RETNINGSLINJENE FOR NORSK FEKTING FRA 1. JUNI

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2020

Etter regjeringens beslutning om å åpne for all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni, har Fekteforbundet justert retningslinjene; Koronavettreglene for norsk fekting.

Fra og med 1. juni kan barn og ungdom inntil 20 år fekte som normalt igjen. Maksimal gruppestørrelse på treninger skal fortsatt være 20 personer, og alle må være fra samme klubb. Konkurranser og treningssamlinger med fektere fra flere klubber er inntil videre ikke mulig. 

Koronavettreglene som gjelder for fekting er basert på myndighetenes råd og pålegg for idretten som ble justert 28. mai:

Det er fremdeles smittevernregler for utøvelse av all idrettslig aktivitet. De ansvarlige i fekteklubbene bes derfor om holde seg orientert om disse og hygienekravene som settes av halldrifter, og eventuelle lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene.

Fortsatt én-meters regel for voksne
Én-meters regelen, og begrensningen dette medfører for fri fekting, gjelder fortsatt for de som er 20 år og eldre.

Kvalifiserte trenere kan imidlertid gi leksjoner med øvelser som tar hensyn til én-meters regelen mellom maskene. Dette vil også gjelde for øvelser i par for tilstrekkelig øvete fektere, der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen mellom maskene.

Fekteforbundet håper imidlertid at den gradvise oppmykningen forsetter, slik at voksne også kan fekte som vanlig så snart som mulig, og at det åpnes opp for konkurranser og nasjonale og regionale treningssamlinger med deltakelse fra flere klubber.

Fekteforbundet ber om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med, og følger rådene i smittevernveilederen og Koronavettreglene for norsk fekting. Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline