BERGENSFEKTERNE SUVERENE I UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Sep 2020

Norgesmesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Som i de to foregående årene var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med flest medaljer totalt. 

Årets Junior-NM som ble utsatt på grunn av koronaviruset, ble i helgen gjennomført i Njårdhallen. Til tross for strenge smitteverntiltak, ble mesterskapet godt gjennomført av den tekniske arrangøren, Njård Fekting.

De individuelle konkurransene hadde i år 132 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ti fekteklubber var representert, deriblant den nye Bekkestua Fekting. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 12 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Bergensfekterne dominerer
Medaljeoversikten i ungdomsklassene domineres fremdeles av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble fem vunnet av Bergensfekterne. 

I tillegg ble også lagkonkurransene, både for jentene og guttene, vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

Norgesmestere individuelt:

 • Jenter U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U20 år: Tomas Geitung, Bergens FK
 • Jenter U17 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy FK
 • Jenter U15 år: Tone Karstensen, Bergens FK
 • Gutter U15 år: Aleksander Malvik, Titan FK
 • Jenter U13 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK
 • Gutter U13 år: Martin Aleksander Vik, Njård Fekting

Norgesmestere for lag under 20 år: 

 • Jenter U20 år: Bergens FK (Vilde Tengesdal, Louise Smøraas og Jiayi Wen)
 • Gutter U20 år: Bergens FK (Tomas Geitung, Henning Karlsen, Olav Eikanger og Tilman Dierkes)

Se alle resultatene her

MEDALJEOVERSIKT:

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK7 (inkl. 2 i lag)34
Njård Fekting14 (inkl. 2 i lag)5
Titan FK11
Nøtterøy FK1

Bygdø FK
13 (inkl. 1 i lag)
Stavanger FK

2
Oslo FK

1

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Njård Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. 

I tillegg til på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, er mange av disse også publisert i Facebookgruppen FEKTEBILDER og på Fekteforbundets Instagramprofil.

Vi oppfordrer alle både fektere og deres foresatte til å søke opp, og følge overnevnte profiler, samt Fekteforbundets offisiselle Facebookprofil.

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar samtidig i synliggjøringen av norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Njård Fekting og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap som i år var ekstra krevende på grunn av kravet til smittevern!


 


0 Kommentar

ANGELINI CUP, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Sep 2020

Det nyvalgte styret i Norges Fekteforbund: F.v. varamedlemmer Siri-Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting, visepresident Ragnhild Andenes fra Bygdø FK og president Bjørn Faye fra Bergens FK, styremedlemmer Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter lang og spesiell periode, var det i helgen igjen full fekteaktivitet på konkurransepistene, og for de tillitsvalgte på klubbseminar og fekteting. 

Søndagens tingforhandlinger med valg til styre og utvalg ble gjennomført innen tidsfristen. 
11 fekteklubber, som til sammen representerer 76 prosent av de aktive medlemmene, stilte med delegater. Det nye styret har flere nye medlemmer, blant annet to som er yngre enn 26 år.Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye ønskes lykke til!

"Det nye styret gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver og utfordringer som venter. For meg som nyvalgt president, er det gledelig at det nye styret har så mange unge medlemmer. Det er en fornyelse norsk Fekting trenger" 
- Bjørn Faye, nyvalgt president i Norges Fekteforbund.

Første stevne etter nedstengningen
Angelini Cup hadde 68 starter fra hele åtte fekteklubber på Østlandet. Dette stevnet var det første stevnet i Ungdomsserien etter nedstengningen, og alle fekterne var ivrige etter å igjen kunne konkurrere. 

Takk til Bygdø FK for et godt arrangement! Se alle resultatene via denne lenken.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Det ble sikkert tatt mange bilder av Angelini Cup. Noen er også delt i Facebookgruppen Fektebilder. Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.

Klubbseminar
På lørdag ble det avholdt et klubbseminar på Ullevål Stadion for delegatene som skulle delta på det utsatte tinget til Norges Fekteforbund.

Klubbleder i Stavanger Fekteklubb, Ole Eeg fortalte om reisen, og hva som er blitt gjort for å gå fra å være en mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Last ned presentasjonen via denne lenken.

Avtroppende visepresident Camilla Draugedalen fra presenterte fekteklubbenes gleder og hjertesukk, og klubbleder Dan Lundesgaard informerte om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, både i klubben og for å etablere seg som en kompetansebase for videre utbredelse av denne paralympiske øvelsen i Norge.

Tomas Kersten fra Njård Fekting, med bakgrunn fra alpint, ga så et spennende innsyn i hvilke grep som ble gjort for at norsk alpinsport, på tross av dårligere ressurser enn konkurrentene, har hevet seg fra å være en middelmådig nasjon til å bli den ledende i verden. Last ned presentasjonen via denne lenken.

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presenterte deretter sine tanker og en plan for hvordan Fekteforbundet kan organisere treningssamlinger og stevnedeltakelse som bedre involverer klubber og klubbtrenere, og hvordan man kan kombinere dette med økt satsing på trenerutdanning og kunnskapsdeling for å heve nivået på norsk fekting. Last ned presentasjonen via denne lenken.

En viktig del av seminaret var det avtroppende styrets presentasjon av sitt forslag til langtidsplan og -budsjett. Her ble de gjennomførte tiltakene fra forrige ting diskutert og fikk delegatene fra klubbene komme med innspill til nye, som det nye styret tar med i utvikling av handlingsplanene. 0 Kommentar

FEKTING; EN LIDENSKAP, ÉN FAMILIE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Sep 2020

Word Fencing Day er i år lørdag 12. september. Årets motto er "Fekting; en lidenskap, en familie" og alle oppfordres til å delta i feiringen.

World Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie.  

“Fencing, a Passion, a Family”
Årets tema henspiller til at lidenskapen til fekting bringer mennesker sammen på tvers av alle grenser. At vi er en global familie som med respekt og vennskap skal overvinne dagens utfordringer sammen.  

Synliggjør lidenskapen til fekting
I år inviteres alle til å delta i en kreativ og virtuell feiring for å synligjøre fektesporten og våre verdier. Dette gjøres ved å dele bilder og videoer merket med #fencingday #FencingAPassionAFamily på sosiale medier. 

Fekteforbundet oppfordrer alle som deler lidenskapen til fekting om å delta for å vise at vi fektere er én familie som ønsker alle velkommen, og som sammen er klare for å møte fremtiden!

Les mer om feiringen og last ned bildemateriell ved å klikke på denne lenken.


0 Kommentar

PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Sep 2020

Idrettsstyret har nå vedtatt en prøveordning som skal forenkle driften i mindre klubber. Fekteforbundet, som arbeider for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer med å tilfredsstille alle kravene som stilles, anser dette som en viktig milestein.

Uansett organisasjonsform så er det de samme formaliteter og krav som gjelder ved og etter opptak i Norges Idrettsforbund (NIF). Driften av et idrettslag er regulert gjennom NIF sine lover og regler, enten det har 10 eller 1000 medlemmer.

Kun fem av 24 aktive fekteklubber er organisert som fleridrettslag, med de stordriftsfordelene som felles styre og administrasjon kan gi. Resten av klubbene er organisert som særidrettslag, hvor de aller fleste er relativt små.

Få ildsjeler som gjør "alt"
Svarene i Fekteforbundets klubbundersøkelse viste blant annet at mange klubber er helt avhengige av noen få personer som både organiserer klubbtreninger og konkurransedeltakelse. 

I tillegg sliter de med å få tid til å tilfredsstille administrative krav, og har lite kapasitet til også å utnytte de fordelene og støtteordningene som er tilgjengelige via medlemskapet i NIF.

For å bistå, har Fekteforbundet derfor etablert et egen hovedmenypunkt på nettsiden med råd og tips, samt med lenker til maler og til ulike kurs som skal gjøre det enklere for fekteklubbene. 

En viktig del av Fekteforbundets virksomhet er dessuten å synliggjøre mindre klubbers utfordringer med å tilfredsstille kravene til medlemskapet i NIF, og arbeide politisk for at idrettsorganisasjonen også tar mer hensyn til mindre idretter som fekting.

Se informasjon om Fekteforbundets arbeid med idrettspolitikk her.

Prøveprosjekt
Prøveprosjektet dreier seg om lemping på flere administrative krav til klubbene. For å inngå i ordningen må klubbene ha mellom 10 og 75 medlemmer, og en brutto omsetning på under kr. 250 000,-.

Av 19 fekteklubber som ikke er fleridrettslag, har 11 færre enn 75 medlemmer. Fekteforbundet anser derfor dette som en viktig milestein i arbeidet med å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme deres interesser.

Videre fremdrift
Fekteklubbene vil få nærmere informasjon om og kriteriene for å kunne å inkluderes i prøveordningen i løpet av høsten 2020. Om ordningen viser seg å bidra til at det blir enklere å drifte mindre klubber, ikke minst starte nye klubber vil dette forhåpentligvis føre til et endelig vedtak på Idrettstinget i 2023.
0 Kommentar

TA IDRETTENS KORONAVETTKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Sep 2020

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning, og avgjørende for at vi kan ha fektingen i gang over hele landet. 

E-kurset som gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet, er for utøvere fra 13 år og oppover. Og for foreldre og foresatte til utøveren til og med 12 år. Foresatte må også legge inn egne barn i sin profil i Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. 

De som allerede har tatt «Fotballens koronavettkurs», trenger ikke å gjennomføre dette kurset. 

Vi oppfordrer også klubbtrenere og ikke minst de som er smittevernansvarlige i klubbene til også å gjennomføre kurset..

DU FINNER E-KURSET VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN

Engelsk versjon
Det er utarbeidet en engelsk versjon og informasjon på engelsk.

Les mer om denne via denne lenken

Hvem har ansvaret for hva?

 • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
 • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
 • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
 • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Fekteforbundets Koronavettregler
I tillegg til å ta kurset, bør alle som er involvert i fekting gjøre deg godt kjent med våre koronavettregler og og holde seg oppdatert om innholdet på idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline