PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Apr 2018

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Elise Mo og Theodor Helland var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Flertallet støttet det forrige styrets forslag til ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt valgkomiteens innstilling til styre, utvalg og komiteer. Disse har derfor få endringer:

STYRET

 • Junjie Cao, OSI Fekting (president)
 • Camilla Draugedalen, Nøtterøy FK (visepresident)
 • Hege O`Wiidt, Bygdø FK
 • Bjørn Faye, Bergens FK
 • Ludvig Hillestad, Njård Fekting
 • Elise Mo, Oslo Fekteklub (vara)
 • Theodor Helland, Kristiansand Kårdeklubb (vara)

KONTROLLKOMITÉ

 • Ove Mo, Oslo FK
 • Sturla Torkildsen, Njård Fekting
 • Anna Ræder, Bygdø FK
 • John Hugo Pedersen, Fredrikstad FK (vara)

LOVUTVALG

 • Karsten Torkildsen, Njård Fekting
 • Karoline Faye, Bergens FK
 • Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK
 • Claus Severin Mørch, Bygdø FK (vara)

VALGKOMITÉ

 • Stig Herbern, Bygdø FK
 • Bård Vonen, Bergens FK
 • Gina Albrigtsen, Njård Fekting
 • Ole Eeg, Stavanger FK (vara)  

LES HELE PROTOKOLLEN FRA TINGET HER

KLUBBSEMINAR
Dagen før Tinget ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden. Seminaret ble avsluttet med en fellesmiddag. 

Presentasjoner fra klubseminaret:BYGDØ FEKTEKLUBB DOMINERTE I NM

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Apr 2018


(Foto: Ellen Vokes; fra damens lagfinale)

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Mesterskapet var det hundrede i rekken, og markerte  således et jubileum for norsk fekting. 

DELTAKELSE

Den individuelle konkurransen på lørdag samlet 130 fektere fordelt på senior- og veteranklassene. 14 fekteklubber var representert, deriblant den nyopprettete Drammen Fekteklubb. I søndagens lagkonkurranse stilte dessuten hele 27 lag i seniorklassen for damer og herrer. 

RESULTATER
Fektere fra seks ulike klubber tok medaljer, men medaljeoversikten domineres av fektere fra Bygdø Fekteklubb. Halvparten av alle medaljene, hvorav fem av totalt seks gullmedaljer, samt kongepokalene i de individuelle seniorklassene gikk i år til Bygdøyfektere.

Norgesmestere individuelt: 

 • Damer senior: Anne Morvik, Bygdø FK (Kongepokalvinner)
 • Herrer senior: Bartosz Piasecki, Bygdø FK (Kongepokalvinner)
 • Herrer over 40 år: Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK
 • Herrer over 50 år: Claes H. Bendiksen, Bygdø FK

Norgesmestere lag: 

 • Damer senior: Bygdø FK (Caroline Piasecka, Nicoline Stegerød, Fanni Lundgren og Katalin Lasetzky)
 • Herrer senior: Njård Fekting (Sturla Torkildsen, Ludvig Hillestad, Benjamin Dahlbo og Arthur Grosse

Alle resultatene finnes via denne lenken.


MEDALJEOVERSIKT

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bygdø FK         5         3         3
Njård Fekting         1         2         2
Bergens FK         1         2
Affekt FK         1
Fredrikstad FK         1
Oslo FK         1

STREAMING
Finalene ble filmet og streamet direkte på nettet. Sendingene er fremdeles tilgjengelige på Youtube via denne lenken

DOMMERSEMINAR

Under Norgesmesterskapet arrangerte Norges Fekteforbund dommerseminar. Seminaret var utformet som en workshop for nasjonale dommere, men var også åpent for andre interesserte.
Ansvarlig for kurset var Norges eneste internasjonale dommer, Andras Borsodi. Han gjennomgikk blant annet gjeldende regelverk, og informerte om mulighetene for å videreutdanne seg til godkjent europeisk-, og internasjonal dommer med FIE-lisens.

Både fektere som kun hadde interesse av å oppdatere seg på reglene, og de andre som var interessert i dømming, hadde nytte av seminaret.

Norges Fekteforbund gratulerer alle medaljevinnerne, og takker teknisk arrangør; Njård Fekting for et godt gjennomført arrangement!ALT KLART FOR DET 100ende NORGESMESTERSKAPET I KÅRDEFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Apr 2018

I helgen arrangeres det norgesmesterskap i kårdefekting. Mesterskapet er det hundrede i rekken, og markerer således et jubileum for norsk fekting.

Norgesmesterskapet som arrangeres av Njård Fekting i samarbeid med Norges Fekteforbund har 156 starter fra hele landet og består av individuelle konkurranser for seniorer og veteraner av begge kjønn, samt lagkonkurranser. 

