FLERE MED TRENERUTDANNELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

På bildet er 12 av de 15 nye trenerne med diplomet for godkjent Trener 1-utdannelse. Ytterst til høyre er kurslærer Mariusz Piasecki. 

Den tredje og siste samlingen i Fekteforbundets Trener 1-kurs, ble i helgen gjennomført i forbindelse med landslagssamlingen på Bygdøhus. Som en del av opplæringen fikk deltakerne også praktisere som trenere på samlingen. 

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes ferdigheter, men har også stor betydning for rekruttering og frafall i klubbene. 

Trenerutdanning er derfor ett av Fekteforbundets seks satsingsområder for å hjelpe klubbene og stimulere utviklingen av norsk fekting.  

Tilpasset utdanning for fekting
Norges Fekteforbund har tilpasset, og fått godkjent Norges Idrettsforbunds Trener 1- og Trener 2-utdanningen til fekting.

Utdanningen gir god kunnskap om instruksjon av fektetekniske tekniske aspekter. Trenerne får også kunnskap om hvordan de skal utvikle utøverne fysisk og hvordan de kognitivt skal bidra til å utvikle fekterne som hele mennesket og sosialt i utøvergruppene de er en del av.

15 nye trenere fra åtte fekteklubber
For å få autorisasjon som Trener 1, må deltakerne oppnå gitte kompetansemål. De som fullfører mottar et kursbevis som er utstedt fra Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund.

Vi gratulerer derfor Katherina Malvik (Titan FK), Hanne Sofie Moberg (Bergens FK), Frederik Røed Nilsen og Viljar Sten Olav Rosendal (Sandefjord FK), Olav Starheimsæter (OSI Fekting), Anita Heier, Kjartan Murel og Herman Sommernes (Nøtterøy FK), Fredrik Backer og Otthar Krohn (Njård Fekting), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK), samt Anna Rostkowska, Emil Friis Ruud og Anton Ræder (Bygdø FK) med vel gjennomført trener 1-kurs!


"Trenerkurset ga meg ny og spennende innsikt som er relevant for meg som både trener og utøver"

- Otthar Krohn, Njård Fekting

God kompetanse
Trener 1-kurset er tredelt, og består av e-læring, undervisning og praksis.

I tillegg til å ha gjennomført e-læringskurs innenfor trenerrollen, barneidrett, skadeforebygging, aldersrelatert trening, funksjonsnedsettelser og antidoping, har de nye trenerne fullført opplæring innenfor følgende temaer: 

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Norges Fekteforbund takker Mariusz Piasecki for vel utført undervisning, og ønsker de nye trenerne lykke til i praktiseringen av kunnskapene sine i fekteklubbene. 

Trener 2-kurs i 2021
Mens Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori, har Trener 2-kurset enda mer fokus på utvikling av fektere.

Norges Fekteforbund setter opp Trener 2-kurs i 2020 som er åpne for de med godkjent Trener 1-utdanning. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.


0 Kommentar

SESONGENS FØRSTE LANDSLAGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

Bildet viser deltakerne på samlingen og NFs sportslige leder, Bartosz Piasecki. Alle iført den nye reisegenseren som skal benyttes av forbundets representasjonsutøvere på internasjonale stevner.  

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen sesongens første treningssamling for landslag og rekrutteringsutøvere på Bygdøhus i Oslo. Hele 20 fektere fra seks fekteklubber deltok på samlingen som varte fra fredag til søndag. 

Fekterne som er i aldersklassene under 23 år, juniorer og kadetter gjennomførte fem treningsøkter over tre dager. Samlingen ble ledet av Mariusz Piasecki. 

På lørdag kveld var det fellesmåltid, sammen med deltakerne på Fekteforbundets Trener 1-kurs. 

Mental trening
Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki har bidratt og har skrevet en omtale på omslaget av boken "Ti idrettsutøvere som søkte hjelp - og fikk det". Boken er skrevet av idrettspsykolog Henrik Herrebrøden som arbeider med oppfølging av idrettsutøvere.

Denne boken vil bli tilgjengelig for Fekteforbundets representasjonsutøvere i løpet av sesongen. 

Mer informasjon om Henrik og boken kan leses her.

Bildet viser idrettspsykolog Henrik Herrebrødens som holdt et to timers foredrag om mental trening i forbindelse med landslagssamlingen. Foto: Norges Fekteforbund

Signering av landslagskontrakter
I løpet av helgen ble også landslagskontrakten signert av Tomas Geitung og Elias Draugedalen. Disse to vil utgjøre landslagsgruppen for sesongen.

F.v Tomas Geitung, Bergens FK og Elias Draugedalen, Nøtterøy FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Landslagskontraktene er innført for bedre å kunne følge opp landslagsfekterne, og samtidig stimulere til at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå.

Les mer om tiltakene for å heve prestasjonene her. 

Fekteforbundet takker Henrik for et flott foredrag, og Mariusz for god ledelse av samlingen!


0 Kommentar

NATIONS CHALLENGE I TROLLHÄTTAN

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

For 2. gang deltok de norske ungdommene i landskampen Nations Challenge. Dette er en idrettsduell mellom de to "erkefiendene" Sverige og Norge innenfor ulike sporter på ulike steder i Norge og Sverige. 

Nations Challenge består av bryting, rulleski, løping, sykling, kajak, rugby, padling, boksing, skyting, squash, skateboard, tennis, timbersport, parasport, swimrun, strandvolleyball, footvolley, triathlon og fekting. 

Lagkamper for ungdommer
Fektestevnet var i Trollhättan i Sverige. Det ble fektet lagkamper i aldersklassene U15 og i U17. Lagene bestod av fire fektere hvor av minst én måtte være jente.

Det norske U17-laget bestod av Inge Sørum (Bygdø), Henrik Walle (Njård), Chiara Kloster (Bygdø) og Kasper Mathisen Heiberg (Nøtterøy). 

Det norske U15-laget bestod av Franz Philip Pap Holmen (Bygdø), Tristan Moe Lumb (Njård), Mie Selinger (Njård) og Aleksander Malvik (Titan). 

I U17-klassen vant det norske laget 68-58, mens det svenske laget vant 69-55 i U15-klassen.

Philip von Platen var lagleder for det svenske laget, mens Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki var lagleder for det norske laget. 

Elitekamp
I tillegg til lagkonkurransen for ungdommene, fektet Åsa Linde og Caroline Piasecka en seniorlandskamp. Kampen ble dømt av Sanne Gars og kommentert av Emma Wertsen som begge er tidligere svenske landslagsfektere.

Denne kampen, som ble vunnet av Caroline 15-12 ble sendt på Youtube og er tilgjengelig via denne lenken. Det er fekting fra 51:30 til 01:09:00. Elitekampen starter på 55:10.

Norge vant fektekonkurransen, Sverige vant sammenlagt
Fordi Norge vant to av tre fektekonkurranser, gikk Norge seirende ut av fektekonkurransen. Sammenlagt etter 18 øvelser, gikk imidlertid Sverige av med seieren. Se totaloversikten her.

Bilde fra premieutdelingen. 

Norges Fekteforbund takker arrangøren av fektekonkurransen, Fekteklubben Athos i Trollhättan og det Västsvenska Fäktförbundet, for utfordringen og for et flott arrangement!

Se flere bilder via denne lenken

Se resultater via denne lenken0 Kommentar

ØKT SATSING PÅ SPONSING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Aug 2019

F.v Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund har inngått avtale med Sponsor og Mediasalg AS. Selskapet går nå aktivt ut i markedet for å finne forbundssponsorer. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, øker sportens popularitet og utbredelse. 

For blant annet å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig arbeide for at flere fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe kommer opp på et godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Ett av tiltakene som er valgt er økt satsing på sponsing. 

Økte inntekter
Per i dag har Fekteforbundet ingen egne sponsorer. Det meste av forbundets inntekter er dessuten offentlige tilskudd med strenge brukskriterier.

Selv om tilskuddene øker i takt med antall aktive medlemmer, er Fekteforbundet avhengig av flere og andre typer inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

Muligheter i et krevende marked
Det er stor konkurranse om sponsorkronene. Ikke bare konkurrerer fekting med andre og større idretter. Kultursponsing er også et voksende marked som i de siste årene har blitt mer populært.

Sponsorsalg krever derfor en profesjonell tilnærming, møysommelig arbeid over tid, samt et bredt kontaktnett og kunnskap om relevante aktører i næringslivet. 

Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg AS, har mer enn 25 års erfaring som salgssjef, markedssjef, gründer og konsulent i flere store medieselskaper som blant annet Clear Channel og Aftenposten.
Sponsor og Mediasalg AS har dessuten lenge drevet tilsvarende arbeid innenfor tennis, og har avtale med 12 tennisklubber på Østlandet.

- Jeg var blant de mange som fulgte fekting på tv under London-OL og vet at også fekting kan være en god tv-idrett. Selv om norsk fekting stadig blir mer synlig, er det tøft å konkurrere med de større idrettene. Allikevel har jeg tro på at det finnes sponsorer som ønsker å knytte sine merkevarer opp mot fektingens verdier og lange historie, sier Wold.

Generalsekretær i Norges Fekteforbund, Claes H. Bendiksen er sikker på at det finnes virksomheter som kan ha god nytte av å assosiere seg med fekting for å skille seg ut fra konkurrentene.
I motsetning til de store idrettene som tradisjonelt har dominert på sponsormarkedet, mener han at fekting kan tilføre noe nytt og særegent, og bidra med spennende bilder og film for merkevarebygging av både selskaper, produkter og tjenester.  

Bli med på laget
Økende fekteinteresse, med en ny generasjon unge fektere på gang, gir sponsorene nå mulighet til å komme inn som samarbeidspartnere på et gunstig tidspunkt.

Det tilbys fleksible avtaler der aktuelle sponsorer vil kunne knytte sine virksomhetsmål opp mot fektingens mål som blant annet å bidra til norsk OL-deltakelse, til at flere jenter kvalifiserer seg på landslaget, og ikke minst til at den gode veksten i norsk fekting fortsetter slik at vi når et mål om å ha 3 000 aktive fektere i 2024.

Ta kontakt
Arbeidet med å presentere Fekteforbundet og våre sponsormulighetene igangsettes nå.

Interesserte, eller de som har tips til aktuelle sponsorer bes ta kontakt med Fekteforbundet eller direkte med Hans Henrik Wold hos Sponsor og Mediasalg AS på post@sponsorogmediasalg.no, eller på mobil: +47 975 17 717.


0 Kommentar

HVORDAN BEGYNNE Å FEKTE

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Aug 2019

Norske fekterklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. Informasjon om fekting, og oversikt over de norske fekteklubbene finner du i teksten nedenfor. 

Fekting handler om å treffe motstanderen med stikk eller hugg, uten selv å bli truffet. Hensikten er enkel å forstå, men sporten har mange fasetter. 

Mange omtaler fekting som en kunst, men uansett betegnelse kreves det mye trening for å gjøre de mest hensiktsmessige angreps- og forsvarsaksjonene i en kamp. Tuppene på våpnene beveger seg veldig hurtig, og sporten er derfor regnet som en av de raskeste. 

Fekting har dessuten et stort innslag av taktikk for å finte motstanderen. En sammenligning kan være lynsjakk, men der begge spillerne flytter brikkene samtidig. Fektere må derfor orientere seg, agere og reagere i situasjoner som forandrer seg veldig raskt.

Lange tradisjoner
Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Selv om sporten er relativ liten i Norge, har også vi lange og stolte fektetradisjoner.

Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og norske fektere har hatt mange gode resultater i internasjonale mesterskap. Mange husker da NRK Dagsrevyen ble utsatt for å vise OL-finalen der Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012.

En sport i vekst
De siste årene har stadig flere fått øynene opp for fekting. Antall fektere har økt betraktelig, og flere klubber er blitt etablert.

Selv om økningen er størst blant barn og ungdom, er dette er en sport som passer like godt for både kvinner og menn i alle aldere. Man bør nok være 8-9 år før man begynner, men en nedre aldersgrense er individuell og avhengig av personlig utvikling. Det finnes ingen øvre aldersgrense. 

God trening
For å bli en komplett fekter kreves god koordinasjonsevne, hurtig- og smidighet, kondisjon og teknikk, samt gode taktiske egenskaper. Dette tar tid og kreves selvdisiplin og utholdenhet.

Få fektere er like gode i alt, men utnytter sine sterke sider og sine komparative fordeler for å vinne. Som fekter trener du allsidig, og man blir aldri utlært. Du vil uansett nivå holde hodet og hele kroppen i god form.

I tillegg har fekting noe mer, noe historisk og spennende ved seg som er vanskelig å forklare. Dette vil du helt sikkert oppleve om du blir en fekter.

Nye fektere ønskes velkommen
De norske fekteklubbene ønsker nå nye medlemmer velkommen. Man trenger ikke å kjøpe utstyr for å begynne med fekting. De fleste klubbene låner ut utstyr til nybegynnere, og hjelper deg med å kjøpe inn det du trenger etter hvert.

Sjekk ut hvilken klubb som ligger nærmest, og når klubben arrangerer nybegynnerkurs eller annet som gjør det enkelt å begynne med fekting. 

Trykk på denne lenken for å finne oversikt over fekteklubbene i Norge.

En Garde - vi treffes på pisten!0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline