SOMMERHILSEN FRA FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2021

Etter en lang tid med store begrensinger, har vi tro på full gjenåpning av både trening og konkurranser for alle aldersgrupper etter sommerferien. 

Siden 2010 har antall aktive medlemmer økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen for fekting i Norge, har mange blitt borte under pandemien.

Det blir fremover viktig å raskt få tilbake de som har sluttet, og samtidig intensivere arbeidet med å skape gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser i fekte-Norge. Et godt og inkluderende miljø gjør det enklere å holde på både aktive og tillitsvalgte. Ikke minste gjør dette fekting mer attraktivt for enda flere. God kultur er også viktig for sportslig utvikling av den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene.

Re-rekruttering og nyrekruttering
Vi oppfordrer derfor alle fekteklubbene til så raskt som mulig ta kontakt med medlemmer som har sluttet, iverksette tiltak for klubbmiljøet, og sette opp nybegynnerkurs og øke fokuset på annet rekrutteringsarbeid overfor nye medlemmer i klubbenes nedslagsområder.

Forbundsaktiviteter fremover
På grunn av pandemien, er ennå ikke den internasjonale konkurransekalenderen lansert. Så raskt den er på plass, vil Fekteforbundet utarbeide vår nasjonale aktivitetskalender. I tillegg til stevner i Norgescupen, vil denne inkludere Ungdomsserien og to utsatte Norgesmesterskap. Dessuten vil Fekteforbundet gjenoppta både trener- og dommerutdanningen, nasjonale og regionale treningssamlinger, samt kurs og samlinger for både fektere, trenere og tillitsvalgte.

#tilbaketilidretten med verktøykasse for klubber
I tillegg til arbeidet Fekteforbundet og hver klubb må gjøre, er det planlagt en felles kampanje som skal bistå hele idrettens gjenåpning og rekrutteringsarbeid.

Rett etter sommerferien, blir det opprettet en kampanjeside på idrettsforbundet.no. På denne siden vil klubbene finne nyttig informasjon, maler og digitale verktøy:

  • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
  • Råd og tips til en vellykket åpen dag/uke
  • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
  • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
  • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater

Ny fektefilm for rekruttering
Fekteforbundet har dessuten laget en egen «reklamesnutt» som fritt kan benyttes av fekteklubbene for å synliggjøre fekting generelt og klubbens tilbud spesielt. Stor takk til Katherina Malvik og Adam Flåten som stilte opp som fektere, og ikke minst Tord Fjermestad som har laget musikken.

Filmsnutten er publisert på Fekteforbundets Youtube-kanal og kan enkelt deles på alle digitale kanaler: 

SE FILMEN VIA DENNE LENKEN

Idrettens dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Fekteforbundet tar sikte på å arrangere et stevne i Ungdomsserien denne dagen, og markedsføre denne mot barn og ungdom. 

Vi oppfordrer også alle klubber til å benytte denne dagen til å gjøre noe spesielt for å synliggjøre fektingen for nye og gamle medlemmer.

Tettere kontakt med klubbene
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at arbeidet som gjøres for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. Adam Flåten fra Njård Fekting er utdannet Klubbveileder og skal kunne bistå klubbene i tillegg til hjelpen til klubbdrift som klubbene kan få av NIFs Idrettskretser.

Etablering av satsingsgruppe
Til tross for store begrensinger har Fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe. Hittil i år har vi gjennomført syv treningssamlinger for fekterne som ønsker å satse treningen i egen klubb. Samlingene er ledet av forbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, med god bistand fra dedikerte fagressurser.

I henhold til endrete smittevernregler har samlingene både blitt gjennomført i ulike geografiske kohorter, og til sist med alle samlet ett sted på Bygdøhus i Oslo.

På den siste samlingen deltok det 41 fektere fra syv fekteklubber fra ulike regioner. I tillegg til satsingsgruppen, deltok også fekterne som ønsker å bli tatt ut til gruppen neste sesong. Uttaket til satsingsgruppen blir offentliggjort etter sommerferien.

Økt fokus på rullestolfekting
Tidligere har det kun vært sporadiske forsøk på å starte opp aktivitet innenfor rullestolfekting. Drammen FK har de siste årene både utviklet et tilbud, og rekruttert en utøver som har konkurrert på stevner i utlandet. 

Dette har gitt økt kunnskap om rullestolfekting i både klubben og i Fekteforbundet. Klubbleder Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite slik at denne grenen får økt fokus på forbundsnivå og for at kunnskapen kommer til nytte i norsk fekting for øvrig.

Delegatene ble på forrige Fekteting informert om klubbens, og Fekteforbundets ambisjoner for å øke utbredelsen i Norge. Se presentasjonen via denne lenken. 

Dette har fått støtte fra Stiftelsen Dam til et tre-årig prosjekt. Målet er flere medlemmer og organiserte stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet.


0 Kommentar

STIFELSEN DAM STØTTER RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Dan Lundesgaard, leder og trener i Drammen FK og Cathrine Bergan, parafekter i Drammen FK. Foto: Drammen FK. 

Norges idrettsforbund har mottatt over 11 millioner kroner fra Stiftelsen Dam til rekordmange 13 nye idrettsprosjekter. Deriblant kr. 1 320 000,- til Drammen fekteklubb sin satsing på rullestolfekting. 

Midlene fra stiftelsen Dam skal gå til prosjekter for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten. Denne støtten gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for norsk rullestolfekting. 

Paralympisk gren
Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Status for rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor rullestolfekting.

Drammen Fekteklubb har ikke bare utviklet et tilbud, men har også en fekter som har deltatt på stevner i utlandet. Dette har gitt erfaring og kunnskap om rullestolfekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig.

Planer for å øke utbredelsen
Klubbleder Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. Om flere begynner, og flere klubber oppretter et tilbud, vil forbundet kunne organisere stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Arbeidet er beskrevet i et eget prosjekt. Den tre-årige planen inneholder både lokale tiltak for å forbedre klubbens tilbud, og tiltak for å etablere en kompetansebase for videre utbredelse i andre klubber i samarbeid med Fekteforbundet. Les mer via denne lenken.

Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite. I tillegg til prosjektstøtten fra Stiftelsen Dam, blir dette et sentralt verv i oppbyggingen av et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed et godt utgangspunkt for spredning av idretten til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

På bakgrunn av dette prosjektet vil klubben motta støtten over tre år. Les mer om bevilgningen via denne lenken. 

Les mer om Fekteforbundets arbeid med Rullestolfekting her


0 Kommentar

SYVENDE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Fekterne på samlingen etter endt økt. Foto: Samuil Kaminski.

Fekteforbundet arrangerte i helgen den syvende treningssamlingen for fekterne i satsingsgruppen. På grunn av lettelsene i smittevernet var alle fekterne samlet fysisk i Bygdøhus i Oslo. 

Til tross for store begrensinger har fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe, og hittil gjennomført seks treningssamlinger i år. Samlingene er ledet av Bartosz Piasecki fra Oslo via Teams, mens fekterne har trent sammen i ulike geografiske kohorter med dedikerte fagressurser i tråd med smittevernreglene.

Dette var den siste samlingen før sommerferien, og årets først der alle fekterne var samlet ett sted. Fordi det skal gjøres nytt uttak til satsingsgruppen, deltok det også fekterne som ønsker å bli tatt ut. Totalt deltok derfor hele 41 fektere fra syv fekteklubber på samlingen.

Program
Fekterne ble delt inn i grupper og gjennomgikk de samme fire øktene, men på ulike tidspunkter gjennom helgen. Dette var løpetrening og løpeteknikk, som ble ledet Philip Jason Omollo fra Wang, reaksjonstrening og beinarbeid som ble ledet av Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau, tekniske og taktiske oppgaver ledet av Samuil Kaminski, samt styrke- og spensttrening ledet av Andreas Suoranta fra Wang. I tillegg var det ballspill og kamptrening og felles måltider.  

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER 

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling, denne gangen fysisk. Nå se vi fremover og vil komme tilbake til uttak til satsingsgruppen, og ikke minst forhåpentligvis til konkurranser både i Norge og internasjonalt etter sommerferien. 0 Kommentar

STOR NEDGANG I ANTALL AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2021

2020 har vært et utfordrende år grunnet Korona-pandemien. Nedstengning, og påfølgende usikkerhet om oppstartstidspunkter har begrenset aktiviteten. Ikke overraskende viser fekteklubbenes medlemsrapportering at antallet aktive medlemmer er sterkt redusert.

Det var 23 fekteklubber som hadde aktivitet i 2020. Til sammen hadde de 1 574 aktive medlemmer. Som innendørsidrett har alle fekteklubbene har vært helt eller delvis nedstengt på grunn av smittevernstiltakene. Fekteforbundet har imidlertid fått toppidrettsunntak for satsingsgruppene, og etter hvert har det blitt mulig å gjennomføre organiserte klubbtreninger, om enn kun utendørs, for barnepartiene. 

Ikke uventet har antall aktive medlemmer gått ned ca. 11 prosent fra 2019. 

Se oversikten over fekteklubbenes aktive medlemmer her

Se de foreløpige tallene for hele idretten her.

Les NIFs pressemelding om alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett

Krevende å opprettholde aktiviteten
Fekteforbundet har under pandemien blant annet laget en øvelsesbank, og gir råd og tips til hvordan klubbene bedre kan organisere klubbdriften. Flere klubber og fektere har dessuten fulgt Fekteforbundets oppfordring til å drive egentrening, og til å dele bilder og videoer av dette i sosiale medier. I tillegg til å holde formen og oppmuntre flere til å gjøre det samme, har hensikten vært å vedlikeholde fekteinteressen til så mange som mulig.

Ikke alle klubbene har kunnet være like tilpasningsdyktige, og funnet nye måter å bedrive alternativ aktivitet på for å holde på medlemmene. Endringen i antall aktive medlemmer fordeler seg derfor ulikt i fekteklubbene. Trondheim FK, Nøtterøy FK, Titan FK, Kristiansund FK og Sandefjord FK har økt antall medlemmer. Bortsett fra Drammen FK som har beholdt sine aktive medlemmer har de resterende klubbene hatt frafall.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. De fire største har nå ca. 64 prosent av det totale antall aktive medlemmer. Dette er en økning på to prosentpoeng fra året før.

Grafen viser utviklingen i antall aktive medlemmer i perioden 2010 til 2020. Kilde Samordnet rapportering.

Stavanger Fekteklubb er nå størst
Selv om Stavanger Sabelklubb er borte, har fekteaktiviteten økt i Stavanger. Ikke bare er Stavanger FK en av klubbene med størst vekst, dette er nå den største klubben målt i antall aktive medlemmer.

Klubben har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, samarbeid med Idrettskrets og -Råd på det siste Fektetinget. Han poengterte dessuten betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall. Les hans presentasjon her.

Avhengig av en aktiv gjenåpning
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting inntil i fjor økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

For å beholde og få tilbake både aktive fektere og de frivillige klubbene, er norsk fekting helt avhengig av å komme tilbake til ordinær drift. Dette gjelder både konkurranseaktiviteten nasjonalt og internasjonalt, men også klubbtreninger i alle aldersgrupper. Det blir fremover dessuten enda viktigere å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen.

Rekrutteringsaktiviteter
Norsk idrett jobber nå sammen for å få til et idretts- og frivillighetsløft. Dette inkluderer blant annet en sentral kampanje, og en verktøykasse som klubbene kan bruke fritt i eget rekrutteringsarbeid. Parallelt vil fekteforbundet arbeide med synliggjøring og ikke minst gjenoppta utviklingstiltakene som er blitt satt på is, og igangsette enda flere for å bistå klubbene og deres medlemmer. Dette vil bli nærmere presentert. 

Selv om pandemien ikke er over, er det gode utsikter for at det etter sommerferien blir mulig å komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det er derfor viktig at også hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline