JUSTERT LOV OG TIDSPUNKT FOR ÅRETS FEKTETING VEDTATT

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2020

Helgen 15. og 16. februar avholdt Fekteforbundet styreseminar og årets første styremøte. Blant flere saker som ble behandlet, vedtok styret justert NF-lov, og satte tidspunktet for årets Fekteting.

På lørdagen var det seminar for både styret og administrasjonen. På agendaen var status på økonomi og drift, antidopingarbeid og en vurdering av hvordan forbundets ansvarsoppgaver løses av både styret og administrasjonen. Arbeidet med langtidsplanen som skal fremlegges Fektetinget ble også igangsatt. 

Justert lov for Norges Fekteforbund
På søndagens styremøte var de viktigste sakene vedtak av en justert lov for Norges Fekteforbund. Endringene er tråd med vedtakene i fjorårets Idrettsting, og sikrer at NF-loven samsvarer med NIFs regelverk med de vedtatte endringene i lovnormen for særforbund. 

Kommentarer og forklaringer på endringene kan leses via denne nettsiden

På samme måte skal også fekteklubbene sørge for at egen lov er i samsvar med endringene i lovnormen for idrettslag. På samme måte som for særforbund, gis også klubbene anledning til å gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Både den justerte NF-loven, og lovene for hver enkelt fekteklubb skal være gjeldene fra og med 1. januar 2020.

Den reviderte loven er publisert på Fekteforbundets nettside

Fekteting med klubbseminar
I følge NF-loven skal det avholdes Fekteting innen 15. juni i 2020. NF-styret vedtok at årets Fekteting avholdes i Oslo, på Idrettens Hus 14. juni, med et klubbseminar dagen før; 13. juni. Det ble i det samme vedtaket dessuten besluttet å justere beløpene for hvor mye Fekteforbundet refunderer av delegatenes reise- og oppholdskostnader.

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets hjemmeside og kan leses via denne lenken  


0 Kommentar

ANBEFALTE FORHOLDSREGLER MOT KORONASMITTE

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2020

Mange idrettsarrangementer har blitt flyttet eller avlyst på grunn av Koronasmitten. I forhold til hvordan fekteklubbene, utøvere og andre skal forholde seg til viruset, henviser Fekteforbundet de norske helsemyndighetene.

På publiseringstidspunktet så regnes spredningen av viruset å være utbredt i fastlands-Kina, og at spredningen regnes å være lokalisert i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

Dette endrer seg og smitten har kommet til Norge og flere har blitt innlagt på sykehus. 

Les mer om hvordan norsk idrett forholder seg til situasjonen på Norges Idrettsforbunds nettside via denne lenken (saken oppdateres).

Utover dette, forholder Fekteforbundet seg til rådene fra de norske helsemyndighetene, og anbefaler fekteklubbene om å gjøre det samme.

Generelle råd
Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise og la være å gå på trening hvis man er syk.

Angående håndhilsing i fekting
Selv om håndhilsing, i tillegg til å hilse med våpenet for å takke for kampen, er påkrevd, tillater Fekteforbundet at det gjøres et unntak fra regelverket under Vårstøtet og på andre offisielle stevner og mesterskap inntil videre.

Dette er i tråd med anbefalingene som er gitt av FIE

Dommere og stevnearrangører er informert om dette, slik at hilsing med våpenet inntil videre er tilstrekkelig, og anbefales for å takke for kampen - også på klubbtreninger.

Generelle forebyggende råd på reiser

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Generelle råd etter reiser
Har man kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes man straks holde seg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakten.  

Egen temaside for arrangementer i Norge
Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

Etter ønske fra Norges Idrettsforbund (NIF) har Folkehelseinstituttet har etablert en temaside for arrangement.

Denne siden skal oppdateres med nyttig informasjon knyttet til planlegging, risikovurdering, organisering og hygienetiltak i alle type arrangementer.

Lenke til temasiden finnes her


Faksimile av plakat under Vårstøtet 2020.


0 Kommentar

SVÆRT GODE EM-FORBEREDELSER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Feb 2020

Den norske troppen på trening i fekteklubben Escrime Levallios. I rødt f.v. Benjamin Humlen Dahlbo, Tomas Geitung, Sven Marcus Eeg og Truls Straumøy, samt Ole Magnus Olkvam. Foran er lagleder og coach, Frederic Roqueta. 

Som forberedelse til Europamesterskapet i Porec, har det norske juniorlaget deltatt på to internasjonale stevner, og hatt et intensivt treningsopphold i Frankrike. Målet er kvartfinaleplass i lagkonkurransen under EM.

Takket være lagleder Frederic Roqueta og støtte fra Fekteforbundet, har juniorlaget fått mulighet til å trene sammen med noen av verdens beste fektere og fektetrenere i Paris. 

Rett etter juniorverdenscupstevnet Trophée de Bâle/Epée d’Or i Basel, der bestemann, Tomas Geitung fikk en 20. plass og laget en 15. plass, reiste juniorfekterne til Paris. Der ventet to daglige treningsøkter sammen med både franske og utenlandske fektere. 

Høy kvalitet
På dagtid trente guttene i fekteklubben Saint Maur, hos den anerkjente franske treneren Daniel Levavasseur. Han har trent flere verdens- og olympiske mestere. Den siste var brasilianske Nathalie Moelhaussen som vant VM-gull i Budapest i 2019. 

På kveldene fikk guttene matchtrening i fekteklubben Escrime Levallois, som er en av verdens største fekteklubber. 

På bildet er lagleder Frederic Roqueta og den norske troppen ytterst til høyre. Daniel Levavasseur med våpen, og Nathalie Moelhaussen står ytterst til venstre.

God konkurransetrening
I tillegg til treningsoppholdet i Paris, har de fleste på det norske herrelaget deltatt på to internasjonale stevner for å toppe konkurranseformen.

I tillegg til overnevnte stevne i Basel, deltok tre av guttene også på det tradisjonsrike tyske seniorrankingstevnet Weisser Bär i Berlin forrige helg. Her ble den beste norske plasseringen en meget god 16. plass til Tomas Geitung. 

EM i Porec
Det er kun Katherina Malvik som stiller i den individuelle dameklassen. Hun fekter fredag 28. februar. Guttenes individuelle konkurranse er på torsdag 27. februar, og lagkonkurransen er på søndag 1. mars.

Følg alle resultatene her

Se live streaming her

Norges Fekteforbund takker juniorlagets lagleder og coach Frederic Roqueta for den flotte oppkjøringen til Europamesterskapet i Porec!


0 Kommentar

SVÆRT GODE EM-FORBEREDELSER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Feb 2020

Den norske troppen på trening i fekteklubben Escrime Levallios. I rødt f.v. Benjamin Humlen Dahlbo, Tomas Geitung, Sven Marcus Eeg og Truls Straumøy, samt Ole Magnus Olkvam. Foran er lagleder og coach, Frederic Roqueta. 

Som forberedelse til Europamesterskapet i Porec, har det norske juniorlaget deltatt på to internasjonale stevner, og trent med noen av verdens beste fektere og fektertrenere i Paris. Målet er kvartfinaleplass i lagkonkurransen.

Takket være lagleder Frederic Roqueta og støtte fra Fekteforbundet, har juniorlaget fått mulighet til å trene sammen med noen av verdens beste fektere og fektetrenere i Frankrike. 

Rett etter juniorverdenscupstevnet i Basel, der bestemann, Tomas Geitung fikk en 20. plass og laget fikk en 15. plass, gikk derfor turen til Paris. Der ventet to daglige treningsøkter sammen med både franske og utenlandske fektere. 

Høy kvalitet
På dagtid trente guttene i fekteklubben Saint Maur, hos den anerkjente franske treneren Daniel Levavasseur. Han har trent flere verdens- og olympiske mestere. Den siste var brasilianske Nathalie Moelhaussen som vant VM-gull i Budapest i 2019. 

På kveldene trente guttene i fekteklubben Escrime Levallois, som er en av verdens største fekteklubber. 

På bildet er lagleder Frederic Roqueta og den norske troppen ytterst til høyre. Daniel Levavasseur med våpen, og Nathalie Moelhaussen står ytterst til venstre.

God stevnetrening
I tillegg til treningssamlingen, har de fleste på det norske herrelaget deltatt på to internasjonale stevner for å toppe konkurranseformen.

I tillegg til overnevnte stevne i Basel, deltok tre av guttene også på det tradisjonsrike tyske seniorrankingstevnet Weisser Bär i Berlin forrige helg. Her ble den beste norske plasseringen en meget god 16. plass til Tomas Geitung. 

Norges Fekteforbund takker juniorlagets lagleder og coach Frederic Roqueta for den flotte oppkjøringen til Europamesterskapet i Porec. Den individuelle konkurransen er på torsdag 27. februar, og lagkonkurransen er på søndag 1. mars. 

Følg resultatene her0 Kommentar

FEKTING PRESENTERT PÅ IDRETTENS FESTAFTEN I DRAMMEN

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Feb 2020

Klubbleder Dan Lundesgaard og Christian Platou ble intervjuet sammen med Cathrine Bergan, og flere av klubbfekterne hadde fekteoppvisning på scenen i Drammen Teater. Foto: Drammen Fekteklubb. 

Fekting og Drammen Fekteklubb ble for første gang presentert på årets Idrettens Festaften for Buskerudidretten i Drammen Teater. Både klubbens representanter og flere unge fektere var flotte representanter for fektesporten. 

Idrettens Festaften er et samarbeid mellom Buskerud idrettskrets, Sparebanken Øst og Drammens Tidende. Arrangementet var den 11. i rekken der målet var å lage en verdig og gallapreget kveld for å løfte opp og hedre mange verdige og flotte representanter for Buskerudidretten.

I tillegg til prisutdelinger, sceneshow, livemusikk og humoristiske innslag bidro fektere fra Drammen FK med fekteoppvisning på scenen. 

Se flere bilder og video på Drammen Fekteklubb sin Facebookprofil

Flere bilder og streaming er tilgjengelig for abonnenter på Drammens Tidende0 Kommentar

FEKTEKLUBBENES ÅRSMØTE OG SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2020

Den organiserte idrettens rapporteringskrav og digitale verktøy er ett av flere områder som er under endring for å gjøre det enklere for medlemslagene. Husk kravet til godkjent medlemssystem.

Det nærmer seg tiden hvor alle fekteklubbene, i likhet med alle de andre idrettslagene som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF), skal avholde årsmøte og gjennomføre pliktig rapportering. 

Norges Fekteforbund vet at denne oppgaven kan være gjenstand for frustrasjon i enkelte fekteklubber. Allikevel må vi gjøre oppmerksom på at dette er krav som følger av fekteklubbens medlemskap i NIF, og at unnlatelse derfor kan få konsekvenser for medlemskapet.

Nedenfor følger mer informasjon og nyttige linker for å hjelpe klubbene i gjennomføring av årsmøtet, og for å foreta den samordnete rapporteringen, inkludert søkt om Momskompensasjonen for varer og tjenester innen fristene.

Årsmøte innen 31. mars
Alle Fekteklubbene skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2020. Til hjelp anbefales følgende samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag. 

I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt frist til utgangen av april for å avholde årsmøtet.
Dette gjøres direkte til fekteklubbens idrettskrets.

Samordnet rapportering innen 30. april
I samordnet rapportering må fekteklubbene innrapportere antall medlemmer og aktive medlemmer per. 31.12.19.

Dessuten skal fekteklubbene rapportere hvem som har styreverv og som er Barneidretts- og Politiattestanvarlig, samt laste opp signert årsmøteprotokoll. 

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av Samordnet rapportering. Dette kan være et viktig tilskudd til klubbøkonomien.