TILSKUERE/STREAMING
Det er fri entré for tilskuere og alle som ønsker å se fekting inviteres. Adressen til Njårdhallen finnes her.

Finalene vil også bli streamet på nettet. Mer informasjon som sendetider, og lenke til live-resultater vil bli publisert på  Fekteforbundet sin Facebookprofil.

Streaming via denne lenken

STEVNEPROGRAM:

Lørdag 21. April 2018

Senior herrer:

 • Start kl. 10:00
 • Finaler fra ca. kl. 17:30

Senior damer:

 • Start kl. 12:00
 • Finaler fra ca. kl. 17:30

Veteran herrer / damer:

 • Start kl. 14:00
 • Finaler fra ca. kl. 18:30

Søndag 22. April 2018

Senior lag menn:

 • Start kl. 10:00
 • Finaler fra ca. kl. 15.00

Senior lag damer:

 • Start kl. 11:00
 • Finaler fra ca. kl. 15:30

VELKOMMEN!NYE REGLER FOR PERSONVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Apr 2018

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet innebærer strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Personvernforordningen trer i kraft 20. juli. 

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre personvern for å sikre at uvedkommende ikke får uautorisert tilgang til personopplysninger.

De nye reglene innebærer blant annet at personer i klubb eller forbund kun skal gis tilgang i henhold til prinsippene for tilgangsstyring. Dette får betydning for både fekteforbundet og for alle fekteklubbene. 

For de ansvarlige i fekteklubbene
Alle fekteklubbene behandler personopplysninger når de henter inn navn- og kontaktopplysninger, lagrer disse og bruker dataene som grunnlag for fakturering av kontingenter. Fekteklubbene må derfor ha et bevisst forhold til hvordan man lagrer og behandler disse opplysningene.

 1. Alle fekteklubber som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese "Veileder for informasjonssikkerhet i idretten"
 2. Fekteklubber som også benytter av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i "Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten"

Følgende endringer er allerede implementert på Klubb- og SportsAdmin:

 • Opprettelse av nye medlemmer krever e-postadresse
 • Redigering av personer krever e-postadresse på de medlemmer der det mangler
 • Nye personer som skal legges inn i klubbstyre og -ledelse må ha e-postadresse registrert

Hjelp for klubbene
NIF har fått bistand fra Deloitte advokatfirma til å utarbeide et malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag etter at nytt personvernregelverk trådte i kraft 20. juli. Malverket er en minimumsløsning av hva som kreves for å etterleve regelverket.

Det er utarbeidet to ulike malverk som i hovedsak skiller på om idrettslaget har ansatte eller ikke. Det er viktig at idrettslaget har et bevisst forhold til hvilke av de to malverkene de er omfattet av.

NIF har sendt ut informasjon til alle idrettslag om malverket og hvor de kan finne dette i KlubbAdmin. Det er opp til det enkelte idrettslag å ferdigstille, og implementere malverket i sin organisasjon. 

Malverk 1 og 2 finner du her: https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/GDPRMalsett

NB. Malverk 1 bør også kunne være et utgangspunkt for øvrige organisasjonsleddsarbeid med internkontroll og personvern, men dette malverket må tilpasses og videreutvikles av det aktuelle organisasjonsleddet i hvert enkelt tilfelle. Det understrekes at dette malverket ikke kan distribueres videre til andre. 

Ved spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet, ta kontakt med relevant Idrettskrets

Mer informasjon og FAQ, samt tilgang på ytterligere hjelp ifm de nye reglene her


FOR FEKTERE MED FIE-LISENS

Norsk Fekting er tett knyttet opp mot registre i FIE, EFC og Ophardt. Alle disse er også omfattet av de nye reglene, og fekteforbundet følger opp disse.

For å sikre at alle med lisenser er informert om og klar over hvordan personlige data benyttes av både Fekteforbundet, de internasjonale føderasjonene, samt stevnearrangører og anti-doping organisasjoner, ber vi om at alle fekterne bekrefter dette via følgende lenke til FIE så raskt som mulig. Fekterne må fylle ut skjemaet og laste det opp ved å følge instruksjonene. Skjemaet må også sendes til Norges Fekteforbund.

LENKE TIL BEKREFTELSEN

LAST NED FIE-SKJEMA SOM SKAL FYLLES UT OG VEDLEGGES BEKREFTELSEN OVENFOR OG SENDES FEKTEFORBUNDET

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Apr 2018

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2018. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.

Rapporter både antall aktive medlemmer og medlemmer totalt
Begge tallene har betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting. Medlemstallene gir også idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis relevante beslutninger i NIF.

Hvem kan registreres som et aktivt medlem?
Alle som regelmessig deltar i klubbens aktiviteter; som trenere, ledere, styremedlemmer, Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, eller som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget - og selvfølgelig utøverne kan og bør registres som aktive medlemmer i klubben.

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling. 

Hva skal rapporteres?

 • Medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
 • Besvare noen spørsmål om klubbens drift
 • Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017
 • Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 • Vedlegge en signert årsmøteprotokoll fra det siste årsmøtet

Husk søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester
Når man gjennomfører rapporteringen, kan man samtidig søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 03615. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.

OPPGRADERING AV MASKENE PÅKREVES

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Apr 2018

Bilde av en maske med den nye sikkerhetsreimen. Foto: Allstar.

I november 2017 vedtok FIE-kongressen nye sikkerhetsbestemmelser for masker med nakkereim. Tidligere måtte masken ha et elastisk nakkebånd for å feste masken til hodet slik at den ikke faller av. I de nye bestemmelsene har FIE spesifisert kravene til nakkereimens styrke og bredde, samt til festet og til konstruksjonen av borrelåsen.

Bestemmelsen omfatter alle aldersklasser fra og med U15, inkludert veteran på stevner der FIE-merkede masker er obligatoriske. Norges Fekteforbund anbefaler at disse reglene også følges under trening.

Fra når gjelder de nye bestemmelsene? 
Reglene gjøres gjeldene på alle FIE-stevner fra neste sesong (2018/2019). Dette gjelder også svenske stevner fra og med 1. juli. Norges Fekteforbund ved Teknisk komite har besluttet at regelen skal gjøres gjeldene på norske stevner fra 01.01.2019. Men vil gjelde på Oslo Cup, 29 september 2018 fordi dette er et FIE-stevne.

Hva bør gjøres og hvordan?
Endringen kan ikke gjøres på egenhånd, og de fleste produsenter og forhandlere forbereder nå rutiner for oppgradering.  Hver fekter er ansvarlig for sikkerhetsutstyret, men Norges Fekteforbund anbefaler at hver klubb organiserer en felles oppgraderingen for sine medlemmer. Ta kontakt med leverandøren og avtal å sende maskene slik at de kan suppleres med den nye nakkereimen. De som har eldre masker bør benytte anledningen til å kjøpe en ny maske som er godkjent.

Denne endringen innebærer at mange fektere i hele verden må oppgradere fektemaskene sine. Erfaringsmessig skaper dette kø. 

Ikke vent med å komme i gang. Fekterne som skal fekte FIE- eller EEC-stevner må ha godkjente masker fra og med 1. juli!


Les mer om FIE-bestemmelsen

Les TK-protokoll med vedtakFEKTE-NORGE SAMLET SEG PÅ ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2018

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål
Stadion i Oslo.  Dagen før ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden.

På tinget samlet et stort flertall seg bak styret, og vedtok ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt også for valgkomiteens innstilling til styret og komiteer.  

NF-styret
Det nye NF-styret består av president: Junjie Cao (OSI), visepresident: Camilla Draugedalen (NØF). Styremedlemmer:  Bjørn Faye (BF),  Hege O`Wiidt (BYF) og Ludvig Hillestad (NJF). Varamedlemmer: Theodor Helland (KR.S Kårde), og Elise Kristine Mo (OF).

Elise Kristine Mo, Ludvig Hillestad og Theodor Helland er nyvalgte, og ønskes velkommen! Hilde Wilmot, Michaela Struck og Axel Moulin ønsket ikke gjenvalg, og takkes for innsatsen!

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Theodor Helland og Elise Kristine Moe var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Protokoll fra tinget med vedtak og valg blir publisert når den er ferdig. 

Reisestøtte for delegatene:
Les informasjonen om reisestøtte og last ned NFs Utleggs- og reiseregningsskjema.BESTE LAGRESULTAT I JUNIOR-VM PÅ TI ÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Apr 2018

Det norske laget med (f.v) Benjamin Dahlbo (NjF), Tomas Geitung (BF), Ferdinand Eliassen (BYF) og Fabian Alfheim (BF) kom på en fin 12. plass etter god lagfekting i VM.

Til tross for beskjedne resultater i de individuelle konkurransene, løsnet det i lagkonkurransen 3. april. I T32 vant guttene med ett poeng (45/44) over Kazakhstan etter en spennende kamp. 

I T16 ble det tap mot Kina (40/36) etter en kamp som varierte veldig. Nordmennene kom bakpå fra start, men klarte å innhente kinesernes ledelse. Kun ett poeng skilte lagene da det gjensto ett minutt av kampen. Laget fra Kina sto imot de norske angrepene, men nærmere en kvartfinale har et norsk juniorlandslag ikke vært på ti år.

 I T9-16 ble det seier over Belgia (45/40), men deretter ble det tap for Brasil (41/45), og for Egypt (29/45).

Verdensmesterskapet ble vunnet av juniorlaget fra Ungarn, med lagene fra Frankrike og Italia på de neste plassene. 

Se alle resultatene fra mesterskapet her.


Bildet er lånt fra FIE sin offisielle hjemmeside. 
Levert av IdrettenOnline