ANGÅENDE SABELFEKTING OG NM-VEKA

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jul 2019

Presidenten i Norges Fekteforbund, Junjie Cao. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund har registrert noen utspill om årets fektedeltakelse på NM-veka som vi mener gir et feilaktig bilde. Vi ønsker derfor å klargjøre bakgrunnen for våre beslutninger i denne saken.  

Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel. 

En av forutsetningene for vår deltakelse på NM-veka i Stavanger var en lokal fekteklubb med evne og lyst til å være teknisk arrangør av mesterskapet. 

Selv om Molde Fekteklubb meddelte styret i Fekteforbundet at de ønsket å være teknisk arrangør av et sabel-NM under NM-veka, tildelte styret derfor arrangøransvaret til den største lokale fekteklubben i Rogaland, Stavanger Fekteklubb. Denne klubben har 287 aktive medlemmer. Den andre lokale klubben, Stavanger Sabelklubb, er registrert med 10 aktive medlemmer. 

Sabel og kårde er forskjellige våpengrener, men har felles konkurranseutstyr. Egne sabeldommere og tilstrekkelig plass er derfor alt som skulle til for å arrangere et felles Norgesmesterskap i begge våpengrenene. 

Fekteforbundet informerte derfor Molde Fekteklubb og de andre sabelklubbene om at vi vurderte å inkludere et NM i sabelfekting, men at den endelige beslutningen om dette var avhengig av størrelsen på hallplassen vi fikk tildelt til vårt mesterskap av Rogaland Idrettskrets. 

Molde Fekteklubb besvarte på vegne av sabelklubbene i brev til NF-styret at dette ikke var av interesse. Det samme budskapet har de gjentatt per epost ved en senere anledning.

Da det ble klart at vi fikk tildelt tilstrekkelig plass til også å kunne inkludere et sabelmesterskap, forsøkte Fekteforbundet å komme i kontakt med Stavanger Sabelklubb, uten hell. Vi er kjent med deres utfordringer ift. antall medlemmer og treningsaktivitet, men vi hadde et reelt ønske om å involvere medlemmene i NM-veka for å stimulere aktiviteten i klubben.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende fem prosentene; under 100 fektere som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb. 

Enkeltpersoner har over lang tid uttrykt sterk misnøye til Fekteforbundets prioriteringer. I tillegg til beslutningene som er gjort i forbindelse med NM-veka, har kritikken dreid seg om bruken av Fekteforbundets midler, med krav om at klubbene selv skal få disponere de øremerkete offentlige tilskuddene som Fekteforbundet mottar som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund. 

I likhet med alle idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar de norske fekteklubbene lokale aktivitetsmidler, og har tilgang på en rekke støtteordninger. På samme måte mottar også Fekteforbundet både tilskudd til driften, og øremerkete midler til barn og ungdom, samt til kurs, som dommer- og trenerutdanning i regi av Fekteforbundet. 

De vedtatte forbundsaktivitetene er beskrevet i vår langtidsplan, som er forankret i vårt høyeste demokratiske organ, Fektetinget. 

Istedenfor å akseptere demokratiske vedtak og forholde seg til de oppsatt kriteriene for bruk av tilskuddene, opplever vi dessverre at noen av de tillitsvalgte i sabelklubbene har valgt en konfrontasjonslinje vis a vis Fekteforbundet. Denne motviljen til å samarbeide har hindret oss i å gjennomføre de vedtatte aktivitetene for sabelfekterne. Vi har derfor ikke fått anledning til å organisere felles treningssamlinger i samarbeid med sabelklubbene på samme måte som vi gjør for kårdefekterne.

Norges Fekteforbund er opptatt av alle som bedriver moderne sportsfekting i Norge, også de som har valgt å fokusere på en annet våpengren en kårde. NF-styret har for eksempel tildelt Molde Fekteklubb arrangøransvaret for et offisielt Norgesmesterskap i sabel i 2020, og har vedtatt å bekoste trenerkurs i England for en sabelfekter. 

Vi håper derfor vi med dette har redegjort for våre vurderinger i denne saken, og synliggjort at vi også imøteser et mer konstruktivt samarbeid med flere av de tillitsvalgte i sabelklubbene slik at vi fremover sammen også kan igangsette forbundsaktiviteter for de fekterne som har valgt å fokusere på en annen våpengren enn kårde.

- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.0 Kommentar

NORGESMESTERSKAPET 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jul 2019

Bildet er fra finalen i den nye NM-klassen U23 mellom sølvmedaljevinneren Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting (t.v.) og norgesmesteren Tomas Geitung fra Bergens Fekteklubb. Foto: Kjetil Dalseth. 

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i år arrangert i Forum Expo i Stavanger. Mesterskapet var en del av NM-veka og fikk derfor mer medieoppmerksomhet enn hva vi vanligvis får på egenhånd. 

Til tross for at norgesmesterskapet ble arrangert senere i fektesesongen enn vanlig, var det 108 individuelle starter og 12 lag med de beste fekterne fra åtte klubber stilte opp for å konkurrere om syv norgesmesterskapstitler og to kongepokaler.

TV-sending
Nytt av året var at det også ble kåret norgesmestere i aldersklassen under 23 år. Både dame- og herrefinalen i denne klassen ble sendt direkte på NRK1. Kampene ble dekket av fem kameraer, og kommentert av den erfarne langrennskommentatoren Torgeir Bjørn fra NRK og fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Se hele NRK-sendingen igjen via denne lenken

Feiring i Geoparken
Etter NRK sin livesending av finalene med seiersintervjuer, ble vinnerne i U23-klassen også feiret på NM-veka sin showscene i Geoparken utenfor Oljemuseet i Stavanger sentrum:

I Geoparken var det for øvrig som annonsert konserter og show hver kveld. Vi håper mange av våre utøvere og frivillige benyttet sjansen til å bli kjent med, og utvekslet erfaringer med noen av de 2000 andre utøverne og 800 frivillige fra 30 ulike idretter som også avholdt sine norgesmesterskap under årets NM-veka.

Individuelle norgesmestere 2019

  • Damer senior: Irina Aschehoug, Njård Fekting (Kongepokalvinner)
  • Herrer senior: Bartosz Piasecki, Bygdø Fekteklubb (Kongepokalvinner)
  • U23 damer: Katherina Malvik, Titan Fekteklubb
  • U23 herrer: Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb
  • Veteraner over 40 år: Gregor Gilfillan, Bygdø Fekteklubb

Norgesmestere for lag 2019

  • Damer senior: Stavanger Fekteklubb (Anna Rostkowska, Gryta Krasikoviene og Anna Tsoy)
  • Herrer senior: Bygdø Fekteklubb (Bartosz Piasecki, Claus Mørch og Emil Friis-Ruud)

Se alle resultatene via denne lenken

Medaljeoversikt
Som i fjor er det de største klubbene som dominerer resultatlistene. Allikevel er det gledelig at medaljeoversikten inneholder fektere fra syv klubber fra forskjellige regioner:

Teknisk arrangør for første gang
Stavanger Fekteklubb var tildelt det tekniske arrangøransvaret for første gang. Med tanke på at deler av mesterskapet også skulle vises direkte på NRK, avviklet klubben både konkurransen driftet en kiosk med sunn og god mat på en imponerende måte, alle de tre dagene mesterskapet varte.

Bildet viser fra venstre leder av Stavanger Fekteklubb, Ole Eeg og resten av arrangørstaben i arbeid under gjennomføringen av mesterskapet. Foto: Norges Fekteforbund.

Rekruttering
I tillegg til gjennomføringen av konkurransen, benyttet Stavanger fekteklubb anledningen til å rekruttere flere medlemmer under de mange evenementene under NM-veka. Stavanger Fekteklubb har for øvrig ni-doblet antallet aktive medlemmer siden 2010, og er i dag den største fekteklubben utenfor Oslo.

Se innslaget fra klubbens rekrutteringsstand i Sandnes på NRKs kveldssending fra NM-veka på onsdag her.

Synlighet
I følge målinger er hele 41 000 seere blitt eksponert for fredagens tv-sending av finalene i U23-klassene. Dette inkluderer seertall fra NRK.no og NRK-TV (on demand). Det var i gjennomsnitt 9 000 seere for direktesendingen som ble vist på linjær tv.

Nettsaken på nrk.no om Çağatay Kurt (omtalt nedenfor) som Fekteforbundet spilte inn til NRK ble den syvende mest sette saken i forbindelse med NM-veka med 18 518 sidevisninger. 

I tillegg til de tv-overførte finalene, og omtale i de oppsummerende kveldssendingene på NRK, har fektekonkurransene også blitt omtalt på NM-veka sin offisielle nettside, Facebookprofil, på Instagram og i andre eksterne nyhetsmedier.

Norges Fekteforbund sin Facebookprofil er dessuten godt besøkt og flere i fekte-Norge har underveis valgt å følge nyhetsoppdateringene som er blitt publisert. 

Det også svært gledelig å se at stadig flere, både de tillitsvalgte i fekteklubbene, utøverne og andre foresatte både liker andres og deler egne fekteopplevelser på egne profiler i sosiale medier. 

Samlet øker dette både synligheten og dermed interessen for fekting. Dette bidrar igjen til at også flere eksterne medier fatter interesse for fekting, slik at vi lettere slipper til i nyhetsvrimmelen. Dette vil både gjøre det enklere å rekruttere flere fektere, og gjøre norsk fekting mer attraktivt på sponsormarkedet. 

Mulighet for å kjøpe fotografier
Stavanger Fekteklubb hadde, som under Siddis Cup gjort avtale med fotografen Damir Grskovic. Han var tilstede og tok både bilder fra kampene, og oppstilte bilder på forespørsel i et eget mobilt studio som var satt i arenaen. Via denne lenken er det mulig å se og kjøpe bildene som han tok i løpet av mesterskapet. 

Idrett mer enn lek
I tillegg til å være spennende og sunt, ble vi for øvrig i en av sakene på nrk.no også påminnet om idrettens betydning utover det sportslige. Norges Fekteforbund har tidligere publisert en sak om idrettens og fektesportens betydning for integrering. Denne historien viser igjen hvor viktig samhold innenfor fektesporten er, både nasjonalt og internasjonalt. 

Les derfor også NRK sin historie om Çağatay Kurt som kom til Norge for under ett år siden, og som deltok på årets NM som fekter i Kristiansand Kårdeklubb som ble publisert av NRK under NM-veka.

Dommereksamen og dommerforum
Parallelt med Norgesmesterskapet avholdt Norges Fekteforbund dommereksamen, og arrangerte dommerforum ved Bjørn Faye og Andras Borsodi fra Fekteforbundets dommerkomite. Deltakerne på eksamen vil bli kontaktet direkte for å få sine resultater.

Gratulerer og takk!
Norges Fekteforbund ønsker å gratulerer alle norgesmesterne og medaljevinnerne samt deres trenere. Vi ønsker også å takke Ole Eeg og de andre frivillige i Stavanger Fekteklubb for arrangementet, samt de som stilte opp fra de deltakende klubbene for få gjennomført konkurransen.

I tillegg til takk til Bjørn Faye og Andras Borsodi for både dømming, dommerkurs og dommerforum, ønsker vi også å takke Ellen Vokes for et godt bidrag med fotografering og ekstern resultatservice for å synliggjøre både mesterskapet og fekting generelt under NM-veka.

Vi håper at deltakelsen i NM-veka har gitt norsk fekting mer oppmerksomhet enn hva som har vært tilfelle i tidligere norgesmesterskap, og at dette vil bidra i klubbene arbeid med å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere i den neste sesongen! 

Sesongens siste støt
Med et klipp av det siste poenget i herrenes lagfinale, og dermed fektesesongens siste støt, tar forbundskontoret sommerferie og ønsker alle en god sommer!0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline