PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Sep 2020

Idrettsstyret har nå vedtatt en prøveordning som skal forenkle driften i mindre klubber. Fekteforbundet, som arbeider for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer med å tilfredsstille alle kravene som stilles, anser dette som en viktig milestein.

Uansett organisasjonsform så er det de samme formaliteter og krav som gjelder ved og etter opptak i Norges Idrettsforbund (NIF). Driften av et idrettslag er regulert gjennom NIF sine lover og regler, enten det har 10 eller 1000 medlemmer.

Kun fem av 24 aktive fekteklubber er organisert som fleridrettslag, med de stordriftsfordelene som felles styre og administrasjon kan gi. Resten av klubbene er organisert som særidrettslag, hvor de aller fleste er relativt små.

Få ildsjeler som gjør "alt"
Svarene i Fekteforbundets klubbundersøkelse viste blant annet at mange klubber er helt avhengige av noen få personer som både organiserer klubbtreninger og konkurransedeltakelse. 

I tillegg sliter de med å få tid til å tilfredsstille administrative krav, og har lite kapasitet til også å utnytte de fordelene og støtteordningene som er tilgjengelige via medlemskapet i NIF.

For å bistå, har Fekteforbundet derfor etablert et egen hovedmenypunkt på nettsiden med råd og tips, samt med lenker til maler og til ulike kurs som skal gjøre det enklere for fekteklubbene. 

En viktig del av Fekteforbundets virksomhet er dessuten å synliggjøre mindre klubbers utfordringer med å tilfredsstille kravene til medlemskapet i NIF, og arbeide politisk for at idrettsorganisasjonen også tar mer hensyn til mindre idretter som fekting.

Se informasjon om Fekteforbundets arbeid med idrettspolitikk her.

Prøveprosjekt
Prøveprosjektet dreier seg om lemping på flere administrative krav til klubbene. For å inngå i ordningen må klubbene ha mellom 10 og 75 medlemmer, og en brutto omsetning på under kr. 250 000,-.

Av 19 fekteklubber som ikke er fleridrettslag, har 11 færre enn 75 medlemmer. Fekteforbundet anser derfor dette som en viktig milestein i arbeidet med å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme deres interesser.

Videre fremdrift
Fekteklubbene vil få nærmere informasjon om og kriteriene for å kunne å inkluderes i prøveordningen i løpet av høsten 2020. Om ordningen viser seg å bidra til at det blir enklere å drifte mindre klubber, ikke minst starte nye klubber vil dette forhåpentligvis føre til et endelig vedtak på Idrettstinget i 2023.
0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert avIdrettenOnline