VINN PENGER TIL FEKTEKLUBBEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Nov 2020

400 000 kroner skal i årets Klubben I Mitt Hjerte ut til idrettslag over hele landet. Dette er en god mulighet til å fylle på klubbkassen i en vanskelig tid.

Klubben i mitt hjerte er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, P4, SpareBank 1 og Spleis. Alle klubber som oppretter Spleis kan være med å stemme frem sin favorittklubb. Kampanjen varer frem til 27. november. 

Slik foregår konkurransen
Hvem som helst kan starte en spleis for at klubben skal være med i konkurransen. Én klubb kan ha flere spleiser. 

Man kan stemme i perioden 12-26. november. Fra 14.-27. november trekkes det to dagsvinnere, av de som har fått flere enn 50 stemmer, som hver mottar 10.000 kroner. 

Klubben som mottar flest stemmer totalt vinner hovedpremien på 50 000 kr. Andreplass vinner 40 000 kr og tredjeplass 30 000 kr. Konkurransen avsluttes kl. 23.59, 26. november.

Lykke til!

OPPRETT EN SPLEIS HER
0 Kommentar

TRENINGSTIPS FOR FEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Nov 2020

Fektehverdagen er endret, og innstramminger gjør at ikke alle kan være like aktive som normalt. Det er imidlertid mye som kan gjøres for å holde formen vedlike. 

Selv om fektingen i likhet med hele den organiserte idretten både i Norge og internasjonalt er begrenset, er det viktig å huske at situasjonen er forbigående.

Erfaring tilsier at nivåforskjellene kan bli store i perioder med trenings- og konkurranseopphold. Noen holder treningen vedlike på egenhånd, mens andre gjør mindre i påvente av organisert trening. Fekteforbundet anbefaler derfor spesielt konkurransefekterne å holde seg i aktivitet for å være forberedt til å komme tilbake til normalen igjen.

Treningstips og gode innspill til teknisk øvelser
De aller fleste godt av å ta en løpetur eller gjøre øvelser for å styrke mage og rygg. Det finnes også muligheter til å gjøre tekniske og fysiske øvelser på egenhånd eller i mindre grupper uten å bryte myndighetenes råd og pålegg.

Nedenfor er en rekke med lenker til tips til øvelser som kan gjøres på egenhånd, eller som klubbtrenere kan benytte for å lage felles treningsopplegg for fekterne:

Øvelsesbank
For å gi klubbene gode tips og ideer til klubbtreninger, anbefales også øvelsene som blir tilgjengeliggjort i Øvelsesbanken som er ett av verktøyene tilgjengelig på Fekteforbundets nettside.

Lik og del tips
Fektere i hele verden er nå i samme situasjon, og mange deler tips og ideer på sosiale medier. Hashtags som blir brukt er  #fencing #sportsstayathome #staysafe #stayhealthy #stayactive

Allerede har noen norske fektere delt kreative innspill i Facebook-gruppen "Fektebilder"

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Det gjelder nå å motivere så mange som mulig til å holde seg i form, og ikke minst til forkorte ventetiden til alle igjen kan møtes som normalt på fektepistene. 

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, samt holde hodet kaldt og hjertet varmt.

0 Kommentar

OPPDATERINGER I DEN NASJONALE SMITTEVERNVEILEDEREN FOR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2020


Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. 

I veilederen gis det råd om hvordan fekteklubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

En av endringene gjelder arrangementer innendørs:

  • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se endringsloggen her

Generelle tiltak nasjonalt
Rådene i Smittevernveilederen er basert på og de nasjonale innstrammingene som ble innført 5.november.

Se oversikten over nasjonale tiltak fra 5. november her.

På bakgrunn av dette gis følgende råd til idretten: 

  • Klubbene må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Fektere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at alle tar inn over seg alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Kommunale tiltak
Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. De ansvarlige i hver fekteklubb bes sjekke nettsiden til sin kommune for informasjon om lokale tiltak. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak som gjelder frem til 30. november.

Koronavettregler for fekting
I tillegg til de nasjonale og lokale tiltakene, har hver idrett utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. Lenker til våre finnes nedenfor:

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. 

Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet, er det ikke nødvendig å informere om mer enn alder og kjønn på den smittete. 

Idrettens Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Følg lenken til informasjon om Koronavettkurset her

Hvem har ansvaret for hva?

  • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting og at aktivitet i regi av forbundet er forsvarlig og i henhold til gjeldene krav og retningslinjer
  • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben er forsvarlig og i henhold til gjeldende krav og retningslinjer
  • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at fekterne følger gjeldende krav og retningslinjer

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her
0 Kommentar

FLOTT GJENNOMFØRING AV VINTERSTØTET 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Nov 2020

Bilde fra Vinterstøtet: Foto: Massimo Barberi

Hele 132 starter fra åtte fekteklubber deltok på årets Vinterstøtet i Njårdhallen. Til tross for strenge smittevernregler, arrangerte Njård Fekting et flott stevne.

Som en av de første idrettene ble både fektekonkurranser og klubbtreninger tillatt i alle aldersgrupper allerede i august. Det er ikke meldt om noe smittespredning, så det virker som fektingens Koronavettregler og våre smittevernsrutiner fungerer godt. 

På grunn av de siste nasjonale og kommunale innstrammingene, ble Vinterstøtet arrangert med et svært begrenset antall publikummere. Allikevel var stemningen god, med høyt nivå på fektingen i alle klassene.

Resultater
Følgende personer vant gull i Vinterstøtet 2020: Katherina Malvik, Titan FK, Fabian Alfheim, Bergens FK, Vilde Tengesdal, Bergens FK, Morten Westgaard, Njård Fekting, Aleksander Malvik, Titan FK, Ada Sofie Gildernes, Berges FK, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK, Tora Røynesdal, Njård Fekting og Kristoffer Solvikaas, Bygdø FK.

Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. I dette arrangementet var alle de 16 fekterne som deltok vinnere.

Alle resultater finnes via denne lenken. 

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne og ikke minst arrangørklubben Njård Fekting med gjennomføringen av flott og ekstra krevende arrangement!

Streaming og bilder
På grunn av begrensningene på antall publikummere, ble mange av kampene streamet på Njård Fekting sin Facebookprofil. Disse er fremdeles tilgjengelige via denne lenken. 

Njård Fekting og andre fekteklubber har dessuten publisert mange flotte bilder fra konkurransen på klubbenes profiler på Facebook.

Flere deltakere og tilskuere har dessuten delt bilder og videosnutter på Facebook-profilen Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner.

Dommerkurs
På fredagen, i forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs i Trinn 1 og 2 i dommerutdanningen. 

Totalt 22 personer fra Oslo Fekteklubb, Bygdø FK, Njård Fekting og Stavanger FK deltok på kurset som ble holdt av leder av Dommerkomiteen, Ole Eeg. Av disse var det syv som fikk anledning til å praktisere som dommere på Vinterstøtet i løpet av helgen, og ble derfor lisensiert som regionale dommere. De resterende trenger praksis før de kan bli godkjent som regionale dommere.  

Se oversikten over lisensierte dommer via denne lenken. 

Flere dommerkurs
Neste dommerkurs blir Trinn 3 og 4 i Haukelandshallen i forbindelse med Bergen Cup.

Se oversikt over Fekteforbundets dommerkurs og påmeldingsinfo via denne lenken. 


TRENERKOMITEEN I GANG MED KARTLEGGINGEN

Trenerkomiteen i samtale med interesserte utøvere på Vinterstøtet. Foto: Norges Fekteforbund. 

Den nyetablerte trenerkomiteen var tilstede på Vinterstøtet for å svare på spørsmål om den nye sportslige satsingen. Opplegget har allerede fått stor oppmerksomhet, og komiteen har mottatt mange henvendelser fra både fektere og fra fekteklubbene.  

Det første steget i satsingen er å kartlegge hvilke utøvere, født 2006 eller tidligere, som både ønsker og som kan forplikte seg til å satse utover treningstilbudet i egen klubb. 

Informasjon om satsingen, både hva Fekteforbundet tilbyr og hva som forventes av fekterne som får delta er sendt til alle fekteklubbene. Flere fekteklubber har allerede sendt inn oversikt over aktuelle fektere. 

Fristen for å melde sin interesse til sportslig leder, Bartosz Piasecki er satt til fredag 13. november. 

Etter dette vil alle de interesserte bli invitert til en samtale om planene og hva som forventes av hver enkelt. Ikke alle som melder sin interesse kommer med i de nasjonale treningsgruppene. Uttaket gjøres etter kartleggingen og samtalen med trenerkomiteen.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline