SIDDIS CUP I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jan 2019


(Foto: Stavanger Fekteklubb.)

Siddis Cup ble i helgen 19. og 20. januar arrangert av Stavanger Fekteklubb i Tastahallen. Dette Norgescupstevnet, som er årets første, hadde 162 starter med fektere fra seks fekteklubber. Det ble utdelt medaljer i 10 aldersklasser. Disse ble fordelt på fektere fra alle fekteklubbene.

Det var imidlertid fekterne fra Bergens Fekteklubb som stakk av med flest seiere, og antall medaljer totalt. Arrangørklubben, som ikke har arrangert et stevne i Norgescupen på over 10 år, imponerte også. Resultatmessig vant klubbfekterne nest flest seiere, og kom på andreplass på medaljestatistikken. Klubbens frivillige sto dessuten for et flott arrangement.

Selv om fekterne fra Bergens Fekteklubb dominerer de fleste aldersklassene, er det positivt at medaljene fordeles på fektere fra alle klubbene. Fektere fra hele fem klubber vant dessuten sine aldersklasser. 

Vi gratulerer både alle medaljørene og Stavanger Fekteklubb for et godt arrangert stevne!

Se bilder fra arrangementet på Stavanger Fekteklubb sin Facebookprofil her

Se alle resultatene herKADETTUTTAK TIL EM 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2019


Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap i Foggia, Italia. De individuelle konkurransene går av stabelen 23. februar (jenter) og 24. februar (gutter). Lagkonkurransen er satt opp 26. februar.

Helgens Europacupstevne i Bratislava var det siste uttaksstevnet for kadettene. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde Jenter: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)
 2. Louise Smøraas (Bergens Fekteklubb)

 Kårde Gutter: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)
 2. Ole Magnus Olkvam (Njård Fekting)
 3. Andreas Klaveness (Bygdø Fekteklubb)
 4. Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting)                                                                                    

Mariusz Piasecki (Bygdø Fekteklubb) er med som leder.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Europamesterskapet

Uttakskriterier

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!UTSTYRSORDNINGEN FOR 2018 ER ÅPEN FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2019


Det er nå klart for at fekteklubbene kan søke spillemidler til refusjon av innkjøp av godkjent utstyr for 2018. 
Utstyrsordningen, som er en av flere støtteordninger for tilsluttete klubber, har aldri hatt flere midler som skal tildeles. 

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2018 satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017, og beløpet har aldri vært høyere.

Søknadsprosessen skal være forenklet, og nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. 

Informasjon sendes i dag ut fra NIF til alle fekteklubbene. Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner er sendt klubbene og finnes på NIFs hjemmeside via klubbguiden og på temasiden for støtteordninger.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2018 og 2019.pdf

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjemaet finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har du aldri vært innlogget med din MinIdrett-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» 

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at fakturaene som ligger til grunn for søknaden må sendes samlet i én e-post per klubbsøknad til Norges Fekteforbund  innen søknadsfristen. Fakturaer som allerede er benyttet som underlag for refusjon eller støtte fra andre ordninger kan ikke benyttes igjen.

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf.: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er hverdager klokken 0800-2000. Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 6. februar 2019. Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!OBLIGATORISKE TILTAK MOT DOPING I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2019


Norges Fekteforbund tar avstand fra all ulovlig bruk av dopingpreparater, og andre elementer som hindrer utøvere å konkurrere på like premisser. Vi fremmer dopingfri og ærlig idrett på alle nivåer og har derfor utarbeidet handlingsplan mot doping, og blitt sertifisert som Rent Særforbund.

Norges Fekteforbund har til nå vært foruten dopingsaker, og sporten har historisk sett hatt få tilfeller av doping. Målet vårt er at det skal fortsette å være sånn, og har som mål å informere om risikofaktorene for å øke bevisstheten om både bevisst og ubevisst doping.

 For å sikre at hele fekte-Norge har et bevisst forhold til hva som er greit og hva som ikke er greit innen etiske spørsmål, og hvordan man konkret forholder seg til ulovlige preparater og annen form for juks i idretten har Norges Fekteforbund satt tydelig mål med forpliktende tiltak som omfatter både de aktive og trenere og tillitsvalgte i fekte-Norge. 

Alle arrangement skal være dopingfrie, og alle som påtar seg verv, eller som er ansatt i NF skal ha kjennskap til og dele NFs holdning til og retningslinjer ift. antidoping. Alle landslagsutøvere og eliteutøvere som konkurrerer skal være dopingfrie og sammen med det medisinske og sportslige støtteapparatet ha tydelige verdier, og være gode ambassadører og forbilder for fektesporten både nasjonalt og internasjonalt. 

OBLIGATORISKE TILTAK:

 • Alle som påtar seg verv, eller er ansatt i NF skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle som reiser med landslag som trenere, støtteapparat etc. skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle i NFs administrasjon, NFs styre og personer med verv i komiteer skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle landslagsutøvere og andre utøvere samt sportslig og medisinsk støtteapparat som representerer Fekteforbundet på konkurranser og treningssamlinger skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle klubbene med fektere på landslaget, og klubber som skal være tekniske arrangører av NM skal være sertifisert som «Rent idrettslag» i samarbeid med Antidoping Norge i løpet 2019. 
 • Alle stevneinvitasjoner og invitasjoner til NM skal inneholde lenke til NFs Handlingsprogram mot doping. Dette sammen med leker til barnebestemmelsene og NFs sikkerhetsregler. Dette igangsettes umiddelbart.

Ren utøver
Alle som skal gjennomføre Ren Utøver vil motta et diplom når det er gjennomført. E-læringskurset tar ca. 30 minutter. Diplomet skal sendes sammen med bekreftelsen på at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping til Sportslig Leder, Bartosz Piasecki.

Rent Idrettslag
Fra mandag 3.desember 2018  kl 24:00 vil eksisterende versjon av Rent Idrettslag ikke lenger være tilgjengelig, da serveren den ligger på slukkes. 

Fekteklubber som er registrert som Rent Idrettslag på den eksisterende ordningen, og ønsker å hente ut idrettslagets policy, må logge inn på profilen til og hente ut policyen før 3.desember.

Antidoping Norge gjør oppmerksom på at idrettslag som er sertifisert som Rent Idrettslag de siste 3 tre år, vil beholde sin sertifiseringsstatus til perioden er utløpt. Antidoping Norge vil til enhver tid beholde en oversikt over sertifiserte idrettslag, selv om de ikke lenger vil ligge som en tilgjengelig ressurs på websidene.

Nytt Rent Idrettslagsverktøy
En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for fekteklubbene i løpet av første kvartal 2019 . Klubber som har opprettet brukere i det gamle verktøyet, vil ikke få brukerprofilene sine overført til det nye systemet. Det nye verktøyet vil ha bedre brukeropplevelse, flere tilgjengelige ressurser for idrettslagene og tettere oppfølging av Rene Idrettslag.

Norges Fekteforbund vil sende mer informasjon til alle fekteklubbene i forkant av lanseringen av det nye Rent Idrettslagsverktøyet.  

Fekteklubbene med fektere på landslaget, og NM-arrangører bes ta kontakt med generalsekretær, eventuelt direkte med Antidoping Norge for å få nærmere informasjon om sertifiseringen som Rent Idrettslag. 

Alle utøvere ellers oppfordres til å gjennomføre «Ren Utøver», og alle fekteklubbene oppfordres til å gjennomføre sertifiseringen til Rent Idrettslag i samarbeid med Antidoping Norge når den nye nettløsningen er lansert. Dette for å spre gode holdninger og verdier og sette antidopingarbeidet på agendaen.

Nyttige lenker:

Nyhetssak om sertifisering som Rent Særforbund. 

Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping.

E-læring Ren Utøver

Antidoping NorgeFØRSTE LANDSLAGSSAMLING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Jan 2019


God start på året for landslagsfekterne og flere sparringspartnere i Njårdhallen. (Foto: Norges Fekteforbund). 

Årets første landslagssamling i regi av Fekteforbundet ble i helgen gjennomført i Oslo. Hele 24 fektere, både jenter og gutter, fra syv fekteklubber deltok på samlingen.

I tillegg deltok flere tidligere landslagsfektere, blant annet Fekteforbundets sportslige leder, som sparringspartnere på enkelte av treningsøktene.

Fredag til søndag
Treningssamlingen startet allerede fredag med frifekting, og en orientering fra sportslig leder om den nye passivitetsregelen som er innført. Neste gjennomgang av denne regelen vil bli for både fekterne og de som skal dømme på Norges Cup stevnet, Siddis Cup, i Stavanger om to uker.

På lørdag og søndag hadde samlingen to fokusområder. Før lunsj var det mest fokus på teknisk og taktisk trening. Etter lunsj var det mest fokus på konkurransefekting. 

