ÅPENT ØSTLANDSMESTERSKAP 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Mai 2018

Fra v. Jørgen Stormark, Bergens Fekteklubb, gull i seniorklassen, og Benjamin Dahlbo, Njård Fekting, gull i både kadett- og juniorklassen. (Foto. Ellen Vokes).

Til tross for full sommer ute, hadde Åpent Østlandsmesterskap i kårdefekting 130 starter med fektere fra 11 fekteklubber. Alle fekteregionene var representert.  

Mesterskapet, som var sesongens siste i Norgescupen, ble arrangert av Bygdø Fekteklubb i Oslo. Konkurransene for begge kjønn, i alle aldersklassene til og med senior, pågikk både lørdag 26. mai og søndag 27. mai.

GOD MEDALJEFORDELING
Det ble utdelt 38 medaljer. Disse ble vunnet av fektere fra hele ti ulike klubber. Deriblant klubber som ikke er tilhørende på Østlandet. Det var dessuten fekterne fra Bergens Fekteklubb som vant flest.

Medaljefordelingen viser at den store medlemsveksten i de mindre og mellomstore klubbene også gir seg utslag på resultatlistene.

Se alle resultater i Åpent Østlandsmesterskap 2018

DOMMERKURS OG EKSAMEN
Parallelt med konkurransen, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs og eksamen på lørdagen. De påmeldte vil få individuelle tilbakemeldinger når besvarelsene er gjennomgått av kurslederen, Bjørn Faye.

BILDER OG VIDEO
Vi ønsker å gjenta oppfordringen til både fektere og tilskuere om å dele bilder og videoer på sosiale medier. Dette gjelder ikke bare fine øyeblikk på konkurranser. Del gjerne inntrykk fra treninger og fra andre fektesammenhenger. Dette kan fint gjøres med egne mobiltelefoner, og vil være en fin måte å markedsføre fektesporten på.

Vi oppfordrer også hele fekte-Norge til å like og dele hva som blir publisert. Både hva som blir publisert på Fekteforbundets facebookprofil, men også hva klubbene og fekterne publiserer på sine profiler.  På denne måten bidrar man til at enda flere, også utenfor fekte-Norge, blir eksponert for fektesporten.

I den forbindelse anbefaler vi en kikk på alle bildene som ble tatt under Åpent Østlandsmesterskap, og som er publisert på Njård Fekting sin Facebookprofil. 

Norges Fekteforbund gratulerer medaljørene, og takker for øvrig alle deltakerne og tilskuerne for stor utholdenhet i sommervarmen. En stor takk går også til Bygdø Fekteklubbs ansatte og frivillige for et godt gjennomført arrangement!

NOK EN VELLYKKET UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mai 2018

Norges Fekteklubb arrangerte i helgen nok en treningssamling for ungdommer. Dette var en nasjonal samling for fektere fra hele landet. 21 ungdommer, både gutter og jenter, fra seks ulike klubber deltok. 

Treningen, som ble gjennomført i Bygdøhus i Oslo, bestod av to økter hver dag. Samlingen ble  avsluttet med en felles treningskonkurranse på søndag. 

I tillegg til kamptrening, sto treningsøkter med beinarbeid, tekniske øvelser og fektegymnastikk på programmet. 

På lørdag organiserte Fekteforbundet et hyggelig fellesmåltid og quiz etter treningen. 

De ansvarlige for treningssamlingen var Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki (på bildet nedenfor)

Neste Ungdomssamling er planlagt avholdt 29-30 september.

Vi takker både Anna og Bartosz, samt alle fekterne for god innsats og godt humør!!PROTOKOLLER FRA STYREMØTENE 30. APRIL og 14. MAI ER PUBLISERTE

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mai 2018

For å kunne følge med i vedtak publiseres en nyhetssak når styreprotokollene publiseres. Alle styre- og TK-protokoller blir publisert under menypunktet "OM FORBUNDET"

Styret har blant annet endret praksis for varamedlemmene som tar hensyn til kjønnsbalansen, og vedtatt å prolongere avtalen med sportslig leder. Styret vedtok dessuten å  videresende de tingvedtatte oversendelsessakene vedrørende dommerutdanning og dommerutvikling til dommerkomiteen.

 FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mai 2018

(Bilde fra sesongavslutningen på Ungdomsserien 2017/18)

Samordnet rapportering for 2017 viser at norsk fekting fortsetter å vokse, og stadig vokser raskere. Fekteklubbenes rapportering viser at antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010.

Det ble i 2017 registrert 1 605 aktive fektere. Dette er nesten 17 prosent flere enn året før. Til sammenligning var økningen 5,5 prosent fra 2015 til 2016. 

Kvinneandelen holder seg stabilt på i underkant av 30 prosent, men det er gledelig at andelen barn og ungdom under 20 år har økt fra 48 prosent til 63 prosent siden 2010.

FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER
Antallet klubber har holdt seg stabilt. Noen klubber har forsvunnet, og nye har blitt etablert. Det er fremdeles noen få store klubber, men det er gledelig at det er de relativt mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest. Oslo Fekteklub, har for eksempel multiplisert antall aktive nærmere 28 ganger. I tillegg kan fekteklubbene i Stavanger, Fredrikstad, Kristiansund, Nesodden og Nøtterøy vise til formidable veksttall. Også Bergens Fekteklubb og Njård Fekting har hatt en solid vekst siden 2010.

I den aller siste tiden har det blitt etablert flere fektetilbud i Asker og Bærum, og nye fekteklubber i både Stavanger og Drammen er startet opp. Det blir spennende å se effektene av dette fremover.

SUKSESSFAKTORER
Klubbene har ulike strategier i forhold til rekruttering. De som har vært mest aktive og synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har hatt gode resultater.

Felles for alle klubbene som har lykkes, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer. Fekting er en relativt smal idrett hvor fremgang krever mye tid og øvelse. Et godt miljø og samhold selve limet, og derfor en helt avgjørende faktor for å unngå frafall. Tiltak som skaper gode og åpne klubbmiljøer, og tilbud til både mosjonsfektere, og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt.   

For å stimulere samhold i fektemiljøet har Fekteforbundet derfor i stadig større grad satset på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og samlingene som kun er for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien er i tillegg til å forbedre prestasjonene like mye tiltak for å skape et godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.  

ØKT SYNLIGHET
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater. Fektesporten har allikevel hatt flere gode oppslag i lokale medier, og vært tema i tv-programmene Hotel Cæsar, Golden Goal, Anno og Mesternes Mester. De aller fleste klubbene har dessuten tatt i bruk nettet, og er aktive i sosiale medier for å synliggjøre klubbenes tilbud. Fekteforbundet har på sin side implementert en ny og tidsriktig profil, lansert ny nettside og oppgradert forbundets offisielle profil på Facebook. Ved å øke antall publiserte nyhetssaker, bilder og filmsnutter fra både store og små øyeblikk som deles på Facebook, har dermed flere blitt eksponert for fekting.

STORT POTENSIALE
Trenden viser at norsk fekting fremdeles har et stort vekstpotensial. Kvinneandelen bør økes, og det er ennå noen få klubber som dominerer resultatlisten. Det er et generasjonsskifte på toppen, og det langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå.

Vi må allikevel glede oss over det som er positivt, og passe på den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Fekteforbundet gratulerer klubbene med fremgangen og takker alle som står på for norsk fekting!

Se klubboversikten over antall aktive medlemmerVELLYKKET AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2018

(Foto: Fra diplomutdeling i U13-klassen, Ellen Vokes)

Fekteforbundets har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer. Ett av tiltakene har vært igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser på Østlandet.

I den første sesongen har serien bestått av konkurransene; ZORRO Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting før serien i helgen ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb.

En suksess
Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Nøtterøy Cup samlet 110 startende, og totalt har 150 barn og ungdommer deltatt i serien.

Ungdomsserien har vist seg som et vellykket tiltak, og blir derfor videreført for sesongen 2018/19. Nærmere informasjon om dette blir distribuert.

Lagkonkurranse for veteraner
I tillegg til Ungdomsserien, arrangerte Nøtterøy Fekteklubb en lagkonkurranse for veteraner. Dette var et positiv tiltak som stimulerer til økt aktivitet og samhold blant de eldre fekterne også. Forbundet håper dette vil bli videreført, og at også andre klubber inkluderer dette i sine arrangementer.

Hagefest
Konkurransene ble avsluttet med hyggelig hagefest som både fektere i de ulike alderklassene, og foreldrene deltok på.

RESULTATER NØTTERØY CUP

RESULTATER UNGDOMSSERIEN

Dommerkurs
Parallelt med konkurransen arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs. På dommerkurset, som ble ledet av Bartosz Piasecki deltok det 15 personer. Både foreldre og ungdommer fra de deltagende østlandsklubbene var representert på kurset. De som ikke fektet selv, praktiserte som dommere både lørdag og søndag.  

(Foto fra dommerkurset, Nøtterøy Fekteklubb)

Norges Fekteforbund takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Nøtterøy Fekteklubb for et flott stevne, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen av både konkurransen og hagefesten!Levert av IdrettenOnline