele den organiserte idretten, og i regi av fekteforbundet og klubbene for reversere frafall under pandemien og igangsatt klubbaktiviteten igjen.

Følg denne lenken til protokollene.

 
TREDJE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den tredje treningssamlingen i 2021. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen i fire ulike kohorter.

Samlingen bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fektegruppen fra Oslo og Østlandet var samlet i to kohorter; Njårdhallen og Bygdøhus, fekterne fra Stavanger og Kristiansand var i Tastahallen, mens Bergensfekterne var i Haukelandshallen.

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet fredag ettermiddag med en oppsummering av forrige samling, og gjennomgang av planen for denne samlingen. Deretter fikk fekterne velge mellom to ulike økter. Enten en løpe-økt eller en økt med basistrening.

En fagressurs per kohort/treningssted
Første post på lørdagens program var basistrening. Hver av gruppene ble fulgt opp av dedikerte fagressurser som på oppdrag av Fekteforbundet var fysisk var til stede for å rettlede. 

Oslogruppen hadde turntrening og bakkeintervaller. Turningen ble ledet av Bror Marcus Ramsøe fra Njård Turn, mens øktene med bakkeintervaller ble ledet av Fredrik Backer. Bergensgruppen sin trening ble ledet av en representant fra Olympiatoppen Vest, mens Stavangergruppens økt ble ledet av Andreas Suoranta som er trener for kampsportelevene på Wang. 

I tillegg ble det gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid og taktiske oppgaver, samt kamptrening. Disse ble ledet av fektetrenerne Samuil Kaminski, Frederic Roqueta, Vitaliy Ageyev og Tomas Krasikovas.

Forebyggende antidoping-arbeid
Etter lørdagstreningen, var ble det servert mat før alle fekterne igjen samlet seg på Teams for et foredrag med Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge (se illustrasjonsbilde). 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid for blant annet å bygge kunnskap om risikoen om ubevisst doping. 

Kvåle foredro både om Antidoping Norge (ADNO) og knyttet dette opp i mot Fekteforbundet sitt ansvar som sertifisert Rent Særforbund og fekterne sitt ansvar som Rene Utøvere og del av satsingsgruppen. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Les Fekteforbundets handlingsplan for antidoping som forplikter utøvere, ansatte og tillitsvalgte i både fekteforbundet og i fekteklubbene her.

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra både klubb- og egentreninger, fra samlinger og fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye takket være de foresatte som bidro på de ulike treningsstedene. Neste treningssamling er 9-11 april.