BERGENSFEKTERNE TOPPER FREMDELES UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2019

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for ungdommer ble i helgen arrangert i Bygdøhus i Oslo. Som i fjor var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med antall medaljer totalt. 

De individuelle konkurransene hadde hele 154 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ni fekteklubber var representert, deriblant den nye Drammen Fekteklubb. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 13 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Resultater
Mens det i fjor var fektere fra syv klubber som tok medaljer, består årets medaljeoversikt av hele ni ulike klubber. Dette kan tyde på at både rekrutteringen til fekting, og også utjevningen av nivåforskjellene mellom de ulike klubbene, går i riktig retning.

Medaljeoversikten domineres imidlertid som i fjor av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble halvparten vunnet av Bergensfekterne. I tillegg ble også begge lagkonkurransene vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

For øvrig var det ingen store overraskelser øverste på resultatlistene. De fekterne som er høyest rangert, forsvarte også plassene sine på den norske rankinglisten

Norgesmestere individuelt: 

 • Jenter under 20 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 20 år: Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb
 • Jenter under 17 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 15 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 15 år: Emil Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 13 år: Claribella Tallis, Nesodden Fekting
 • Gutter under 13 år: Franz Philip Pap Holmen, Bygdø Fekteklubb 

Norgesmestere under 20 år lag: 

 • Jenter: Bergens Fekteklubb: Jiayi Wen, Louise Smøraas, Linn Helen Berge Birkeland og Vilde Tengesdal.
 • Gutter : Bergens Fekteklubb: Fabian Alfheim, William Tredal, Tomas Geitung og Truls Straumøy)

Se alle resultatene her


MEDALJEOVERSIKT: 

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK4 ind. + 2 i lag33 ind. + 1 i lag
Nøtterøy FK2

Bygdø FK1
1
Nesodden Fekting1

Njård Fekting
2 ind. + 1 i lag3
Stavanger FK
11
Titan FK
11
Trondheim FK

3
Kristiansund FK

1

Dommerkurs
I forbindelse med Norgesmesterskapet, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs med eksamen. Kursleder og eksaminator, Bjørn Faye, vil gi hver av deltakerne en individuell tilbakemelding før resultatene offentliggjøres. 

Landsstevne for barn
Parallelt med de individuelle konkurransene på lørdag, arrangerte OSI Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Denne konkurransen hadde samlet over 20 barn. Dette kan tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Foto og film
Det ble i løpet av helgen knipset en rekke bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og Landsstevnet. En stor takk til Ellen Vokes fra Njård Fekting. Bildene er tilgjengelige på Njård Fekting sin profil på Facebook. 

Synliggjøring av norsk fekting
Vi oppfordrer alle til å søke opp og like Norges Fekteforbund på Instagram og på Facebook. Ikke bare for å holde seg orientert, men om nyhetssakene som publiseres likes og deles, bidrar dette i synliggjøringen av hele norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Vi minner i den forbindelse om oppfordringen til å bidra til synliggjøringen av fekting, før og under Senior- og Veteran NM som i år vil foregå under NM-Veka i Stavanger.

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bygdø Fekteklubb og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap!
NORGES FEKTEFORBUND SETTER OPP TRENERKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2019


Foto viser Mariusz Piasecki i full vigør som trener.

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Norges Fekteforbund har derfor satt opp trenerutdanning som ett av seks satsingsområder for å stimulere utviklingen av norsk fekting. 

Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, igangsetter Norges Fekteforbund nå et utdanningsløp for å hjelpe klubbene. Utdanningen inneholder både kurs i 2019 og påbygningskurs i 2020. Målet er å bidra til at medlemmene i alle de tilsluttete fekteklubbene får tilgang til kvalifiserte trenere med trenerkurs.  

Felles rammeverk for treningsutdanningen
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning som heter Trenerløypa. Målet er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som mulig. 

Tilpasset utdanning for fekting
Norges Fekteforbund har tilpasset og godkjent Trener 1 og Trener 2-utdanningen til fekting. Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne. 

Utdanningsplan 2019-2020
Etter å ha fått tilbakemelding fra klubbene, har NF besluttet å sette opp Trener 1-kurset i 2019. Kurset forutsetter at man har grunnleggende fektekunnskap og passer for de som bidrar som hjelpe- eller hovedtrenere i en klubb, eller fektere som på sikt kan tenke å bidra i egen klubb. 

I 2020 vil det på tilsvarende måte bli satt opp Trener 2-kurs for de som har gjennomført Trener 1-kurset.

Erfaren kursholder
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Han trener i dag fektere i både Bygdø Fekteklubb og i Nøtterøy Fekteklubb. Mariusz er for øvrig en merittert trener som tidligere har vært landslagssjef i både Norge og i Polen. 

I tillegg til trenerfunksjonen, her Mariusz dessuten vært ansatt som daglig leder i Norges Fekteforbund, og har både utarbeidet kursopplegget og tidligere fungerte som kurslærer i trenerutdanningen.  

Les mer om Mariusz Piasecki her

Kursprogram Trener 1-kurs 2019
Etter å ha fått tilbakemelding fra fekteklubbene, har Norges Fekteforbund ferdigstilt kursprogrammet for det inneværende året. Kurset som er tredelt består av e-læring, undervisning og praksis. 

Del 1 - Grunnleggende e-læringsmoduler
I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført følgende e-læringskurs som selvstudium. Totalt er denne delen estimert til å ta 10 timer. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett. Dette kan gjøres på siden om deltakerne ikke har dette.  

 1. Forståelse av trenerrollen
 2. Informasjon om Barneidrettens verdigrunnlag
 3. Kunnskap om "Idrett uten skader"
 4. Ledelse av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 5. Kunnskap om aldersrelatert trening, modul 1
 6. Kunnskap om antidoping/sertifisering som Ren Utøver

Del 2 - Undervisning
Undervisningen er inndelt i tre kurshelger der kursdeltakerne vil gjennomgå følgende temaer: 

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Kurshelger
Etter å ha fått innspill fra fekteklubbene, har Fekteforbundet satt opp følgende kurshelger:

Første kurshelg:
27-28 april på Bygdøhus i Oslo. 14 undervisningstimer

Andre kurshelg: 
25-26 mai 2019 på Nøtterøy ifm. Nøtterøy Cup.  14 undervisningstimer

Tredje kurshelg: 
 24-25 august 2019 på Bygdøhus i Oslo ifm. Nasjonal treningssamling. 12 undervisningstimer, derav 5 timer praktisering med veiledning med elite- og breddeutøvere.

Del 2 - praktisering i egen klubb
Etter kursoppholdene skal deltakerne gjennomføre 45 timer med praktisering av hva man har lært i egne klubber. Kursleder følger opp deltakerne.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80% av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Kursene er kun åpne for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader.

Påmelding skjer via fekteklubbene. 

NF ber om at klubbene melder på deltakerne samlet til post@fekting.no så raskt som mulig og innen fredag 12. april som er siste fredag før påskeferien.
GOD DELTAKELSE I VÅRSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2019


Stemningsbilde fra Njård Fekting sin fektesal under årets Vårstøtet. (Foto: Njård Fekting).

Det tredje stevnet i Ungdomsserien, Vårstøtet, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. Stevnet hadde 88 starter med fektere fra 11 fekteklubber fra hele landet. Stevnet hadde også deltakere fra Sverige. 

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup 30. september hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup, 27. oktober hos Oslo Fekteklub. Vårstøtet hos Njård  Fekting var dermed det tredje av fire stevner denne sesongen. 

Premiering i hver enkelt delkonkurranse gjøres av arrangør. Norges Fekteforbund utarbeider dessuten til alle startende etter endt Ungdomsserie. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup  25-26. mai som er det siste stevne i årets serie. 

God deltakelse
Vårstøtet samlet 88 starter i fire aldersklasser. Den yngste aldersklassen, der for øvrig alle premieres, hadde 19 deltakere. 

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, stilte fektere fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Stavanger FK, Tordenskiold Trondheim FK, Bergens FK, Kristiansand FK, Nøtterøy FK og Nesodden FK. Dessuten deltok det fektere fra den nystartete Drammen FK og fra den svenske klubben Arvika FK. 

Vinnere:

 • U17 (20 deltakere): Henrike Struck (Trondheim) og Marcus Vokes Brobakken (Njård)
 • U15 (28 deltakere): Claribella Tallis (Nesodden) og Aleksander Malvik (Titan)
 • U13 (21 deltakere): Elsa Hellebø (Njård) og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø)

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne og arrangørene gjorde en fenomenal innsats! 

I og med at Ungdomsserien skal være et tilbud for de som ennå ikke føler seg klare for de større stevene, håper vi fekteklubbene motiverer enda flere av sine yngre fektere til å delta.

Finn bilder fra Vårstøtet på Njård Fekting sine Facebooksider.

Se alle resultater her.

Les mer om Ungdomsserien herNYE RENT IDRETTSLAG ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019


Antidoping Norge lanserte torsdag 7. mars en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag. I Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping stilles det krav til fekteklubbene som har utøvere på landslaget og til klubbene som skal arrangere Norgesmesterskap.

Den nye versjonen av Rent Idrettslag et webbasert antidopingprogram som utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Over 30 særforbund var til stede under lanseringen på Ullevål stadion torsdag, som ble åpnet av idrettspresident Tvedt og styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Se videoen om den den nye versjonen av Rent Idrettslag på Antidopoping Norge sin nettside her.  

Antidopingtiltak i Norges Fekteforbund
Norges Fekteforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Et av tiltakene i forbundets handlingsplan er kravet om at alle klubbene som tildeles det tekniske arrangøransvaret for NM, og eller har fektere som er på landslaget skal være sertifisert som Rent idrettslag før utgangen av juni 2019. Norges Fekteforbund oppfordrer for øvrig alle de tilsluttete fekteforbundene å ta sertifiseringen. 

LES OM SERTIFISERINGEN AV NORGES FEKTEFORBUND

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER

Hvordan sertifisere klubben?
Sertifiseringen tar mellom 1 og 2 timer. Samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner og gjør dette sammen på en skjerm med nettilgang. 

Etter at klubben er registrert, skal diskusjonsoppgaven gjennomføres og erklæringen godtas. Deretter skal klubben sette opp  tiltak og på bakgrunn av disse bli et sertifisert Rent Idrettslag. 

Som Rent Idrettslag vil klubben få tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

LENKE TIL SERTIFISERINGEN
VM-UTTAK 2019 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene og juniorene til årets Verdensmesterskap i Torun, Polen. De individuelle konkurransene går av stabelen 12. april (juniorer) og 13. april (kadetter). Lagkonkurransen er satt opp 14. april

Forrige ukes Europamesterskap i Foggia var det siste uttaksstevnet. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde gutter kadett: 

 1. Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 2. Ole Magnus Olkvam, Njård Fekting 

 Kårde herrer, junior: 

 1. Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb 
 2. Fabian Alfheim, Bergens Fekteklubb
 3. Benjamin Dahlbo, Njård Fekting
 4. Truls Straumøy, Bergens Fekteklubb

Mariusz Piasecki er med som leder.

Treningssamling 7. - 10. april
For å gi alle fekterne så gode oppladning som mulig, har Norges Fekteforbund organisert en treningssamling med andre utenlandske fektere i Cetniewo, Polen. Denne treningssamlingen ledes av Mariusz Piasecki sammen med lederne for blant annet det Polske landslaget som nylig vant Europamesterskapet for lag.  

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Verdensmesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak 

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Alle tilsluttete fekteklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2019. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Hva skal rapporteres
Fekteklubbene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Klubbene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompenasjon gjennom løsningen. 

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslagene som er pålagt å ha disse vervene. Les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarli

Medlemstall/aktive medlemmer
Når det gjelder medlemstallet, så er det de som var registrert som medlem per 31.12.18, og hadde betalt medlemskontingent til klubben. 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i klubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer klubben i konkurranser, skal regnes som "aktive medlemmer". 

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling.

Tillitsvalgte og andre bidragsytere skal inkluderes som aktive medlemmer
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som "aktive medlemmer". Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller som har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføring av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i klubben. 

Viktig registrering i år!
NIF krever per nå et minimum på 1 500 aktive medlemmer for at Norges Fekteforbund være et eget særforbund. Dette kan endre seg. Antall aktive som klubbene rapporterer gir derfor idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis NIF, og i den pågående omorganiseringen av NIF. Les mer om dette her.   

Husk derfor å registrere både medlemmer og aktive medlemmer. Begge tallene har også betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21029000. Fekteklubbene kan også kontakte idrettskretsen ved har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.FEKTING PÅ UNGDOMSLEKENE

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Fekting deltar i årets Ungdomsleker på Lillehammer helgen 3. - 5. mai 2019. 

Ungdomslekene er et arrangement hvor 14 idretter samler seg på Lillehammer og Hamar. Særforbundene arrangerer  norgesmesterskap for juniorer eller tilsvarende konkurranser for juniorer og ungdommer. Norges Fekteforbund har lagt ett av sine kårdestevner for ungdommer til dette arrangementet. 

Det er femte gang det avholdes denne type felles idrettsarrangement for ungdom i Norge. I 2011, 2013, 2015 og 2017 ble tilsvarende arrangement gjennomført med nesten 2000 deltakere.

I forbindelse med Ungdomslekene vil elever fra skoler i og rundt Lillehammer bli invitert til en aktivitetsdag på Olympiaparken på Lillehammer der de kan få se og prøve de ulike idrettene. Dette skal bli en idrettsfest for både utøverne og for publikum.

Les mer om Ungdomslekene her 

Fire år siden sist
Siste gang fekting deltok var i 2015, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Vi håper derfor på god deltakelse i et stevne som byr på en annerledes opplevelse enn hva som er vanlig på de andre norske stevnene. 

Se Invitasjon til Ungdomslekene her

Påmelding skjer via Ophardt på vanlig måte.

Overnatting
Lillehammer fylles til randen av spreke ungdommer denne helgen. Det kan være lurt å bestille overnatting så fort som mulig.
Her finner du oversikt over innkvartingsmuligheter på Lillehammer under Ungdomslekene 2019:DOMMERUTDANNING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Mar 2019


Bildet viser Norges eneste dommer med internasjonal fektelisens, Andras Borsodi. (Foto: Eva Pavía - Bizzi Team / EFC)

Norges Fekteforbund (NF) har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere.

Dommerutdanning er ett av Fekteforbundets seks satsingsområder i langtidsplanen. For å øke kvaliteten på nasjonale stevner, og kunne stille med dommer ved internasjonal deltakelse har NF satt opp følgende delmål:  

 • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig
 • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

Kompetansekrav
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

Trinn 1 og 2
Krav: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne

Trinn 3+4
Krav: 2 timer repetisjon, pluss eksamen som tar om lag én time.

Ved å fullføre trinn 1 + 2 er man utdannet regional dommer.  Ved å bestå trinn 3 og 4 med eksamen er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamener i 2019
NF har satt opp følgende kurs og eksamener i 2019.  Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

 1. NC Stavanger, 19-20 januar Trinn 1 + 2
 2. Junior NM Oslo, 16-17 mars Trinn 3 + 4 
 3. NC Lillehammer, 4-5 mai Trinn 1 + 2
 4. NM Stavanger, 29-30 juni Trinn 3 + 4
 5. NC Oslo, november 2019 Trinn 1 + 2
 6. NC Bergen, desember 2019 Trinn 3 + 4

Påmelding til dommerkursene skal skje via klubbene til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her:
 

Levert av IdrettenOnline