STØTT FEKTEKLUBBEN DIN MED GRASROTANDELEN

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Apr 2020

Norsk idrett og norsk fekting i særdeleshet er i stor grad finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping. En stadig større del av dette går direkte til klubber via Grasrotandelen. Støtt derfor fekteklubben din ved å legge den inn som mottaker når du spiller. 

Hele syv prosent av det man spiller for, går nå direkte til den grasrotmottakeren man bestemmer seg for. Dette gjøres for å gi spillerne større mulighet til å bestemme hva tippemidlene skal gå til, og for å gi klubbene større mulighet til å bestemme hvordan midlene skal benyttes for å skape aktivitet.

Inntektspotensial
Ennå er det mange av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. Det er derfor fremdeles et inntektspotensial for fekteklubber som ennå ikke har registrert klubben som mottaker, og markedsført ordningen overfor sine medlemmer.

En fekteklubb som har gjort en god vervejobb, kan dermed sikre seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto tre ganger i året, hvert år. 

Les mer om Grasrotandelen og finn vervemateriell via denne lenken

Behov for å øke Grasrotandelen
På bakgrunn av NIFs kartlegging av de samlende økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett, har NIF blant annet spilt inn likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i ekstra grasrotstøtte til idrettslagene til revidert nasjonalbudsjett

Andre støtte- og tilskuddsordninger for klubber
Klubbdrift er som oftest basert på frivillig arbeid. Økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger, både innenfor og utenfor norsk idrett.

Fekteforbundet har samlet de viktigste via denne lenken


0 Kommentar

NORSK FEKTING GIS 25% RABATT PÅ NORGESFERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Apr 2020

Thon Hotel Lofoten. Foto: Thon Hotels.

Medlemmene i norsk fekting får 25% rabatt på opphold hos Thon Hotels i sommer – og full fleksibilitet på bestillingen. 

Thon Hotels er en av Fekteforbundets største samarbeidspartnere. Hotellkjeden som har 70 hoteller i hele Norge gir til vanlig alle fekteklubbene gunstige priser på overnatting i forbindelse med stevner, mesterskap og til andre arrangementer i forbunds- og klubbregi. 

Tiden vi er inne i har medført en del stenging av hoteller og permitteringer av ansatte. Det jobbes nå for å få disse menneskene tilbake i jobb og hotellene opp i drift igjen.

I og med at det sannsynligvis blir restriksjoner på utlandsferier i sommer, oppfordrer Fekteforbundet derfor alle til å benytte denne muligheten til å oppleve alt det fine Norge har å by på, og samtidig støtte en god samarbeidspartner. 

Les mer om tilbudet og foreta bestilling via denne lenken


0 Kommentar

UTNYTT KORONAPERIODEN TIL Å GJENNOMFØRE KLUBBUTVIKLINGSTILTAK

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Apr 2020

For å forbedre klubbdriften, oppfordres fekteklubbene til å utnytte Koronaperioden til å gjennomføre klubbutviklingstiltak. 

I likhet med samfunnet for øvrig, er norsk fekting er inne i en vanskelig periode. Forbud og strenge smittevernregler har ført til utsettelser av stevner, kurs og treningssamlinger i regi Fekteforbundet, og ikke minst til at det er umulig med ordinær aktivitet i klubbene.

Likevel er dette en periode klubbene kan bruke til utvikling, og til administrative oppgaver som man ikke får tid til ellers i sesongen. 

Her følger fem klubbutviklingstiltak som kan gjennomføres uten å bryte smittevernreglene som vil gjøre klubbene bedre rustet når ordinær aktivitet i klubbene kan gjenopptas:

1. Opprette/revidere klubbhåndbok
En klubbhåndbok inneholder informasjon om klubben, hvilke retningslinjer som gjelder og ikke minst en oversikt over viktige oppgaver.

