BERGENS-FEKTERNE SUVERENE I UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Sep 2020

Norgesmesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Som i de to foregående årene var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med flest medaljer totalt. 

Årets Junior-NM som ble utsatt på grunn av koronaviruset, ble i helgen gjennomført i Njårdhallen. Til tross for strenge smitteverntiltak, ble mesterskapet godt gjennomført av den tekniske arrangøren, Njård Fekting.

De individuelle konkurransene hadde i år 132 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ti fekteklubber var representert, deriblant den nye Bekkestua Fekting. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 12 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Bergensfekterne dominerer
Medaljeoversikten i ungdomsklassene domineres fremdeles av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble fem vunnet av Bergensfekterne. 

I tillegg ble også lagkonkurransene, både for jentene og guttene, vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

Norgesmestere individuelt:

 • Jenter U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U20 år: Tomas Geitung, Bergens FK
 • Jenter U17 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy FK
 • Jenter U15 år: Tone Karstensen, Bergens FK
 • Gutter U15 år: Aleksander Malvik, Titan FK
 • Jenter U13 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK
 • Gutter U13 år: Martin Aleksander Vik, Njård Fekting

Norgesmestere for lag under 20 år: 

 • Jenter U20 år: Bergens FK (Vilde Tengesdal, Louise Smøraas og Jiayi Wen)
 • Gutter U20 år: Bergens FK (Tomas Geitung, Henning Karlsen, Olav Eikanger og Tilman Dierkes)

Se alle resultatene her

MEDALJEOVERSIKT:

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK7 (inkl. 2 i lag)34
Njård Fekting14 (inkl. 2 i lag)5
Titan FK11
Nøtterøy FK1

Bygdø FK
13 (inkl. 1 i lag)
Stavanger FK

2
Oslo FK

1

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Njård Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. 

I tillegg til på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, er mange av disse også publisert i Facebookgruppen FEKTEBILDER og på Fekteforbundets Instagramprofil.

Vi oppfordrer alle både fektere og deres foresatte til å søke opp, og følge overnevnte profiler, samt Fekteforbundets offisiselle Facebookprofil.

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar samtidig i synliggjøringen av norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Njård Fekting og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap som i år var ekstra krevende på grunn av kravet til smittevern!


 


0 Kommentar

ANGELINI CUP, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Sep 2020

Det nyvalgte styret i Norges Fekteforbund: F.v. varamedlemmer Siri Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK og president Bjørn Faye fra Bergens FK, styremedlemmer Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter lang og spesiell periode, var det i helgen igjen full fekteaktivitet på konkurransepistene, og for de tillitsvalgte på klubbseminar og fekteting. 

Søndagens tingforhandlinger med valg til styre og utvalg ble gjennomført innen tidsfristen. 
11 fekteklubber, som til sammen representerer 76 prosent av de aktive medlemmene, stilte med delegater. Det nye styret har flere nye medlemmer, blant annet to som er yngre enn 26 år.Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye ønskes lykke til!

"Det nye styret gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver og utfordringer som venter. For meg som nyvalgt president, er det gledelig at det nye styret har så mange unge medlemmer. Det er en fornyelse norsk Fekting trenger" 
- Bjørn Faye, nyvalgt president i Norges Fekteforbund.

Presentasjon av langtidsplan
På lørdag ble det avholdt et klubbseminar på Ullevål Stadion for delegatene som skulle delta på det utsatte tinget til Norges Fekteforbund.

En viktig del av seminaret var det avtroppende styrets presentasjon av sitt arbeid med den forrige langtidsplanen, og ikke minst sitt forslag til ny langtidsplan og -budsjett. I denne seansen fikk også delegatene komme med innspill, som det nye styret tar med seg i arbeidet for å utvikle konkrete handlingsplaner for tingperioden. 

Presentasjoner på klubbseminaret
I tillegg til det avtroppende styrets, presenterte også fekteforbundets sportslige leder sine tanker om nødvendige grep for å nå målene i langtidsplanen. 
Dessuten inneholdt seminaret en lærerik presentasjon om hvordan norsk alpinsport har utviklet seg til å bli verdensledende, inspirasjonsinnlegg fra to fekteklubber samt en presentasjon av små fekteklubbers gleder og hjertesukk:

Stavanger Fekteklubb har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, alene og med bistand fra Idrettskrets og -Råd. Dessuten poengterte han betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Avtroppende visepresident Camilla Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb presenterte små fekteklubbenes gleder og hjertesukk på grunn av knappe ressurser og få ildsjeler. Allikevel mener hun fekting har et stort vekstpotensial i alle aldersgrupper, uansett nivå om sporten synliggjøres mer og bygger en sterkere samholdskultur som motvirke frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Klubbleder Dan Lundesgaard informerte om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, både i klubben og for å etablere seg som en kompetansebase for videre utbredelse av denne paralympiske øvelsen i Norge i samarbeid med Fekteforbundet. Presentasjonen er laget i ettertid.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Tomas Kersten fra Njård Fekting, med bakgrunn fra alpint, ga så et spennende innsyn i hvilke grep som ble gjort for at norsk alpinsport, på tross av dårligere ressurser enn konkurrentene, har hevet seg fra å være en middelmådig nasjon til å bli den ledende i verden.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presenterte deretter en plan for hvordan Fekteforbundet kan organisere treningssamlinger og stevnedeltakelse i regi av Fekteforbundet på en måte som bedre involverer klubber og klubbtrenere.
Planen inkluderer også hvordan Fekteforbundet kan øke satsingen på trenerutdanning, og bidra til kunnskapsdeling i trenerforum for også å heve nivået på klubbtreningene.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Første stevne etter nedstengningen
Parallelt med Fektetinget, ble det avholdt fektestevne i Oslo. Bygdø Fekteklubb sitt årlige barne- og ungdomsstevne Angelini Cup i Bygdøhus hadde i år 68 starter fra hele åtte fekteklubber på Østlandet. 

Dette stevnet var det første stevnet i Ungdomsserien etter nedstengningen, og alle fekterne var ivrige etter å igjen kunne konkurrere. 

Takk til Bygdø FK for et godt arrangement! Se alle resultatene via denne lenken.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Det ble sikkert tatt mange bilder av Angelini Cup. Noen er også delt i Facebookgruppen Fektebilder. 

Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.0 Kommentar

FEKTING; EN LIDENSKAP, ÉN FAMILIE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Sep 2020

Word Fencing Day er i år lørdag 12. september. Årets motto er "Fekting; en lidenskap, en familie" og alle oppfordres til å delta i feiringen.

World Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie.  

“Fencing, a Passion, a Family”
Årets tema henspiller til at lidenskapen til fekting bringer mennesker sammen på tvers av alle grenser. At vi er en global familie som med respekt og vennskap skal overvinne dagens utfordringer sammen.  

Synliggjør lidenskapen til fekting
I år inviteres alle til å delta i en kreativ og virtuell feiring for å synligjøre fektesporten og våre verdier. Dette gjøres ved å dele bilder og videoer merket med #fencingday #FencingAPassionAFamily på sosiale medier. 

Fekteforbundet oppfordrer alle som deler lidenskapen til fekting om å delta for å vise at vi fektere er én familie som ønsker alle velkommen, og som sammen er klare for å møte fremtiden!

Les mer om feiringen og last ned bildemateriell ved å klikke på denne lenken.


0 Kommentar

PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Sep 2020

NIF har nå vedtatt en prøveordning med forenklet tilknytning til norsk idrett. Dette er gjort for å forenkle driften i mindre klubber. Fekteforbundet anser dette som en viktig milestein i arbeidet som gjøres for å bistå de mindre fekteklubbene.

Uansett størrelse på klubben det de samme formaliteter og krav som gjelder ved og etter opptak i Norges Idrettsforbund (NIF). Klubbdriften er regulert gjennom NIF sine lover og regler, enten det har 10 eller 10 000 medlemmer.

Liten sport med små klubber
Et fåtall av fekteklubbene er tilsluttet et fleridrettslag, med de stordriftsfordelene som felles styre og administrasjon kan gi. De fleste klubbene er organisert som særidrettslag, hvor de aller fleste er relativt små. Av 19 fekteklubber som ikke er fleridrettslag, har 11 færre enn 75 medlemmer. 

Få ildsjeler som gjør "alt"
Svarene i Fekteforbundets klubbundersøkelse viste at mange klubber er helt avhengige av noen få ildsjeler. I tillegg til å organisere klubbtreninger og konkurransedeltakelse, sliter mange med å få tid til det administrative arbeidet. Dette kan blant annet føre til at klubbene ikke får utnyttet alle fordelene og støtteordningene som er tilgjengelige via medlemskapet i NIF.

Fekteforbundet fremmer fekteklubbenes interesser
For å bistå fekteklubbene, har Fekteforbundet samlet råd og tips, samt med lenker til maler og til ulike kurs under hovedmenypunktet "Klubbservice" på nettsiden.

Noe som er like viktig, er arbeidet Fekteforbundet gjør vis a vis NIF for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer. Målet er at det tas hensyn til fekting og til fekteklubbenes behov i sentrale beslutninger og i utvikling av nye digitale verktøy for idrettslag. 

Fekteforbundet anser derfor denne prøveordningen som en viktig milestein i arbeidet med å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme deres interesser.

Se informasjon om Fekteforbundets arbeid med idrettspolitikk her.

Beskrivelse av prøveordningen
Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. 

Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Fekteklubber som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Lovnorm for enklere idrettslag
Denne lovnormen kan benyttes av fekteklubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende klubber. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer 
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret 
 • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet 

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de klubbene som har avvik fra kriteriene.

Hvordan komme i gang
For å komme i gang med ordningen, må fekteklubben fatte vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil klubbene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere om hvordan dette gjøres her.

Nye klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag i NIF. Idrettskretsene skal henvise små klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet lovnorm, til ordinære idrettslag dersom det er mulig og formålstjenlig.

Særlige krav til bruk av digitale løsninger
Det påhviler klubbene som tilknyttes prøveordningen et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering. Videre forutsettes det at klubbene overholder krav til årlig rapportering, håndterer krav til internkontroll og fører regnskap via idrettens regnskapskontor eller i et NIF-godkjent regnskapssystem.

Oppfølging av klubbene
Det etableres rapporter i idrettens felles innsikt- og analyseløsning som viser idrettslag fordelt på de ulike lovnormene, samt egne oppfølgingsrapporter med eventuelle avvik i forbindelse med årlig rapportering.

Oppfølging av klubber i ordningen følger i hovedsak samme prinsipper som for ordinære idrettslag, men endring av lovnorm håndteres heldigitalt.

Representasjon og tilskuddsordninger
Klubber tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Har du spørsmål? Kontakt idrettskretsen.


0 Kommentar

TA IDRETTENS KORONAVETTKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Sep 2020

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning, og avgjørende for at vi kan ha fektingen i gang over hele landet. 

E-kurset som gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet, er for utøvere fra 13 år og oppover. Og for foreldre og foresatte til utøveren til og med 12 år. Foresatte må også legge inn egne barn i sin profil i Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. 

De som allerede har tatt «Fotballens koronavettkurs», trenger ikke å gjennomføre dette kurset. 

Vi oppfordrer også klubbtrenere og ikke minst de som er smittevernansvarlige i klubbene til også å gjennomføre kurset..

DU FINNER E-KURSET VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN

Engelsk versjon
Det er utarbeidet en engelsk versjon og informasjon på engelsk.

Les mer om denne via denne lenken

Hvem har ansvaret for hva?

 • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
 • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
 • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
 • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Fekteforbundets Koronavettregler
I tillegg til å ta kurset, bør alle som er involvert i fekting gjøre deg godt kjent med våre koronavettregler og og holde seg oppdatert om innholdet på idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline