SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2020

Etter at all idrettsaktivitet har vært stengt, kan barn og ungdom nå både trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Gitt at smittesituasjonen er under kontroll, arbeider Fekteforbundet for at det også åpnes opp for ordinær aktivitet for voksne. 

Koronapandemien har ikke bare hindret norsk fekting, men har påvirket hele verden. For å hindre smittespredning ble all organisert trening i klubbene, samlinger og konkurranser forbudt 12. mars. Norges Fekteforbund besluttet derfor å utsette alle planlagt arrangementer i regi av forbundet ut mai. 

Dette omfattet to Norgesmesterskap, Østlandsmesterskap, og avslutningen av Ungdomsserien, flere dommer- og trenerkurs, samt treningssamlinger for jenter, for ungdommer og for landslaget. 

Senere ble også VM for kadetter/juniorer, lag-EM for veteraner og både Europa- og Verdenscupstevnene utsatt på ubestemt tid. 

Gradvis gjenåpning
Med NIF i spissen har Fekteforbundet og de andre særforbundene jobbet iherdig vis av vis myndighetene. Både for å gjenåpne idretten, og for å få på plass kompensasjonsordninger og tilpasse disse for fekteklubbene. 

For å bidra til å vedlikeholde fekteinteressen, har Fekteforbundet publisert forslag til øvelser for egentrening, og øvelser som klubbene kunne benytte til felles treningsopplegg uten å bryte myndighetenes råd og pålegg. Fekterne er dessuten oppfordret til å dele egne treningstips og ideer på sosiale medier. 

For å utnytte tiden uten aktivitet har Fekteforbundet dessuten gitt fekteklubbene konkrete tips til å gjennomføre konkrete klubbutviklingstiltak for å forbedre klubbdriften.

Koronavettregler
Underveis har smittevernreglene gradvis blitt lempet på. Fordi fekting er en kampidrett, har disse stilt større krav til oss enn til idretter med lengre avstand mellom utøverne. Dette har blitt beskrevet i fektingens Koronavettregler. 

Per nå er det kun lov for barn og ungdom under 20 år å trene ordinært. Fra 1. august kan denne aldersgruppen også ha stevner innenfor samme idrettskrets.

For de eldre gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene. Fekterne kan imidlertid gjøre øvelser i par og kvalifiserte trenere kan gi leksjoner med øvelser der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen. 

Arbeid for ytterligere lettelser
Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at alle kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet har derfor publisert en foreløpig kalender for den kommende sesongen. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og ranking stevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister når disse kommer på plass. I og med at fekting skiller seg fra andre kampsporter, både med hensyn til beskyttelsesutstyr og kroppskontakt, vil Fekteforbundet arbeide for ytterligere lettelser i smittevernreglene.

Viktig å holde på fekterne
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

Medlemstallene fra 2019 kan imidlertid tyde på at veksten har stoppet opp. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene. På grunn av koronasituasjonen blir det viktig å raskt komme i gang med nybegynnerkurs og annet rekrutteringsarbeid i fekteklubbene, og gjenoppta utviklingstiltakene i forbundsregi etter sommeren.

PÅMINNELSER FOR DEN NESTE SESONGEN:
Vi har tidligere publisert følgende nyhetssaker som det kan være greit å få en påminnelse om:

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet!

Vi oppfordrer foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, og krysser fingrene for at den gradvise gjenåpningen forsetter og at vi at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning, ikke får nye innskjerpinger på grunn av økt smitte.


0 Kommentar

HVA ER VÅR TOPPIDRETT VERDT?

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jun 2020

I fellesskap har kampidrettsforbundene forfattet nedenstående kronikk om den økonomiske situasjonen for våre toppidrettsutøvere. Kronikken er signert av presidentene i forbundene, og ble – i forkortet utgave – publisert av Aftenposten 25. juni.

Her i Norge liker vi å anse oss selv som en vellykket og ressurssterk idrettsnasjon. Senest under OL for to år siden florerte det med kronikker og reportasjer i både inn- og utland om Norges suksess som vinteridrettsnasjon. Når skattelistene publiseres, figurerer også gjerne våre kjente idrettsprofiler på oversiktene over de best betalte. Inntrykket er at det er riktig så godt å være utøver i idrettsnasjonen Norge. 

Alle som jobber i norsk idrett, soler seg delvis i denne glansen. Men vi i kampidrettsforbundene vet at det også finnes en bakside ved de norske medaljene, og ønsker nå en debatt om den vedvarende underfinansieringen av toppidretten vår. 

Som særforbund vil vi spørre norske politikere:  

Hva er våre toppidrettsutøvere egentlig verdt?

Som flere utspill i media den siste tiden understreker, jobber mange særforbund innbitt for å holde motivasjonen vedlike hos utøvere med inntekt under fattigdomsgrensen. Dette er et arbeid som aldri har vært mer krevende enn nå under korona-perioden. Vi er klar over at et betydelig ansvar for drift og utvikling av toppidrett vil ligge på den enkelte idrettsorganisasjon. Vi forventer på ingen måte at alt løses via stipend og tilskuddsordninger. Allikevel håper vi at det er rom for å drøfte en langvarig skjevfordeling av ressurser innen norsk idrett

Vil Norge toppidrett?
Det at norske utøvere hevder seg så godt innen mange av vinteridrettene, er selvsagt flott. Det samme er oppmerksomheten og inntektene disse utøverne mottar. Vi i kampidrettsforbundene nyter i likhet med andre seere hvert eneste rørende TV-øyeblikk, og unner utøvere som Johaug sportslig suksess og gode sponsorinntekter som følge av dette.

Allikevel er det ikke til å komme unna at Norge har mange utøvere innen sommeridrettene hvis prestasjoner ikke samsvarer med anerkjennelsen her hjemme. Prestasjonene til kampidrettsutøvere står i våre øyne ikke i samsvar med den økonomiske støtten de mottar via stipender, eller som særforbundene kan skaffe til veie. Prestasjonene står heller ikke i samsvar med oppmerksomheten som fås i mediene – med de private sponsorinntektene dette gjerne medfører.

Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø har ved flere anledninger stilt spørsmålet «Vil Norge toppidrett?» Øvrebø har også selv vedgått at det fattigste vinteridrettsforbundet har bedre økonomiske rammer til toppidrettsutvikling enn det rikeste sommeridrettsforbundet. 

Spørsmålet er om dette er en situasjon hele norsk idrett og norske politikere har et reelt ønske om å endre – også på sikt?

Lider under konkurranseforbudet
Som en følge av våre særforbunds knappe ressurser er utøverne våre helt avhengige av begrensede stipendordninger, som de kvalifiserer for gjennom resultater fra internasjonale konkurranser.

Vi priser oss lykkelige over at våre utøvere har levert gjennom en årrekke. 

Et godt eksempel på flotte prestasjoner er Bartosz Piaseckis sølvmedalje i London OL. NRK Dagsrevyen ble flyttet, og fektefinalen ble sett av nesten 900.000 nordmenn. Bartosz drev toppidrett ved siden av studiene, uten individuell støtte. Selv om Fekteforbundets mottok noe prosjektstøtte for å bygge et lag frem mot OL i 2012, er sølvmedaljen ansett å være en av de «billigste» norske OL-medaljene.

Det kan også nevnes at bare i 2018 og 2019 har norske brytere tatt hele 15 medaljer i internasjonale mesterskap. I EM og VM i kickboxing har norske seniorutøvere de siste årene tatt over 20 medaljer. Norge er også eneste nordiske nasjon som har klart å ta OL-medaljer i taekwondo.

Disse resultatene har holdt toppidrettssatsingen hos våre særforbund flytende – om enn så vidt. Det er også lettere for våre utøvere å holde seg motivert når man tar medaljer i internasjonale mesterskap. Da får det heller være at prestasjonene forbigås i stillhet i norske medier, og at bankkontoen står i minus. Som løsningsorienterte utøvere allerede har fortalt om i mediene finnes det tross alt kanskje et soverom man kan leie ut, eller en bil man kan selge.

Situasjonen akkurat nå er dog verre, og som en følge av korona-situasjonen er vi mer bekymret for fremtiden innen toppidretten enn noensinne. Vi vet ikke når våre utøvere kan konkurrere igjen. Det vi derimot vet er at motivasjonen hos flere er svekket, både som følge av OL-utsettelsen, usikkerheten som følge av korona-situasjonen, samt av å leve med en inntekt under fattigdomsgrensen over lang tid.

Behov for endringer også på sikt
Toppidrettsutøvere har ingen støtteordninger de kan søke på som en følge av korona-situasjonen, og er i likhet med kulturarbeidere og frilansere hardt rammet. Vi er derfor glade for at flere i norsk idrett bidrar til å rette søkelyset på den økonomiske situasjonen frem mot OL for mange av våre medaljehåp. Dette vil i seg selv hjelpe motivasjonen for våre utøvere i en krevende periode: Som Arne Jørstad Riise, fagansvarlig for idrettspsykologi ved Olympiatoppen har påpekt – det er ingen andre yrkesgrupper som har blitt bombardert i media med hvor uviktig det de driver med er akkurat nå.

Vi håper allikevel at korona-situasjonen og utsettelsen av OL ikke bare medfører en kortsiktig krisepakke for å hjelpe utøvere frem mot neste år. De vanskelige økonomiske betingelsene for mange sommeridrettsutøvere har vedvart over lang tid, og må bedres hvis Norge skal fortsette å produsere medaljekandidater også blant kampidrettene i årene fremover.

Det er ingen tvil om at toppidrett skaper inspirasjon – noe som i seg selv har verdi i et samfunn. Dette er en av årsakene til at vi vil fortsette det krevende arbeidet med å utvikle toppidrettsutøvere. Dette er et ansvar vi ønsker å påta oss! Vi håper allikevel også at våre utøvere får forholdene lagt bedre til rette for at de får fortsette å inspirere også i fremtiden.

  • Kjell Sivertsen, President, Norges Kampsportforbund
  • Ørjan Wenberg, President, Norges Bryteforbund
  • Odd Haktor Slåke, President, Norges Bokseforbund
  • Bjørnar Sæther, President, Norges Kickboxingforbund
  • Jørgen Hillestad, President, Norges Judoforbund
  • Junjie Cao, President, Norges Fekteforbund

0 Kommentar

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL FEKTETING 13. SEPTEMBER 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Jun 2020

Styret i Norges Fekteforbund har innkalt til ordinært ting i Norges Fekteforbund. Tinget avholdes søndag 13. september på møterom Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 09.30, og tinget kl. 10.00.

Etter at tinget har blitt utsatt på grunn av Koronapandemien, har styret satt dato for tinget. Tinget vil bli avholdt på Ullevaal Panorama. med de smitteverntiltak som er gjeldene på tingtidspunktet. Det tas imidlertid forbehold om påkrevde endringer om smittesituasjonen tilsier det.

Inngang Ullevaal Panorama
Vennligst benytt inngang A1, rett ved butikken Milslukeren. Døren er åpen. Se også veibeskrivelse via denne lenken: https://www.meet-ullevaal.no/veibeskrivelse/

Innsending av saker
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Frist for innsending av saker til post@fekting.no for tingbehandling var senest fire uker før tinget. Nedenfor finnes sakslisten og forslagene. Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

LAST NED TINGPAPRIENE HER:

Saksliste Fektetinget 2020
Vedlegg 1: Foreslått forretningsorden
Vedlegg 2: Årsrapport for 2018
Vedlegg 3: Årsrapport 2019
Vedlegg 4: Innkomne forslag fra Bekkestua Fekting
Vedlegg 5: Innkomne forslag fra Kristiansand Fekteklubb
Vedlegg 6: Styrets forslag til langtidsplan og -budsjett 2021 - 2024
Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling til styre, lovutvalg, kontrollutvalg og hederstegnråd

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. 

Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 15. august. Dette er spesielt viktig i år for å kunne planlegge for ivaretakelse av smittevernet.  

LAST NED DELEGATSKJEMAET HER

Klubbseminar lørdag 12. september
Det vil bli avholdte et klubbseminar for delegatene på lørdag 12. september på samme sted som tinget; Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Seminaret starter kl. 13 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Det blir servert en enkel lunsj og middag på MEET Ullevaal etter seminaret, ca. kl. 1930. 

LAST NED FORELØPIG AGENDA FOR KLUBBSEMINARET HER

Smittevernstiltak
Vi ber alle delegatene være oppmerksomme på reiserådene, og fylle inn kontaktinformasjonen til sine delegater som skal delta på klubbseminaret i et eget smittesporingsskjema og returnerer det som en Excel-fil post@fekting.no innen 4. september kl. 1200. Dette skjemaet vil også anses som påmelding på seminaret og på middagen 12. september.

LAST NED SMITTESPORINGSSKJEMAET HER

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater.

Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer via Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at representanten(e) deltar både på klubbseminaret og på tinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

På vegne av styret og administrasjonen ønskes vel møtt!
0 Kommentar

TENTATIV KALENDER FOR SESONGEN 2020/21

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jun 2020

En foreløpig kalender for den kommende sesongen er nå publisert. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og rankingstevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen må anses som midlertidig. Den forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister. Disse er ennå ikke på plass etter at Europa- og Verdenscupen ble stoppet på grunn av Koronapandemien.

Holdes oppdatert
Norges Fekteforbund deltar aktivt i det fellesidrettslige arbeidet med NIF vis av vis myndighetene i den gradvise åpningen av den organiserte idretten i Norge. Hva dette innebærer for fekte-Norge kommuniseres kontinuerlig via fektingens Koronavettregler

Vårt mål er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at vi kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet holder også tett kontakt med det europeiske og internasjonale fekteforbundet, og vil også sørge for at lenkene til de utenlandske terminlistene, og stevnekalenderen i Ophardt blir oppdatert. Fekteklubbene vil bli informert ved endringer. 

Uttak
Prosessen rundt uttakskriterier til landslag, og deltakelse på internasjonale mesterskap vil først bli satt i gang når den europeiske og internasjonale kalenderen blir kjent.

Regionale treningssamlinger og trenerkurs
Norges Fekteforbund vil så snart som mulig også utarbeide en ny plan for gjennomføring årets helgesamlinger i årets Trener 2-utdanning. Deltakerne vil bli kontaktet direkte.

Per nå er det satt opp to regionale treningssamlinger i kalenderen. Fekteklubbene i de ulike regionene avtaler seg imellom hvilke tidspunkter som passer, og følge retningslinjene for organisering av samlingene i planlegging av flere andre regioner. Les mer om organisering av de regionale treningssamlingene her

Husk at Fekteforbundet skal orienteres i god tid, slik at samlingene kan tilpasses kalenderen.

Spørsmål til kalenderen, og til planlegging av regionale treningssamlinger kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.


  


0 Kommentar

LITE ENDRING I ANTALLET AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2020

Samordnet Rapportering for 2019 viser at totalt antall aktive medlemmer holdt seg på omtrent samme nivå som i 2018. Fekteklubbenes registrering av 1 774 aktive fektere viser en liten nedgang på 1 prosent.

De innrapporterte 1 774 aktive fekterne er i 2019 fordelt på 24 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF). 

Endringen i antall medlemmer fordeler seg ulikt i fekteklubbene. Det siste året har én fekteklubb, Ålesund FK, som hadde syv aktive medlemmer i 2018, blitt borte. I 2019 er det dessuten kun åtte klubber som har hatt vekst. Disse klubbene er de mindre og mellomstore, blant annet den relativt nystartete klubben Bekkestua Fekting. De mindre og mellomstore klubbene hadde også den største prosentvise økningen i 2017, men som stabiliserte antallet i 2018.

Store størrelsesforskjeller
Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Til sammen utgjør antall aktive medlemmer i de fire største fekteklubbene hele 62 prosent av det totale antall aktive medlemmer i Norge

De tre største fektekubbene (Njård Fekting, Bygdø FK og Stavanger FK) hadde en nedgang. Den fjerde største (Bergens FK) har økt med to aktive medlemmer, og kan dermed sies og holde seg stabil.

Potensiale for videre vekst
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår. Fremdeles er barn og ungdom under 20 år den største gruppen. Som i 2018 er andelen 67 prosent. Kvinneandelen holder seg stabil på 29 prosent, og bør kunne økes.

Dessverre har koronapandemien hindret mye aktivitet i 2020. Allikevel har tyder veksten i de siste årene på at både store og små fekteklubber har et vekstpotensial. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene, og samtidig fortsette rekrutteringsarbeidet i fekteklubbene.

LAST NED ALLE AKTIVITETSTALLENE FRA 2019 HER

Finn tilsvarende tall fra 2018 her


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline