Klubbutvikling
I tillegg til at NF arrangerer ulike kurs, tilrettelegger også NIF ved idrettskretsene for klubbutvikling. NIF har ansvar for felles rammer og retningslinjer og har utviklet verktøy som er ulike klubbers behov og interesser.

Les mer om klubbutvikling og verktøyene som finnes.

Verktøykasse for økonomidrift av klubber
Det er utviklet en verktøykasse med råd og tips for å holde styr på økonomien i en klubb.
Verktøykassen inneholder de bestemmelser som fekteklubben er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen, og som vil bidra til å sikre at klubben følger de lover og bestemmelser som gjelder.

Nedenfor ligger det bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i fekteklubbene:

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Økonomihåndbok og internkontroll
Regnskap, revisjon og kontrollkomité - maler og hjelpemidler
Regnskapssystem
Kurs
Skatt og avgift
Skattefradrag for gaver

Verktøykasse for generell klubbdrift
NIF har utviklet en verktøykasse med ulike maler for drift av klubber. NF anbefaler fekteklubbene å ta disse i bruk om ikke klubben har utviklet egne.

Nedenfor ligger det lenker til tilgjengelig maler som kan tas i bruk i fekteklubbene:

Mal innkalling til styremøte
Mal protokoll fra styremøte

Mal sjekkliste til årsmøte
Mal saksliste og saksdokumenter til årsmøte
Mal årsberetning til årsmøte
Mal protokoll fra årsmøte

Mal kommunikasjonsstrategi
Maler standardkontrakter for trenere

Maler etiske retningslinjer
Mal årshjul med faste oppgaver© 2016 www.fekting.no All Rights Reserved

NORGES FEKTEFORBUND

Sognsveien 73, 0855 OSLO
Post: Ullevål Stadion, 0840 OSLO
Tel: +47 22 89 55 99

Powered by: Bloc