NORGES FEKTEFORBUND MENER


IDRETTSPOLITIKK

I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, ranking og uttak til landslag og internasjonale mesterskap, gjennomføring av Norgesmesterskap, påmelding til i verdens- og europacupstevner samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er også ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker nasjonalt og internasjonalt en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

Synlige og tydelige
I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre det idrettspolitiske arbeidet som gjøres for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i, er derfor samlet nedenfor:

2020: 


2019:


2018:
Powered by: Bloc