Lover og bestemmelser for NF og fekteklubber tilsluttet NF


Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. Under NIF hører Norges Fekteforbund (NF) og fekteklubbene tilsluttet NF. Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjelder for all aktivitet organisert under NIF.


Levert av IdrettenOnline