VARSLING OG HÅNDERING AV RASISME, DISKRIMINERING, SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP


Rasisme, diskrimering, seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for rasisme, diskriminering, trakassering og overgrep. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer og har nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Dette betyr at alle som er tilsluttet norsk fekting har ansvar for å gripe inn, og varsle ved brudd på disse. 

FEKTEKLUBBENES ANSVAR
Styret i hver fekteklubb har ansvar for at idrettens retningslinjer blir gjort kjent og blir fulgt. Fekteklubbene skal dessuten gjøre det enkelt å varsle, og være forberedt på håndtere disse på en god måte. Til hjelp anbefales følgende lenke:

HÅNDTERING AV VARSLER
Hva som er riktig håndtering, avhenger av hva det varsles om. Seksuelle overgrep er for eksempel brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforsket av politiet. For å gi gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, har Norges Idrettsforbund utarbeidet en veileder:

HVORDAN VARSLE
Ved brudd på retningslinjene skal klubbstyret varsles. Hver klubb anbefales å legge ut informasjon om hvordan man kan varsle på klubbens nettsider. 

Om det er vanskelig å varsle klubbstyret, kan også Norges Fekteforbund varsles. Både generalsekretær, eller styremedlemmer kan varsles. President Bjørn Faye og visepresident Ragnhild Andenæs er oppnevnt til å behandle eventuelle saker. 

Alle varsler håndteres konfidensielt!


Velkommen

Her kan du lese nyheter fra våre idrettsgrener og grupper. Klubbmedlemmer kan også logge seg inn på våre hjemmesider ved å benytte seg av sitt brukernavn og passord fra minidrett.no

Som klubbmedlem har du her tilgang både til blogg og bildegalleri som vi håper du benytter til å publisere innhold, nyheter og resultater fra din idrettshverdag i klubben vår.


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert av IdrettenOnline