REGISTRING AV OG KOMPENSASJON FOR KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mar 2020

Norges idrettsforbund sendte mandag 23. april ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge Koronavirusets aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Svarene vil ligge til grunn for målrettete hjelpetiltak. 

Målet med rapporteringen er å få et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser. Selv om dette ikke er en tilbakebetalingsløsning, er svarene nødvendige i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass målrettete tiltak som bidrar til at også fekteklubbene er rustet til å levere aktivitet etter at koronakrisen er over.

Hvordan fekteklubben kan svare
Fekteforbundet ber derfor alle fekteklubbene legge inn estimerte tapstall for inneværende måned (mars), kommende april, mai og juni i den digitale løsningen via Min Idrett:

Lenke til den digitale rapporteringsløsningen

Det er mulig å etterregistrere informasjonen, men Fekteklubbene oppfordres til å rapportere de kan før påskehelgen. 

Utfyllende informasjon om rapporteringen, hvem som har ansvaret, frist og brukerstøtte, finnes via lenkene nedenfor og i tilsendt skriv fra NIF.

Se PDF med mer informasjon om rapporteringen, hvem som kan rapportere og når og hvordan dette skal gjøres her. 

Les mer om kartleggingen og den videre prosessen på NIFs nettside

NB! Om noen fekteklubber ikke har mottatt informasjonen fra NIF, må dette gis beskjed om så snart som mulig.

Forskrift om kompensasjon
Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. 

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

NIF utarbeider veileder
NIF avventer ytterligere klargjøring av forskriften fra Lotteri- og stilftelsestilsynet. Det vil blant annet bli utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden.

Dette vil bli lagt ut før påske, mens selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. NIF vil informere våre medlemmer om både Excelark som grunnlag for søknadsskjema og veilederen når disse foreligger før påske.
0 Kommentar

FEKTING I KORONAENS TID

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Mar 2020

Fektehverdagen er endret, og mange lengter tilbake til normalen i fekteklubbene. Det er allikevel mye man kan gjøre for å holde seg aktiv, alene eller i mindre grupper.

Vi vet at mange også hadde gledet seg til å delta på trener- og dommerkurs, til flere treningssamlinger, til avslutningen av Ungdomsserien, til det åpne Østlandsmesterskapet og ikke minst til årets to Norgesmesterskap. 

Alle som driver organisert trening må imidlertid følge smittevernreglene og norsk fektings egne "Koronavettregler" for å hindre spredningen av Koronaviruset. 

Gradvise lempinger
Etter at organisert aktivitet ble forbund 12. mars, ble det 3. april åpnet opp for organisering av en begrenset aktivitet med klare retningslinjer. Det er nå varslet om lempninger i disse fra og med 7. mai. Blant annet er det ventet at avstandsbegrensningen reduseres fra to til minimum én meter, og at maksimalt antall personer i aktivitet blir økt fra fem til 50 så fremt det det tas smittevernhensyn som blir nærmere spesifisert.

Oppdatering av Koronavettreglene for fekting
På bakgrunn av myndighetenes endringer i smitteverntiltakene, vil NIF oppdatere de fellesidrettslige anbefalinger, og hvert særforbund sine særidrettslige kjøreregler. Norges Fekteforbund vil kommunisere våre oppdaterte koronavettregler så raskt disse er ferdigstilte, kort tid etter 7. mai.

På samme måte vil idrettskretsene og kommunene komme med informasjon vedrørende åpning av kommunale idrettshaller.

Ikke bli inaktiv og stillesittende
Selv om fektingen i likhet med hele den organiserte idretten begrenses, er det viktig å huske at situasjonen er forbigående.

Fekteforbundet jobber sammen med NIF og de andre særforbundene for en gradvis gjenåpning av norsk idrett. Vi håper derfor at vi så snart som mulig er i gang igjen, i takt med åpningen av samfunnet for øvrig.

Inntil videre finnes det en rekke alternative øvelser for fekterne, og klubbutviklingstiltak som klubbstyrene kan gjøre inntil klubbdriften igjen kan normaliseres.

Gode innspill til øvelser
De aller fleste godt av å ta en løpetur eller gjøre øvelser for å styrke mage og rygg. Det finnes også muligheter til å trene fekting på egenhånd, eller i mindre grupper med påkrevd avstand uten å bryte myndighetenes råd og pålegg.

Fekteforbundet anbefaler derfor alle til å gå inn på nedenstående lenker. Her finnes en rekke tips til øvelser som kan gjøres på egenhånd, eller som klubbtrenere kan benytte for å lage felles treningsopplegg for fekterne:

Lik og del tips
Fektere i hele verden er nå i samme situasjon, og mange deler tips og ideer på sosiale medier. Hashtags som blir brukt er #fencing #sportsstayathome #staysafe #stayhealthy #stayactive

Allerede har noen norske fektere delt kreative innspill i Facebook-gruppen «Fektebilder».  For å motivere flere til å holde seg i form oppfordrer vi flere til å gjøre det samme. 

Kreative tiltak
Drammen Fekteklubb organiserer beinarbeidsøvelser utendørs, og Oslo Fektklub har startet en stafett hvor man deler historien om hvordan og hvorfor man begynte å fekte. Bygdø Fekteklubb har laget en fektequiz om norsk fekting som også anbefales. 

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Det gjelder nå å motivere så mange som mulig til å holde seg i form, og ikke minst til forkorte ventetiden slik at fekteinteressen vedlikeholdes inntil alle igjen kan møtes på fektepistene. 

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, og holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

Trykk på denne lenken for å få mer informasjon om den pågående pandemien. 


0 Kommentar

REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2020

Faksimile fra Tidens Krav 13. mars 2020. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Kristiansund Fekteklubb regional treningssamling den 7. og 8. mars. Totalt deltok 20 fektere fra arrangørklubben og fra Trondheim Fekteklubb. 

Lokalavisen Tidens Krav (se faksimile) melder om en vellykket samling med fokus på både trening og sosialt samvær. Treningen ble ledet av Emil Friis-Ruud, som i tillegg til å være en aktivt fekter, i fjor ble lisensiert Trener 1, og som deltar på årets Trener 2-utdanning. 

Regionale treningssamlinger
I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.
0 Kommentar

FEKTEFORBUNDET UTSETTER ALLE ARRANGEMENTER UT MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2020

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden. Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og tillitsvalgte i fekteklubbene.

For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre ved å holde seg orientert om og følge myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt.

Fekteforbundet utsatte alle aktiviteter ut mai
For å bidra til å hindre smittespredning, besluttet Norges Fekteforbund  å utsette alle planlagte arrangementer i regi av forbundet ut mai 2020. Dette innebar at følgende utsettes:

 • Filming hos OLT (Oslo, 12 mars)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Oslo, 20 mars)
 • NM juniorer og landsstevne (Oslo, 21-22 mars)
 • Helgesamling Trener 2 kurs (Oslo, 28-29 mars)
 • Ungdomssamling (Oslo, 4-5 april)
 • Jentesamling (Bergen, 18-19 april)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Bergen, 24 april)
 • NM senior og veteran (Bergen, 25-26 april)
 • Dommerkurs Trinn 3 og 4 (Oslo, 8 mai)
 • Åpent Østlandsmesterskap (Oslo, 9-10 mai)
 • Avslutning Ungdomsserien (Nøtterøy, 30-31 mai)

Hvor lenge arrangementene utsettes, avhenger av hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, og myndighetenes vedtak. Fekteforbundet beklager, men hensynet til liv og helse går foran andre hensyn i denne situasjonen. 

VM for kadetter/juniorer og lag-EM for veteraner utsettes
FIE har informert om at all aktivitet i regi de neste fem ukene utsettes. Tilsvarende gjelder aktivitet i regi av EFC. Samt lag-EM for veteraner.

Dette inkluderer VM for kadetter og juniorer i USA, samt lag-EM for veteraner i Belgia. 

For å hindre smittespredning ble all organisert trening, samlinger og konkurranser forbudt fra og med 12. mars.

Organisert trening
12, mars ble all organisert trening og konkurranser forbudt.

2. april ble det igjen åpnet opp for organisert aktivitet med retningslinjer for maksimalt fem personer med minimum to meters avstand. På bakgrunn av dette publiserte Fekteforbundet 3. april egne retningslinjer, såkalte Koronavettregler for norsk fekting (se nedenfor).

Retningslinjene vil i første omgang være gjeldende inntil 15. juni

Fekterelevant informasjon er samlet i kronologisk rekkefølge i lenkene nedenfor: (oppdateres fortløpende):

27. februar 2020:

11. mars 2020:

12. mars 2020:

13. mars 2020:

16. mars 2020:

18. mars 2020:

20. mars 2020:

23. mars 2020:

24. mars 2020:

27. mars 2020:

31. mars 2020:

1. april 2020:

2. april 2020:

3. april 2020:

6. april 2020:

7. april 2020:

8. april 2020:

13. april 2020:

14. april 2020:

15. april 2020:

20. april 2020: 

21. april 2020: 

22. april 2020: 

28. april 2020:

30. april 2020:

7. mai 2020:

11. mai 2020:

12. mai 2020:

13. mai 2020:

20. mai 2020: 

28. mai 2020:

29. mai 2020: 

2. juni 2020:

9. juni 2020: 

12. juni 2020: 

15. juni 2020:

19. juni 2020: 

23. juni 2020:

27. juni 2020:

30. juni 2020: 

3. juli 2020: 

10. juli 2020: 

16. juli 2020: 

30. juli 2020: 

7. august 2020:

10. august 2020: 

14. august 2020:

17. august 2020: 

20. august 2020: 

1. september 2020:

24. september 2020:

6. oktober 2020: 

12. oktober 2020: 

19. oktober 2020:

23. oktober 2020:

27. oktober 2020:

28. oktober 2020:

30. oktober 2020:

2. november 2020:

5. november 2020:

6. november 2020: 

9. november 2020: 

13. november 2020:

17. november 2020: 

27. november 2020: 

16. desember 2020: 

3. januar 2021: 

4. januar 2021: 

5. januar 2021:

6. januar 2021:

9. november 2021:


0 Kommentar

JNM OG LANDSSTEVNET UTSETTES

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2020

På grunn av koronaviruset utsettes JNM og landsstevnet som var planlagt gjennomført i Njårdhallen 21. og 22. mars. 

Spredning av koronavirus har allerede en rekke alvorlige konsekvenser i samfunnet. Norges Fekteforbund har vært tydelige på at vi følger de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 

Dette gjelder også de nye retningslinjene og innstrammingene som kom nå har kommet. Folkehelseinstituttet gikk tirsdag ettermiddag ut med en anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. 

Dette har etter publiseringstidspunktet blitt skjerpet i Oslo. Begrensningene på hvor mange personer som det offentlige anbefaler som et maksantall som bør samles, reduseres stadig i takt med smittespredningen. 

Utsettes på ubestemt tid
Selv om det planlagte NM-arrangementet og landsstevnet i fekting hos Njård 21. og 22. mars ikke overstiger det antallet deltakere som medfører automatisk avlysning, vurderes allikevel risikoen for smitte i et tett innendørsarrangement, og kravene til en skjerpet beredskap og smitteverntiltak dithen at Njård og Norges Fekteforbund har valgt å utsette arrangementet inntil videre. Hvor lenge, avhenger av hvor lenge Koronaviruset vil utgjøre en helserisiko.

Vi beklager at det har blitt sånn, men hensynet til liv og helse må gå foran andre hensyn i denne situasjonen.

Følg rådene fra helsemyndighetene
For å begrense spredningen ber vi alle, både de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å holde seg orientert og følge rådene som gis av helsemyndighetene.

Finn mer informasjon om dette via denne lenken.
0 Kommentar

ÅRETS TRENER 2-KURS HAR STARTET

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Mar 2020

F.v: Kursansvarlig Mariusz Piasecki, Anna Rostkowska (Bygdø FK), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK), Viktor Krylov (Bekkestua Fekting), Katherina Malvik (Titan FK), Bartosz Piasecki (Bygdø FK), Otthar Krohn og Fredrik Backer (Njård Fekting) samt Dan Lundesgaard (Drammen FK). Foto: Norges Fekteforbund. 

I helgen startet Fekteforbundet årets Trener 2-kurs. Ni deltakere fra seks fekteklubber deltok på den første av fire helgesamlinger. 

Trener 2-kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene. 

Seks av deltakerne gjennomgikk fjorårets Trener 1-kurs, mens resten har gjennomgått kurset eller har fått godkjent tilsvarende utdanning fra tidligere. Det er spesielt positivt for rekrutteringen av jenter til fektingen at tre av deltakerne er kvinner.

Kurset avholdes i Bygdøhus, med Mariusz Piasecki som kursleder. Både lørdagen og søndagen hadde et tettpakket program med både teori og mye praksis med veiledning. 

Trener 2-kurset
Nivå to i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset.

Kurset har hovedemner; fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen. 

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Treneren skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.

Undervisningen består av teori og mye praksis med øvelser i par under veiledning av kursholder Mariusz Piasecki. Foto: Norges Fekteforbund.


0 Kommentar

SØRLANDETS FEKTEKLUBB I STØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2020

Faksimile fra NRK Sørlandet, onsdag 4. mars 2020. 

Kristiansand Kårdeklubb har endret navn og profil for å rekruttere flere medlemmer. Med det nye navnet; Sørlandets fekteklubb, håper klubben å nå bredere ut - også utenfor Kristiansand. 

Fektemiljøet på Sørlandet har ikke vokst i like stor fart som i fekte-Norge for øvrig. Dette ønsker nå klubbens medlemmer å gjøre noe med. 

Med navnebyttet ønsker de å signalisere at flere, uansett våpen innenfor olympisk sportsfekting, er velkommen. Dette gjelder også for de som bor i andre byer enn Kristiansand, for eksempel i Arendal og Grimstad. 

Starten på en fektebølge
I gårsdagens nyhetssending på NRK Sørlandet ble både treneren Ida Pettersen og Cagatay Kurt intervjuet. Etter å ha fått en demonstrasjon, avsluttet NRKs journalist med å si at dette kunne være starten på en ny fektebølge:

Se NRK Sørlandets nyhetsinnslag om Sørlandets fekteklubb via denne lenken

Tidligere omtalt av NRK
Cagatay Kurt er tyrkisk flyktning som tidligere har representert hjemlandet på ungdomslandslaget i fekting.

NRK sin sak om Cagatay Kurt sin dramatiske flukt fra Tyrkia, og hvordan han har blitt tatt i mot av det norske fektemiljøet og fikk delta i fjorårets Norgesmesterskap etter kun åtte måneder i Norge, ble en av de mest leste nyhetssakene i forbindelse med fjorårets NM-veka.

Sørlandets fekteklubb
Sørlandets fekteklubb trener hver tirsdag og onsdag kl. 18:00-20:00 i Gimlehallen i Kristiansand. Å prøve fekting er helt gratis og fullstendig uforpliktende.

Mer informasjon om klubben finnes via denne lenken

Interessert kan ta kontakt med leder Theodor Barndon Helland på tlf. 478 80 799 eller mail theodorhelland@outlook.com.

Sørlandets fekteklubb sin logo. 


0 Kommentar

NORSK GULL I UKRAINA

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Cordt von Brandis med trofeet over hodet i Kiev. Foto: Privat. 

Fekteforbundet gratulerer Stavangerfekteren Cordt von Brandis med gullmedalje i aldersklassen over 70 år i helgens veteranstevne i Kiev, Ukraina! 

Den europeiske veteranfektingen organiseres av European Veterans Fencing (EVF). Formålet er å utvikle europeisk konkurransefekting for kvinner og menn over 40 år. Kyiv Open ble arrangert av Armeyets Fencing Club, i samarbeid med det Ukrainske Fekteforbundet.

Økende interesse og deltakelse
Siden etableringen av EVF i 1991 har interessen for og deltakelsen på veteranstevnene og mesterskapene økt betraktelig. I tillegg til VM i regi av det internasjonale fekteforbundet (FIE), og EM i regi av EVF arrangeres det jevnlige både regionale og nasjonale fektestevner for veteraner i Europa. 

Norges Fekteforbund har publisert kalenderen sammen med stevnekalendrene i de andre aldersklassene under menypunktet Terminlister.

Fekting for hele livet
Stevnene og mesterskapene for veteraner er gode eksempler på at fekting både er en sport som kan bedrives som trening og som en konkurranseidrett, uansett alder. Dette er konkurranser på høyt nivå, og gode anledninger til å møte gamle og få nye fektevenner.

Norsk Veteranfekting
Norske fektere har tidligere oppnådd flere gode resultater i internasjonal veteranfekting. Blant annet med VM-bronse i 2017, og sist med to Cordt von Brandis sin seier i et finsk veteranstevne.

Fekteforbundet håper derfor at flere veteraner, fra flere norske fekteklubber vil delta fremover. Det er opprettet en Facebookgruppe, Norsk Veteranfekting for å stimulere interessen og som derfor norske veteranfektere anbefales i bli medlemmer av.


0 Kommentar

VM-UTTAK 2020 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadetter og juniorer som skal delta på årets VM i Salt Lake City, USA i april. 

Etter forrige ukes Europamesterskap, og de vedtatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende kårdefektere: 

 Jenter Kadett: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Gutter Kadett: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)

Herrer Junior: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Norges Fekteforbund sender med Frederic Roqueta som leder av den norske troppen.

Program for de norske fekterne:

 • 9. april: Kårde herrer junior individuelt 
 • 10. april: Kårde jenter/gutter kadett individuelt 
 • 11. april: Kårde herrer junior lag

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Vi gratulerer med uttaket og ønsker lykke til!0 Kommentar

VM-UTTAK 2020 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadetter og juniorer som skal delta på årets VM i Salt Lake City, USA i april. 

Etter forrige ukes Europamesterskap, og de vedtatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende kårdefektere: 

 Jenter Kadett: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Gutter Kadett: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)

Herrer Junior: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Norges Fekteforbund sender med Frederic Roqueta som leder av den norske troppen.

Program for de norske fekterne:

 • 9. april: Kårde herrer junior individuelt 
 • 10. april: Kårde jenter/gutter kadett individuelt 
 • 11. april: Kårde herrer junior lag

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Vi gratulerer med uttaket og ønsker lykke til!
0 Kommentar

GOD STEMNING PÅ VÅRSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mar 2020

Alle de yngste fekterne som deltok i Ungdomsserien blir premiert. Foto: Ellen Vokes, Njård Fekting.

Vårstøtet, inkludert det tredje stevnet i Ungdomsserien, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. 

Vårstøtet samlet 94 starter fra syv fekteklubber i fire aldersklasser for barn og ungdommer. Den yngste aldersklassen, som er en del av sesongens Ungdomsserie, hadde hele 31 deltakere. 

Selv om det i år deltok fektere fra færre klubber enn i fjor, er dette allikevel nesten en dobling av fjorårets deltakertall i denne aldersklassen.  Ikke bare var det flere deltakere, de unge fekterne holdt også et nivå som lover godt for fremtiden.

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, kom fekterne fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Nøtterøy FK, Drammen FK og Bekkestua Fekting. 

Vinnere i Vårstøtet:

 • U17 (17 deltakere): Armina Nuksa (Njård) og Emil Draugedalen (Nøtterøy)
 • U15 (22 deltakere): Claribella Tallis (Njård) og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø)
 • U13 (24 deltakere): Tora Røynesdal (Njård) og Vahab Fatullaev (Njård)

Se alle resultater her

Ungdomsserien
Som en del av Vårstøtet ble det tredje stevnet i Ungdomsserien avholdt. Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017, og er åpen for fektere som er for unge til å konkurrere i de eldre aldersklassene. 

Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup hos Oslo Fekteklub. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup i mai som er det siste stevnet i årets serie. 

Lik og del bilder og video
I Facebookgruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra Vårstøtet. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. 

Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter. 

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne, dommerne og de frivillige fra arrangørene gjorde en fenomenal innsats! 

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline