LANGTIDSPLAN

Mål og tiltak

Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fektesporten i Norge, og representere norsk fekting internasjonalt. Forbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer medlemmene, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

Norges Fekteforbund sin virksomhet er i det store og hele basert på offentlige tilskudd fra den delen av Norsk Tipping sitt overskudd som går til idrettsformål. Denne består av en grunnstøtte til særforbundet og øremerkete midler til utviklingstiltak for barn, ungdom og bredde. 

På grunn av Fekteforbundets størrelse og økonomi, baseres virksomheten på en liten administrasjon. For å gjennomføre aktiviteter i regi av forbundet, benyttes derfor også ressurser i klubbene, og i fektemiljøet for øvrig i ulike oppdrag.

Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov har Norges Fekteforbund definert følgende satsingsområder: 

  • Sportslige resultater
  • Klubbutvikling
  • Dommer- og trener utdanning
  • Beholde eksisterende og rekruttere nye fektere
  • Kulturbygging

Innenfor hvert satsningsområde er det satt mål på kort og lang sikt, og dertil adekvate tiltak i regi av Norges Fekteforbund.

Dette er samlet i LANGTIDSPLAN 2018 2024


Levert avIdrettenOnline