FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2019

Illustrasjonen viser organisasjonshjulet som brukes som verktøy i klubbutviklingsarbeid.

Klubbundersøkelsen viser at flere tillitsvalgte i de fleste fekteklubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund. For å fortsette medlemsveksten, bør det derfor fokuseres mer på klubbutvikling.

Kartlegging av klubbenes mål og behov er ett av tiltakene i NFs langtidsplan. Vinteren 2018/19 ble det derfor gjennomført en klubbundersøkelse. Svarene viste blant annet at det er et stort behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Undersøkelsen bekreftet også at norsk fekting har et flertall av små fekteklubber som er organisert som særidrettslag, og som drives av noen få ildsjeler. 

Hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig avhenger av flere ting. Om aktiviteten skal organiseres i en særidrettsklubb eller i et fleridrettslag som en av flere idretter med felles styre og administrasjon er opp til hver enkelt klubb. 

Undersøkelsen viste imidlertid at mange klubber er helt avhengige av noen få personer som både organiserer klubbtreninger og konkurransedeltakelse, og i tillegg sliter med å få tid til å tilfredsstille administrative krav og utnytte støtteordningene som frittstående medlemsklubber i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Bistår på flere områder
Norges Fekteforbund (NF) bruker mye tid på å påvirke idrettspolitiske beslutninger slik at hverdagen blir enklere for mindre klubber.

I tillegg bistår NFs administrasjon så godt som mulig i fekteklubbenes i rapporteringer, i utarbeidelse av søknader og i kontakt med NIF sentralt, med NIFs idrettskretser og med myndighetene for øvrig.

For at norsk fekting kan fortsette medlemsveksten, holde på medlemmene og unngå å miste ildsjelene, bør også fokuset på klubbdrift økes slik at flere i klubbene skal kunne bidra. 

Behov for økt kunnskap
Hovedregelen er at NIF via idrettskretsene skal sørge for at alle nye ledere/styrer i idrettslag får nødvendig grunnopplæring innenfor fellesidrettslige områder.

Tillitsvalgte i fekteklubbene som har deltatt på klubbuviklingskurs eller mottatt klubbutviklingsbistand fra idrettskretsene svarte i undersøkelsen at de har hatt god nytte av dette. 

På grunn av utskiftninger i klubbstyrene, er det imidlertid krevende å drive kontinuerlig opplæring av alle nye tillitsvalgte. 

I tillegg til å drive kurs og opplæring via idrettskretsene, har NIF derfor utarbeidet både maler og e-læringskurs som fritt kan benyttes av klubbene.

Ingen av klubbene som besvarte Klubbundersøkelsen var imidlertid sikre på om de tillitsvalgte for eksempel hadde gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer. Kun et mindretall svarte dessuten at de var kjent med "verktøykassen" for klubbdrift om ligger på NFs nettside.

Forbedret klubbservice 
For å bistå de de tillitsvalgte i klubbstyrene, har NF nå laget en oppdatert oversikt over tilgjengelig hjelpemidler som anbefales. Denne "verktøykassen" er plassert under menypunktet "For Klubber" i hovedmenyen og er kalt Klubbutvikling/kurs/utdanning.

NF håper dette vil gjøre dette kan bidra til å forenkle hverdagen i klubbene, men håper også at flere fekteklubber tar kontakt med sin respektive idrettskrets. Ikke bare for å få bistand, men også for å utnytte de ulike støttemulighetene som finnes.


Lenke til siden med "verktøykassen"TRE NORSKE GULL I UPPSALA

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Sep 2019

Bildet viser Vilde Tengesdal på toppen av premiepallen i kadettklassen. Hun gjentok suksessen fra i fjor da hun vant U15-klassen. Foto: Bergens Fekteklubb.

Som i fjor var det stor norsk deltakelse på helgens tradisjonsrike stevne; Uppsala Cup, i Sverige. Mens de norske fekterne i fjor tok med seg hele ni medaljer hjem, var årets seks medaljer av mer edelt metall og inneholdt deriblant tre seiere.

Totalt var det 66 norske starter i helgens Uppsala Cup. Dette rankingstevnet var som vanlig det første på sesongens terminliste. De norske resultatene lover godt for sesongen. 

Fekteforbundet gratulerer medaljevinnerne og takker alle de norske fekterne dommerne for god innsats!

MEDALJEOVERSIKT:

GULL
- Vilde Tengesdal (Bergens FK) Kadett
- Tomas Geitung (Bergens FK) Junior
- Aleksander Malvik (Titan FK) U15

SØLV
- Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) U15
- Elias Draugedalen (Nøtterøy FK) Kadett

BRONSE
- Olav Eikanger (Bergens FK) Kadett

Følg lenken til alle resultatene

Bilder
Se flere bilder fra stevnet på Facebookprofilene til Bergens Fekteklubb og Nøtterøy Fekteklubb.

NORSK PARAFEKTER TIL ESTLAND

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Sep 2019

Bildet viser fekteren Cathrine Bergan og leder i Drammen Fekteklubb, Dan Lundesgaard. Foto: Jan Arne Dammen. 

Som Norges første og eneste parautøver, reiser nå Cathrine Bergan til Narva i Estland for å delta på et internasjonalt stevne i rullestolfekting. Norges Fekteforbund er glad for å kunne bidra med reisestøtte og ønsker lykke til! 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Sporten er organisert i et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS).  

Se informasjonsfilm om rullestolfekting her

Aktivitet i Drammen Fekteklubb 
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor rullestolfekting.

Drammen Fekteklubb har imidlertid bestemt seg for å utvikle et treningstilbud, og ønsker alle bevegelseshemmede velkommen. Både de som vil konkurrere, og de som kun ønsker å trene. 

Kompetansebygging
Norges Fekteforbund bistår Drammen Fekteklubb i arbeidet vis a vis Norges Idrettsforbund og i kontakten med andre relevante samarbeidspartnere. Målet et at denne klubben kan bli et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed skape et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Erfaring og inspirasjon
Norges Fekteforbund håper at denne turen gir Cathrine inspirasjon, og at både hun og Drammen Fekteklubb tar med seg nyttig erfaring og kunnskap om rullestolfekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig. Forbundet håper også deltakelsen vil bidra til å synliggjøre sporten slik at flere ønsker å begynne.

Ta kontakt
Interesserte, både andre parautøvere som har lyst til å prøve, og ressurspersoner som kan tenke seg å støtte Cathrine eller Drammen Fekteklubb, kan enten ta direkte kontakt med Drammen Fekteklubb eller Norges Fekteforbund.

Les saken og se flere bilder av Cathrine og Dan i nettavisen Langsveien.no her

Mer informasjon om Drammen Fekteklubb her
NORDSJØCUP 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Bildet viser premiepallen i årsklassen U23 for gutter. F.v. Fabian Alfheim, Benjamin Dahlbo, Tomas Geitung og Olav Eikanger. Foto: Bergens Fekteklubb.

Bergens Fekteklubb arrangerte i helgen NordsjøCup. Det ble en fektemaraton som sikret alle deltakerne maksimalt med kamper. 

NordsjøCup, som er et nasjonalt ranking-stevne, ble i år arrangert i Sandslihallen i Bergen. Stevnet ble gjennomført med tre innledende runder på lørdagen, og direkte utslag med repechage på søndag. 

Se alle resultatene her

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne, og gir Bergens Fekteklubb honnør for et godt arrangement til tross for at konkurransen ble avholdt i en annen hall enn der konkurranseutstyret befinner seg til daglig! 

Bilder
Flere bilder fra stevnet finnes på Bergens Fekteklubb sin Facebook profil.
SAMMEN FREMOVER - PÅ OG UTENFOR PISTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Fekteforbundet arbeider for økt samhold og kameratskap på tvers av klubb- og geografiske skiller i norsk fekting. Ett av forbundets satsingsområder er derfor kulturbygging. 
For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommer før og etter hver kamp. Våre verdier går imidlertid ut over disse, og favner bredere enn for eksempel dopingregler og gule, røde og sorte kort i fektekamper.

Supplerer konkurransereglene
Økt fokus på god sportsånd og respekt for meningsmotstandere med nulltoleranse for juks, usannheter og baksnakking også utenfor fektepisten vil forbedre miljøet på tvers av meningsforskjeller, regioner, våpengrener og klubbtilhørighet.

Et godt fektemiljø motvirker frafallet, og stimulerer rekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå. Et positivt og engasjert miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet, og vil gjøre sporten mer attraktiv for sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Retningslinjer for oppførsel
Med bakgrunn i hva som er vedtatt om kulturbygging i Langtidsplanen for norsk fekting, har Fekteforbundet tatt utgangspunkt i fektingens grunnverdier, og nå utarbeidet retningslinjer for god oppførsel i fekte-sammenhenger utenfor konkurransene - for alle som er tilknyttet norsk fekting.

Fekteforbundet håper at dette vil hindre at meningsforskjeller utvikler seg til konflikter som kan skade miljøet. Bedre samhold i norsk fektesport vil dessuten gjøre det enklere å ønske flere velkommen, både som utøvere, tillitsvalgte, foreldre eller foresatte. 

Les mer om Fair Play, verdier og retningslinjer for ønsket oppførsel her

Les styreprotokollen herLevert av IdrettenOnline