HUSK SAMORDNET RAPPORTERING FØR MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2020

Alle fekteklubbene er pliktige til å rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Norges Idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2020. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Fekteklubbene skal rapportere følgende nøkkelopplysninger:

 • Medlemstall
 • Antall aktive medlemmer
 • Oppdatert styre og verv (fra årsmøtet i 2020)
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll (fra årsmøtet i 2020)
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

I tillegg skal klubbene besvare noen spørsmål om anlegg, og som i fjor så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til fekteklubben skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i fekteklubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer fekteklubben i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. halltid tildelt av kommunen.  

Hva om klubben har utsatt årsmøtet pga Koronapandemien?
På grunn av Koronapandemien er fristen for gjennomføring av årsmøter utsatt til 15. juni. Fekteforbundet vil sjekke ut med NIF om hvordan klubber som da ikke kan inkludere oppdatert styre og årsmøteprotokoll innen rapporteringsfristen. Informasjon om dette vil bli supplert.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Ved problemer, spørsmål og veiledning, ta kontakt med NIF Digital Support.  

START RAPPORTERING VIA DENNE LENKEN
0 Kommentar

REGISTRER KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mar 2020

Norges idrettsforbund sendte mandag 23. april ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge Koronavirusets aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Svarene vil ligge til grunn for målrettete hjelpetiltak. 

Målet med rapporteringen er å få et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser. Selv om dette ikke er en tilbakebetalingsløsning, er svarene nødvendige i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass målrettete tiltak som bidrar til at også fekteklubbene er rustet til å levere aktivitet etter at koronakrisen er over.

Hvordan fekteklubben kan svare
Fekteforbundet ber derfor alle fekteklubbene legge inn estimerte tapstall for inneværende måned (mars), kommende april, mai og juni i den digitale løsningen via Min Idrett:

Lenke til den digitale rapporteringsløsningen

Det er mulig å etterregistrere informasjonen, men Fekteklubbene oppfordres til å rapportere de kan før påskehelgen. 

Utfyllende informasjon om rapporteringen, hvem som har ansvaret, frist og brukerstøtte, finnes via lenkene nedenfor og i tilsendt skriv fra NIF.

Se PDF med mer informasjon om rapporteringen, hvem som kan rapportere og når og hvordan dette skal gjøres her. 

Les mer om kartleggingen og den videre prosessen på NIFs nettside

NB! Om noen fekteklubber ikke har mottatt informasjonen fra NIF, må dette gis beskjed om så snart som mulig.


0 Kommentar

DEL OG LIK GODE TIPS I #FEKTEKARANTENE

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Mar 2020

Hva skal man finne på når «alt» er stengt? Skjermaktiviteter er bra å ha, men det er smart å komme seg opp av stolen også. Foto: Norges Fekteforbund.

I løpet av kort tid er hverdagen endret, og mange lengter tilbake til treningen. Mye kan imidlertid gjøres for å holde seg aktiv hjemme også.

Vi vet at mange også hadde gledet seg til å delta på trener- og dommerkurs, til flere treningssamlinger, til avslutningen av Ungdomsserien, til det åpne Østlandsmesterskapet og til årets to Norgesmesterskap. 

For å hindre spredningen av Koronaviruset, er imidlertid all organisert trening, samlinger og konkurranser forbudt inntil videre

Det er viktig å følge myndighetenes råd og pålegg for å begrense smittespredningen, men heller ikke glemme at situasjonen er forbigående, og at vi så snart som mulig er i gang igjen. 

Bli derfor ikke inaktiv og stillesittende foran PCen og andre skjermer! 

Gode innspill til øvelser
De aller fleste har godt av å ta en løpetur i skogen eller tilsvarende uten å bryte myndighetenes råd og pålegg. Utover ekle øvelser for mage/rygg på stuegulvet hjemme anbefaler Fekteforbundet dessuten nedenstående lenker til både norske og internasjonale sider som gir gode ideer og inspirasjon til egentrening for fektere:

Lik og del tips
Fekteforbundet oppfordrer alle til å drive egentrening, og gjerne dele bilder og video i sosiale medier for å motivere flere til å gjøre det samme.

Allerede har noen delt kreative innspill i Facebook-gruppen «Fektebilder». Merk gjerne eventuelle innlegg med #Fektekarantene og #SportsStayAtHome. Sistnevnte hashtag brukes allerede av fektere i hele verden. 

Vi håper dette kan motivere så mange som mulig til å holde seg i form, og ikke minst forkorte ventetiden til vi igjen kan møtes på fektepistene.

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, og holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

 
0 Kommentar

REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2020

Faksimile fra Tidens Krav 13. mars 2020. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Kristiansund Fekteklubb regional treningssamling den 7. og 8. mars. Totalt deltok 20 fektere fra arrangørklubben og fra Trondheim Fekteklubb. 

Lokalavisen Tidens Krav (se faksimile) melder om en vellykket samling med fokus på både trening og sosialt samvær. Treningen ble ledet av Emil Friis-Ruud, som i tillegg til å være en aktivt fekter, i fjor ble lisensiert Trener 1, og som deltar på årets Trener 2-utdanning. 

Regionale treningssamlinger
I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.
0 Kommentar

FEKTEFORBUNDET UTSETTER ALLE ARRANGEMENTER UT MAI (SAKEN OPPDATERES)

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2020

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden. Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og tillitsvalgte i fekteklubbene.

For å hindre smittespredning ble all organisert trening, samlinger og konkurranser forbudt fra og med 12. mars. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ber derfor om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Utsetter alle aktiviteter ut mai
For å bidra til å hindre smittespredning, har Norges Fekteforbund besluttet å utsette alle planlagt arrangementer i regi av forbundet ut mai 2020. Dette innebærer at følgende utsettes:

 • Filming hos OLT (Oslo, 12 mars)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Oslo, 20 mars)
 • NM juniorer og landsstevne (Oslo, 21-22 mars)
 • Helgesamling Trener 2 kurs (Oslo, 28-29 mars)
 • Ungdomssamling (Oslo, 4-5 april)
 • Jentesamling (Bergen, 18-19 april)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Bergen, 24 april)
 • NM senior og veteran (Bergen, 25-26 april)
 • Dommerkurs Trinn 3 og 4 (Oslo, 8 mai)
 • Åpent Østlandsmesterskap (Oslo, 9-10 mai)
 • Avslutning Ungdomsserien (Nøtterøy, 30-31 mai)

Hvor lenge forbudet gjelder og arrangementene utsettes, avhenger av hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, og myndighetenes vedtak. Fekteforbundet beklager, men hensynet til liv og helse går foran andre hensyn i denne situasjonen. 

VM for kadetter/juniorer og lag-EM for veteraner utsettes
FIE har informert om at all aktivitet i regi de neste fem ukene utsettes. Tilsvarende gjelder aktivitet i regi av EFC. Samt lag-EM for veteraner.

Dette inkluderer VM for kadetter og juniorer i USA, samt lag-EM for veteraner i Belgia. 

Følg myndighetenes råd og pålegg
For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre ved å holde seg orientert om og følge myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt.

NYTTIGE LENKER:
I tillegg til å holde seg informert via Folkehelseinstituttets temaside om Koronavirus, anbefaler Fekteforbundet Norges idrettsforbunds samleside for koronasituasjonen som oppdateres jevnlig:

Følg lenken til informasjon om, juridiske og økonomiske konsekvenser, årsmøte og ting, spørsmål og svar med oversikt over hvem som kan svare på hva, samt aktuelle saker

For øvrig finnes ytterligere informasjon i lenkene nedenfor: (oppdateres fortløpende)

27. februar 2020:

11. mars 2020:

12. mars 2020:

13. mars 2020:

16. mars 2020:

18. mars 2020:

20. mars 2020:

23. mars 2020:

24. mars 2020:

31. mars 2020:

01. april 2020:

03. april 2020:


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline