TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2019

Med en stor barne- og ungdomsgruppe på gang, ønsker Norges Fekteforbund (NF) å legge forholdene til rette for enda bedre internasjonale prestasjoner. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, er det vedtatt hårete mål:

 «Ett av målene vi har satt oss er norsk OL-deltakelse i 2024. Dette krever dedikasjon og en samlet sportslig innsats fra både forbundet, utøverne og klubbene. I tillegg til dommer- og trenerkurs, samt gjennomføring av en rekke treningssamlinger på ulike nivåer for å øke nivået i fekteklubbene, er også økt fokus på landslaget helt nødvendig for å løfte norsk fekting» 

- Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund.

Økt satsing på landslaget
Det er for tiden fire fektere som har kvalifisert seg for plass på landslaget. I tillegg til å få representere Norge i eget landslagsantrekk med flagget på brystet, får disse fekterne, sammen med deres reiseleder og eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å følge opp disse i enda større grad, og samtidig sikre at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Innføring av landslagskontrakter
For å sikre bedre oppfølging av landslagsfekterne, og tilrettelegge for at klubbene får frem flere fektere på samme nivå, implementeres det i disse dager derfor landslagskontrakter. 

Kontraktene definerer både NF sine sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav NF stiller til trening og forberedelser av både landslangsfekterne og deres klubber. 

Dette skal ikke bare heve treningskvaliteten til og fokuset på de eksisterende landslagsfekterne, men også stimulere til økt innsats av de som aspirerer til landslagsplass. 

Øke inntektene
Per i dag har norsk fekting ingen sponsorer som bidrar i den sportslige satsingen. I motsetning til mange andre idretter er det meste av forbundets inntekter offentlige tilskudd i form av tippemidler med klare brukskriterier.

Selv om tilskuddene til både klubbene og til forbundet har økt på grunn av et økende antall aktive medlemmer, er NF avhengig av flere inntekter midler for å kunne stå friere i valg av tiltak.

For å kunne ha noe å tilby potensielle sponsorer, er det i landslagskontraktene derfor også definert hva som kan tilbys utover synlighet på forbundets hjemmeside, og på arrangementer i regi av NF. På bakgrunn av dette vil NF derfor nå lettere kunne iverksette tiltak for å skaffe flere inntekter fra sponsormarkedet.

Holdninger og adferd
Norske fektere, både landslagsutøvere og andre, deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder anses disse å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere er det derfor innført instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

NF håper at dette vil klargjøre ansvar og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte kan dette være en trygghet.

Les protokollen og de andre sakene som ble behandlet her.ÅRETS FØRSTE UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2019

Bildet viser Anna Roskowska ytterst til venstre og deltakerne på treningssamlingen. (Foto: Norges Fekteforbund.) 

Norges Fekteklubb (NF) arrangerte i helgen årets første treningssamling for ungdommer. 22 fektere av begge kjønn fra syv fekteklubber deltok. 

Treningen, som ble avholdt på Bygdøhus i Oslo, besto av to økter hver dag. 

På lørdag var det totalt fem timer med teknikk- og taktikktrening og en blandet treningskonkurranse der alle fektet mot alle til fem støt. 

Også på søndagen var det fokus på teknikk og taktikktrening, før treningssamlingen ble avsluttet med en delt treningskonkurranse til 15 støt. Denne ble vunnet av Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb og Emil Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb. 

I tillegg til treningsfokuset, ble for øvrig lørdagen avsluttet med et hyggelig fellesmåltid. 

Tredje år med ungdomssamlinger
Dette er tredje året på rad NF arrangerer nasjonale treningssamlinger for landets beste 13-15 åringer. 

I tillegg til å forbedre fekternes individuelle ferdigheter og bidra med treningstips til klubbtreningene, skal disse samlingene også skape motivasjon og bidra til vennskap på tvers av klubb- og geografisk tilhørighet i fekte-Norge.

Den neste treningssamlingen for ungdommer vil bli avholdt 5.-6. oktober i forbindelse med Oslo Cup.

NF takker deltakerne for god innsats, og ikke minst Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb. På oppdrag av NF ledet hun som vanlig samlingen svært godt!Levert av IdrettenOnline