På lørdag kveld ble det dessuten arrangert et hyggelig fellesmåltid. Her ble det også servert kake for Vilde Tengesdal som fylte 15 år. 

Totalt ble det gjennomført fem treningsøkter i Njård Fekting sin fektesal i Njårdhallen. Treningen ble ledet av Njård Fekting sin hovedtrener Fredric Roqueta. Samlingen ble avsluttet med en treningskonkurranse på søndag.

Norges Fekteforbund takker Fredric Roqueta for jobben og alle fekterne, inkludert sparringspartnere som stilte opp, for god innsats!NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER FOR Å BLI EN FEKTER

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2019


Norske fekterklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. Informasjon om fekting, og oversikt over de norske fekteklubbene finner du i teksten nedenfor.

Fekting handler om å treffe motstanderen med stikk eller hugg, uten selv å bli truffet. Hensikten er enkel å forstå, men sporten har mange fasetter. 

Mange omtaler fekting som en kunst, men uansett betegnelse kreves det mye trening for å gjøre de mest hensiktsmessige angreps- og forsvarsaksjonene i en kamp. Tuppene på våpnene beveger seg veldig hurtig, og sporten er derfor regnet som en av de raskeste. 

Fekting har også selvfølgelig et stort innslag av taktikk for å finte motstanderen. En sammenligning kan være lynsjakk, men der begge spillerne flytter brikkene samtidig. Fektere må derfor orientere seg, agere og reagere i situasjoner som forandrer seg veldig raskt.

LANGE TRADISJONER
Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Selv om sporten er relativ liten i Norge, har vi lange og stolte fektetradisjoner. 

Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og norske fektere har hatt mange gode resultater i internasjonale mesterskap. Mange husker da NRK Dagsrevyen ble utsatt for å vise OL-finalen der Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012.

EN SPORT I VEKST
De siste årene har enda flere fått øynene opp for fekting. Både antall klubber og antall fektere har økt betraktelig. 

Økningen er størst blant barn og ungdom, men dette er en sport som passer like godt i alle aldersgrupper for både kvinner og menn. 

Man bør nok være 8-9 år før man begynner, men en nedre aldersgrense kan være individuell og avhengig av personlig utvikling. Det finnes ingen øvre aldersgrense. For å bli god må man trene mye, og man blir aldri utlært.

G0D TRENING
For å bli en komplett fekter kreves god koordinasjonsevne, hurtig- og smidighet, god kondisjon og teknikk, samt gode taktiske egenskaper. Få fektere er like gode i alt, men utnytter sine sterke sider og sine komparative fordeler for å vinne. 

Som fekter trener du allsidig, men det tar tid og kreves selvdisiplin og utholdenhet for å bli god. Du vil uansett nivå holde hodet og hele kroppen i god form om du begynner å fekte. 

I tillegg har fekting noe mer, noe historisk og spennende ved seg som er vanskelig å forklare. Dette vil du helt sikkert oppleve om du blir en fekter.

NYE FEKTERE ØNSKES VELKOMMEN
Norske fekteklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen. Man trenger ikke å kjøpe utstyr for å begynne med fekting. De fleste klubbene låner ut utstyr til nybegynnere, og hjelper deg med å kjøpe inn det du trenger etter hvert. 

Sjekk ut hvilken klubb som ligger nærmest, og når klubben arrangerer nybegynnerkurs eller annet som gjør det enkelt å begynne med fekting. 

Trykk på denne lenken for å finne oversikt over fekteklubbene i Norge.

En Garde - vi treffes på pisten!
PÅ TRENINGSLEIR I ROMJULEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2019


F.v. Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Arthur Grosse (Njård Fekting), Emil Friis-Ruud (Bygdø FK), Ole-Magnus Olkvam og Marcus Vokes Brobakken (begge Njård Fekting).

Fem norske fektere fra tre fekteklubber deltok i romjulen på treningsleir i svenske Kungsängen. Leiren ble arrangert av det Svenske Fekteforbundet.

Nordmennene trente sammen med 33 svenske kårdefektere og 26 svenske florettfektere i aldersklassene kadett, junior og senior. 

Leiren som inneholdt opptil tre treningsøkter hver dag, derav én generell fysisk økt, var en del av forberedelsene til EM og VM senere i år. 

Norsk deltakelse på den svenske treningsleiren i romjulen er blitt en tradisjon. Norges Fekteforbund takker det Svenske Fekteforbundet for denne muligheten, og ønsker alle fekterne lykke til videre i resten av sesongen.Levert av IdrettenOnline