Viktig å rapportere både antall medlemmer og antall aktive medlemmer
Fekteforbundet ber om at fekteklubbene husker å rapportere inn både antall medlemmer, og antall aktive medlemmer.

Antall medlemmer er alle som hadde betalt medlemskontingent per 31.1219, mens antall aktive medlemmer er betalende medlemmer som tilhører minst en av følgende kategorier:

 1. Deltatt regelmessig gjennom sesongen på fekteklubbens trening, og/eller på stevner.
 2. Har verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. 
 3. Er trener eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.

Det er også viktig at klubbene er nøye med å plassere medlemmene i de ulike kjønns- og alderskategoriene, samt rapporterer antall aktive medlemmer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, hørsels- eller synshemming i kolonnen for antall funksjonshemmede.

Disse tallene danner både grunnlaget for klubbens driftstilskudd, og hva Fekteforbundet mottar til drift og forbundsvise aktiviteter.

Hjelp og support
Det kan være lurt å være ute i god tid for å foreta Samordnet rapportering. Erfaringsmessig er det stor pågang på systemet og ikke minst på NIFs supporttjeneste når fristen nærmer seg.

Det åpnes derfor for mulighet for å gjennomføre Samordnet rapportering og søke om momskompensasjon i KlubbAdmin allerede 1. april 2020. 

Ikke nøl med å stille spørsmål til Norges Fekteforbund, men vi ber klubbene rette tekniske spørsmål til og få mer informasjon om rapporteringen fra Idrettens Support 

For en enkel egensjekk på hvordan fekteklubben jobber med ulike organisasjonsspørsmål for øvrig, anbefaler Fekteforbundet klubbutviklingsverktøyet Bedre klubb0 Kommentar

REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Feb 2020

Bildet viser fektetrener i Stavanger Matthieu Bulteau som gir kyndig instruksjon under treningssamlingen i Stavanger. Matthieu Bulteau fullførte Fekteforbundets Trener 1-kurs i 2019, og skal videreutdanne seg i på årets Trener 2-kurs. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger Fekteklubb regional treningssamling den første helgen i februar. Totalt deltok 20 fektere fra Stavanger Fekteklubb og Kristiansand Kårdeklubb. 

Det ble et flott arrangement og en helg med mye idrettsglede, fekting og hyggelig sosialt samvær. Fordi åtte av deltakerne var nybegynnere, ble opplegget tilpasset både disse og de mer erfarne fekterne. 

Fredagscup
Helgen startet med at Stavanger Fekteklubb arrangerte en fredagscup i tilknytning til treningssamlingen. Dette er en uhøytidelig klubbkonkurranse som Stavanger Fekteklubb arrangerer fire av i hver sesong.

Innholdsrik treningssamling
På lørdagen ble det gjennomført totalt fire treningsøkter, med frukt og matpauser imellom. Første økt var relatert til oppvarming og annen idrettslek, men det i den andre økten ble fokusert på fotarbeid og andre fektetekniske øvelser.

I den tredje økten ble det mye fektetrening. Både med øvelser i par, og kamptrening med veiledning fra trenerne.  

Spennende foredrag
Siste økt på lørdag var et spennende foredrag om betydningen av fysisk trening. Andreas Suoranta fra WANG gav et inspirerende foredrag om hvor viktig fysisk trening er i konkurranseidrett. Han fikk god respons og interaksjon, både fra nybegynnerne og fra de mer erfarne fekterne.

Treningskonkurranse 
Søndagen besto av to økter. Før lunsj var det oppvarming, par-øvelser og andre fektetekniske øvelser. Deretter ble det arrangert en uhøytidelig treningskonkurranse med en egen nybegynnerklasse.

Både sportslig og sosialt utbytte
Stavanger Fekteklubb stilte med gode trenere flotte fasiliteter. Det ble rigget totalt 10 konkurransepister og alle fikk servert lunsj og mellommåltid.

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Norges Fekteforbund takker Stavanger Fekteklubb, og spesielt Tomas Krasikovas, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau som var ansvarlige trenere.0 Kommentar

NOK ET GODT ARBEIDSMØTE HOS OLYMPIATOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Feb 2020

F.v. Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, fekterener Anna Rostkowska, fagkonsulenter for teknikk-/motorikk innenfor olympiske idretter på Olympiatoppen, Claude Lebreux og Eirik Bergheim Hole samt tidligere landslagsfekter og fektetrener, Fredrik Backer. Foto: Olympiatoppen. 

Det andre arbeidsmøtet i forbedringsprosessen med Olympiatoppen ble gjennomført i går. Det utarbeides nå en bevegelsesbank med motoriske øvelser for oppvarming, og øvelser som forbedrer styrke og eksplosivitet til bruk i for- og etterkant av teknisk trening. 

Det jobbes også videre med å velge ut egnete par-øvelser som kan stimulere de taktiske og tekniske ferdighetene for angreps- og forsvarsaksjoner. Samt lekne øvelser som stimulere/tvinger kroppen til å komme med tekniske løsninger for å utvikle fekternes motoriske plattform.

Hensikten er å finne de beste øvelsene for å opparbeide gode bevegelsesbaner med økt styrke og mobilitet i ankler, bein og hofter. Dessuten øvelser som bygger en god base for å kunne utføre stabile utfall i god balanse med økt eksplosivitet.

Øvelsesbank på film
For å gjøre det så enkelt som mulig å implementere øvelsene i fekteklubbene, skal alle øvelsene filmes og samles i en øvelsesbank på samme måte som ble gjort for å vise de fektespesifikke øvelsene i Skadefri

Sammen med Olympiatoppen skal det også utarbeides en plan for hvordan øvelsene skal formidles videre og implementeres i den daglige trening i fekteklubbene. 

Les mer om bakgrunnen for samarbeidet med, og det første arbeidsmøtet hos Olympiatoppen. 


0 Kommentar

FLOTT FEMTEPLASS I POLEN

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Feb 2020

Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), nummer fire f.v. fikk femteplass i helgens Europacupstevne for kadetter i Krakow. Foto: Norges Fekteforbund.

Norske fektere deltok i helgen i verdenscupen for seniorer, og i Europacupen for kadetter. Det beste resultatet var Elias Draugedalens flotte femteplass i Polen. 

Draugedalen tapte med kun ett støt (15-14) i kvartfinalen i årets Wawel Dragon Trophy i Krakow. Motstanderen hans, tsjekkeren Frantisek Coufal, vant senere finalen og kapret gullmedaljen i det som var sesongens siste kadettstevne i Europacupen.

Kvalifisert til kadett-VM
Wawel Dragon Trophy er et stort stevne som hadde hele 205 deltakere i gutteklassen. Med denne plasseringen har Elias Draugedalen kvalifisert seg til VM som arrangeres i Salt Lake City i april.

Vi gratulerer både Elias og hans trener Mariusz Piasecki, og ønsker lykke til i VM! 

Den beste norske plasseringen i jenteklassen fikk Njårdfekteren Leila Fatullaeva. Hun kom inn på 41. plass av 172 deltakere.  

Like bra gikk det ikke i for de norske kvinnene verdenscupstevnet for seniorer i Barcelona. Beste norske, Thale Hille-Dahl, endte allikevel på en 148-plass av 273 deltakere.

Resultater
Se alle resultatene i helgens stevner via lenkene nedenfor:

Gutter og jenter kadetter i Krakow

Damer senior i Barcelona

Fektebilder
Se de flotte bildene fra Europacupstevnet i Krakow i Facebookgruppen Fektebilder. Publiser også gjerne egne bilder i denne gruppen, og ikke glem å "like og dele".0 Kommentar

UTSTYRSORDNINGEN FOR 2019 ER ÅPNET FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Feb 2020

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2019. 

Utstyrsordningen er en av flere støtteordninger for tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund. Se informasjon om flere støtteordninger her.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2019 satt av til sammen 34 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett for å refundere innkjøp av utstyr. Informasjon om utstyrsordningen er sendt fra NIF til alle fekteklubbene. 

Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner blir sendt til klubbene og finnes på NIFs hjemmeside under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at kopier av fakturaene som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2019.

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har den ansvarlige i klubben aldri vært innlogget med sin MinIdrett-bruker før, må vedkommende gå til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?» 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no 

Åpningstider for Idrettens Support er mandag-torsdag kl. 08:00-19:00 og fredag kl. 08:00-15:30.

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 4. mars 2020 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!0 Kommentar

JUNIORENE TIL EM 2020 ER TATT UT

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Feb 2020


Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap.

Årets Europamesterskap for juniorer og kadetter arrangeres i Poreč, Kroatia 27. februar til 2. mars 2020. Fekteforbundets Tekniske Komite, som tidligere i år foretok kadettuttaket, og har nå også tatt ut juniorene som skal representere Norge:

Kårde gutter:

 • Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 • Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb)
 • Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 • Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Kårde jenter: 

 • Katherina Malvik (Titan Fekteklubb)

Frederic Roqueta er med som leder på vegne av Fekteforbundet.

Norges Fekteforbund gratulerer fekterne med uttaket, og ønsker lykke til!

De individuelle kårdekonkurransene i juniorklassen er 27. februar for guttene, og 28. februar. Norges stiller kun med et guttelag i lagkonkurransen som avholdes 1. mars.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om EM-uttaket:

Informasjon om mesterskapet

Hjemmeside for mesterskapet

Fekteforbundets uttakskriterier


0 Kommentar

TANGERING AV ÅRSBESTE I BEOGRAD

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Feb 2020

Det norske juniorlaget med f.v. Truls Straumøy og Tomas Geitung (Bergens FK), Svend Markus Eeg (Stavanger FK) og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Foto: Frededric Roqueta. 

Det norske juniorlaget fulgte i helgen opp resultatene fra forrige stevne i Hellas. Nok en syvendeplass for lag er tangering av den beste norske plasseringen siden oppstarten av juniorverdenscupen.  

Årets første verdenscupstevne for juniorene ble avholdt i Beograd, Serbia. Dette er det siste stevnet før uttaket av juniorer årets Europamesterskap i Poreč, Kroatia

222 fektere stilte i den individuelle konkurransen, og 24 lag fra ulike land deltok i lagkonkurransen. Den beste norske plasseringen i lørdagens individuelle konkurranse ble en 64. plass til Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting. 

Jevne kamper avgjorde
Før søndagens lagkonkurransen var det norske laget rangert som nummer ni. Etter å ha slått det tyrkiske laget forskriftsmessig i den første kampen, imponerte det norske laget i sin neste kamp mot Tyskland.

Tyskerne som fikk bronsemedalje i det forrige stevnet i Hellas, var bedre rangert og helt klart favoritt til å slå Norge. Det ble en forrykende kamp som Norge vant etter svært god fekting av alle på laget. 

Videre ble det to jevne tap. Først mot sølvmedaljevinneren USA, så mot Østerrike der kun ett støt var avgjørende. Deretter avsluttet nordmennene med å slå Storbritannia i kampen om 7. plassen.

Se alle resultatene her

Stabilisert seg blant de åtte beste lagene
Siden oppstarten av juniorverdenscupen i sesongen 2014/15 har det norske juniorlaget nå kommet inn blant de åtte beste lagene to ganger på rad. Dette kan tyde på at det norske juniorlaget har stabilisert seg blant de åtte beste juniorlagene i verden, og nok et tegn på at årets laggull i Nordisk Mesterskap ikke var et blaff. 

På det norske førstelaget fektet Truls Straumøy og Tomas Geitung (Bergens FK), Svend Markus Eeg (Stavanger FK) og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Laget ble coachet av Frederic Roqueta.

Norges Fekteforbund gratulerer juniorfekterne og coachen Frederic Roqueta!0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline