ARBEIDSHELG FOR NF-STYRET OG ADMINISTRASJONEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2021


 

I helgens samlet styret og administrasjonen seg på Ullvaal stadion for et fysisk arbeidsmøte med påfølgende styremøte.

Etter at Fekteforbundets president, Bjørn Faye, hadde ønsket velkommen til lørdagens arbeidsmøte ga sportslige leder, Bartosz Piasecki en status på arbeidet med en ny sportslig plan. 

Visepresident Ragnhild Andenæs delte deretter sine tanker om hensiktsmessige evalueringskriterier og -periode for å evaluerer den sportslige planen hittil og fremover. 

Videre informerte styremedlem og ny-utdannet Klubbveileder, Adam Flåten, om utdanningen, og kom med sine tanker om hvordan arbeidet med klubbutvikling kan inkluderes best mulig i handlingsplanene fremover. 

Med dette som bakteppe startet arbeidet med en ny langtidsplan som skal presenteres for fektetinget i løpet av 1. halvår 2022.

Styremøte
På søndag ble de avholdt styremøte. Av de viktigste sakene kan det nevnes at Fekteforbundet i år igjen, ikke vil avkreve NF-lisens fra klubbene. Målet er at dette kan støtte fekteklubbenes økonomi i en tid med ekstra kostnader pga. smittevern og lavere inntekter grunnet frafall. 

Styret tildelte også det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene i 2022, og vedtok nytt Dommerreglement. 

Det nye Dommerreglementet skal anses om et supplement til det nye sammenslåtte Stevne- og NM-reglementet, og være gjeldene fra vedtakstidspunktet. Unntaket er ungdoms-NM i Bergen, der påmeldingsfristen er gått ut. For dette mesterskapet gjelder det som står om dømming i invitasjonen

Følg lenken til alle protokoller, inkludert den siste

Følg denne lenken til alle lover og bestemmelser, inkludert det nye Dommerreglementet


0 Kommentar

REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Okt 2021

En sliten, men fornøyd gjeng etter samlingen. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger Fekteklubb regional treningssamling for Vestlandsklubbene 9. – 10. oktober i Tastahallen.

Treningssamlingen som var gratis, ble ledet av Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau. Begge er trenere i Stavanger Fekteklubb, og deltar for tiden i Fekteforbundets Trener 2-kurs. De fikk god hjelp og assistanse av Andreas Flo, juniorfekter i arrangørklubben. 43 barn- og ungdomsfektere fra Bergens FK, Sørlandet FK og fra Stavanger FK deltok. 

Trening og lagbygging
I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det langt vekt på sosialt samvær og lagbygging. På programmet sto beinarbeid, teknisk trening, og treningskonkurranser. Dessuten fikk deltakerne servert varm mat. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Ikke minst at samlingen var en fin oppkjøring til Norgesmesterskapet i Bergen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Flotte bilder og film
Det ble tatt mange flotte bilder og film fra samlingen. Mye er publisert i Fekteforbundets Facebook-gruppe FEKTEBILDER.  

I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Fekteforbundet takker alle som bidro. Både trenerne og et stor gjeng som sørget for mat, servering, logistikk og transport!


0 Kommentar

UTSATT TRENER 2-KURS IGANGSATT

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Okt 2021

F.v: Anna Rostkowska (Bygdø FK), Mariusz Piasecki (kursansvarlig), Michal Morys (gjesteforeleser), Otthar Krohn (Njård Fekting), Bartosz Piasecki (Bygdø FK), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK). Foto: Norges Fekteforbund.

Parallelt med helgens Oslo Cup, arrangerte Norges Fekteforbund den første av de to utsatte helgesamlingene i Trener 2-utdanningen. 

Før pandemien satte en stopper for Trener 2-kurset, ble det gjennomført to helgesamlinger i 2020. Det var derfor gledelig at kurset nå har startet opp igjen. Den tredje helgesamlingen ble gjennomført i Bygdøhus, parallelt med Oslo Cup. 

Fem av de ni kursdeltakere som går på trenerkurset deltok på samlingen. Katherina Malvik (Titan FK), Fredrik Backer (Njård Fekting), Dan Lundesgaard (Drammen FK) og Anton Ræder (Bygdø FK) får tilgang på presentasjonene og skal gjøre de samme oppgavene til den neste samlingen.

Kursdeltakerne ble først undervist i øvelser for reaksjonstrening på fektesalen av Fekteforbundets kursleder, Mariusz Piasecki  Han viste deltakerne eksempler på flere fekterelaterte øvelser, og andre nyttige øvelser som ikke er like åpenbart fekterelaterte som kan benyttes for å øke fekternes reaksjonsevne.  

Polsk gjesteforeleser
For å gi kursdeltakerne innsikt i fekteanalyse, hadde Piasecki invitert sin venn og trenerkollega Michal Morys til dele sin kunnskap. Morys har doktorgrad med tema fekteanalyse fra Universitet i Katowice, Polen. Han er dessuten tidligere polsk landslagssjef for de kvinnelige kårdefekterne. 

I tillegg til undervisning om reaksjonstreningen, holdt Morys tre foredrag i løpet av helgen. I tillegg til å dele sine analysefunn i doktorgradsavhandlingen, foredro han om trenerens rolle på fektestevner. Han presiserte at treneren ikke bare har oppgaver som coach under konkurransen. For å gjøre en god jobb, må treneren ha et bevisst forhold til trenerrollen helt fra avreise, og til gjenkomst etter konkurransen. 

I sitt siste foredrag ga han deltakerne spennende innsikt i fekteteknisk og -taktisk utvikling, samt kunnskap om og nyttige maler for kampobservasjon og -analyse. 

På bakgrunn av kursingen og tilgangen på ulike maler fra Mory, fikk kursdeltakerne observasjonsoppgaver og konkrete oppgave innen kampanalyse av fektingen på Oslo Cup. Det ble en hektisk kurshelg med svært mye nyttig og spennende innsikt i trenerfaget. 

Om fekteforbundets trener 2-kurs
I mars 2020 startet Fekteforbundet Trener 2-kurs. Nivå 2 i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset. Deltakerne på Trener 2-kurset skal ha bestått Fekteforbundets Trener 1-kurs, eller har fått godkjent tilsvarende utdanning. Trener 2-kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene.

Kursets hovedtemaer er fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen enn Trener 1-kurset. En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målet er at en trener på dette nivået skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Neste og den siste kurshelgen avholdes på Bygdøhus 27. og 28. november.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.


0 Kommentar

FINSK OG SVENSK SEIER I OSLO CUP 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Okt 2021

Thale Hille-Dahls (t.v) 7. plass var beste norske plassering i Oslo Cup 2021. Foto: OkKyong Park-Bhasin. 

Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund arrangerte i helgen årets Oslo Cup i Bygdøhus. 75 fektere fra 13 nasjoner deltok. 

Selv om mange nasjoner var representert, er 51 fektere i herreklassen og 24 fektere i kvinneklassen færre enn tidligere år. En viktig årsak kan være manglende trenings- og konkurransegrunnlag, og skepsis til å reise på fektestevner i andre land under pandemien.

Allikevel var de som deltok blant de beste i sine respektive land, og en god test for våre fektere. Dessuten var årets Oslo Cup en etterlengtet mulighet til å få konkurrere på et høyt nivå, og møtes på tvers av landegrensene etter en lang periode uten stevner i det hele tatt. 

Finland og Sverige best
Beste norske plassering ble Thale Hille-Dahl fra Njård Fekting med en 7. plass i kvinneklassen. Til tross for sterke deltakere fra flere land utenfor Norden, var det de finske og svenske fekterne som var best i begge klasser. 

Vi gratulerer Emelie Mumm fra Sverige og Niko Vuorinen fra Finland! 

Se alle resultater via denne lenken.

F.v: Christopher Kelly, Sverige, Niko Vuorinen, Finland, Arnas Salokas, Litauen og Axel Mattson, Sverige. Foto: Norges Fekteforbund.

F.v: Elvira Mårtensson, Sverige, Leonore Praxmarer, Østerrike, Anna Salminen, Finland og Emelie Mumm, Sverige. Foto: Norges Fekteforbund. 

Nordic Challenge
Oslo Cup, som er kjent for god stevnegjennomføring og høyt sportslig nivå, fikk for 21 år siden status som et FIE-satellitt-stevne. Også årets stevne fikk denne statusen, men valgte på grunn av FIEs strenge krav til smittevern å gjennomføre konkurransen som et ordinært stevne, med nasjonale smittevernkrav. 

Den samme vurderingen ble gjort av fekteforbundene og de tekniske arrangørene av tilsvarende stevner i Sverige og Finland. 

For å gjøre det attraktivt å delta, organiserte man allikevel et Nordic Challenge, og premiere den sammenlagt beste kvinne- og herrefekter etter Challenge Bernadotte i Stockholm, Oslo Cup og Kupittaa Tournament i Turku. 

Spennende avslutning i Turku
Det var dessverre ingen norsk deltakelse på Challenge Bernadotte forrige helg, som var det første stevnet i Nordic Challenge. Ingen av de norske fekterne har derfor mulighet til å være med å konkurrere om premiepotten for sammenlagtseieren i Turku neste helg. 

Som vinner av både Challenge Bernadotte og Oslo Cup ligger Emelie Mumm godt an før det avgjørende stevnet i Turku. På herreside blir det også spennende. Etter Oslo Cup ligger danske Patrick Jørgensen og Niko Vourinen likt. Vi ønsker alle lykke til! 

Norges Fekteforbund takker
Vi takker Mariusz Piasecki, Samuil og Tatjana Kaminski for god stevneledelse. Dessuten takkes alle de frivillige som har stilt opp i gjennomføringen av stevnet. 

Vi ønsker dessuten å takke Ellen Vokes og de andre som har tatt og delt mange flotte bilder i Fekteforbundets Facebookgruppe Fektebilder. 

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline