REGLER I FEKTING

Moderne sportsfekting kan utøves på tre våpen, - florett, kårde og sabel. Våpnene er ulike og reglene er forskjellige. I Norge fekter de aller fleste med kårde.


Kårde
Kården er det våpen som kommer nærmest de opprinnelige duellvåpen, både av utseende og måten det fektes på. Kårdens trekantete klinge er ca 90 cm lang. Med sin samlete vekt på ca. 750 gram er kården det tyngste av de tre våpnene. I spissen er det montert en liten fjærkontakt, og denne er forbundet med en ledning som er limt fast til klingen til et meldeapparat som registrerer treffene. Det finnes ingen angrepsrett, det gjelder bare å treffe motstanderes først. Hele kroppen er gyldig treffsone. Det er også mulig å treffe samtidig, og da vil begge fekterne få poeng.

Florett
Floretten har rektangulær klinge som er ca 90 cm, og den veier rundt 500 gram totalt. Poeng oppnås ved å treffe med spissen på motstanderens torso med en kraft på minst 500 gram. På florett er eneste gyldige treffeflate torsoen. Reglene for florettfekting kan virke kompliserte. Grunntanken er at man skal ha angrepsretten for å få poeng. Angrepsretten får man ved offensive handlinger eller parade av motstanderens klinge under dennes offensive handlinger. En offensiv handling er definert som "en fremadrettet bevegelse med våpenet". Dette betyr at bare en av fekterne kan få poeng av gangen. Hvis begge fekterne treffer hverandre samtidig på gyldig treff- flate, blir det utdelt poeng bare til den som hadde angrepsretten.

Sabel
Sabelen har samme lengde og vekt som floretten. Den innerste tredjedel av sabelklingen er trekantet, og så flater den ut slik at man får en stabil, men fleksibel klinge. For å beskytte fingrene er parérplaten både større og formet annerledes enn de andre våpnene. Treff oppnås ved hugg eller stikk. Sabelens røtter som ryttervåpen har medført at treff-flaten kun er motstanderens overkropp.

Konkurranseregler
Fektestevner består av én eller to innledende puljerunder og deretter cup med direkte utslag til to fektere møtes i en finale.


Puljerundene
I konkurransens innledende runder fektes det 5-støts kamper (først til fem poeng) eller tre minutter effektiv tid. Ved uavgjort fektes det ytterligere et minutt "sudden death".


Direkte utslag
I cup-rundene og finalene fektes det 15-støts kamper over 3x3 minutter, med et minutts pause mellom hver omgang.

Kampene ledes av en dommer, som ved siden av å avgjøre hvem som skal ha poeng, og holde tellingen på poengene, også skal påse at fekterne følger reglementet. Det er også dommerens oppgave å sørge for at fekterne overholder de klassiske fair play regler som å hilse på dommer og motstander både før og etter kamp, samt straffe voldsomme, hevngjerrige og ukontrollerte aksjoner.

Aldersklasser i konkurranser
Fekterne inndeles i følgende alderskategorier:

Under 10 år: Barn 
10-13 år: Yngre Ungdom
13-15 år: Eldre Ungdom
15-17 år: Kadett
17-20 år: Junior
Over 20 år: Senior
Over 40 år: Veteran

Fram til rundt 11-12 års alder både trener og konkurrerer gutter og jenter sammen. Etter dette begynner guttene å bli fysisk mye større og sterkere, og derfor deles de ved konkurranser. Treningen vil fremdeles oftest være felles.

© 2016 www.fekting.no All Rights Reserved

NORGES FEKTEFORBUND

Sognsveien 73, 0855 OSLO
Post: Ullevål Stadion, 0840 OSLO
Tel: +47 22 89 55 99

Powered by: Bloc