En klubbhåndbok gjør det enkelt å finne frem og bidrar til kontinuitet ved utskiftninger av tillitsvalgte, og nyansettelser. Et viktig element kan være oppgavebeskrivelser slik at disse kan fordeles, og gi hvert enkelt styremedlem hjelp i arbeidet. 

Følg denne lenken til å finne maler til klubbhåndbok og til blant annet:

  • Årshjul
  • Innkallinger/protokoller
  • Ansettelsesavtaler

God økonomistyring er også en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok.

Husk søknadsfrist for momskompensasjon innen 15. august. Oversikt over andre støtteordninger som klubben kan søke på finnes via denne lenken.

2. Oppdater klubbens kontaktinformasjon
Ligger det rett kontaktinformasjon på klubbens egen nettside, i KlubbAdmin, i klubboversikten på Fekteforbundets nettside og i Brønnøysundregistret? Har hvert styremedlem tilgang til MinIdrett

Bruk gjerne tiden til å sikre gjennomgå all kontaktinformasjon som sikrer god kommunikasjonsflyt til fekteklubben. 

3. Gjennomføre e-læringen Bedre klubb og Innføring i styrearbeid for idrettslag
Bedre klubb er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Gjennom spørsmål om driften avdekkes hvilke områder klubben bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter. 

Uansett om man er nyvalgt eller et erfarent styremedlem anbefales også alle tillitsvalgte å gjennomføre e-læringsmodulen «Innføring i styrearbeid for idrettslag»

4. Sertifiser fekteklubben som Rent Idrettslag
For å forebygge bevisst og ubevisst doping skal alle fekteklubber med landslagsfektere og klubber som tildeles det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap skal være sertifisert som Rent Idrettslag. Fekteforbundet oppfordrer også de andre fekteklubbene til å gjennomføre sertifiseringen.

Det er fullt mulig  å gjennomføre Rent Idrettslag ved hjelp av et videomøte i klubbens styre og ledelse. Les mer hvordan dette kan gjøres via denne lenken. 

5. Bli bedre kjent med Fekteforbundets nettside
Alle styre- og utvalgsprotokoller blir publisert fortløpende på nettsiden. I tillegg til fast informasjon om fekting, om fekteforbundet, om konkurranser og toppidrett er det etablert et eget menypunkt for klubbservice for klubbene.

Sjekk også nyhetsarkivet. Årlig publiseres i underkant av 100 nyhetsartikler om norsk fekting som både tillitsvalgte i klubbene, fekterne og deres foresatte bør følge med på.


0 Kommentar

EN ANNERLEDES PÅSKEHILSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2020

Vi er inne i en krevende tid, og Fekteforbundet håper det etter forholdene står bra til med alle tillitsvalgte, fektere, trenere, dommere, frivillige og deres familier! 

Det virker lenge siden 27. februar da Fekteforbundet innførte fritak for håndhilsing under Vårstøtet. Senere ble all organisert trening og konkurranser i Norge forbudt, og internasjonale stevner og mesterskap avlyst eller utsatt. 

De planlagte dommer- og trenerkursene, treningssamlingene, Ungdomsserien, det åpne Østlandsmesterskapet og to Norgesmesterskap, som skulle vært avholdt i april og mai, har dessuten blitt utsatt på ubestemt tid for å hindre spredningen av Koronaviruset. 

Selv om myndighetene nylig gjenåpnet for organisert aktivitet, er dette underlagt strenge retningslinjer. Både fra myndighetene og fra idretten selv, som for eksempel Fekteforbundets Koronavettregler. Disse innebærer blant annet at aktiviteten skal begrenses til grupper bestående av maksimalt fem personer, som minimum holder to meters avstand. Reglene, som inntil videre gjelder til 15. juni, legger derfor store begrensinger på fekting.

Hold på interessen og motvirk frafall
Fekteforbundet har underveis oppfordret alle fekterne til å drive egentrening, og til å dele bilder og videoer av dette i sosiale medier. I tillegg til å holde formen, og oppmuntre flere til å gjøre det samme, har hensikten vært å vedlikeholde fekteinteressen til så mange som mulig.

Det er viktig at også fekteklubbene følger opp medlemmene sine. Dette kan både gjøres ved å organisere aktivitet uten å bryte smittevernreglene, og/eller ved å anbefale treningsopplegg som fekterne kan gjøre på egenhånd. Målet må være at alle vender tilbake til fektesalene når pandemien er over.

Til hjelp har Fekteforbundets publisert lenker til anbefalte treningstips. Flere fekteklubber har dessuten bidratt med forslag til øvelser og treningsopplegg som både kan gjøres alene eller i mindre grupper med god avstand. 

Alle tipsene, som fritt kan benyttes, er publisert samlet, med #Fektekarantene, på Fekteforbundets nettside.

Kreative innspill
Bygdø Fekteklubb har laget en nettbasert quiz om norsk fekting som også anbefales for å holde interessen vedlike. 

Oslo Fektklub har på sin Facebookprofil startet en "stafett" der man utfordres til å dele historien om hvorfor og hvordan man begynte å fekte. 

Økonomisk bistand
Selv om fektesalene har vært stengt, har Fekteforbundet oppfordret alle til å betale treningsavgifter og medlemskontingenter som normalt for å støtte fekteklubbene i påvente av at klubbtreningene kan gjenopptas.

For å kompensere på eventuelle økonomiske tap etter bortfall av blant annet billettinntekter, har særforbundene og Norges Idrettsforbund jobbet sammen vis a vis myndighetene og fått på plass en tiltakspakke.

Fekteklubber som kan vise til relevante inntektstap, kan fra 14. april derfor søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer som var planlagt avholdt fra og med 5. mars til og med 30. april. Søknadsfristen er 21. april. 

Arbeidet med å få på plass tilsvarende ordninger som gjelder lengre frem i tid pågår. Vi kan også nevne at tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildelinger som fekteklubbene også kan søke støtte fra i forbindelse med koronasituasjonen. 

Sammen fremover
Uansett hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, så må vi sammen gjøre hva vi kan for å begrense skadevirkningene av pandemien. I tillegg til å følge myndighetenes råd og pålegg, håper vi derfor at enda flere fekteklubber oppfordrer medlemmene til å benytte seg av de foreslåtte øvelsene, og at de bidrar til at flere bilder og videoer også deles på nettet.

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Dette er den beste måten vi sammen kan holde på fekterne og på deres fekteinteresse inntil den ordinære aktiviteten kommer i gang igjen. 

Mer informasjon om overnevnte, samt lenker til ytterligere fekterelevant informasjon om blant annet om klubbdrift og krav til årsmøter og rapporteringer, er samlet i én nyhetssak på Fekteforbundets nettside som oppdateres.

Dette ble en annerledes hilsen, men vi ønsker god påske og håper alle holder hodet kaldt og hjertet varmt!

Med vennlig hilsen,
Norges Fekteforbund


0 Kommentar

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING FØR MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2020

Alle fekteklubbene er pliktige til å rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Norges Idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2020. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Fekteklubbene skal rapportere følgende nøkkelopplysninger:

  • Antall medlemmer
  • Antall aktive medlemmer
  • Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

I tillegg skal klubbene besvare noen spørsmål om anlegg, og som i fjor så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Medlemstall
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til fekteklubben skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i fekteklubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer fekteklubben i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. halltid tildelt av kommunen.  

Hva om klubben har utsatt årsmøtet pga Koronapandemien?
På grunn av Koronapandemien er fristen for gjennomføring av årsmøter utsatt til 31. desember 2020.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter. Mer om dette kan leses via denne leken.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Informasjon om hva som skal rapporteres, hvordan og når kan leses via denne lenken

Support
Ved problemer, spørsmål og veiledning, ta kontakt med NIF Digital Support.  

START RAPPORTERING VIA DENNE LENKEN


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline