REGIONAL SOMMERLEIR I ULVIK

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Aug 2022

Deltakerne på årets regionale treningssamling i Ulvik for klubbene i region vest. Foto: Susanne Rislå Andersen.

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger FK og Bergens FK regional treningssamling for vestlandsklubbene første uke i august. 46 barn og ungdommer deltok.

Treningssamlingen ble avhold over fire dager i naturskjønne omgivelser i Ulvik, Hardanger. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det arrangert et Mesternes Mester og satt av rikelig med tid til bading og sosiale aktiviteter. 

Samlingen ble ledet av Gryta Krasikoviene, Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau fra Stavanger Fekteklubb. I tillegg til trenerne bidro en stor gjeng med frivillige fra begge klubbene som sørget for mat, servering logistikk og transport.

Nyttig erfaringsoverføring
Det ble også avholdt fire våpenstellkurs, med ulike målgrupper basert på tidligere kunnskaper. Foreldre som deltok på samlingen fikk dessuten innblikk i både dømming og stevneledelse, samt prøve seg på både dømming og feilsøking av våpen under samlingen.

Da det deltok styremedlemmer fra begge klubbene, inneholdt kveldene gode diskusjoner med nyttig kunnskapsdeling innen klubbdrift. 

Bilder og film fra sommerleiren
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder og en super film fra sommerleiren. Her finnes også flere bilder og film fra andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.OPPDATERT STEVNEKALENDER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Aug 2022

Fekteforbundet har oppdatert terminlistene med oversikt over internasjonale rankingstevner, samt stevnene i Norgescupen og Ungdomsserien. 

Kalenderen vil bli supplert med kurs og andre aktiviteter i regi av Fekteforbundet når disse er planlagt. Finn informasjonen om de ulike stevene i lenkene nedenfor:  

Påmelding og uttak
Påmelding til internasjonale konkurranser skal gjøres som pre-inscription i Ophardt av hver enkelt fekteklubb senest 30 dager før start, uansett påmeldingsdato i Ophardt. Dette for at Fekteforbundet får tid til å gjøre eventuelle uttak, om antall påmeldte overstiger antall plasser. Fekteforbundet vil for øvrig vedta uttakskriterier til mesterskapene, og publisere disse i september.

Kjøp av FIE- og EFC-lisenser
Deltakelse på de internasjonale stevnene krever internasjonale lisenser. Dette inkluderer Oslo-Cup som krever FIE-lisens. Det er også et krav om at alle trenere/coacher må ha FIE-lisens for å bli akkreditert til mesterskap.

Lisensene bestilles av hver enkelt klubb via Ophardt, på samme måte som bestillingen av den nasjonale fektelisensen som kreves for deltakelse på norske stevner. 

De internasjonale fektelisesene blir fakturert hver enkelt klubb, sammen med den nasjonale fektelisensen mot slutten av kalenderåret. 

Nye krav til utstyret
For å delta på både norske og stevner i utlandet må kontakten i kården ha to hull, slik at klingeledningene går gjennom hver sitt hull før den festes i kontakten. 

Det er dessuten et krav om at begge endene (stikkene) til kroppsledningen er gjennomsiktige. Les mer og se bilder via denne lenken.

Det også forbudt for venstrehendte å benytte fektebukser som er laget for høyrehendte og omvendt. Dette av sikkerhetsmessige årsaker grunnet den overlappende borrelåsen og glidelåsen i gylfen.FEKTEFORBUNDETS SOMMERHILSEN 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jul 2022

Etter et halvår med normal aktivitet, er det gledelig at vi nå for første gang på tre år også får en restriksjonsfri sommer. Mange fektere og tillitsvalgte i klubbene har imidlertid sluttet som følge av pandemien. Alle som er opptatt av fekting har derfor en jobb å gjøre for å få tilbake alle sammen, og ikke minst gjøre fekting enda mer attraktivt for både gamle og nye medlemmer. 

Etter at regjeringen gjenåpnet idretten 1. februar har det vært full aktivitet i norsk fekting. Tradisjonen tro gjør vi med dette en oppsummering av året så langt. Alt som nevnes er omtalt i nyhetssaker, totalt 33, som ligger tilgjengelig i Nyhetsarkivet. 

Fekteforbundet har hittil i år arrangert fem treningssamlinger. Tre for satsingsgruppen og fire regionale samlinger for barn og ungdommer. Den ene kun for jenter, der hele 40 fekter fra syv klubber deltok. 

I sommer arrangere dessuten to lengre regionale samlinger. Stavern Fektecamp fekterne på Østlandet med Njård Fekting og Bygdø FK som teknisk arrangører, og Sommerleiren i Ulvik for fekterne på Vestlandet med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

Fekteforbundet håper på økt interesse for gjennomføring av enda flere regionale treningssamlinger i flere regioner med flere fektere fra enda flere klubber i tiden som kommer.

Normal stevne- og mesterskapsavholdelse
For første gang på to år, ble Norgesmesterskapene for både ungdommer og senior/veteranfektere arrangert i løpet av våren. Det ble to gode arrangement takket være de tekniske arrangørene Njård Fekting og Bygdø FK. I tillegg har Norgescupstevnene og Ungdomsserien blitt gjennomført som planlagt.

For å øke statusen på Norgescupen har Fekteforbundet etablert et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette er et rent finalestevne hvor de åtte høyest rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen. Dette stevnet ble arrangert for første gang i Bygdøhus, og ble en suksess.

Gode internasjonale resultater
Norske fektere har nå begynt å hevde seg bedre internasjonalt. Den beste plasseringen hittil i år var bronsemedaljen til Njårdfekteren Aleksander Malvik i Europamesterskapet i U17-årklassen i Serbia.

Den norske VM-troppen gjorde også en god figur i årets VM i Dubai. Dessuten var veteranenes fjerdeplass i lag EM i Tyskland den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation (EVT) i 1991.

 Det var i tillegg mange nordmenn på premiepallene i både Malmö International og Kungsbacka Masters.  

Dommerkurs
Fekteforbundet har i løpet av våren gjennomført både dommerkurs og eksamen. Dette har resultert i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal fektelisens. 

I tillegg har Katherina Malvik kvalifisert med FIEs C-lisens og kan stille på FIE-eksamen for å representere Norge som pliktdommer på internasjonale stevner.

Rullestolfekting
Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon, og har kvalifisert seg med p-lisens for dømming for rullestolfekting. 

Nå etter at pandemien har hindret mye aktivitet, håper Fekteforbundet at støtten fra Stiftelsen Dam og Dans verv i Fekteforbundets Sportskomite, vil bidra i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Idrettspolitikk
Invasjonen av Ukraina har preget mye Fekteforbundets idrettspolitiske arbeid. Allerede dagen etter invasjonen tok hele den norske organiserte idretten sterk avstand fra de russiske krigshandlingene.

Sammen med en rekke andre internasjonale særforbund har Fekteforbundet dessuten arbeidet for å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland. 

Sammen med de andre nordiske fekteforbundene, har Fekteforbundet også arbeidet for å utestenge russiske og belarusiske fektere og personer med offisielle verv fra både internasjonale konkurranser og sine posisjoner i både det Europeiske og det internasjonale Fekteforbundet.

Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund for øvrig laget regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og på andre arrangementer som ikke omfattes av stevner som er underlagt FIE eller EFC-sanksjonene.

Ny giv for å få tilbake den gode utviklingen
Dagen før det ordinære tinget arrangerte Fekteforbundet et klubbseminar for ting-delegater og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan med ble presentert og diskutert.

Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

En ny og offensiv langtidsplan og -budsjett ble derfor vedtatt på Fektetinget, og et delvis nytt styre ble valgt for den neste to-årsperioden. Målene er å gjøre fekteklubbene større og mer robuste, samtidig fortsette arbeidet med Utviklingsgruppene, samt involvere klubbene mer i det sportslige arbeidet på forbundsnivå.

Økt fokus på klubbutvikling
Medlemmer og medlemsvekst vil alltid være fekteklubbenes ansvar. Det er derfor viktig at fekteklubbene raskt kommer i gang med klubbtreninger, og ikke minst arrangerer nybegynnerkurs og har stort fokus på lokalt rekrutteringsarbeid etter sommerferien.

For å bistå klubbstyrene, har Fekteforbundet lagt opp til økt fokus på Klubbutvikling med hjelp av Fekteforbundets Klubbveileder, Adam Flåten. I tillegg har Fekteforbundet ansatt Fredrik Backer som prosjektleder for utvikling.

Fredriks viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Fredrik vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Han blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Stevnekalender og nye utstyrskrav
Oppdatert terminliste med treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet vil bli publisert i august. Fekteforbundet vil dessuten også informerer nærmere om dommer- og trenerutdanning samt andre tiltak som nevnt ovenfor.

Vi minner også om at FIEs utstyrskrav som ble implementert internasjonalt fra sesongen 2020/21, og som Fekteforbundet vedtok å utsette implementeringen av, vil være gjeldene på norske stevner fra og med kommende sesong.  

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer!
FREDRIK BACKER ANSATT I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jun 2022

F.v.: Claes H. Bendiksen, generalsekretær, Fredrik Backer og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fredrik Backer har takket ja til stillingen som prosjektleder utvikling og begynner å jobbe i Norges Fekteforbund 1. oktober. 

Fredrik har utdannelse innen Sports Management fra Norges Idrettshøyskole, og kommer fra stillingen som administrativ leder i Njård Turn. Han er tidligere landslagsfekter, med lang fartstid som trener for både barn og ungdom. Både i hjemklubben Njård Fekting, og som innleid trener for Fekteforbundets Satsingsgruppe.

Ny giv i norsk fekting
Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet på Fektetinget enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

Fredrik vil i første omgang ha en midlertidig stilling i to år. Hans viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Han vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Fredrik blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Fredrik er godt kjent med norsk fekting, og har den rette bakgrunnen til å bidra både strategisk og operativt for norsk fekting. Han blir derfor et viktig tilskudd til administrasjonen i arbeidet med å gjennomføre den vedtatte langtidsplanen for Norges Fekteforbund.

Vi ønsker han velkommen og lykke til!

 
FEKTEFORBUNDETS HEDERSTEGN ER UTDELT

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2022

F.v: Stig Herbern, Mariusz Piasecki og Claus Mørch. Foto: Norges Fekteforbund. 

Mariusz Piasecki og Stig Herbern fra Bygdø Fekteklubb fikk i går overrakt Norges Fekteforbunds Hederstegn for særdeles fortjenstfullt arbeid for norsk fektesport.

Hederstegnet er Fekteforbundets høyeste utmerkelse og innebærer også et æresmedlemskap i forbundet. Hederstegnet gir dessuten rett til å møte på alle Fekteting med tale- og forslagsrett.

Før tildelingen var det kun Claus Mørch, Bjørn Faye, Ove Mo og Anders Amble som hadde utmerkelsen. Det var også disse fire, som er valgt av Fektetinget til å sitte i Hederstegnrådet, som har innstillende myndighet til flere tildelinger av Hederstegnet.

På bakgrunn av Hederstegnrådets innstilling, vedtok Fekteforbundets styre tildelingen, som dessuten ble annonsert ved akklamasjon på Fektetinget 22. mai. 

Flott takketale
Claus Mørch holdt på vegne av Hederstegnrådet en lang og emosjonell tale på Bygdø Fekteklubb sin sommeravslutning i Bygdøhus 20. juni. Der takket han både Mariusz og Stig for deres viktige bidrag for norsk fekting.

I tillegg til Mariusz sine trenersuksesser med Claus Severin Mørch sin VM-bronse og Bartosz Piasecki sitt OL-sølv, har Mariusz trent utallige fektere, og bidratt med sin fektekompetanse på alle arenaer i norsk fekting. 

Foruten trenerjobben i Bygdø Fekteklubb, var han i perioden 1991 til 2016 også utleid til Norges Fekteforbund. Først som utviklingskonsulent, deretter som landslagssjef, og senere også som daglig leder og generalsekretær. 

Claus vektla dessuten Mariusz sin evne til å skape en positiv kultur rundt seg. En kultur som både stimulerer den enkelte, og som også bygger et miljø som alle har glede av.

Claus takket også Stig for innsatsen som tillitsvalgt på ulike nivåer i norsk fekting. Hans bakgrunn som dyktig næringslivsleder har både vært viktig som styreformann i Bygdø Fekteklubb i 22 år, og som mangeårig komiteleder i Fekteforbundets Tekniske Komite og i Valgkomiteen. 

Stig har muliggjort fremragende sportslige resultater, og samtidig også bidratt til en inkluderende kultur som tar hensyn til alle.

Både Mariusz og Stig fortjener den annerkjennelsen Hederstegnet og æresmedlemskapet gir. Vi gratulerer begge to og håper norsk fekting får glede av deres innsats i mange år fremover!