SAMORDNET REGISTRERING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Apr 2021

Husk den årlige samordnet registrering til Norges Idrettsforbund. Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.  

I påsken mottok alle medlemsklubber e-post fra NIF, med informasjon om den årlige idrettsregistreringen. Rapporteringen som er pliktig, gir nødvendige tallgrunnlag for å følge opp medlemsutviklingen, og er basis for tildeling av tilskudd til fekteklubben og til Fekteforbundet. 

I tillegg til å besvare noen spørsmål om anlegg, skal hver fekteklubb registrere følgende: 

  • Medlemstall og aktivitetstall per 31.12.20.
  • Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader. 
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  • Registrere søknad om momskompensasjon (husk registrering i frivillighetsregisteret). 
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin. 

Det er både laget hjelpeverktøy og det arrangeres webinarer for de som skal foreta registeringen: 

LES MER OG START RAPPORTERINGEN VIA DENNE LENKEN

0 Kommentar

FJERDE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Apr 2021

Bildet er fra en basisøkt utendørs på Bygdø ledet av Fredrik Backer (t.h.). Foto: Norges Fekteforbund.

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets fjerde treningssamling. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen, inndelt i fire kohorter.

Samlingen for toppfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Som tidligere med god bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo var delt i to kohorter. De trente både inne i Bygdøhus og utendørs. Fekterne fra Stavanger og Kristiansand trente i Tastahallen, Bergensfekterne var i Haukelandshallen, mens Nøtterøyfekterne trente ute i en hage.

Fra Nøtterøy. Foto: Nøtterøy Fekteklubb

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet fredag ettermiddag med en fellesseanse på Teams. Selv om Norge i år ikke stilte på Junior-Kadett VM i Kairo, fikk fekterne blant annet mulighet til å se og sammen analysere de direktesendte finalekampene fra Junior VM. Mesterskapsresultatene finnes via denne lenken. 

En fagressurs per kohort/treningssted
Lørdagens program bestod av både fekteøkter og basisøkter. Det ble gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid, taktiske oppgaver, samt fektetrening ledet av klubbtrenere på de lokale treningsstedene. Basisøktene ble ledet av eksterne fagressurser på oppdrag av Fekteforbundet. 

Mesternes Mester
I tillegg til overnevnte, gjennomførte kohortene i Oslo og på Nøtterøy et opplegg med øvelser fra nrk-programmet Mesternes Mester. Fekterne ble testet i fem ulike øvelser, derav 90 graderen. Fekteforbundets sportslige leder Bartosz var med i sesong 8 i 2017, og til informasjon klarte de aller fleste å sitte lenger enn hva han presterte da...

Stressmestring og forberedelse til konkurranser
Etter lørdagstreningen, ble det servert mat, før alle fekterne igjen samlet seg på Teams for et felles opplegg ledet av Andreas Suoranta fra Wang Kampidrett. Han ledet fekterne gjennom fire moduler med ulike temaer, blant mental trening. Etter hver modul ble det gjennomført gruppediskusjoner med deling av egne erfaringer og hvordan informasjonen kan benyttes i fekting og i eget forbedringsarbeid.  

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening. 

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Neste treningssamling er 30 april - 2 mai.0 Kommentar

TRINNVIS NASJONAL GJENÅPNINGSPLAN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2021

Bildet er fra lagkampen i fekting under Alliansloppet i 2018. Foto: Norges Fekteforbund.

Regjeringen presenterte onsdag 7. mars en nasjonal gjenåpningsplan. Planen består av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger av smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsevesenet og antall vaksinerte.  

Barn, ungdom og breddeidrett
Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. For første gang er dessuten breddeidrettsutøvere over 20 år inkludert i en gjenåpningsplan for idretten. 

Trinn 1:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.

Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Trinn 3:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Fremdrift
Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer, men statsministeren signaliserte at trinn tre kan være fullført innen slutten av juni. Fekteforbundet håper med dette at vi så snart som mulig kan komme i gang med normal trenings- og konkurranseaktivitet, først lokalt, dernest regionalt. 

Se full tabell med lettelser her

Les mer på Regjeringens nettsider0 Kommentar

DEN INTERNASJONALE SPORTSDAGEN FOR UTVIKLING OG FRED

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Mar 2021

Marker årets internasjonale idrettsdag og delta i årets #WhiteCard-kampanje ved vise hvordan fektingen har bidratt positivt for deg. 

Idrettens positive verdier og enorme utbredelse kan bidra til å fremme positive endringer. For å markere arbeidet som utføres av idrettsorganisasjoner, idrettsutøvere, trenere for å fremme dialog, forståelse, sosial inkludering og fred over hele verden erklærte FNs generalforsamling i 2013 6. april som den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred. 

Gi hvitt kort til idretten
Som en referanse til gult og rødt kort, skapte organisasjonen Peace and Sport #WhiteCard i 2014. Hvert år gjennomføres en #WhiteCard-kampanje for å mobilisere idrettsbevegelsen, og ikke minst regjeringer og sivilsamfunn for å feire den den internasjonale idrettsdagen.

Årets kampanje
Årets kampanje fokuserer på idrettens betydning for enkeltpersoner og samfunn under pandemien. Budskapet er at det bak hvert #WhiteCard finnes en unik historie om hvordan idretten har hjulpet oss til å overvinne utfordringer.

Hvordan delta
Ta et bilde av deg selv mens du holder et hvitt kort, registrer historien din på www.April6.org-plattformen og del den på alle dine sosiale nettverk ved hjelp av hashtaggen #WhiteCard og taggen @peaceandsport.

Les mer om årets kampanje her


0 Kommentar

FEKTEFORBUNDET GJØR TRENERATTESTEN OBLIGATORISK

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mar 2021

NF-styret: (f.v) Styremedlem Adam Flåten, varamedlem Siri Mette Amble, president Bjørn Faye, visepresident Ragnhild Andenæs, styremedlem Theodor Barndon Helland og varemedlem Tomas Kersten. Med på Teams på skjermen bak er styremedlem Katharina Malvik. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund gjennomførte et arbeidsseminar og styremøte helgen 6. og 7. mars. Av flere saker som ble behandlet, besluttet styret å gjøre den ny-lanserte Trenerattesten obligatorisk i norsk fekting. 

Med unntak av Katharina Malvik som deltok via Teams, møttes hele forbundsstyret og administrasjonen fysisk på Thon Hotel Oslo Airport. Zaineb Al-Samarai, NFs kontaktperson i Idrettsstyret, hilste også på via Teams og ga en grundig presentasjon av seg selv og informerte om aktuelle idrettspolitiske saker.

Obligatorisk trenerattest
Trenerne på alle nivåer er svært viktig for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Målet er derfor at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, har Norges Fekteforbund i de siste årene fokusert på utdanning av flere trenere Les om Fekteforbundets utdanningsløp for trenere her.

Norsk idrett lanserte 1. mars en digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, er nå vedtatt å være obligatorisk for dem som trener barn og ungdommer i norsk fekting. Les mer om Trenerattesten her.


"Det er svært gledelig at Norges Fekteforbund har besluttet å gjøre Trenerattesten obligatorisk for sine trenere. Vi ønsker at alle trenere som blir engasjert i norsk idrett gjennomfører Trenerattesten. Dette sikrer at norsk idrett har en felles kompetanseplattform for alle våre engasjerte trenere. Den vil bidra til å gjøre trenerne bedre og idrettsmiljøet tryggere"

– Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.


Bartosz Piasecki fortsetter som sportslig leder
Som tidligere kommunisert har Bartosz Piasecki trukket sin oppsigelse, og fortsetter i stillingen som Fekteforbundets sportslige leder med ny arbeidsinstruks. Forbundsstyret vedtok dessuten å nedlegge Teknisk Komite og omdøpe Trenerkomiteen til Sportskomiteen. Styret vedtok samtidig nye mandater til Sportskomiteen og til Dommerkomiteen, og utnevne de som skal sitte i komiteene. Les mer om komiteene i Fekteforbundet her. 

Nytt sammenslått stevne- og NM-reglement
Fekteforbundet har inntil nå hatt ett sett regler for gjennomføring av NM, og ett regelsett for gjennomføring av ordinære stevner.

Fordi det har oppstått spørsmål under avviklingen av NM som arrangørene har måtte ta stilling under arrangementet, har det vært behov for å tydeliggjøre reglene.

Med bakgrunn i det siste Fektetingets vedtak om å gi NF-styret mandat til å slå sammen disse regelsettene, og gjøre endringer i begge, er det gjennomført høringer der alle komiteene og alle fekteklubbene har kunnet komme med sine kommentarer.

På bakgrunn av svarene, vedtok forbundsstyret følgende nye Stevne- og NM-reglement som finnes via denne lenken.

Videre arbeid med Klubbutvikling
Fekteforbundet har besluttet å øke fokuset på klubbutvikling i norsk fekting. I tillegg til informasjonen som tidligere er tilgjengelig innenfor dette temaet via denne lenken, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber.

I tillegg er Adam Flåten godt i gang med NIFs Veillederutdanning. Dette vil gjøre Fekteforbundet enda bedre i stand til å bistå klubbene, utover det som hittil kun har vært et tilbud via idrettskretsene.

Oppstart etter Pandemien
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger etter sommerferien. 

Arbeidet med å synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene og stimulanseordningene blir så gode som mulig pågår kontinuerlig. Målet er å få på plass tiltak, både i regi av hele den organiserte idretten, og i regi av fekteforbundet og klubbene for reversere frafall under pandemien og igangsatt klubbaktiviteten igjen.

Følg denne lenken til protokollene.

 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline